Bølers hjemmeside

Rekorder for Bølers forskjellige løp og løyper:
Nøklevann rundt, 10km, 9700meter
Menn :
Nr. Navn Tid [min/km] Dato
1 Eirik Gramstad 31.18
3.14
08-10-2011
2 Erik Sjöqvist 31.49
3.17
11-10-2014
3 Martin Johansson 31.58
3.18
10-10-2015
4 Terje Charles Aggvin 32.00
3.18
09-10-1999
5 Rune Fenne 32.05
3.18
06-10-2012
6 Anders Nøstdahl Gløersen 32.06
3.19
10-10-2015
7 Dadato Dhaqabi Tesama 32.17
3.20
10-10-2015
  Anders Nøstdahl Gløersen 32.17
3.20
14-10-2017
8 Øyvind Heiberg Sundby 32.29
3.21
10-10-2009
  Anders Nøstdahl Gløersen 32.30
3.21
13-10-2018
9 Øystein Syversen 32.30
3.21
17-09-1988
10 Ulrik Lolland 32.39
3.22
14-10-2017
11 Tom Bjerkely 32.42
3.22
17-09-1988
12 Knut Hagen 32.42
3.22
31-08-1985
  Anders Nøstdahl Gløersen 32.43
3.22
15-10-2016
  Anders Nøstdahl Gløersen 32.44
3.22
12-10-2013
13 Håvard Solberg 32.44
3.22
10-10-2015
  Anders Nøstdahl Gløersen 32.55
3.24
11-10-2014
14 Petter Eggan 32.57
3.24
09-10-2010
  Øystein Syversen 33.00
3.24
14-10-1989
15 Anders Knudsen 33.00
3.24
08-10-2011
16 Martin Kjäll-Ohlsson 33.00
3.24
10-10-2009
17 Gerard Cornelissen 33.03
3.24
10-10-2009
  Håvard Solberg 33.06
3.25
15-10-2016
18 Stian Hoelgaard 33.09
3.25
10-10-2015
19 Øystein Mørk 33.11
3.25
12-10-2013
  Ulrik Lolland 33.12
3.25
15-10-2016
  Knut Hagen 33.14
3.26
30-08-1986
20 Kjetil Hildeskor 33.14
3.26
17-09-1988
21 Yngvar Christiansen 33.14
3.26
15-10-1994
22 Morten Smith 33.15
3.26
17-09-1988
23 Ulf Rødvik 33.15
3.26
14-10-1989
  Øyvind Heiberg Sundby 33.15
3.26
11-10-2008
24 Jon Nordahl Didriksen 33.22
3.26
09-10-1999
  Øystein Mørk 33.24
3.27
11-10-2008
25 Øystein Sylta 33.25
3.27
09-10-2004
26 Eivind Flugstad Østberg 33.25
3.27
11-10-2008
27 Marius Skeide Ruth 33.27
3.27
13-10-2018
28 John Hansen 33.27
3.27
12-10-1996
29 Lars Brede Ous 33.29
3.27
15-10-1994
30 Jon Hesle 33.29
3.27
17-09-1988
31 Hågen Urseth 33.29
3.27
15-10-2016
  Martin Kjäll-Ohlsson 33.29
3.27
14-10-2006
  John Hansen 33.30
3.27
14-10-1995
  Hågen Urseth 33.32
3.27
11-10-2014
  Håvard Solberg 33.34
3.28
13-10-2018
32 Tormod Tjørnhom 33.36
3.28
13-10-2007
  Øystein Mørk 33.38
3.28
13-10-2007
  Håvard Solberg 33.38
3.28
06-10-2012
33 Kristian Breili 33.38
3.28
09-10-2004
34 Inge Hasund 33.39
3.28
15-10-2016
35 Iver Tildheim Andersen 33.39
3.28
13-10-2018
  Hågen Urseth 33.41
3.28
12-10-2013
36 Vegard Raaum 33.41
3.28
09-10-2010
37 Steffen Sæterhagen Paulsen 33.42
3.28
10-10-2015
  Øystein Mørk 33.46
3.29
08-10-2011
  Øystein Mørk 33.47
3.29
09-10-2010
38 Carl Fredrik Hagen 33.47
3.29
10-10-2009
  Øystein Mørk 33.48
3.29
10-10-2009
39 Mathias Moen 33.48
3.29
13-10-2018
40 Bjørnar Andersen 33.49
3.29
09-10-1999
  Kristian Breili 33.50
3.29
08-10-2005
41 Abdel Karim Bouchane 33.50
3.29
19-10-1991
  Inge Hasund 33.55
3.30
11-10-2014
42 John Henry Strupstad 33.55
3.30
10-10-2015
43 Per-Christian Lysaker Torgersrud 33.55
3.30
08-10-2011
44 Helge Dolsvåg 33.55
3.30
08-10-2005
45 Frode Engelund 33.56
3.30
13-10-2007
46 Kjetil Hagtvedt Dammen 33.57
3.30
08-10-2011
  Frode Engelund 33.57
3.30
08-10-2005
  John Hansen 33.57
3.30
09-10-1999
47 Patrick Aaserud 33.57
3.30
15-10-1994
  Inge Hasund 33.58
3.30
12-10-2013
  Ulf Rødvik 34.00
3.30
30-08-1986
48 David Bleich 34.01
3.30
10-10-2015
  Steffen Sæterhagen Paulsen 34.03
3.31
11-10-2014
49 Arne Lund 34.03
3.31
29-08-1987
  Inge Hasund 34.04
3.31
10-10-2015
50 Otto Leikvangen 34.04
3.31
12-10-1996
51 Øyvind Waade 34.04
3.31
12-10-1996
52 Mads Bigum Johansen 34.07
3.31
08-10-2011
53 Bent Kvamme 34.08
3.31
14-10-1995
  Øystein Mørk 34.09
3.31
06-10-2012
54 Jon Olsen 34.11
3.31
12-10-2013
55 Ola Høgli 34.12
3.32
14-10-1995
56 Kjetil Kveli 34.13
3.32
14-10-1989
57 Erik Falk 34.13
3.32
20-10-1990
  Inge Hasund 34.13
3.32
14-10-2017
58 Per Erik Monsrud 34.13
3.32
09-10-2010
  Bjørnar Andersen 34.14
3.32
07-10-2000
59 Martin Kjell-Ohlsson 34.15
3.32
11-10-2014
60 Hallgeir Viken 34.17
3.32
11-10-1997
61 Hagen Urseth 34.18
3.32
13-10-2018
  Kristian Breili 34.19
3.32
14-10-2006
  Jon Olsen 34.20
3.32
08-10-2011
62 Tommy Torgersen 34.20
3.32
11-10-2003
  Steffen Sæterhagen Paulsen 34.20
3.32
12-10-2013
63 Arild Hagesveen 34.22
3.33
09-10-2010
64 Anders Stenbrenden 34.22
3.33
08-10-2011
  Anders Knudsen 34.22
3.33
11-10-2014
  Martin Kjäll-Ohlsson 34.23
3.33
11-10-2008
65 Roar Krogh 34.23
3.33
19-10-1991
  Inge Hasund 34.23
3.33
13-10-2018
66 Kjetil Ask 34.25
3.33
09-10-2010
  Steffen Sæterhagen Paulsen 34.26
3.33
06-10-2012
67 Roar Hjelmset 34.26
3.33
11-10-1997
68 Ivar Lome 34.26
3.33
14-10-1995
  Jon Nordahl Didriksen 34.26
3.33
08-10-2005
69 Øystein Nesse 34.27
3.33
11-10-1997
70 Jon Arild Larsen 34.28
3.33
17-09-1988
  Ola Høgli 34.28
3.33
12-10-1996
71 Hermann Bruun 34.28
3.33
11-10-1997
72 Terje Snarby 34.28
3.33
14-10-2017
73 Trond Olav Berg 34.29
3.33
09-10-1999
  Trond Olav Berg 34.29
3.33
12-10-2002
  Trond Olav Berg 34.30
3.33
10-10-1998
74 Runar Gilberg 34.31
3.34
10-10-1998
  Kristian Breili 34.32
3.34
11-10-2003
75 Egil Reidar Osnes 34.32
3.34
11-10-2008
76 Lars Gilberg 34.32
3.34
19-10-1991
  Per Erik Monsrud 34.33
3.34
06-10-2012
  Arild Hagesveen 34.33
3.34
08-10-2011
  Hermann Bruun 34.34
3.34
06-10-2001
  Bjørnar Andersen 34.34
3.34
11-10-2003
77 Knut Nordviken 34.37
3.34
12-10-2013
  Per Erik Monsrud 34.37
3.34
10-10-2009
78 Marius Askautrud 34.37
3.34
12-10-2013
79 Jon Øxnevad 34.38
3.34
09-10-2004
80 Jon Per Nygaard 34.39
3.34
10-10-2009
  Kjetil Hagtvedt Dammen 34.39
3.34
12-10-2013
81 Lars Bjarne Reed 34.41
3.35
19-10-1991
82 Jarle Marvik 34.41
3.35
13-10-2007
  Ivar Lome 34.42
3.35
12-10-1996
83 Tony Gjerde 34.43
3.35
13-10-2018
84 Geir Thune 34.43
3.35
13-10-2007
85 Gjermund Sørstad 34.43
3.35
08-10-2011
  Arild Hagesveen 34.43
3.35
12-10-2013
  Bjørnar Andersen 34.44
3.35
13-10-2007
86 Tor Olav Nesheim Hægeland 34.45
3.35
14-10-2017
87 Pål Onsrud 34.45
3.35
15-10-2016
88 Erik Bråten 34.45
3.35
10-10-2015
89 Kåre Sandvik 34.46
3.35
14-10-1989
  Kjetil Hagtvedt Dammen 34.47
3.35
06-10-2012
  Tor Olav Nesheim Hægeland 34.48
3.35
15-10-2016
  Runar Gilberg 34.48
3.35
08-10-2005
  Hermann Bruun 34.48
3.35
07-10-2000
  Øystein Mørk 34.48
3.35
14-10-2006
  Roar Krogh 34.48
3.35
30-08-1986
  Hermann Bruun 34.49
3.35
12-10-1996
90 Øystein Havrevoll 34.49
3.35
30-08-1986
  Per Erik Monsrud 34.49
3.35
08-10-2011
91 Nils-Ingar Aadne 34.49
3.35
14-10-2017
  Bjørnar Andersen 34.50
3.35
10-10-2009
  Trond Olav Berg 34.52
3.36
11-10-2003
  Steffen Sæterhagen Paulsen 34.53
3.36
08-10-2011
92 Erling Christiansen 34.53
3.36
14-10-2017
  Hermann Bruun 34.53
3.36
12-10-2002
  Bjørnar Andersen 34.54
3.36
14-10-2006
93 Tore Bråthen 34.55
3.36
29-08-1987
94 Lars Sørensen 34.57
3.36
15-10-2016
95 Øyvind Andersen 34.58
3.36
14-10-1995
  Frode Engelund 34.58
3.36
11-10-2008
96 Finn Halland 34.58
3.36
14-10-1995
97 Bjørn Walmann 34.58
3.36
17-09-1988
98 Torstein Bjerland 34.58
3.36
13-10-2018
99 Morten Grøan 34.59
3.36
10-10-2009
100 Ole Jørgen Ørjavik 34.59
3.36
29-08-1987
  Kjetil Hagtvedt Dammen 35.01
3.37
10-10-2015
101 Svein-Ole Braaten 35.01
3.37
14-10-1995
102 Christian Wiig Bøen 35.02
3.37
09-10-2004
103 Asle Slettemoen 35.02
3.37
08-10-2011
  Hagen Urseth 35.02
3.37
14-10-2017
104 Per-Christian Lysaker 35.03
3.37
09-10-2010
  Arild Hagesveen 35.03
3.37
10-10-2009
  Jon Nordahl Didriksen 35.04
3.37
09-10-2004
105 Iver Tildheim-Andersen 35.04
3.37
14-10-2017
  Tommy Torgersen 35.04
3.37
12-10-2002
  Geir Thune 35.04
3.37
08-10-2005
106 Arve Skårem 35.04
3.37
11-10-1997
  Knut Nordviken 35.05
3.37
15-10-2016
  Kjetil Hildeskor 35.05
3.37
31-08-1985
107 Øyvind Gløersen 35.05
3.37
15-10-2016
  Trond Olav Berg 35.05
3.37
12-10-1996
108 Karl Sandvik 35.05
3.37
30-08-1986
  Trond Olav Berg 35.06
3.37
11-10-1997
  Morten Grøan 35.07
3.37
08-10-2011
109 Nicolai Martinsen 35.07
3.37
11-10-2003
110 Jan Andersen 35.08
3.37
17-09-1988
111 Tor Fauske 35.08
3.37
08-10-2005
112 Morten Tronbøl 35.10
3.38
09-10-2004
113 Hassan Boukaddour 35.11
3.38
15-10-1994
  Tommy Torgersen 35.11
3.38
14-10-2006
  Øyvind Gløersen 35.12
3.38
09-10-2004
114 Øivind Ødeskaug 35.12
3.38
12-10-1996
115 Lars Olav Uren 35.12
3.38
20-10-1990
  Morten Grøan 35.13
3.38
14-10-2006
  Anders Nøstdahl Gløersen 35.14
3.38
11-10-2003
  Tor Olav Nesheim Hægeland 35.15
3.38
10-10-2015
  Kristian Breili 35.16
3.38
12-10-2002
116 Erik HUSBY 35.17
3.38
13-10-2018
117 Eirik Solum 35.17
3.38
09-10-2010
118 John Rune Sjøli 35.17
3.38
11-10-1997
119 Fredrik Smith 35.18
3.38
14-10-1995
  John Henry Strupstad 35.19
3.38
14-10-2017
120 Håkon Johannessen 35.20
3.39
10-10-2015
121 Kristoffer Jacobsen 35.20
3.39
10-10-2009
122 Per Melander Often 35.20
3.39
14-10-2017
123 Kim H. Poulsson 35.20
3.39
10-10-1998
  Ulf Rødvik 35.20
3.39
14-10-1995
  Tommy Torgersen 35.21
3.39
09-10-2004
124 Glenn Røisgaard 35.21
3.39
14-10-2017
125 Per Pedersen 35.22
3.39
31-08-1985
126 Jacob Hystad 35.22
3.39
13-10-2018
  Pål Onsrud 35.24
3.39
13-10-2018
127 Erik Haavardsholm 35.24
3.39
09-10-2010
128 Øyvind Mehus Sjursen 35.24
3.39
10-10-2015
129 Lennart Garnes 35.24
3.39
10-10-2009
  Mathias Moen 35.24
3.39
15-10-2016
  Øyvind Mehus Sjursen 35.25
3.39
11-10-2014
  Trond Olav Berg 35.25
3.39
15-10-1994
130 Ståle Fenstad 35.26
3.39
10-10-2015
131 Trond Ellingsdalen 35.26
3.39
31-08-1985
  Bjørnar Andersen 35.26
3.39
09-10-2010
132 Reima Hartikainen 35.26
3.39
06-10-2001
  Trond Olav Berg 35.27
3.39
10-10-2009
133 Jan Hoel 35.27
3.39
11-10-1997
134 Glenn Høgmann 35.27
3.39
14-10-1995
  Finn Halland 35.27
3.39
12-10-1996
135 Atle Smenes 35.28
3.39
14-10-2017
136 Tom Steine 35.29
3.39
20-10-1990
137 Håkon Håversen 35.30
3.40
17-09-1988
  Knut Nordviken 35.30
3.40
10-10-2015
138 Tommy Armani 35.30
3.40
13-10-2018
  Tore Bråthen 35.31
3.40
30-08-1986
139 Magne Istad 35.31
3.40
14-10-1989
140 Alexander Bjørvik 35.32
3.40
08-10-2011
  Anders Nøstdahl Gløersen 35.32
3.40
09-10-2004
  Svein-Ole Braaten 35.33
3.40
15-10-1994
  Kjetil Ask 35.33
3.40
09-10-2004
141 Sindre Bårdseng 35.33
3.40
10-10-1998
142 Rune Solberg 35.34
3.40
29-08-1987
143 Roar Bakken Stovner 35.35
3.40
10-10-2015
  Morten Grøan 35.35
3.40
11-10-2003
144 Lasse Rypdal 35.36
3.40
06-10-2012
145 Leif-André Trøhaugen 35.36
3.40
09-10-2004
146 Eirik Methlie Hagen 35.37
3.40
09-10-2010
  Tommy Torgersen 35.37
3.40
08-10-2005
  Runar Gilberg 35.37
3.40
14-10-2006
147 Jon Hove Pedersen 35.38
3.40
12-10-2002
  Øyvind Gløersen 35.38
3.40
10-10-2015
  Trond Olav Berg 35.38
3.40
09-10-2010
  Bjørnar Andersen 35.39
3.41
08-10-2011
  Øyvind Mehus Sjursen 35.39
3.41
15-10-2016
148 Ola Bustad 35.39
3.41
10-10-2009
149 Vegard Østli 35.39
3.41
14-10-2017
  Morten Grøan 35.40
3.41
12-10-2013
  Yngvar Christiansen 35.40
3.41
12-10-2002
  Runar Gilberg 35.40
3.41
07-10-2000
  Frode Engelund 35.41
3.41
10-10-2015
150 Rune Svartvadet 35.42
3.41
13-10-2007
  Lars Olav Uren 35.42
3.41
19-10-1991
151 Theodor Berre Jacobsen 35.43
3.41
13-10-2018
152 Trond Knapper 35.44
3.41
12-10-2002
  Trond Olav Berg 35.44
3.41
13-10-2007
  Iver Tildheim-Andersen 35.44
3.41
15-10-2016
  Jon Olsen 35.45
3.41
09-10-2010
  John Rune Sjøli 35.45
3.41
10-10-1998
153 Jacob Olsson 35.45
3.41
15-10-2016
154 Stein Søbstad 35.46
3.41
14-10-1989
  Anders Knudsen 35.46
3.41
13-10-2018
155 Frank Lillegraven 35.47
3.41
12-10-1996
156 Truls Hestengen 35.47
3.41
15-10-2016
157 Christian Søvik 35.47
3.41
10-10-2015
158 Harald Ringen 35.47
3.41
06-10-2012
  Arild Hagesveen 35.48
3.41
13-10-2007
159 Rolf Nielsen 35.48
3.41
31-08-1985
  Trond Olav Berg 35.49
3.42
17-09-1988
160 Trym Olafsen 35.50
3.42
13-10-2018
  Trond Olav Berg 35.50
3.42
08-10-2005
161 Lars Steinar Haugen 35.50
3.42
11-10-2003
162 Rune Kvikstad 35.50
3.42
14-10-2006
  Tony Gjerde 35.51
3.42
15-10-2016
163 Ruben Andersen 35.51
3.42
12-10-1996
  Harald Ringen 35.52
3.42
08-10-2005
  Morten Grøan 35.52
3.42
11-10-2008
164 Dag Solberg 35.53
3.42
09-10-2004
165 Øystein Niborg 35.53
3.42
15-10-1994
  Kjetil Hagtvedt Dammen 35.53
3.42
12-10-2002
  Kjetil Hagtvedt Dammen 35.53
3.42
14-10-2006
166 Kristian Qvenild 35.54
3.42
11-10-2008
167 Sebastian Aagnes 35.54
3.42
13-10-2018
  Trond Ellingsdalen 35.54
3.42
29-08-1987
  Hermann Bruun 35.54
3.42
11-10-2003
  Hermann Bruun 35.54
3.42
09-10-2010
  Arild Hagesveen 35.55
3.42
08-10-2005
  Kjetil Ask 35.56
3.42
08-10-2011
168 Øyvin Bustad 35.56
3.42
13-10-2007
169 Christian Fredriksen 35.57
3.42
09-10-2010
  Asle Slettemoen 35.57
3.42
09-10-2010
170 Svein Arne Sølvberg 35.57
3.42
11-10-1997
171 Helge Bartnes 35.57
3.42
10-10-1998
  Geir Thune 35.58
3.42
14-10-2006
  Jon Olsen 35.58
3.42
11-10-2008
  Trond Olav Berg 35.59
3.43
14-10-2006
  Anders Nøstdahl Gløersen 35.59
3.43
12-10-2002
  Øyvind Gløersen 35.59
3.43
12-10-2013
172 Anders Storbråten 36.00
3.43
15-10-1994
173 Lasse Hoel 36.00
3.43
06-10-2012
  Anders Stenbrenden 36.00
3.43
13-10-2018
174 Martin Sulland 36.01
3.43
08-10-2011
175 Kristian Heggebø 36.01
3.43
12-10-2013
  Hermann Bruun 36.01
3.43
13-10-2007
176 Harald Økern Jensen 36.01
3.43
19-10-1991
177 Harald Falck 36.01
3.43
17-09-1988
  Rune Svartvadet 36.01
3.43
14-10-2006
178 Harald Skarpeteig 36.01
3.43
15-10-2016
179 Antony Richardson 36.02
3.43
31-08-1985
  Kåre Sandvik 36.02
3.43
20-10-1990
180 Øystein Hoel Sandsdalen 36.03
3.43
10-10-2015
181 Øyvind Slørdahl 36.03
3.43
12-10-2013
  Finn Halland 36.03
3.43
09-10-1999
182 Svein Jarle Sandvik 36.04
3.43
29-08-1987
  Morten Grøan 36.04
3.43
06-10-2012
183 Anders Hovdenes 36.04
3.43
06-10-2012
  Hermann Bruun 36.04
3.43
09-10-2004
184 Jørgen Tveita 36.04
3.43
06-10-2012
185 Jørgen Korum 36.05
3.43
13-10-2018
186 Morten Sønsteby 36.05
3.43
10-10-2015
187 Arild Jansen 36.06
3.43
29-08-1987
188 Tor Jonas Onsrud 36.06
3.43
15-10-2016
189 Hans Chr. Aarnes 36.06
3.43
10-10-2015
190 Mattias Dahlberg 36.07
3.43
12-10-2013
  Tony Gjerde 36.07
3.43
10-10-2015
191 Jonas Kinge Bergland 36.07
3.43
07-10-2000
  Hans Chr. Aarnes 36.07
3.43
11-10-2014
  Eirik Solum 36.07
3.43
08-10-2011
  Lars Sørensen 36.08
3.44
14-10-2017
192 Jon Ilseng 36.08
3.44
15-10-2016
  Fredrik Smith 36.08
3.44
09-10-1999
193 Amund Riege 36.09
3.44
15-10-2016
  Jon Ilseng 36.09
3.44
10-10-2015
  Kristian Heggebø 36.10
3.44
15-10-2016
  Frode Engelund 36.10
3.44
11-10-2014
  Kjetil Ask 36.11
3.44
14-10-2006
  Atle Smenes 36.11
3.44
15-10-2016
194 Morten T. Vaagsbø 36.11
3.44
10-10-2015
  Sindre Bårdseng 36.11
3.44
15-10-1994
195 Tore Hansen 36.11
3.44
14-10-1995
196 Magne Myrheim 36.11
3.44
29-08-1987
  Erik Bråten 36.12
3.44
10-10-2009
197 Dag Jacobsen 36.12
3.44
20-10-1990
  Ruben Andersen 36.12
3.44
14-10-1995
198 Lars Hagelsteen Vik 36.13
3.44
08-10-2011
199 Marius Pedersen 36.13
3.44
15-10-1994
  Kristoffer Jacobsen 36.13
3.44
09-10-2004
  Trym Olafsen 36.14
3.44
14-10-2017
  Hermann Bruun 36.14
3.44
14-10-2006
  Ståle Fenstad 36.15
3.44
13-10-2018
200 Sindre Viberg 36.15
3.44
11-10-2014
  Tor Olav Nesheim Hægeland 36.15
3.44
13-10-2018
201 Jan Andreas Edstrøm 36.16
3.44
14-10-2017
202 Tom Andersen 36.16
3.44
20-10-1990
  Arild Jansen 36.16
3.44
31-08-1985
  Jan Hoel 36.16
3.44
09-10-1999
  Mads Bigum Johansen 36.17
3.44
09-10-2010
203 Jostein Bergane 36.17
3.44
11-10-2008
  Nicolai Martinsen 36.17
3.44
06-10-2001
  Harald Skarpeteig 36.17
3.44
11-10-2014
204 Kjetil Sørum 36.17
3.44
08-10-2011
205 Ole Andre Hagen 36.17
3.44
15-10-2016
206 Tom Roger Vege-Tangen 36.17
3.44
13-10-2018
207 Åge Sandsengen 36.17
3.44
17-09-1988
  Hans Chr. Aarnes 36.18
3.45
12-10-2013
  Trond Knapper 36.18
3.45
08-10-2005
208 Torbjørn Stokke 36.18
3.45
12-10-2013
  Arne Lund 36.18
3.45
19-10-1991
209 Bjørnar Slettvåg 36.19
3.45
15-10-2016
  Øyvind Slørdahl 36.19
3.45
06-10-2012
  Amund Riege 36.19
3.45
13-10-2018
  Vegard Østli 36.19
3.45
15-10-2016
210 Eldar Thomassen Fagerbakke 36.19
3.45
10-10-2015
  Steffen Sæterhagen Paulsen 36.19
3.45
13-10-2007
211 Øystein Wiborg 36.19
3.45
12-10-2002
212 Tore Eidsås 36.20
3.45
09-10-2004
213 Morten Rød 36.21
3.45
12-10-1996
214 Sverre Marius Moen 36.21
3.45
17-09-1988
215 Tarjei Sandnes 36.21
3.45
06-10-2012
  Lars Sørensen 36.22
3.45
10-10-2015
  Martin Sulland 36.22
3.45
09-10-2010
  Runar Gilberg 36.23
3.45
11-10-2003
216 Keino Valstad 36.23
3.45
10-10-1998
217 Tore Dag Lien 36.23
3.45
30-08-1986
218 Svein Andreas Istad 36.24
3.45
13-10-2007
  Sindre Bårdseng 36.24
3.45
09-10-1999
219 Rune Bilit 36.24
3.45
11-10-2014
  Anders Stenbrenden 36.24
3.45
11-10-2008
  Tony Gjerde 36.24
3.45
11-10-2014
220 Petter Sveen Nilsen 36.25
3.45
08-10-2011
221 Ludvik Benco 36.25
3.45
10-10-2015
  Tommy Torgersen 36.25
3.45
07-10-2000
  Hermann Bruun 36.25
3.45
11-10-2008
  Atle Smenes 36.27
3.45
10-10-2015
  Kristoffer Jacobsen 36.27
3.45
14-10-2006
222 Åsmund Drivenes 36.27
3.45
09-10-1999
223 Lars Haglesteen Vik 36.27
3.45
09-10-2010
224 Hans Martin Slommerud 36.28
3.46
08-10-2005
  Trond Olav Berg 36.29
3.46
09-10-2004
225 Dag Arne Hole 36.29
3.46
11-10-2003
  Kjetil Ask 36.30
3.46
06-10-2012
226 Lars Bjønness 36.30
3.46
19-10-1991
227 Ivar Metlid 36.30
3.46
06-10-2001
  Øystein Wiborg 36.31
3.46
11-10-1997
228 Oddbjørn Homstvedt 36.32
3.46
12-10-2002
229 Halgeir Eilertsen 36.33
3.46
09-10-1999
  Erik Bråten 36.33
3.46
11-10-2008
230 Sondre Sandvik 36.33
3.46
14-10-2006
  Finn Halland 36.33
3.46
19-10-1991
  Jon Nordahl Didriksen 36.35
3.46
09-10-2010
  Rune Bilit 36.35
3.46
10-10-2015
  Bjørnar Andersen 36.36
3.46
12-10-2013
  Ole Andre Hagen 36.36
3.46
12-10-2013
  John Henry Strupstad 36.36
3.46
13-10-2018
231 Christian Mykland 36.37
3.46
13-10-2018
  Halgeir Eilertsen 36.37
3.46
07-10-2000
232 Helge Røstum 36.37
3.46
11-10-2014
  Jørgen Tveita 36.38
3.47
11-10-2014
233 Magnus Rognstad Neby 36.38
3.47
13-10-2018
234 Eirik Afdal 36.38
3.47
20-10-1990
235 Audun Nesheim Hægeland 36.39
3.47
13-10-2018
  Hermann Bruun 36.39
3.47
10-10-1998
236 Jørn Schrøeder 36.39
3.47
13-10-2007
237 Arnstein Finborud 36.39
3.47
09-10-2004
238 Bjørn Lauglo 36.39
3.47
17-09-1988
  Mattias Dahlberg 36.39
3.47
09-10-2010
  Helge Røstum 36.40
3.47
09-10-2010
239 Jonas Jensen Croff 36.40
3.47
13-10-2018
  Runar Gilberg 36.40
3.47
11-10-2008
240 Oskar Larsen 36.40
3.47
14-10-1989
241 Kjell Terje Holden 36.41
3.47
20-10-1990
242 Bjørnar Evensen 36.41
3.47
08-10-2011
  Trond Olav Berg 36.41
3.47
12-10-2013
243 Jonas Askautrud 36.41
3.47
15-10-2016
244 Baard Erik Haugen 36.42
3.47
14-10-2006
  Mathias Moen 36.42
3.47
11-10-2014
  Kjell Terje Holden 36.42
3.47
12-10-1996
245 Jon Fiva 36.43
3.47
10-10-2009
  Kjetil Hagtvedt Dammen 36.43
3.47
14-10-2017
  Glenn Høgmann 36.43
3.47
07-10-2000
  Truls Hestengen 36.44
3.47
14-10-2017
  Rune Svartvadet 36.44
3.47
09-10-2004
246 Axel Pettersen 36.44
3.47
11-10-2014
  Tommy Torgersen 36.44
3.47
09-10-1999
247 Jonas Brustad 36.45
3.47
15-10-2016
248 Hans Jørgen Lundby 36.45
3.47
13-10-2007
  Per Erik Monsrud 36.45
3.47
11-10-2008
  Ståle Fenstad 36.45
3.47
11-10-2014
  Keino Valstad 36.45
3.47
09-10-2010
249 Tørres Lutnæs 36.46
3.47
14-10-2017
  Øyvind Gløersen 36.46
3.47
11-10-2014
250 Geir Lunde 36.46
3.47
14-10-2006
251 Erling Schjetne 36.46
3.47
31-08-1985
252 Rolf Kjetil Gulbrandsen 36.47
3.48
09-10-2010
  Trond Olav Berg 36.47
3.48
29-08-1987
  Svein Arne Sølvberg 36.47
3.48
08-10-2005
  Morten Sønsteby 36.47
3.48
15-10-2016
253 Tord Thorshov 36.47
3.48
09-10-2004
254 Kjetil Myklebust 36.47
3.48
06-10-2012
255 Tore Eidås 36.48
3.48
09-10-1999
256 Lars Fosse 36.48
3.48
14-10-1989
257 Arve Fjell 36.48
3.48
11-10-1997
  Hermann Bruun 36.48
3.48
08-10-2005
258 Olav Johannes Deelstra 36.48
3.48
14-10-2017
259 Kristoffer Eriksen Nylund 36.48
3.48
08-10-2011
260 Tore Filbakk 36.48
3.48
11-10-2003
261 Jan Sverre Edstrøm 36.49
3.48
15-10-1994
262 Vegard Fluge Samuelsen 36.49
3.48
12-10-2013
  Mathias Moen 36.50
3.48
10-10-2015
263 Klaus Takle 36.50
3.48
31-08-1985
  Finn Halland 36.50
3.48
20-10-1990
264 Knut Lindholm 36.51
3.48
11-10-1997
265 Mads Blomfeldt 36.51
3.48
13-10-2018
  Kjetil Ask 36.51
3.48
10-10-2009
  Axel Pettersen 36.51
3.48
10-10-2015
266 Eivind Odden Solberg 36.52
3.48
14-10-2006
  Per Erik Monsrud 36.53
3.48
15-10-2016
  Jonas Jensen Croff 36.53
3.48
08-10-2011
267 Joakim Herbrandsen 36.53
3.48
10-10-2015
  Arild Jansen 36.53
3.48
14-10-1989
  Jon Nordahl Didriksen 36.53
3.48
15-10-2016
  Harald Skarpeteig 36.53
3.48
08-10-2011
268 Anders Rudå Nygaard 36.54
3.48
09-10-2004
269 Tord Indredavik 36.54
3.48
11-10-2014
  Trond Olav Berg 36.54
3.48
06-10-2012
  Kåre Sandvik 36.54
3.48
19-10-1991
270 Bjørn Ivar Nilsen 36.54
3.48
10-10-2009
271 Magnus Skuland 36.54
3.48
10-10-1998
272 Tore Weldingh 36.55
3.48
10-10-2015
  Amund Riege 36.56
3.48
14-10-2017
  Jonas Brustad 36.56
3.48
10-10-2015
273 Øivind Slordahl 36.56
3.48
09-10-2010
  Jan Andreas Edstrøm 36.56
3.48
11-10-2008
274 Jørgen Gundersen 36.56
3.48
14-10-2017
  Ruben Andersen 36.57
3.49
15-10-1994
275 Rolf Nilsen 36.57
3.49
30-08-1986
  Fredrik Smith 36.57
3.49
08-10-2005
276 Arne Gilberg 36.57
3.49
11-10-2003
  Tony Gjerde 36.57
3.49
06-10-2012
277 Bjørn Vidar Lie 36.57
3.49
12-10-1996
  Hermann Bruun 36.58
3.49
08-10-2011
278 Roger Thompson 36.58
3.49
10-10-2015
279 Ingar Nystrøm 36.58
3.49
10-10-2009
280 Thomas A. Kjerstad 36.58
3.49
11-10-2003
  Tore Filbakk 36.59
3.49
07-10-2000
  Hermann Bruun 36.59
3.49
10-10-2009
  Roger Thompson 36.59
3.49
15-10-2016
  Jon Nordahl Didriksen 36.59
3.49
12-10-2013
281 Espen Kristiansen 36.59
3.49
09-10-2004
  Hermann Bruun 36.59
3.49
12-10-2013
  Hermann Bruun 37.00
3.49
11-10-2014
  Trond Olav Berg 37.00
3.49
11-10-2008
  Fredrik Smith 37.00
3.49
06-10-2001
282 Kåre Dyrseth 37.00
3.49
20-10-1990
  Vegard Fluge Samuelsen 37.00
3.49
11-10-2014
  Jonas Kinge Bergland 37.00
3.49
12-10-2002
283 Per Israelsson 37.00
3.49
20-10-1990
284 Bent Inglingstad 37.00
3.49
08-10-2005
285 Martin Aasen Hemstad 37.01
3.49
13-10-2018
286 Tom Rune Lian 37.01
3.49
14-10-2006
287 Morten Pettersen 37.02
3.49
12-10-1996
  Lars Bjarne Reed 37.02
3.49
10-10-2009
  Jacob Olsson 37.03
3.49
14-10-2017
  Knut Lindholm 37.03
3.49
14-10-1995
  Trond Olav Berg 37.03
3.49
08-10-2011
  Ulrik Lolland 37.04
3.49
11-10-2014
288 Mats G. Tidemandsen 37.04
3.49
09-10-2004
289 Petter Skippervold 37.04
3.49
11-10-2014
  Carl Fredrik Hagen 37.04
3.49
13-10-2007
  Arne Gilberg 37.04
3.49
07-10-2000
  Fredrik Smith 37.05
3.49
06-10-2012
  Espen Kristiansen 37.05
3.49
08-10-2005
290 Torbjørn Hestad 37.05
3.49
19-10-1991
  Bjørnar Andersen 37.06
3.49
10-10-2015
  Knut Lindholm 37.06
3.49
12-10-1996
291 Geir Inge Selte 37.07
3.50
09-10-2010
292 Kjell Kraakmo 37.07
3.50
07-10-2000
293 Ole Kristian Sørland 37.07
3.50
10-10-2009
  Jon Ilseng 37.07
3.50
12-10-2013
294 Rune Dahl 37.07
3.50
11-10-2014
295 Jonas Billit 37.07
3.50
11-10-1997
  Leif-André Trøhaugen 37.08
3.50
11-10-2003
  Geir Lunde 37.08
3.50
09-10-1999
296 Ivar Maurstad 37.08
3.50
15-10-1994
297 Harald Nordmo 37.09
3.50
11-10-1997
  Nicolai Martinsen 37.09
3.50
12-10-2002
298 Per Magnus Holt 37.10
3.50
20-10-1990
  Kristian Qvenild 37.10
3.50
09-10-2004
  Geir Lunde 37.10
3.50
12-10-2002
299 Lars Lohne Eftang 37.10
3.50
09-10-2010
300 Sten Åge Nygårdseter 37.10
3.50
15-10-2016
301 Håvard Vatn 37.10
3.50
11-10-2014
302 Martin Seierstad 37.11
3.50
12-10-2002
303 Åtte Bjørnerud 37.11
3.50
15-10-1994
304 Erik Tjøtta 37.11
3.50
06-10-2012
  Eirik Methlie Hagen 37.11
3.50
11-10-2008
  Håkon Håversen 37.11
3.50
06-10-2001
  Fredrik Smith 37.11
3.50
11-10-2003
  Svein Arne Sølvberg 37.11
3.50
09-10-2004
  Ulf Rødvik 37.12
3.50
11-10-2003
  Jon Ilseng 37.12
3.50
11-10-2014
305 Kristian Melhus Mork 37.12
3.50
10-10-2009
306 Halvor Myhrvold 37.13
3.50
13-10-2018
  Keino Valstad 37.13
3.50
11-10-2003
307 Morten Omland 37.13
3.50
14-10-2017
  Jan Andreas Edstrøm 37.14
3.50
13-10-2007
  Morten Smith 37.15
3.50
11-10-1997
  Alexander Bjørvik 37.15
3.50
10-10-2009
  Morten Rød 37.15
3.50
14-10-1995
  Rune Bilit 37.15
3.50
12-10-2013
308 Arne Denstad 37.15
3.50
14-10-1989
  Morten Rød 37.15
3.50
11-10-1997
  Per Magnus Holt 37.15
3.50
15-10-1994
309 Terje Skrinsrud 37.15
3.50
20-10-1990
310 Ole Vegard Lundestad 37.15
3.50
10-10-2015
311 Odd Helge Svestad 37.16
3.51
15-10-1994
312 Per Derbakk 37.16
3.51
20-10-1990
313 Vegard Brox 37.16
3.51
10-10-2015
  Fredrik Smith 37.16
3.51
12-10-2013
  Bjørnar Andersen 37.16
3.51
11-10-2014
314 Torbjørn Hægeland 37.17
3.51
06-10-2012
315 Torleiv Drangsland 37.17
3.51
10-10-2015
  Thomas A. Kjerstad 37.17
3.51
14-10-2006
  Asle Slettemoen 37.17
3.51
10-10-2009
  Tom Rune Lian 37.17
3.51
08-10-2005
316 Egil Jorddal 37.18
3.51
19-10-1991
  Axel Pettersen 37.18
3.51
15-10-2016
  Geir Thune 37.18
3.51
11-10-2003
  Glenn Høgmann 37.19
3.51
10-10-1998
  Mads Bigum Johansen 37.19
3.51
10-10-2009
317 Henrik Wroldsen 37.19
3.51
19-10-1991
318 Egil Utgård 37.19
3.51
14-10-1995
319 Tor Øystein Olsen 37.19
3.51
29-08-1987
320 Daniel Stenslet 37.20
3.51
09-10-2010
321 Einar Holm Hansen 37.20
3.51
11-10-2008
  Ole Kristian Sørland 37.20
3.51
15-10-2016
322 Pål Inge Synsfjell 37.20
3.51
13-10-2018
323 Jan Holte Karlsen 37.20
3.51
11-10-2003
324 Heming Leira 37.20
3.51
30-08-1986
325 Ole Kjell Langmyren 37.21
3.51
11-10-2003
326 Steinar Lien 37.21
3.51
08-10-2005
  Finn Halland 37.21
3.51
07-10-2000
  Jon Fiva 37.21
3.51
11-10-2008
  Tore Filbakk 37.22
3.51
12-10-2002
  Atle Smenes 37.23
3.51
11-10-2014
327 Gunnar Pedersen 37.23
3.51
20-10-1990
  Fredrik Smith 37.23
3.51
10-10-2015
328 Anders Johan Rogne 37.24
3.51
13-10-2018
329 Hugo Reium 37.24
3.51
20-10-1990
  Torbjørn Hægeland 37.24
3.51
10-10-2015
330 Ole Jørgen Hoff Johansen 37.24
3.51
14-10-1995
  Jon Nordahl Didriksen 37.24
3.51
14-10-2017
  Kjetil Ask 37.24
3.51
13-10-2007
  Torbjørn Hægeland 37.24
3.51
09-10-2010
  Martin Seierstad 37.24
3.51
10-10-1998
  Mats G. Tidemandsen 37.24
3.51
11-10-2003
331 Kristian Schiander 37.24
3.51
12-10-2013
  Martin Seierstad 37.25
3.51
09-10-1999
  Inge Hasund 37.25
3.51
09-10-2010
332 Bjørn Svendsen 37.25
3.51
14-10-1995
333 Sverre Stræth 37.25
3.51
15-10-2016
  Bent Inglingstad 37.26
3.52
06-10-2001
  Oddbjørn Homstvedt 37.26
3.52
08-10-2005
  Geir Lunde 37.27
3.52
11-10-2008
  Bent Inglingstad 37.27
3.52
12-10-2013
334 Tor Bjørnstad 37.27
3.52
08-10-2011
335 Odd Lillehagen 37.28
3.52
06-10-2012
  Ole Kristian Sørland 37.28
3.52
14-10-2017
  Rolf Kjetil Gulbrandsen 37.28
3.52
08-10-2011
  Tor Fauske 37.29
3.52
12-10-2013
  Per Erik Monsrud 37.29
3.52
13-10-2007
336 Børre Tollefsen 37.30
3.52
12-10-2002
  Torbjørn Hægeland 37.30
3.52
11-10-2014
337 Baard Erik Hauger 37.30
3.52
09-10-2004
  Kjell Kraakmo 37.30
3.52
15-10-1994
  Trym Olafsen 37.30
3.52
15-10-2016
  Jonas Brustad 37.30
3.52
11-10-2014
  Børre Tollefsen 37.31
3.52
10-10-1998
338 Martin Hemstad 37.31
3.52
15-10-2016
339 Henning Wibeto 37.31
3.52
11-10-2003
340 Lars Gudim 37.31
3.52
10-10-2015
  Jonas Kinge Bergland 37.32
3.52
09-10-1999
  Bent Inglingstad 37.32
3.52
11-10-2003
  Torbjørn Hægeland 37.32
3.52
15-10-2016
  Ole Kristian Sørland 37.32
3.52
11-10-2008
341 Tobias Opdalshei Baumann 37.33
3.52
13-10-2018
  Espen Kristiansen 37.33
3.52
09-10-2010
  Kjetil Sørum 37.33
3.52
09-10-2004
  Morten Omland 37.34
3.52
15-10-2016
  Ole Kjell Langmyren 37.34
3.52
15-10-1994
  Henning Wibeto 37.35
3.52
09-10-2004
  Geir Lunde 37.35
3.52
13-10-2007
342 Gunnar Eriksen 37.35
3.52
11-10-1997
  Torbjørn Hægeland 37.35
3.52
13-10-2018
343 Joachim Qvale 37.36
3.53
08-10-2011
  Jon Nordahl Didriksen 37.36
3.53
13-10-2018
  Trond Knapper 37.36
3.53
09-10-2004
344 Sjur Mo 37.36
3.53
11-10-1997
  Børre Tollefsen 37.36
3.53
09-10-1999
345 Torgeir Berg Drevvatne 37.36
3.53
06-10-2012
  Inge Hasund 37.37
3.53
08-10-2011
346 Bendik Drevvatne 37.37
3.53
06-10-2012
347 Sverre Gunnar Brunstad 37.37
3.53
12-10-2002
348 Knut Erling Øen 37.37
3.53
08-10-2011
  Espen Kristiansen 37.37
3.53
06-10-2001
349 John Tore Mogen 37.37
3.53
31-08-1985
  Oddbjørn Homstvedt 37.38
3.53
11-10-2003
350 Thomas Tronstad 37.38
3.53
10-10-2015
351 Pål-André Lund 37.38
3.53
10-10-2009
352 Kolbjørn Amundsen 37.38
3.53
14-10-1989
  Per Magnus Holt 37.39
3.53
19-10-1991
  Eldar Thomassen Fagerbakke 37.39
3.53
12-10-2013
353 Idar Brekke 37.39
3.53
15-10-1994
354 Sondre Pedersen 37.41
3.53
14-10-2017
  Finn Halland 37.41
3.53
17-09-1988
355 Oddvar Allergodt 37.41
3.53
29-08-1987
  Trond Olav Berg 37.41
3.53
10-10-2015
  Petter Skippervold 37.41
3.53
12-10-2013
356 Joar Markhus Rodal 37.41
3.53
14-10-2017
  Trond Ellingsdalen 37.41
3.53
17-09-1988
357 Tore Jakobsen 37.41
3.53
13-10-2018
358 Dag Spilde 37.41
3.53
13-10-2007
359 Jarle Karlstad 37.42
3.53
30-08-1986
  Kjell Kraakmo 37.42
3.53
09-10-1999
  Per Derbakk 37.42
3.53
15-10-1994
360 Even Olsen 37.42
3.53
14-10-2006
  Sindre Bårdseng 37.43
3.53
06-10-2001
  Tore Filbakk 37.43
3.53
09-10-1999
  Oddbjørn Homstvedt 37.45
3.54
13-10-2007
  Christian Mykland 37.45
3.54
10-10-2015
361 Per Lunke 37.45
3.54
15-10-2016
362 Ole Jacob Eriksen 37.46
3.54
09-10-2010
  Per Erik Monsrud 37.46
3.54
10-10-2015
363 Terje Jemterud 37.46
3.54
14-10-1995
  Tore Hansen 37.46
3.54
09-10-1999
  Pål-André Lund 37.46
3.54
15-10-2016
364 Joakim Blix Prestmo 37.46
3.54
08-10-2011
365 Torbjørn Vala 37.47
3.54
15-10-2016
366 Jon-Arild Sesseng 37.47
3.54
07-10-2000
367 Fredrik Mansard 37.47
3.54
12-10-1996
  Axel Pettersen 37.47
3.54
12-10-2013
368 Hans Peter Stenberg 37.47
3.54
14-10-1995
  Ole Vegard Lundestad 37.47
3.54
11-10-2014
369 Winston Knights 37.48
3.54
14-10-1995
  Torbjørn Hægeland 37.48
3.54
12-10-2013
370 Knut Lutnæs 37.48
3.54
11-10-2014
  Oddbjørn Homstvedt 37.48
3.54
06-10-2001
371 Jørgen El Fakiri 37.49
3.54
08-10-2005
372 Andreas Karlberg Pettersen 37.49
3.54
15-10-2016
  Bent Inglingstad 37.49
3.54
07-10-2000
373 Edvin A. Slemmen 37.50
3.54
15-10-1994
374 Per Slungaard 37.50
3.54
11-10-1997
  Bendik Drevvatne 37.50
3.54
09-10-2010
375 Sverre Løken 37.50
3.54
19-10-1991
376 John Bror Skoglund 37.50
3.54
30-08-1986
377 Steinar Mathisen 37.51
3.54
30-08-1986
378 Sindre Nås 37.51
3.54
13-10-2018
379 Eirik Sandberg 37.51
3.54
13-10-2007
  Roger Thompson 37.52
3.54
11-10-2014
  Espen Kristiansen 37.52
3.54
13-10-2007
380 Håvard Bratland Karlsen 37.52
3.54
15-10-2016
  Kjetil Hagtvedt Dammen 37.52
3.54
11-10-2003
381 Jon Laugen 37.52
3.54
20-10-1990
  Joakim Blix Prestmo 37.52
3.54
11-10-2014
  Martin Seierstad 37.53
3.54
07-10-2000
382 Teodor Sveen Nilsen 37.53
3.54
11-10-2008
383 Vegard Dybvand 37.53
3.54
14-10-2017
384 Eldar Frøland 37.53
3.54
08-10-2005
  Henrik Wroldsen 37.53
3.54
15-10-1994
  Dag Jacobsen 37.53
3.54
12-10-2002
  Jacob Olsson 37.54
3.54
11-10-2014
  Jonas Jensen Croff 37.54
3.54
11-10-2014
  Jonas Jensen Croff 37.55
3.55
12-10-2013
385 Harald Johansen 37.55
3.55
20-10-1990
  Henning Wibeto 37.55
3.55
12-10-2002
  Halgeir Eilertsen 37.55
3.55
10-10-1998
386 Bård Brune 37.55
3.55
11-10-2014
  Keino Valstad 37.55
3.55
11-10-1997
387 Tormod Bjøntegaard 37.56
3.55
10-10-2015
388 Kristian Sørli 37.56
3.55
10-10-1998
  Bjørnar Andersen 37.56
3.55
14-10-2017
389 David Hirst 37.56
3.55
12-10-2002
390 Stian S. Jelstad 37.56
3.55
09-10-2010
391 Glenn Høgman 37.57
3.55
09-10-2004
  Bjørn Svendsen 37.57
3.55
31-08-1985
  Hermann Bruun 37.57
3.55
10-10-2015
392 Per Jørgen Walstrøm 37.59
3.55
08-10-2005
  Bent Inglingstad 37.59
3.55
12-10-2002
  Edvin A. Slemmen 37.59
3.55
20-10-1990
393 Erik Hansen 38.00
3.55
11-10-2014
  Odd Lillehagen 38.00
3.55
08-10-2011
  Hassan Boukaddour 38.00
3.55
12-10-2002
  Vegard Fluge Samuelsen 38.00
3.55
09-10-2010
394 Hans Olav Melberg 38.00
3.55
13-10-2007
  Heming Leira 38.00
3.55
12-10-2002
395 Pål Marius Mørch 38.01
3.55
12-10-2013
396 Eivind Meen 38.01
3.55
10-10-2009
397 Magnus Woxholtt-Jensen 38.01
3.55
10-10-2015
398 Espen Jonhaugen 38.01
3.55
10-10-1998
399 Dag Torp-Hansen 38.01
3.55
12-10-2013
400 Jens I Brox 38.02
3.55
20-10-1990
401 Thomas Lillevestre 38.02
3.55
12-10-2013
  Per Derbakk 38.02
3.55
14-10-1995
402 Stig Arve Malmedal 38.02
3.55
15-10-2016
  Mads Blomfeldt 38.02
3.55
15-10-2016
  Jacob Olsson 38.02
3.55
10-10-2015
  Jørgen Korum 38.03
3.55
14-10-2017
403 Asbjørn Bugge 38.03
3.55
20-10-1990
404 Knut Bakken 38.03
3.55
10-10-2009
  Espen Kristiansen 38.03
3.55
08-10-2011
405 Sondre Fossum 38.04
3.55
15-10-2016
406 Gøran Aas 38.04
3.55
14-10-2017
  Eivind Odden Solberg 38.04
3.55
11-10-2008
407 Øyvind Solberg 38.04
3.55
09-10-2010
  Jonas Kinge Bergland 38.04
3.55
10-10-1998
  Sverre Stræth 38.05
3.56
14-10-2017
  Torbjørn Hægeland 38.05
3.56
10-10-2009
  Jan Hoel 38.05
3.56
14-10-2006
  Bent Inglingstad 38.05
3.56
10-10-2009
  Espen Kristiansen 38.05
3.56
15-10-2016
  Keino Valstad 38.06
3.56
06-10-2001
  Pål Marius Mørch 38.06
3.56
06-10-2012
408 Jan Erik Moe 38.07
3.56
17-09-1988
  Joakim Herbrandsen 38.07
3.56
15-10-2016
409 Stian Slotterøy Johnsen 38.07
3.56
12-10-2013
410 Jørgen Nielsen 38.07
3.56
14-10-2006
  Bent Inglingstad 38.08
3.56
14-10-2006
  Ulf Rødvik 38.08
3.56
12-10-2002
  Glenn Høgmann 38.08
3.56
09-10-1999
  Kjetil Kveli 38.09
3.56
12-10-1996
  Ole Kristian Sørland 38.09
3.56
10-10-2015
  Pål-André Lund 38.10
3.56
08-10-2011
411 Anders Aalbu 38.10
3.56
09-10-2010
  Jan Andreas Edstrøm 38.11
3.56
15-10-2016
  Per Slungaard 38.11
3.56
09-10-1999
412 Øyvind Kvennås 38.11
3.56
12-10-1996
  Mads Blomfeldt 38.11
3.56
14-10-2017
  Per Lunke 38.11
3.56
11-10-2014
413 Kristoffer Slettholm 38.11
3.56
15-10-2016
  Bent Inglingstad 38.12
3.56
10-10-1998
  Ruben Andersen 38.12
3.56
11-10-2003
414 Andre Sørensen 38.12
3.56
17-09-1988
  Petter Sveen Nilsen 38.12
3.56
09-10-2010
415 Vegard Kjølhamar 38.12
3.56
12-10-2013
416 Håkon B. Tesaker 38.13
3.56
10-10-2015
  Oddbjørn Homstvedt 38.13
3.56
09-10-2004
417 Christopher Huuse 38.13
3.56
13-10-2018
418 Rolf Gran 38.13
3.56
12-10-2013
  Ivar Maurstad 38.14
3.56
12-10-1996
  David Hirst 38.14
3.56
06-10-2001
419 Bård Haugenes 38.14
3.56
12-10-1996
420 Helge Fjeldstad 38.14
3.56
10-10-1998
421 Frank Westgaard 38.15
3.57
17-09-1988
  Bjørn Lauglo 38.15
3.57
09-10-2004
  Sverre Stræth 38.15
3.57
12-10-2013
422 Ole Arne Schlytter 38.15
3.57
11-10-1997
  Bent Inglingstad 38.15
3.57
11-10-2014
423 Thomas Kenworthy 38.16
3.57
20-10-1990
424 Lars Jensrud 38.17
3.57
09-10-1999
425 Bjørnar Haugane 38.17
3.57
13-10-2018
  Steinar Lien 38.17
3.57
10-10-1998
426 Jan Billy Aas 38.17
3.57
08-10-2005
427 Rolv Myrum 38.18
3.57
14-10-1995
  Knut Nordviken 38.19
3.57
08-10-2005
428 Erik Persson 38.19
3.57
13-10-2018
429 Hans Chr Flood 38.19
3.57
09-10-1999
430 Øyvind Wang 38.19
3.57
13-10-2018
431 Arne Bakken 38.19
3.57
29-08-1987
432 Olav Holden 38.19
3.57
14-10-2017
433 Roar Ebbestad 38.20
3.57
15-10-1994
434 Harald Vamnes 38.20
3.57
11-10-2003
435 Torbjørn Høvde 38.20
3.57
14-10-2017
436 Geir Ove Andersen 38.21
3.57
12-10-1996
  Knut Lutnæs 38.21
3.57
10-10-2015
437 Frode Skorstad 38.21
3.57
12-10-2013
  Morten Rød 38.21
3.57
10-10-1998
  Iver Tildheim-Andersen 38.22
3.57
10-10-2015
438 Per Ivar Jaksland 38.23
3.57
14-10-2006
439 Espen Wigaard 38.23
3.57
11-10-2008
  Eivind Odden Solberg 38.23
3.57
15-10-2016
440 Arve Offigstad 38.23
3.57
14-10-1989
441 Morten Henningsen 38.23
3.57
08-10-2005
442 Rune Julsvik 38.23
3.57
11-10-1997
  Eivind Odden Solberg 38.23
3.57
14-10-2017
443 Andreas Skjønsberg 38.24
3.58
12-10-2013
444 Erik Sterud 38.24
3.58
10-10-2015
  Morten Henningsen 38.25
3.58
11-10-2008
445 Gløer Winsvold 38.25
3.58
06-10-2001
  Kristian Schiander 38.25
3.58
11-10-2014
  Sondre Sandvik 38.25
3.58
11-10-2008
446 Dennis Jakobsen 38.25
3.58
11-10-2003
447 Kim Aarlie Larsen 38.26
3.58
19-10-1991
  Espen Wigaard 38.26
3.58
13-10-2007
448 Johan Widen Widen 38.26
3.58
12-10-2013
  Erik Sterud 38.26
3.58
12-10-2013
  Keino Valstad 38.27
3.58
09-10-1999
449 Erlend Aano 38.27
3.58
09-10-2010
450 Stig Hansen 38.27
3.58
10-10-1998
  Kjetil Ask 38.27
3.58
11-10-2008
451 Dag Sture Borgen 38.27
3.58
14-10-1989
452 Erik Ølson 38.27
3.58
15-10-1994
453 Per Ingvar Tollehaug 38.28
3.58
14-10-2017
  Rune Julsvik 38.28
3.58
14-10-1995
454 Jens-Kristian Berg 38.28
3.58
09-10-2004
  Thomas Tronstad 38.28
3.58
11-10-2014
  Stig Arve Malmedal 38.29
3.58
10-10-2015
  Torbjørn Høvde 38.29
3.58
10-10-2015
  Jørgen El Fakiri 38.29
3.58
13-10-2007
  Theodor Berre Jacobsen 38.29
3.58
10-10-2015
455 Harald B. Tesaker 38.29
3.58
09-10-2010
456 Quan Pham 38.29
3.58
14-10-2017
  Arne Gilberg 38.29
3.58
10-10-2009
457 Geir Arne Nordengen 38.30
3.58
13-10-2007
458 Simen Aabøe 38.30
3.58
14-10-2017
459 Martin Svendsen 38.30
3.58
10-10-2015
  Tørres Lutnæs 38.31
3.58
15-10-2016
  Keino Valstad 38.31
3.58
12-10-2002
460 Haakon Solheim 38.31
3.58
12-10-2013
  Martin Svendsen 38.31
3.58
11-10-2014
  Espen Wigaard 38.31
3.58
14-10-2006
  Ulf Rødvik 38.31
3.58
06-10-2001
461 Tom Steinar Sandvik 38.31
3.58
30-08-1986
  Pål-André Lund 38.31
3.58
14-10-2017
  Vegard Fluge Samuelsen 38.31
3.58
11-10-2008
  Joakim Herbrandsen 38.32
3.58
14-10-2017
462 Sverre Rosen 38.32
3.58
08-10-2011
  Bent Inglingstad 38.32
3.58
09-10-1999
463 Charles Granquist 38.32
3.58
15-10-2016
464 Terje Olstad 38.32
3.58
14-10-1995
465 Theodor Odegard 38.33
3.58
14-10-2017
466 Espen Tobiasson 38.33
3.58
11-10-2014
467 Ola Mellem 38.34
3.59
09-10-1999
  Quan Pham 38.34
3.59
13-10-2018
  Tor Olav Nesheim Hægeland 38.34
3.59
06-10-2012
  Tony Gjerde 38.35
3.59
08-10-2011
468 Anders Huus 38.35
3.59
06-10-2001
  Oddbjørn Homstvedt 38.35
3.59
14-10-2006
469 Morten Tokerud 38.35
3.59
10-10-2015
470 Tor Treffen 38.35
3.59
11-10-2003
471 Anders Rønnevig 38.35
3.59
15-10-2016
  Trond Knapper 38.35
3.59
10-10-1998
  Øystein Hoel Sandsdalen 38.36
3.59
14-10-2017
  Kristoffer Eriksen Nylund 38.36
3.59
15-10-2016
  Torbjørn Høvde 38.36
3.59
13-10-2018
472 Karl Johansen 38.36
3.59
14-10-2017
473 John Sollien 38.36
3.59
17-09-1988
  Kjetil Ask 38.36
3.59
12-10-2013
474 Jens Kristian Tosterud 38.37
3.59
15-10-2016
475 Ove Malde 38.37
3.59
10-10-2015
476 Bjørn E Eide 38.37
3.59
15-10-2016
  Thomas A. Kjerstad 38.37
3.59
09-10-1999
477 Jan Tore Hauger 38.37
3.59
06-10-2012
  Ole Arne Schlytter 38.38
3.59
12-10-1996
478 Dag Thomas Hansson 38.38
3.59
15-10-2016
  Tor Fauske 38.38
3.59
11-10-2008
  Lars Jensrud 38.38
3.59
06-10-2001
  Trond Olav Berg 38.38
3.59
15-10-2016
479 Felix Tobiasson Reinemo 38.38
3.59
15-10-2016
480 Vemund Svanes Bertelsen 38.39
3.59
09-10-1999
  Kristian Heggebø 38.39
3.59
09-10-2010
481 Aleksander Stray 38.39
3.59
11-10-2014
482 Trond Sollund 38.39
3.59
10-10-2009
483 Dag Amundsen 38.40
3.59
07-10-2000
  Hans Jørgen Lundby 38.40
3.59
09-10-2004
  Tore Filbakk 38.40
3.59
10-10-1998
484 Tor Halland 38.40
3.59
20-10-1990
485 Henning Firman 38.40
3.59
10-10-2015
  Jan Hoel 38.40
3.59
13-10-2007
  Espen Kristiansen 38.41
3.59
13-10-2018
486 Mikael Nyberg 38.41
3.59
13-10-2018
487 Jon Wedde Buer 38.41
3.59
09-10-2010
  Bent Inglingstad 38.42
3.59
14-10-2017
  Joachim Qvale 38.42
3.59
09-10-2010
488 Arnt-Åge Mathisen 38.42
3.59
14-10-1989
489 Asgeir Risheim Kvam 38.42
3.59
08-10-2011
490 Knut Erichsen 38.42
3.59
19-10-1991
  Torbjørn Høvde 38.42
3.59
15-10-2016
  Ole Kristian Sørland 38.43
3.59
12-10-2013
  Petter Skippervold 38.43
3.59
06-10-2012
  Ola Mellem 38.43
3.59
14-10-1995
  Bent Inglingstad 38.43
3.59
09-10-2004
  Quan Pham 38.44
4.00
15-10-2016
  Ola Mellem 38.44
4.00
07-10-2000
491 Harald Hjelmseth 38.44
4.00
06-10-2012
  Erik Sterud 38.44
4.00
11-10-2014
492 Andreas Fjell 38.44
4.00
15-10-2016
  Morten T. Vaagsbø 38.45
4.00
06-10-2012
493 Christoffer Wilner 38.45
4.00
12-10-2013
494 Andreas Berbu 38.46
4.00
13-10-2007
495 Frode Stenberg 38.46
4.00
10-10-2009
496 Dag Mangseth 38.47
4.00
29-08-1987
  Truls Hestengen 38.47
4.00
10-10-2009
  Dag Mangseth 38.47
4.00
14-10-1989
497 Inge Henning Fredagsvik 38.47
4.00
12-10-2002
498 Trond Inge Carlsen 38.47
4.00
15-10-2016
499 Inge Langballe 38.47
4.00
14-10-1995
  Eivind Meen 38.47
4.00
11-10-2008
  Roar Ebbestad 38.47
4.00
20-10-1990
500 Bjørn-Erik Pedersen 38.47
4.00
08-10-2011
  Eivind Meen 38.47
4.00
06-10-2001
  Jon-Arild Sesseng 38.47
4.00
09-10-1999
  Thomas Tronstad 38.48
4.00
12-10-2013
501 David Olaussen 38.48
4.00
15-10-2016
502 Simen Storås 38.48
4.00
08-10-2011
503 Christian Frøyland Foss 38.48
4.00
13-10-2018
504 Sigve Vågsnes 38.48
4.00
15-10-2016
  Kåre Sandvik 38.48
4.00
15-10-1994
505 Kim Fjeldstad 38.49
4.00
15-10-1994
506 Kjetil Ertresvåg 38.49
4.00
14-10-2017
  Vegard Brox 38.49
4.00
15-10-2016
507 Einar Jakobsen 38.50
4.00
14-10-1995
  Sverre Stræth 38.50
4.00
09-10-2010
508 Gaute Belstad 38.50
4.00
06-10-2012
509 Henning Evensen 38.50
4.00
19-10-1991
510 Henrik Natvig 38.51
4.00
15-10-2016
511 Fredrik Magnus Ramm 38.51
4.00
08-10-2011
  Lars Gilberg 38.51
4.00
11-10-2008
  Øyvind Slørdahl 38.51
4.00
08-10-2011
  Bjørn Vidar Lie 38.51
4.00
07-10-2000
512 Kristoffer Askautrud 38.52
4.00
15-10-2016
513 Jens Aas 38.52
4.00
11-10-2014
514 Finn Ekhard Johannessen 38.52
4.00
10-10-1998
  Ola Mellem 38.52
4.00
11-10-1997
515 Joachim Hildebrand 38.52
4.00
31-08-1985
516 Francisco López 38.53
4.01
07-10-2000
  Jacob Olsson 38.53
4.01
12-10-2013
  Kristoffer Slettholm 38.53
4.01
12-10-2013
  Erik Sterud 38.54
4.01
09-10-2010
517 Geir Pollen 38.54
4.01
12-10-2002
  Atle Smenes 38.54
4.01
06-10-2012
518 Ståle Hansen 38.54
4.01
31-08-1985
  Tormod Bjøntegaard 38.54
4.01
12-10-2013
  Jon Ilseng 38.54
4.01
06-10-2012
519 Joakim Eriksrud Karlsen 38.54
4.01
15-10-2016
  Per Derbakk 38.54
4.01
29-08-1987
  Lars Jensrud 38.54
4.01
07-10-2000
520 Ragnar Bråten 38.55
4.01
17-09-1988
  Lars Lohne Eftang 38.55
4.01
19-10-1991
  Sondre Sandvik 38.55
4.01
13-10-2007
  Kjetil Kveli 38.55
4.01
11-10-2003
  Vegard Fluge Samuelsen 38.55
4.01
10-10-2009
521 Charles Carsten Granquist 38.55
4.01
13-10-2018
  Hans Jørgen Lundby 38.56
4.01
08-10-2005
522 Egil Meisingset 38.56
4.01
14-10-2006
  Dennis Jakobsen 38.56
4.01
08-10-2011
523 Asghar Shan 38.57
4.01
13-10-2007
  Ola Mellem 38.57
4.01
10-10-1998
524 Jan-Reidar Andreassen 38.57
4.01
29-08-1987
525 Lars Magnus Fagernes 38.57
4.01
13-10-2018
  Haakon Solheim 38.58
4.01
15-10-2016
526 Jon Erik Arnesen 38.58
4.01
09-10-2004
527 Lasse Eika 38.58
4.01
10-10-2015
528 Eirik Vigeland 38.58
4.01
13-10-2018
  Roger Thompson 38.58
4.01
09-10-2010
  Dag Mangseth 38.58
4.01
17-09-1988
529 Sebastian Endrestad 38.58
4.01
11-10-2014
  Jarle Karlstad 38.58
4.01
31-08-1985
530 Jesper Røn 38.58
4.01
13-10-2018
531 Oskar Pedersen 38.59
4.01
14-10-2017
532 Tom Selliseth 38.59
4.01
11-10-2014
  Vegard Brox 38.59
4.01
11-10-2003
533 Sondre Strande Omland 38.59
4.01
13-10-2018
534 Simen Heimdahl 38.59
4.01
12-10-2013
535 Knut Hellum 38.59
4.01
09-10-1999
  Ole Vegard Lundestad 38.59
4.01
13-10-2018
536 Roy Asphaug 38.59
4.01
19-10-1991
537 Torstein Aamodt 39.00
4.01
11-10-1997
538 Eivind Svennar 39.00
4.01
10-10-2009
539 Rudi Larsen 39.00
4.01
20-10-1990
  Dennis Jakobsen 39.01
4.01
09-10-2010
540 Jan Dahlberg 39.01
4.01
12-10-2013
541 Espen Høglund 39.01
4.01
12-10-2013
  Thomas Tronstad 39.02
4.01
15-10-2016
542 Bjørn Arnesen 39.02
4.01
31-08-1985
  Christian Mykland 39.02
4.01
15-10-2016
543 Arnfinn Larsen 39.02
4.01
15-10-1994
  Kolbjørn Amundsen 39.02
4.01
29-08-1987
  Andreas Berbu 39.02
4.01
11-10-2008
544 Patji Alnæs-Katjavivi 39.03
4.02
10-10-2009
545 Knut Folland 39.03
4.02
14-10-1995
546 Marcus Solheim 39.03
4.02
10-10-2015
547 Joh. Arild Tellevik 39.04
4.02
17-09-1988
  Andreas Berbu 39.04
4.02
06-10-2012
548 Tero Markus Paivarinne 39.04
4.02
14-10-2006
  Trond Inge Carlsen 39.04
4.02
10-10-2009
  Svein Arne Sølvberg 39.04
4.02
08-10-2011
  Haakon Solheim 39.04
4.02
10-10-2015
  Roar Ebbestad 39.04
4.02
14-10-1989
  Tormod Bjøntegaard 39.04
4.02
11-10-2014
  Ola Mellem 39.04
4.02
12-10-1996
549 Geir Aksel Qvale 39.04
4.02
11-10-2003
550 Per A Sollien 39.05
4.02
19-10-1991
551 Ole-Kristian Kristensen 39.05
4.02
09-10-2010
552 Øyvind Kjønsberg 39.06
4.02
09-10-2010
553 Trygve Wilsgård 39.06
4.02
14-10-1995
554 Haakon Andrè Kinneberg 39.06
4.02
14-10-2017
  Svein Arne Sølvberg 39.06
4.02
14-10-2006
  Bendik Drevvatne 39.07
4.02
12-10-2013
555 Ragnar Pettersen 39.07
4.02
17-09-1988
556 Vegard Stensæter 39.07
4.02
06-10-2012
557 Hans Marius Hopstad 39.07
4.02
10-10-2009
558 Per Hellevik-Carlsson 39.07
4.02
13-10-2018
559 Bjørn Halvorsen 39.08
4.02
30-08-1986
  Jonas Billit 39.08
4.02
10-10-1998
560 Arnfinn Skjervold 39.08
4.02
31-08-1985
561 Kjetil Lundberg 39.08
4.02
20-10-1990
  Hermann Bruun 39.09
4.02
14-10-2017
562 Espen Almlid 39.09
4.02
14-10-2006
563 Carl-Fredrik Klaveness Walker 39.09
4.02
12-10-2013
  Jon-Arild Sesseng 39.10
4.02
10-10-2009
564 Christian Prestegård 39.10
4.02
20-10-1990
565 Anders Gullhav 39.10
4.02
15-10-2016
566 Per Havik Meier 39.11
4.02
15-10-1994
567 Tobias Lie Albert 39.11
4.02
11-10-2014
568 Thomas Westvold 39.11
4.02
08-10-2011
  Glenn Høgmann 39.11
4.02
11-10-2003
  Eirik Sandberg 39.11
4.02
11-10-2008
569 Trygve Reitan 39.11
4.02
06-10-2001
  Fredrik Smith 39.11
4.02
09-10-2010
570 Øystein Berge 39.11
4.02
08-10-2005
571 Anders Westvold 39.11
4.02
08-10-2011
572 Knut Olav Skyttemyr 39.11
4.02
10-10-2015
573 Frode Novik 39.11
4.02
09-10-2010
574 Arild Davidsen 39.12
4.02
29-08-1987
575 Christian K. Sandvik 39.12
4.02
11-10-2003
  Kjetil Kveli 39.12
4.02
08-10-2005
576 Anders Birkenes 39.12
4.02
15-10-2016
  Kåre Sandvik 39.13
4.03
14-10-1995
  Sverre Stræth 39.13
4.03
13-10-2018
  Tero Markus Paivarinne 39.13
4.03
08-10-2005
577 Eivind Galteland 39.13
4.03
14-10-2006
578 Rolf Thorsen 39.13
4.03
19-10-1991
579 Hogne Solvoll 39.14
4.03
09-10-2004
580 Bjørn Holmvik 39.14
4.03
11-10-2008
  Anders Nøstdahl Gløersen 39.14
4.03
06-10-2001
  Oddvar Allergodt 39.15
4.03
17-09-1988
581 Kristian Kulvik 39.15
4.03
11-10-2014
582 Vegard Nyeng 39.15
4.03
13-10-2018
  Trond Inge Carlsen 39.15
4.03
12-10-2013
583 Svein Joar Horve 39.16
4.03
11-10-2014
584 Roar Grøndalen 39.16
4.03
10-10-1998
585 Kjell Winger 39.16
4.03
30-08-1986
586 Andreas Karlsson 39.16
4.03
10-10-2009
  Dag Torp-Hansen 39.17
4.03
06-10-2012
  Mads Blomfeldt 39.17
4.03
10-10-2015
587 Alexander Jørgensen 39.17
4.03
14-10-2017
  Simen Heimdahl 39.17
4.03
08-10-2011
  Charles Granquist 39.18
4.03
12-10-2013
588 Richard Prestegård 39.18
4.03
10-10-2015
  Tero Markus Paivarinne 39.19
4.03
10-10-2009
  Roger Thompson 39.19
4.03
08-10-2011
  Eldar Thomassen Fagerbakke 39.19
4.03
06-10-2012
589 Morgan Doknæs 39.19
4.03
10-10-1998
590 Tor Reitan 39.19
4.03
20-10-1990
  Vegard Brox 39.20
4.03
11-10-2014
591 Steffen Stebbing 39.21
4.03
13-10-2018
  Svein Arne Sølvberg 39.21
4.03
11-10-2008
592 Vegard Stokke 39.21
4.03
12-10-2013
  Dag Mangseth 39.21
4.03
20-10-1990
593 Lars E. Myhre 39.21
4.03
19-10-1991
  Christian Mykland 39.21
4.03
12-10-2013
594 Stein Kamfjord Andersen 39.21
4.03
10-10-2009
  Atle Smenes 39.21
4.03
12-10-2013
  Christian Mykland 39.21
4.03
14-10-2017
  Vemund Svanes Bertelsen 39.22
4.04
10-10-1998
595 Anders Skjelbek 39.22
4.04
06-10-2001
  Trond Sollund 39.22
4.04
13-10-2007
596 Terje Pettersen 39.23
4.04
30-08-1986
597 Jan Arne Johnsen 39.23
4.04
09-10-2004
  Bjørn Halvorsen 39.23
4.04
29-08-1987
598 Geir Arild Vestrum 39.23
4.04
08-10-2005
599 Tim Bennett 39.24
4.04
10-10-2015
600 Frode Hansen 39.24
4.04
14-10-2017
  Espen Wigaard 39.24
4.04
09-10-2004
601 Per-Ove Breivold 39.24
4.04
14-10-1995
  Trond Sollund 39.24
4.04
11-10-2008
602 Bendik Håland Pedersen 39.24
4.04
15-10-2016
  Hermann Bruun 39.25
4.04
20-10-1990
603 Roger Bull 39.25
4.04
09-10-1999
604 Kjetil Syvderud 39.25
4.04
09-10-2010
605 Trond Hval 39.25
4.04
17-09-1988
  Dag Torp-Hansen 39.25
4.04
08-10-2011
606 Terje Graver 39.25
4.04
20-10-1990
  Bendik Håland Pedersen 39.25
4.04
14-10-2017
607 Colum O Farrell 39.25
4.04
06-10-2012
  Ragnar Pettersen 39.26
4.04
14-10-1989
  Jon Ilseng 39.26
4.04
08-10-2011
  Kjell Winger 39.26
4.04
29-08-1987
608 Fredrik Lønne 39.26
4.04
11-10-2014
  Vegard Dybvand 39.26
4.04
13-10-2018
  Per Derbakk 39.26
4.04
19-10-1991
  Felix Tobiasson Reinemo 39.26
4.04
10-10-2015
609 Roger Høgmann 39.26
4.04
09-10-1999
610 Eirik Lund Barlaug 39.27
4.04
12-10-2013
  Arve Fjell 39.27
4.04
09-10-2004
611 Per Gunnar Gulstuen 39.27
4.04
12-10-1996
  Knut Lutnæs 39.27
4.04
12-10-2013
612 Erlend Hauge 39.27
4.04
13-10-2018
613 Bent Luther 39.27
4.04
31-08-1985
  Per Ingvar Tollehaug 39.27
4.04
15-10-2016
614 Bjørn Helge Holte 39.27
4.04
15-10-1994
  Rune Dahl 39.27
4.04
12-10-2013
  Trond Sollund 39.27
4.04
12-10-2013
615 Arne Brørs 39.27
4.04
15-10-2016
616 Mads Skipanes 39.28
4.04
13-10-2018
  Per Magnus Holt 39.28
4.04
09-10-1999
617 Torbjørn Eika 39.28
4.04
09-10-2004
618 Ivar Indby 39.28
4.04
13-10-2018
  Terje Pettersen 39.28
4.04
29-08-1987
619 Scott Macody Lund 39.28
4.04
13-10-2018
620 Tore Bjerkum 39.29
4.04
29-08-1987
621 Dag Steinset 39.29
4.04
10-10-2009
622 Kenneth Hertaas 39.29
4.04
15-10-2016
623 Ole Christian Lien 39.29
4.04
14-10-2017
  Tore Filbakk 39.29
4.04
06-10-2001
624 Pål Magndal 39.29
4.04
09-10-2004
625 Håkon Tufteland 39.30
4.04
13-10-2018
  Trond Olav Berg 39.30
4.04
11-10-2014
  Kristian Heggebø 39.30
4.04
08-10-2011
626 Roar Thorrud 39.30
4.04
14-10-1995
627 Kjetil Molund 39.30
4.04
10-10-1998
628 Jørgen Saxegaard 39.30
4.04
08-10-2011
  Trym Olafsen 39.30
4.04
10-10-2015
629 Ole Bjørn Braathen 39.30
4.04
09-10-1999
  Christoffer Wilner 39.31
4.04
06-10-2012
630 Håkon Tallhaug Gulbrandsen 39.31
4.04
08-10-2011
  Anders Birkenes 39.31
4.04
11-10-2014
  Anders Rønnevig 39.32
4.05
11-10-2014
631 Bård Erik Haugen 39.32
4.05
11-10-2003
632 Kristian Næss 39.32
4.05
08-10-2005
633 Einar Wallen 39.32
4.05
09-10-2004
634 Andreas Smeby-Diederich 39.32
4.05
13-10-2018
  Christian Søvik 39.32
4.05
08-10-2011
635 Bjørn-Olav Enger 39.33
4.05
13-10-2007
636 Håvard Grenan 39.33
4.05
12-10-2013
  Glenn Høgmann 39.33
4.05
11-10-1997
637 Jan Otterstad 39.33
4.05
11-10-2008
638 Per Bakøy 39.33
4.05
09-10-1999
  Christian Søvik 39.33
4.05
06-10-2012
639 Hans Maldrup Larsen 39.33
4.05
14-10-1989
  Trond Inge Carlsen 39.33
4.05
06-10-2012
640 Olav Andre Braaten 39.34
4.05
11-10-2014
641 Eivind S Meen 39.34
4.05
14-10-2006
  Torbjørn Hægeland 39.34
4.05
09-10-2004
  Bent Inglingstad 39.34
4.05
11-10-2008
  Henrik Wroldsen 39.34
4.05
09-10-1999
642 Yuanjie Ding 39.34
4.05
14-10-2017
  Trond Inge Carlsen 39.34
4.05
08-10-2005
  Knut Lutnæs 39.34
4.05
06-10-2012
  Tero Markus Paivarinne 39.34
4.05
09-10-2004
643 Vegard Solhaug 39.34
4.05
13-10-2018
  Jesper Røn 39.35
4.05
14-10-2017
  Bendik Håland Pedersen 39.35
4.05
13-10-2018
644 Frederik Emil Juul 39.35
4.05
12-10-2013
  Arnfinn Skjervold 39.35
4.05
30-08-1986
645 Geir Asphaug 39.35
4.05
12-10-1996
  Vemund Svanes Bertelsen 39.35
4.05
11-10-1997
646 Erik Lunke 39.35
4.05
15-10-2016
  Øystein Hoel Sandsdalen 39.36
4.05
11-10-2014
647 Jan Novotny 39.36
4.05
20-10-1990
  Jørgen Korum 39.36
4.05
15-10-2016
648 Sander August Standal Jensen 39.36
4.05
11-10-2014
649 Vegar Svendgård 39.37
4.05
09-10-2010
650 Robert Kresz 39.37
4.05
08-10-2011
651 Erik Ropstad 39.37
4.05
14-10-1995
  Torbjørn Vala 39.37
4.05
10-10-2015
  Haakon Solheim 39.37
4.05
14-10-2017
  Kjetil Kveli 39.37
4.05
14-10-2006
  Per Ingvar Tollehaug 39.37
4.05
13-10-2018
  Johan Widen Widen 39.37
4.05
09-10-2010
  Roy Asphaug 39.38
4.05
14-10-1989
652 Christian Svarstad 39.38
4.05
12-10-1996
  Pål-André Lund 39.38
4.05
11-10-2008
653 Torleiv Lohne 39.38
4.05
11-10-2014
  Ola Mellem 39.38
4.05
08-10-2005
  Bjørn E Eide 39.38
4.05
11-10-2014
654 Kjell Andreas Solberg 39.38
4.05
11-10-2014
655 Frode Talmo 39.38
4.05
08-10-2011
  Finn Ekhard Johannessen 39.38
4.05
12-10-2002
656 Thomas Haug 39.38
4.05
11-10-2014
  Felix Tobiasson Reinemo 39.38
4.05
11-10-2014
657 Florian Bochud 39.38
4.05
08-10-2011
  Vegard Stensæter 39.38
4.05
08-10-2011
  Kolbjørn Amundsen 39.39
4.05
30-08-1986
  Charles Granquist 39.39
4.05
10-10-2015
658 Jack Andresen 39.39
4.05
19-10-1991
659 Rune Eriksen 39.39
4.05
06-10-2012
660 Tero Markus Päivärinne 39.39
4.05
08-10-2011
  Rune Eriksen 39.39
4.05
11-10-2014
  Svein Arne Sølvberg 39.39
4.05
06-10-2012
  Dag Spilde 39.40
4.05
08-10-2005
  Bjørn-Erik Pedersen 39.40
4.05
09-10-2010
661 Jonny Bergestuen 39.41
4.05
15-10-1994
  Anders Rønnevig 39.41
4.05
10-10-2015
  Roger Høgmann 39.41
4.05
10-10-1998
662 Dana Stockler 39.41
4.05
12-10-1996
663 Øyvind Eliassen 39.41
4.05
11-10-2008
  Bjørn Helge Holte 39.41
4.05
19-10-1991
  Johan Widen Widen 39.41
4.05
08-10-2011
  Simen Heimdahl 39.42
4.06
09-10-2010
664 Torstein Trandem 39.42
4.06
13-10-2007
  Per Ivar Jaksland 39.42
4.06
13-10-2007
665 Morten Grepperud 39.43
4.06
19-10-1991
666 Sindre Schonhowd 39.43
4.06
14-10-2017
667 Trond Atle Smedsrud 39.43
4.06
06-10-2012
668 Lasse Sørlund 39.43
4.06
15-10-2016
669 Arne Olav Sunde 39.43
4.06
14-10-2006
670 Gerhard Flachowsky 39.43
4.06
30-08-1986
671 Jan Gunnar Wiken 39.43
4.06
29-08-1987
672 Pål-Erik Langøigjelten 39.43
4.06
10-10-2015
  Einar Jakobsen 39.44
4.06
11-10-1997
  Tim Bennett 39.44
4.06
07-10-2000
673 Daniel Erici 39.44
4.06
12-10-2013
  Torbjørn Hægeland 39.45
4.06
11-10-2008
674 Sondre Oddershede Hals 39.45
4.06
10-10-2015
675 Sven Labee-Lund 39.45
4.06
14-10-1989
676 Steinar Kilde 39.45
4.06
10-10-2009
677 Andreas Thorsheim 39.45
4.06
09-10-2004
678 Odd-Roger Undseth 39.45
4.06
07-10-2000
  Kjetil Molund 39.46
4.06
09-10-1999
679 Øivind Ekern Hermansen 39.46
4.06
15-10-1994
680 Terje Gøran Johansson 39.46
4.06
19-10-1991
681 Geir Vegler 39.47
4.06
19-10-1991
  Tero Markus Paivarinne 39.47
4.06
13-10-2007
682 Rodion Kolevatov 39.47
4.06
14-10-2017
683 Halvar Haugland 39.47
4.06
06-10-2012
  Håkon Tallhaug Gulbrandsen 39.47
4.06
09-10-2010
  Per A Sollien 39.47
4.06
10-10-1998
684 Bjørn Holter 39.47
4.06
29-08-1987
685 Ådne Gigernes 39.48
4.06
14-10-2017
  Tim Bennett 39.48
4.06
06-10-2012
686 Robert Bering 39.48
4.06
15-10-1994
687 Per Arthur Dahl 39.49
4.06
15-10-1994
688 Oskar Engevold 39.49
4.06
19-10-1991
  Per Gunnar Gulstuen 39.49
4.06
11-10-1997
689 Jan Roar Stange 39.49
4.06
09-10-1999
690 Sverre Mæhlum 39.50
4.06
12-10-2013
  Knut Hellum 39.50
4.06
10-10-1998
691 Pål Longva 39.50
4.06
11-10-2014
692 Henrik Rossvoll 39.50
4.06
12-10-2013
  Trond Knapper 39.51
4.06
12-10-1996
693 Kristian Skaar 39.51
4.06
13-10-2018
  Frode Talmo 39.51
4.06
12-10-2013
  Tero Markus Paivarinne 39.51
4.06
06-10-2012
694 Arne Laurits Lie 39.51
4.06
13-10-2018
  Lasse Eika 39.51
4.06
11-10-2014
  Dag Mangseth 39.52
4.07
19-10-1991
  Torgeir Berg Drevvatne 39.52
4.07
09-10-2010
  Pål-André Lund 39.52
4.07
13-10-2018
  Jonas Billit 39.52
4.07
12-10-1996
695 Erlend Børstad 39.52
4.07
14-10-1995
696 Jørgen Norling 39.52
4.07
13-10-2007
  Roger Høgmann 39.53
4.07
11-10-1997
697 Steinar Lie 39.53
4.07
06-10-2012
  Eldar Thomassen Fagerbakke 39.53
4.07
15-10-2016
698 Fredrik Haugen Petersen 39.53
4.07
12-10-2013
699 Nicholas Beesley 39.53
4.07
31-08-1985
700 Espen Bago 39.53
4.07
15-10-2016
  Trond Sollund 39.53
4.07
14-10-2006
701 Dag Erik Vågdal 39.54
4.07
06-10-2001
  Andreas Skjønsberg 39.54
4.07
11-10-2014
  Christian Svarstad 39.55
4.07
14-10-1995
702 Jo Gaare 39.55
4.07
11-10-2014
  Håvard Grenan 39.55
4.07
08-10-2011
703 Erik Lagethon 39.56
4.07
12-10-2002
704 Rune Henriksen 39.56
4.07
20-10-1990
705 Einar Frogh 39.56
4.07
08-10-2011
706 Olaf Talmo 39.56
4.07
12-10-2013
  Tim Bennett 39.57
4.07
15-10-2016
  Kjetil Syvderud 39.57
4.07
08-10-2011
707 Tom Andersen 39.57
4.07
29-08-1987
  Trond Inge Carlsen 39.57
4.07
09-10-2010
  Nicolai Martinsen 39.58
4.07
09-10-2004
  Tor Halland 39.58
4.07
07-10-2000
  Roger Høgmann 39.58
4.07
12-10-2002
  Kjetil Molund 39.58
4.07
07-10-2000
  Ola Mellem 39.58
4.07
15-10-1994
  Henrik Wroldsen 39.58
4.07
12-10-1996
708 Anders Johansen 39.58
4.07
30-08-1986
709 Petter Rusten 39.59
4.07
12-10-2013
  Haakon Solheim 39.59
4.07
13-10-2018
  Hermann Bruun 40.00
4.07
15-10-2016
710 Henrik Ljøgodt Moen 40.00
4.07
11-10-2014
  Yuanjie Ding 40.00
4.07
15-10-2016
711 Morten Kalberg 40.00
4.07
14-10-1989
712 Anders Follerås 40.01
4.08
12-10-2013
713 Jørn Espen Nilsen 40.01
4.08
13-10-2018
  Tor Treffen 40.01
4.08
08-10-2005
714 Karl-Kristian Aketun 40.01
4.08
09-10-1999
  Christian Frøyland Foss 40.01
4.08
14-10-2017
  Christian K. Sandvik 40.01
4.08
09-10-2004
715 Ask Olaussen 40.02
4.08
13-10-2018
  Jan Otterstad 40.02
4.08
09-10-2004
716 Torbjørn Holt 40.02
4.08
30-08-1986
  Magnus Skuland 40.02
4.08
08-10-2011
  Yuanjie Ding 40.02
4.08
13-10-2018
  Simen Storås 40.02
4.08
12-10-2013
  Joakim Blix Prestmo 40.03
4.08
10-10-2009
  Ola Mellem 40.03
4.08
11-10-2003
717 John Holter 40.03
4.08
31-08-1985
  Patji Alnæs-Katjavivi 40.03
4.08
09-10-2010
  Erik Hansen 40.03
4.08
13-10-2007
718 Gunnar Taraldsen 40.03
4.08
15-10-1994
  Richard Prestegård 40.03
4.08
15-10-2016
719 Thomas Gundersen 40.03
4.08
11-10-2014
720 Torfinn Harding 40.03
4.08
11-10-2003
721 Frank Ivar Lismoen 40.03
4.08
11-10-2003
722 Are Aarebrot 40.03
4.08
15-10-2016
723 Anders Faraasen 40.04
4.08
14-10-2006
  Tor Halland 40.04
4.08
19-10-1991
  Stein Kamfjord Andersen 40.04
4.08
06-10-2012
724 Tore Wang 40.04
4.08
06-10-2001
725 Pål Røsjø 40.04
4.08
29-08-1987
726 Hans-Kristian Larsen 40.05
4.08
15-10-2016
  Per Arthur Dahl 40.05
4.08
14-10-1995
727 Einar Lund Westgaard 40.05
4.08
15-10-2016
728 Per Morten Rennan 40.05
4.08
10-10-2015
729 Kristian M. Larsen 40.05
4.08
20-10-1990
  Kristian Næss 40.05
4.08
09-10-2004
730 Tore Angelsen 40.05
4.08
11-10-2014
  Tore Wang 40.06
4.08
12-10-2002
  Robert Bering 40.06
4.08
20-10-1990
731 Jon Grunnan 40.06
4.08
14-10-2017
  Jo Gaare 40.06
4.08
15-10-2016
732 Jørn Kongsten Brevik 40.06
4.08
14-10-2017
733 Kjell Anders Kraakmo 40.06
4.08
14-10-2006
  Trond Inge Carlsen 40.07
4.08
14-10-2017
734 Lasse Erdal 40.07
4.08
14-10-1989
  Ola Mellem 40.07
4.08
14-10-2006
735 Bjarte Eik-Nes 40.08
4.08
12-10-2013
  Erik Lunke 40.08
4.08
14-10-2017
  Truls Hestengen 40.08
4.08
11-10-2008
  Svein Arne Sølvberg 40.08
4.08
12-10-2013
  Morten Smith 40.08
4.08
08-10-2005
736 Audun Hvenekilde 40.08
4.08
10-10-2015
737 Pål Heggernes 40.08
4.08
14-10-2017
738 Jan Olav Nybo 40.09
4.08
09-10-1999
739 Odd Andersen 40.09
4.08
29-08-1987
  Felix Tobiasson Reinemo 40.09
4.08
14-10-2017
740 Svein Bjelland 40.09
4.08
20-10-1990
741 Erik Oseth 40.09
4.08
14-10-1989
742 Terje Kolbeinsen 40.09
4.08
14-10-1995
  Tim Bennett 40.10
4.08
11-10-2003
  Trond Sollund 40.10
4.08
06-10-2012
  Dag Spilde 40.10
4.08
11-10-2003
743 Haakon Stene 40.10
4.08
31-08-1985
  Trond Inge Carlsen 40.10
4.08
13-10-2007
744 Tommy Bull 40.10
4.08
15-10-1994
  Eirik Vigeland 40.10
4.08
14-10-2017
745 Arild Haraldsen 40.11
4.09
31-08-1985
  Jan Hoel 40.11
4.09
08-10-2011
  Torstein Aamodt 40.11
4.09
06-10-2001
746 Roy Jensen 40.11
4.09
13-10-2007
747 Anders Nesbakken 40.11
4.09
14-10-2017
  Øyvind Eliassen 40.11
4.09
09-10-2010
748 Gabriel Støyva 40.11
4.09
14-10-2017
749 Gaute Gaasemyr 40.11
4.09
14-10-2006
750 Emil Opperud Nicolaisen 40.12
4.09
12-10-2013
751 Kenneth Gavoll-Hansen 40.12
4.09
10-10-2009
  Dag Amundsen 40.12
4.09
12-10-2002
  Bjørn Lauglo 40.12
4.09
08-10-2011
752 Svata Mikaus 40.12
4.09
06-10-2001
  Stig Arve Malmedal 40.13
4.09
11-10-2014
  Trond Inge Carlsen 40.13
4.09
10-10-2015
  Thomas Tronstad 40.13
4.09
06-10-2012
753 Morten Wetting 40.13
4.09
09-10-1999
754 Rolf Karlsen 40.14
4.09
09-10-2010
  Bjørn Helge Holte 40.14
4.09
14-10-1995
755 Tom Paulsen 40.14
4.09
14-10-2006
756 Jarle Haugland 40.15
4.09
06-10-2012
757 Jan Rylund 40.15
4.09
09-10-2004
  Trond Sollund 40.15
4.09
11-10-2014
  Petter Skippervold 40.15
4.09
10-10-2015
  Tim Bennett 40.15
4.09
12-10-2013
  Hans Marius Hopstad 40.15
4.09
13-10-2007
758 Erik Hval 40.15
4.09
11-10-2014
759 Eivind Tjønneland 40.15
4.09
12-10-2002
  Per Ingvar Tollehaug 40.16
4.09
10-10-2015
760 Eirik Søreng 40.16
4.09
08-10-2011
  Eivind Meen 40.16
4.09
08-10-2005
761 Frode Elden 40.16
4.09
11-10-1997
762 Ole-Magnus Liborg 40.16
4.09
13-10-2018
763 Rune Løsnesløkken 40.16
4.09
12-10-2013
  Per Havik Meier 40.16
4.09
14-10-1995
  Jørgen Saxegaard 40.17
4.09
14-10-2006
764 Hallvard Bache 40.17
4.09
11-10-2014
765 Espen Alfredsen 40.17
4.09
10-10-2015
766 Ulf Larsen 40.17
4.09
12-10-1996
767 Roger Eilertsen 40.17
4.09
10-10-2015
768 Odd Tryland 40.18
4.09
29-08-1987
  Terje Gøran Johansson 40.18
4.09
14-10-1995
  David Olaussen 40.18
4.09
10-10-2015
  Eldar Thomassen Fagerbakke 40.18
4.09
08-10-2011
  Bjørn Lauglo 40.18
4.09
09-10-2010
769 Sigbjørn Ytrehus 40.18
4.09
09-10-2004
770 Jon Fredrik Vogt 40.18
4.09
29-08-1987
771 Are Reistad 40.18
4.09
15-10-2016
  Kim Aarlie Larsen 40.18
4.09
11-10-1997
772 Per Edvin Mæhlum 40.19
4.09
13-10-2018
773 Arvid Beurling 40.19
4.09
13-10-2007
774 Jan Olaf Jørgensen 40.19
4.09
15-10-1994
  Frederik Emil Juul 40.19
4.09
06-10-2012
775 Aleksander Claussen 40.19
4.09
10-10-2009
  Ola Mellem 40.20
4.09
09-10-2004
  Pål Inge Synsfjell 40.20
4.09
14-10-2017
776 Roar Nilsen 40.20
4.09
14-10-1989
  Jo Gaare 40.20
4.09
12-10-2013
  Torstein Aamodt 40.20
4.09
12-10-1996
  Dag Amundsen 40.21
4.10
06-10-2001
  Espen Wigaard 40.21
4.10
11-10-2003
  Richard Prestegård 40.21
4.10
11-10-2014
777 Robert Bue 40.21
4.10
14-10-2017
778 Erik Nøkleby 40.21
4.10
14-10-1995
  Geir Vegler 40.21
4.10
30-08-1986
779 Erik Barstad 40.21
4.10
06-10-2012
  Torbjørn Eika 40.21
4.10
11-10-2003
780 Sjur Sæteren 40.22
4.10
09-10-1999
781 Audun Evertsen 40.22
4.10
09-10-2010
782 Odd Roar Salamonsen 40.22
4.10
12-10-1996
783 Mats Larsen 40.22
4.10
12-10-2013
784 Ding Yuanije 40.22
4.10
12-10-2013
785 Gaute Gaasenga 40.22
4.10
13-10-2007
  Simen Aabøe 40.22
4.10
10-10-2015
  Arild Haraldsen 40.22
4.10
29-08-1987
786 Frode Monsen 40.23
4.10
08-10-2011
  Richard Prestegård 40.23
4.10
12-10-2013
  Terje Olstad 40.23
4.10
07-10-2000
  Kjell Andreas Solberg 40.23
4.10
12-10-2013
  Kristian Næss 40.23
4.10
12-10-2002
  Mats G. Tidemandsen 40.23
4.10
12-10-2002
  Jens Aas 40.23
4.10
11-10-2008
  Hans Marius Hopstad 40.23
4.10
14-10-2006
  Svata Mikaus 40.23
4.10
12-10-2002
  Tero Markus Päivärinne 40.23
4.10
11-10-2008
787 Tor Olav Lunde 40.24
4.10
10-10-1998
  Theodor Odegard 40.24
4.10
15-10-2016
788 Dag Espeland 40.24
4.10
09-10-2010
789 Ola G. Tidemandsen 40.24
4.10
09-10-2004
790 Per Kristian Nielsen 40.24
4.10
11-10-2014
791 Marcus Josefsson 40.25
4.10
06-10-2012
  Terje Gøran Johansson 40.25
4.10
11-10-1997
792 Magne Jutulstad 40.25
4.10
08-10-2011
  Roger Høgmann 40.25
4.10
07-10-2000
793 Preben Aakermann 40.25
4.10
10-10-2015
794 Pål Simonsen 40.25
4.10
11-10-2008
795 Øystein Hjelm 40.26
4.10
10-10-2015
796 Eilif Nygaard 40.26
4.10
14-10-1995
797 Kjell Arne Jerstad 40.26
4.10
09-10-2010
  Thomas Tronstad 40.27
4.10
13-10-2018
798 Lars Litlere 40.27
4.10
11-10-2014
  Tor Treffen 40.27
4.10
14-10-2006
  Jørgen Saxegaard 40.27
4.10
13-10-2007
799 Eirik Robert Christiansen 40.27
4.10
11-10-2008
  Per Gunnar Gulstuen 40.27
4.10
15-10-1994
  Jan Hoel 40.27
4.10
12-10-2013
800 Patrick Ranheim 40.28
4.10
11-10-2014
  Roger Høgmann 40.28
4.10
11-10-2003
801 Kjetil Rolness 40.28
4.10
10-10-2009
  Bjørn-Olav Enger 40.28
4.10
09-10-2010
802 Hans Mangen 40.28
4.10
10-10-2015
  Lars Jensrud 40.28
4.10
10-10-1998
  Gaute Gaasemyr 40.28
4.10
11-10-2003
803 Halvor Steinsholt 40.29
4.10
11-10-2014
  Kjetil Syvderud 40.29
4.10
06-10-2012
804 Pål Inge Hals 40.30
4.11
10-10-2015
  Kenneth Hertaas 40.30
4.11
14-10-2017
805 Thomas Bjerke 40.30
4.11
11-10-2014
  Anders Rudå Nygaard 40.30
4.11
11-10-2003
  Jørgen Saxegaard 40.30
4.11
10-10-2009
  Tor Olav Nesheim Hægeland 40.30
4.11
12-10-2013
  Anders Rønnevig 40.31
4.11
12-10-2013
  Simen Heimdahl 40.31
4.11
10-10-2015
806 Arne Mastekaasa 40.31
4.11
10-10-1998
807 Tobias Unneland 40.31
4.11
13-10-2018
  Eldar Thomassen Fagerbakke 40.31
4.11
09-10-2010
808 Ove Pernes 40.31
4.11
08-10-2011
  Per Morten Rennan 40.32
4.11
15-10-2016
809 Henning Haugerud 40.32
4.11
10-10-2009
  Dana Stockler 40.32
4.11
30-08-1986
810 Øivind Johansen 40.32
4.11
31-08-1985
811 Rory Gundersen 40.32
4.11
10-10-2015
812 Ludvik Rude Dahlen 40.32
4.11
12-10-2013
813 Thor Andreas Tangen 40.32
4.11
15-10-2016
  Jørgen Saxegaard 40.33
4.11
09-10-2004
814 Espen Barroso-Gomez 40.33
4.11
12-10-2013
815 Knut Ellingsrud 40.33
4.11
29-08-1987
816 Jørgen Jensrud 40.33
4.11
14-10-1995
817 Jan Helge Voll 40.33
4.11
12-10-1996
  Arne Mastekaasa 40.33
4.11
10-10-2009
  Geir Vegler 40.33
4.11
14-10-1989
818 Bendik Mellbye Brenna 40.33
4.11
13-10-2018
  Bendik Drevvatne 40.34
4.11
10-10-2015
819 Øyvind Ripel 40.34
4.11
09-10-2010
  Bjørn Vidar Lie 40.34
4.11
09-10-1999
  Mads Blomfeldt 40.34
4.11
11-10-2014
  Daniel Erici 40.34
4.11
11-10-2014
  Ove Pernes 40.34
4.11
14-10-2006
820 Thomas Ianke 40.34
4.11
15-10-2016
  Jørgen Norling 40.34
4.11
11-10-2008
821 Håvard Gjerde 40.35
4.11
12-10-2013
822 Øyvind Sørgjerd 40.35
4.11
06-10-2012
823 Anders Hauge Løge 40.35
4.11
10-10-2015
  Ove Pernes 40.35
4.11
08-10-2005
  Anders Rudå Nygaard 40.35
4.11
12-10-2013
  Ola G. Tidemandsen 40.35
4.11
12-10-2002
824 Halvor Lambe 40.35
4.11
19-10-1991
  Roger Høgmann 40.36
4.11
06-10-2001
825 Reidar Hansen 40.36
4.11
29-08-1987
826 Otto Thorbjørnsen 40.36
4.11
12-10-2013
827 Anders Skaug 40.37
4.11
14-10-1989
  Jan Novotny 40.37
4.11
19-10-1991
  Dag Steinset 40.37
4.11
11-10-2014
  Tim Bennett 40.37
4.11
09-10-2004
828 Jarl Petter Moe 40.37
4.11
10-10-2015
829 Jan Solhøy 40.37
4.11
14-10-2017
830 Geir Sigurd Olsvold 40.37
4.11
09-10-2010
831 Jon Flesjå 40.37
4.11
09-10-1999
  Terje Gøran Johansson 40.38
4.11
20-10-1990
  Geir Vegler 40.38
4.11
31-08-1985
832 Trond Viberg 40.38
4.11
14-10-2006
833 Paul Hagen 40.38
4.11
29-08-1987
834 Sigbjørn Smith 40.38
4.11
09-10-2010
  Kenneth Hertaas 40.38
4.11
10-10-2015
835 Arvin Patel 40.38
4.11
12-10-2013
  Kenneth Gavoll-Hansen 40.38
4.11
10-10-1998
836 Sigbjørn John Huun 40.38
4.11
14-10-1989
  Dag Spilde 40.38
4.11
09-10-2004
  Kenneth Hertaas 40.39
4.11
11-10-2014
837 Jan Mohr Sunde 40.39
4.11
10-10-1998
  Roger Thompson 40.39
4.11
10-10-2009
838 Marius Haug 40.39
4.11
15-10-2016
  Morten Omland 40.39
4.11
12-10-2002
  Torstein Aamodt 40.39
4.11
07-10-2000
839 Bjørn-Kristian Bratlie 40.39
4.11
10-10-1998
840 Øivind Øiseth 40.39
4.11
12-10-2002
841 Sturla Throndsen 40.39
4.11
09-10-2010
  Pål Inge Synsfjell 40.40
4.12
15-10-2016
  Trond Inge Carlsen 40.40
4.12
11-10-2008
842 Knut Bjørn Stokke 40.40
4.12
08-10-2011
843 Øystein Haug 40.40
4.12
11-10-2014
  Anders Skaug 40.40
4.12
09-10-1999
844 Andreas Diederich 40.40
4.12
12-10-2013
  Jørgen Norling 40.40
4.12
14-10-2006
  Petter Skippervold 40.40
4.12
08-10-2011
845 Bjørn Rune Henriksen 40.40
4.12
19-10-1991
  Yuanjie Ding 40.40
4.12
11-10-2014
  Tim Bennett 40.41
4.12
08-10-2005
846 Casper Holtan 40.41
4.12
15-10-2016
  Svata Mikaus 40.41
4.12
07-10-2000
847 Kristian Stadsøy Grjotheim 40.41
4.12
10-10-2015
  Thomas A. Kjerstad 40.41
4.12
08-10-2011
848 Stein Ødegård 40.41
4.12
31-08-1985
  Lasse Erdal 40.41
4.12
29-08-1987
849 Stian Overskeid 40.41
4.12
15-10-2016
  Henrik Wroldsen 40.42
4.12
07-10-2000
  Per Gunnar Gulstuen 40.42
4.12
10-10-1998
850 Shan Asghar 40.42
4.12
14-10-2006
  Sjur Sæteren 40.42
4.12
07-10-2000
  Dag Amundsen 40.42
4.12
11-10-2003
  Kristian Kulvik 40.43
4.12
10-10-2015
  Lars Jensrud 40.43
4.12
15-10-1994
851 Øyvind Pedersen 40.43
4.12
08-10-2011
  Torbjørn Hægeland 40.43
4.12
13-10-2007
  Torleiv Lohne 40.43
4.12
08-10-2011
852 Eivind Kirkhus 40.43
4.12
12-10-2013
853 Karl Otto Gulseth 40.44
4.12
14-10-1995
854 Espen Staff 40.44
4.12
13-10-2018
855 Steinar Uran 40.44
4.12
12-10-2013
856 Hans Magnus Grepperud 40.44
4.12
20-10-1990
  Tim Bennett 40.44
4.12
08-10-2011
  Joachim Qvale 40.44
4.12
10-10-2009
  Jon Erik Arnesen 40.44
4.12
14-10-2006
857 Rune Asp 40.44
4.12
11-10-2014
858 Magnus Eike 40.44
4.12
09-10-1999
  Trond Olav Berg 40.44
4.12
13-10-2018
  Roger Eilertsen 40.45
4.12
12-10-2013
859 Jan Monsrud 40.45
4.12
13-10-2007
  Hans Magnus Grepperud 40.45
4.12
19-10-1991
  Roger Eilertsen 40.45
4.12
15-10-2016
860 Ole-Martin Ihle 40.45
4.12
15-10-2016
  Anders Hauge Løge 40.46
4.12
11-10-2014
  Jan Roar Stange 40.46
4.12
10-10-1998
861 Øyvind Husby 40.46
4.12
12-10-2013
862 Torbjørn Johansen 40.46
4.12
19-10-1991
863 Christer Pedersen 40.46
4.12
10-10-2015
864 Jan Åge Kjørstad 40.47
4.12
13-10-2007
  Sjur Sæteren 40.47
4.12
10-10-1998
  Jørgen Saxegaard 40.47
4.12
09-10-2010
865 Terje Hellemose 40.47
4.12
14-10-1989
  Tore Angelsen 40.47
4.12
09-10-2010
  Vemund Svanes Bertelsen 40.47
4.12
12-10-1996
  Anders Westvold 40.47
4.12
13-10-2007
  Frode Talmo 40.47
4.12
09-10-2010
  Paul Hagen 40.47
4.12
31-08-1985
866 Wilner Christoffer 40.48
4.12
14-10-2017
  Johan Widen Widen 40.48
4.12
10-10-2009
  Torfinn Harding 40.48
4.12
12-10-2002
  Ole Bjørn Braathen 40.48
4.12
11-10-2003
867 Stian Krog 40.48
4.12
09-10-2010
868 Halvor Lauvstad 40.49
4.12
08-10-2011
  Eldar Thomassen Fagerbakke 40.49
4.12
11-10-2014
869 Henrik Harsem 40.49
4.12
10-10-2015
  Jon Grunnan 40.49
4.12
10-10-2015
870 Jørgen Hoff Amundsen 40.49
4.12
13-10-2018
871 Edvard Amundsen 40.49
4.12
20-10-1990
872 Inge Pedersen 40.50
4.13
14-10-2017
  Arnstein Finborud 40.50
4.13
10-10-2009
873 Sturla Opsahl 40.50
4.13
13-10-2018
874 Vegard Hjelmstadbakk Valø 40.50
4.13
15-10-2016
875 Ellev Sandtrøen 40.50
4.13
14-10-2017
876 Thor-Erik Messel 40.50
4.13
10-10-2009
  Karl Johansen 40.50
4.13
11-10-2014
  Erik Sterud 40.51
4.13
13-10-2018
877 Ole Døhli 40.51
4.13
30-08-1986
  Jan Helge Voll 40.51
4.13
11-10-1997
878 Vidar Eriksrud 40.52
4.13
07-10-2000
879 Arve Lid 40.52
4.13
08-10-2005
  Knut Bjørn Stokke 40.52
4.13
06-10-2012
  Jan Otterstad 40.53
4.13
09-10-2010
  Pål Longva 40.53
4.13
06-10-2012
  Henrik Natvig 40.53
4.13
10-10-2015
  Dag Steinset 40.53
4.13
13-10-2007
  Roger Eilertsen 40.53
4.13
14-10-2017
  Kjetil Molund 40.53
4.13
10-10-2009
  Haakon Solheim 40.53
4.13
11-10-2003
  Trygve Wilsgård 40.53
4.13
15-10-1994
880 Magnus Rabben Wessmann 40.53
4.13
15-10-2016
881 Mads Lolland 40.54
4.13
14-10-2017
882 Carl Fr. Nordheim 40.54
4.13
12-10-1996
883 Dominic Anthony Hoff 40.54
4.13
13-10-2018
884 Sigmund Akselsen 40.54
4.13
15-10-2016
  Kristian Skaar 40.54
4.13
15-10-2016
885 Erik Aicher 40.54
4.13
08-10-2011
886 Per Tronslien 40.54
4.13
14-10-1989
  Ola Mellem 40.54
4.13
12-10-2002
887 Kai Heggelund 40.54
4.13
12-10-1996
888 Håkon Solvik 40.55
4.13
08-10-2005
  Kristian Næss 40.55
4.13
06-10-2001
889 Espen Hansen 40.55
4.13
19-10-1991
  Hans Maldrup Larsen 40.55
4.13
20-10-1990
890 Carl Bore 40.55
4.13
12-10-2013
  Sturla Throndsen 40.55
4.13
06-10-2012
891 Helge Olsen 40.55
4.13
11-10-2014
892 Frode Viste 40.55
4.13
13-10-2007
  Morten Rød 40.56
4.13
07-10-2000
  Ole Bjørn Braathen 40.56
4.13
12-10-2002
  Espen Alfredsen 40.56
4.13
14-10-2017
893 Mikkel Ryan Ringsby 40.56
4.13
13-10-2018
  Arnfinn Larsen 40.56
4.13
14-10-1995
  Ole-Martin Ihle 40.56
4.13
11-10-2008
  Øivind Ekern Hermansen 40.56
4.13
20-10-1990
  Kristian Skaar 40.57
4.13
14-10-2017
  Hans-Kristian Larsen 40.57
4.13
13-10-2018
894 Tor Morten Hansen 40.57
4.13
14-10-1995
895 Kent Pettersson 40.57
4.13
09-10-1999
  Dana Stockler 40.57
4.13
31-08-1985
896 Morten Mørland 40.57
4.13
15-10-2016
897 Baldo Stankelbein 40.57
4.13
07-10-2000
  Terje Gøran Johansson 40.57
4.13
12-10-1996
898 Sondre Rokke 40.57
4.13
10-10-2015
  Preben Aakermann 40.57
4.13
12-10-2013
  Torbjørn Eika 40.58
4.13
10-10-2009
899 Espen Molund 40.58
4.13
11-10-2014
900 Espen Andersen 40.58
4.13
10-10-2015
901 Johan Holmgren 40.58
4.13
11-10-2014
902 Einar Skancke 40.58
4.13
12-10-2013
  Erik Oseth 40.58
4.13
17-09-1988
  Morten Henningsen 40.58
4.13
09-10-2004
903 Johannes F. Rø 40.58
4.13
10-10-1998
  Arne Mastekaasa 40.58
4.13
12-10-2002
904 Kjell Nordengen 40.58
4.13
15-10-1994
  Sigmund Akselsen 40.58
4.13
11-10-2014
905 Ole Martin Bollandsås 40.58
4.13
12-10-2013
906 Magnus Braathenq Olsen 40.59
4.14
11-10-2014
  Arne Mastekaasa 40.59
4.14
15-10-1994
  Frode Monsen 40.59
4.14
06-10-2012
907 Øyvind Enger 40.59
4.14
11-10-2008
908 Vegard Gjelsnes Ødegården 40.59
4.14
10-10-2015
  Einar Lund Westgaard 40.59
4.14
14-10-2017
  Haakon Solheim 40.59
4.14
08-10-2005
909 Kjetil Digre 40.59
4.14
11-10-2014
910 Ingjald Sørhøy 40.59
4.14
09-10-2010
  Tim Bennett 40.59
4.14
13-10-2018
911 Øyvind Hansen 40.59
4.14
14-10-1995
  Andreas Skjønsberg 40.59
4.14
06-10-2012
  Arne Mastekaasa 40.59
4.14
09-10-1999
912 Jens Høie 41.00
4.14
15-10-2016
  Yuanjie Ding 41.00
4.14
06-10-2012
913 Tor Arne Nergård 41.00
4.14
30-08-1986
  Geir Vegler 41.00
4.14
20-10-1990
  Ragnar Pettersen 41.00
4.14
30-08-1986
  Jan Hoel 41.00
4.14
10-10-2015
914 Lavran Thorstensen 41.00
4.14
15-10-2016
  Arild Davidsen 41.01
4.14
14-10-1995
  Vidar Eriksrud 41.01
4.14
11-10-2003
915 Terje Løken 41.01
4.14
14-10-2006
916 Morten Bjønnstu 41.01
4.14
11-10-1997
917 Thomas Taraldrud 41.01
4.14
13-10-2007
  Bjørn Vidar Lie 41.01
4.14
11-10-1997
918 Torstein Eike 41.01
4.14
11-10-2014
919 Arne Sigve Krusedokken 41.02
4.14
10-10-1998
920 Cato Rachlew 41.02
4.14
11-10-2014
  Dana Stockler 41.02
4.14
09-10-1999
921 Rune Fossheim 41.02
4.14
15-10-1994
922 Tom Skavland 41.02
4.14
11-10-2014
  Inge Pedersen 41.02
4.14
10-10-2015
923 Roger Høgman 41.02
4.14
08-10-2005
  Vegard Stensæter 41.03
4.14
09-10-2010
924 Ola Henmo 41.03
4.14
08-10-2011
  Sverre Løken 41.03
4.14
11-10-2008
  Lasse Erdal 41.03
4.14
19-10-1991
925 Edvard August Lund 41.03
4.14
15-10-2016
926 Terje Alstad 41.04
4.14
13-10-2018
927 Erik Askautrud 41.04
4.14
12-10-2002
  Jan Novotny 41.04
4.14
30-08-1986
928 Øyvind Kvernen 41.04
4.14
15-10-2016
  Einar Frogh 41.04
4.14
09-10-2010
  Preben Aakermann 41.04
4.14
11-10-2014
  Jørgen Saxegaard 41.04
4.14
11-10-2003
929 Carl-Fredrik Walker 41.04
4.14
14-10-2006
  Arnfinn Skjervold 41.04
4.14
17-09-1988
  Tom Paulsen 41.05
4.14
11-10-2008
930 Jan Fagerheim 41.05
4.14
13-10-2018
  Lars Jensrud 41.05
4.14
14-10-1995
  Ove Pernes 41.05
4.14
13-10-2007
931 Ståle Leiren 41.06
4.14
11-10-2003
932 Espen A. Eik 41.06
4.14
12-10-2013
933 Børge Sollie 41.06
4.14
13-10-2007
  Jørgen Saxegaard 41.06
4.14
12-10-2002
934 Knut Vala 41.06
4.14
06-10-2001
  Tom Andersen 41.06
4.14
20-10-1990
  Tor Halland 41.07
4.14
29-08-1987
935 Lars Morten Hagen 41.07
4.14
12-10-2013
  Arne Mastekaasa 41.07
4.14
11-10-1997
  Øystein Hoel Sandsdalen 41.07
4.14
15-10-2016
  Ola G. Tidemandsen 41.07
4.14
11-10-2003
936 Robin Pay 41.07
4.14
08-10-2011
  Christian K. Sandvik 41.08
4.14
10-10-2015
  Cato Rachlew 41.08
4.14
08-10-2011
  Steinar Lien 41.08
4.14
10-10-2015
  Edvard August Lund 41.08
4.14
11-10-2014
  Henrik Wroldsen 41.08
4.14
10-10-1998
  Espen Høglund 41.08
4.14
08-10-2011
937 Ingve Nasvik 41.08
4.14
11-10-2008
  Christer Pedersen 41.08
4.14
15-10-2016
  Kolbjørn Amundsen 41.08
4.14
31-08-1985
938 Ove Mørch 41.09
4.15
13-10-2018
  Gaute Gaasemyr 41.09
4.15
12-10-2002
  Jan Helge Voll 41.09
4.15
14-10-1995
939 Svein Harald Karlsen 41.09
4.15
15-10-1994
940 Ole Aalen 41.09
4.15
19-10-1991
941 Guy M Huste 41.09
4.15
09-10-2004
942 Gaute Eielsen 41.09
4.15
06-10-2012
  Ove Pernes 41.09
4.15
12-10-2013
  Jan Sverre Edstrøm 41.09
4.15
09-10-1999
  Tim Bennett 41.09
4.15
13-10-2007
943 Kristoffer Barbøl Vikebak 41.10
4.15
12-10-2013
  Inge Henning Fredagsvik 41.10
4.15
09-10-1999
  Kjell Winger 41.10
4.15
20-10-1990
  Steinar Uran 41.10
4.15
13-10-2007
  Øivind Ekern Hermansen 41.10
4.15
17-09-1988
944 Ole-Vidar Eriksrud 41.10
4.15
14-10-2006
945 Tor Hansen 41.10
4.15
14-10-1995
  Ove Pernes 41.10
4.15
10-10-2015
  Bjørn-Olav Enger 41.11
4.15
08-10-2011
946 Tim Martin Knutsen 41.11
4.15
13-10-2007
947 Didrik Skjelland 41.11
4.15
14-10-2017
948 Thomas Klovland 41.12
4.15
06-10-2012
949 Audun Zeiner 41.12
4.15
10-10-2009
950 Brynjar Øie 41.12
4.15
29-08-1987
  Kristoffer Eriksen Nylund 41.12
4.15
12-10-2013
951 Nils-Olav Fondenær 41.13
4.15
14-10-1995
952 Anders Løland 41.13
4.15
06-10-2012
953 Yngve Slettholm 41.13
4.15
13-10-2007
954 Audun Wangensteen 41.13
4.15
12-10-2013
955 Mauritz Wahl 41.13
4.15
08-10-2011
956 Ragnar Bjarkan 41.13
4.15
06-10-2012
  Nils-Olav Fondenær 41.13
4.15
20-10-1990
957 Øyvind Myklatun 41.13
4.15
10-10-2015
958 Torfinn Evensen 41.14
4.15
11-10-2008
959 Nikolai Edvard Sæther 41.14
4.15
13-10-2007
960 Henrik Linnerud 41.14
4.15
10-10-2015
  Pål Longva 41.14
4.15
10-10-2015
961 Fredrik Aulie 41.14
4.15
11-10-2008
  Bjørn Helge Holte 41.14
4.15
09-10-1999
  Haakon Solheim 41.14
4.15
13-10-2007
962 Teemu Tapani Paivarinne 41.14
4.15
14-10-2006
  Steinar Lie 41.14
4.15
08-10-2011
  Øyvind Kvernen 41.15
4.15
12-10-2013
  Thor Andreas Tangen 41.15
4.15
14-10-2017
963 Luca Roncoroni 41.15
4.15
06-10-2012
964 Erik Kolbjørnsen 41.15
4.15
13-10-2007
965 Ingar Vike 41.16
4.15
10-10-2015
966 Jørgen Gløersen 41.16
4.15
29-08-1987
  Tim Bennett 41.16
4.15
11-10-2008
967 Kent Roger Bakken 41.16
4.15
15-10-2016
968 Frank Tore Tveit 41.16
4.15
11-10-2014
  Ole Bjørn Braathen 41.16
4.15
07-10-2000
  Haakon Solheim 41.17
4.15
09-10-2010
  Morten Bjønnstu 41.17
4.15
12-10-1996
  Einar Frogh 41.17
4.15
12-10-2013
969 Morten Torerud 41.17
4.15
11-10-2014
  Dag Amundsen 41.18
4.15
13-10-2007
  Vegar Svendgård 41.18
4.15
15-10-2016
970 Henrik Rosvoll 41.18
4.15
11-10-2014
971 Pål Engebø 41.18
4.15
13-10-2018
972 Simen Storaas 41.18
4.15
11-10-2008
973 Tord Krogh 41.18
4.15
10-10-2015
  Dana Stockler 41.18
4.15
10-10-1998
  Kenneth Hertaas 41.19
4.16
13-10-2018
974 Tom Erik Sandholt 41.19
4.16
11-10-2014
975 Knut Hesthammer 41.19
4.16
11-10-2014
976 Jan Erik Nilsen 41.19
4.16
14-10-2017
  Erik Hansen 41.20
4.16
10-10-2009
  Frode Viste 41.20
4.16
09-10-1999
  Marcus Josefsson 41.20
4.16
08-10-2011
977 Konstantin Stensbak-Friesen 41.20
4.16
13-10-2018
  Mats G. Tidemandsen 41.20
4.16
15-10-2016
  Ove Pernes 41.21
4.16
09-10-2004
  Ole-Martin Ihle 41.21
4.16
12-10-2013
  Knut Bjørn Stokke 41.21
4.16
09-10-2010
978 Edvin Moe 41.21
4.16
12-10-2013
979 Lars Woldsengen 41.21
4.16
11-10-2014
  Kolbjørn Amundsen 41.21
4.16
19-10-1991
  Sjur Sæteren 41.21
4.16
11-10-1997
  Einar Frogh 41.21
4.16
11-10-2014
  Jan Erik Nilsen 41.22
4.16
15-10-2016
  Cato Rachlew 41.22
4.16
12-10-2013
980 Arne Johansen 41.22
4.16
13-10-2007
  Sindre Schonhowd 41.22
4.16
15-10-2016
  Terje Hellemose 41.22
4.16
17-09-1988
981 Børge Kristiansen 41.22
4.16
09-10-2010
982 Hans Christian Ruud 41.23
4.16
13-10-2018
983 Finn Tveito 41.23
4.16
14-10-2006
984 Bjørnar Nilsen 41.23
4.16
12-10-1996
  Torbjørn Eika 41.23
4.16
10-10-2015
  Haakon Solheim 41.23
4.16
09-10-2004
  Pål Longva 41.23
4.16
08-10-2011
985 Fabien Vidalon 41.23
4.16
13-10-2018
  Kristian Næss 41.24
4.16
11-10-2003
  Håkon Solvik 41.24
4.16
09-10-2004
986 Johannes Willassen 41.24
4.16
11-10-2014
  Per Gunnar Gulstuen 41.24
4.16
10-10-2009
987 Rune Sørheim 41.24
4.16
12-10-2013
988 Magnus Moholt 41.24
4.16
13-10-2018
989 Peter Novodomsky 41.24
4.16
11-10-2014
990 Helge Jacob Horn 41.24
4.16
10-10-2009
  Lars Steinar Haugen 41.25
4.16
08-10-2011
  Jørgen Hoff Amundsen 41.25
4.16
15-10-2016
991 Bjørn Wiig Kristiansen 41.25
4.16
15-10-2016
  Sjur Sæteren 41.26
4.16
06-10-2001
992 Iver Johansen Aastebøl 41.26
4.16
11-10-2014
993 Teodor Nilseng Danielsen 41.26
4.16
10-10-2015
994 Hans Kr. Mikalsen 41.26
4.16
31-08-1985
  Arne Mastekaasa 41.26
4.16
14-10-1995
995 Sigbjørn Sandberg 41.26
4.16
08-10-2011
  Arvin Patel 41.26
4.16
06-10-2012
996 Ole Espen Rakkestad 41.27
4.16
11-10-2008
  Per-Ove Breivold 41.27
4.16
19-10-1991
997 Erling Skjellbekk 41.27
4.16
20-10-1990
998 Niklas Haglund 41.27
4.16
12-10-2013
999 John Fuller 41.27
4.16
10-10-2015
  Haakon Solheim 41.27
4.16
14-10-2006
  Anders Løland 41.27
4.16
12-10-2013
1000 Einar Fuhr Heggheim 41.28
4.16
08-10-2011
1001 Kjetil Hunnes 41.28
4.16
09-10-2010
  Yngve Slettholm 41.28
4.16
10-10-2009
1002 Per Henrik Drabløs 41.28
4.16
29-08-1987
1003 Terje Johansen 41.28
4.16
15-10-1994
  Atle Smenes 41.28
4.16
08-10-2011
  Espen Alfredsen 41.28
4.16
15-10-2016
  Inge Henning Fredagsvik 41.29
4.17
15-10-2016
1004 Ingvar Halsnes 41.29
4.17
30-08-1986
1005 Arne Schjetne 41.29
4.17
31-08-1985
1006 Daniel Cotanas Salvesen 41.29
4.17
10-10-2009
  Frode Monsen 41.29
4.17
10-10-2015
1007 Joakim Østbye 41.29
4.17
15-10-2016
1008 Øyvind Eriksen 41.29
4.17
10-10-1998
1009 Inge Ugland 41.29
4.17
08-10-2005
  Mats G. Tidemandsen 41.29
4.17
06-10-2001
  Reidar Hansen 41.29
4.17
30-08-1986
1010 Christian Rygg 41.29
4.17
10-10-2009
  Jon Flesjå 41.30
4.17
06-10-2001
1011 Caspar Holtan 41.30
4.17
11-10-2014
  Gabriel Støyva 41.30
4.17
06-10-2012
  Per Magnus Holt 41.30
4.17
11-10-2003
1012 Hans Baalerud 41.31
4.17
29-08-1987
1013 Eiliv Skjæret 41.31
4.17
13-10-2007
1014 Torgeir Solbrekken 41.31
4.17
11-10-1997
1015 Gildardo González 41.31
4.17
13-10-2018
1016 Alexander Moen 41.31
4.17
15-10-2016
  Vidar Eriksrud 41.31
4.17
14-10-2006
  Reidar Hansen 41.31
4.17
19-10-1991
1017 Frode Hopstad 41.31
4.17
15-10-2016
1018 Torbjørn Grønningen 41.31
4.17
06-10-2012
1019 Tore Engen 41.31
4.17
12-10-2013
  Øyvind Kvernen 41.32
4.17
11-10-2014
  Steinar Lien 41.32
4.17
06-10-2012
  Inge Henning Fredagsvik 41.32
4.17
07-10-2000
  Ove Pernes 41.32
4.17
11-10-2008
1020 Odd Kristian Wiker 41.32
4.17
09-10-1999
1021 Knut Ole Thoreplass 41.32
4.17
13-10-2018
1022 Tore Krogsveen 41.32
4.17
12-10-2013
1023 Espen Medbø 41.32
4.17
09-10-2010
1024 Terje Solbakken 41.33
4.17
11-10-2003
1025 Claus Håvik 41.33
4.17
14-10-2017
1026 Knut Helseth 41.34
4.17
15-10-1994
  Sverre Mæhlum 41.34
4.17
08-10-2011
  Bendik Drevvatne 41.34
4.17
14-10-2017
  Jan Hoel 41.34
4.17
11-10-2014
  Stein Ødegård 41.34
4.17
30-08-1986
1027 Lars Aarvig 41.34
4.17
12-10-2013
1028 Terje Bakke 41.34
4.17
14-10-2017
1029 Stig Framnes 41.34
4.17
15-10-2016
1030 Rune Følstad 41.34
4.17
11-10-2008
  Thomas Tronstad 41.35
4.17
08-10-2011
1031 Emil August Longva 41.35
4.17
14-10-2017
  Torbjørn Eika 41.35
4.17
08-10-2005
  Arne Mastekaasa 41.36
4.17
13-10-2007
  Torbjørn Hægeland 41.36
4.17
14-10-2006
1032 Jon Nordahl 41.36
4.17
13-10-2007
1033 Håkon Imbsen 41.37
4.17
19-10-1991
1034 Oskar Farbrot 41.37
4.17
14-10-2017
1035 Espen Schram 41.37
4.17
12-10-2013
  Roger Eilertsen 41.37
4.17
13-10-2018
  Helge Jacob Horn 41.37
4.17
11-10-2008
1036 Øyvind Lauten 41.37
4.17
10-10-2015
1037 Sindre Davidsen Schonhowd 41.37
4.17
13-10-2018
  Espen Schram 41.38
4.18
11-10-2014
1038 Henrik Klepp 41.38
4.18
11-10-2014
1039 Roy Rones 41.38
4.18
08-10-2011
1040 Steinar Flatekval 41.38
4.18
17-09-1988
  Atle Smenes 41.38
4.18
09-10-2010
1041 Jonas Cross 41.38
4.18
09-10-2004
1042 Ola Jansson 41.38
4.18
11-10-1997
  Anders Westvold 41.38
4.18
11-10-2008
1043 Mats Torkehagen 41.39
4.18
11-10-2014
  Einar Jakobsen 41.39
4.18
15-10-1994
1044 Folker Den Braber 41.39
4.18
12-10-2002
  Konstantin Stensbak-Friesen 41.39
4.18
10-10-2015
1045 Trond Smaadahl 41.39
4.18
12-10-2013
1046 Bjørn Ivar Ekberg 41.39
4.18
10-10-2015
  Vegar Svendgård 41.39
4.18
06-10-2012
1047 Jan-Erik Nielsen 41.40
4.18
14-10-1989
  Inge Henning Fredagsvik 41.40
4.18
10-10-2015
  Jan Olav Nybo 41.40
4.18
13-10-2007
1048 Erlend Standish 41.40
4.18
14-10-2006
1049 Tom Hængsle 41.40
4.18
31-08-1985
  Ole Christian Lien 41.40
4.18
15-10-2016
  Erik Lunke 41.40
4.18
11-10-2014
  Helge Fjeldstad 41.40
4.18
10-10-2009
  Karl-Kristian Aketun 41.40
4.18
10-10-1998
1050 Bjørn-Olav Enger 41.41
4.18
12-10-2013
1051 Sveinung Watterdal Syversen 41.41
4.18
13-10-2018
1052 Eivind Jacobsen 41.41
4.18
31-08-1985
  Svein Arne Sølvberg 41.41
4.18
10-10-2015
1053 Øyvind Langsrud 41.41
4.18
10-10-2015
  Ole Bjørn Braathen 41.41
4.18
08-10-2005
  Hermann Bruun 41.41
4.18
13-10-2018
1054 Terje Michelsen 41.41
4.18
11-10-2014
  Espen Schram 41.42
4.18
06-10-2012
1055 Steinar Aune 41.42
4.18
10-10-2009
  Jan Rylund 41.42
4.18
11-10-2003
1056 Lars Tendal 41.42
4.18
12-10-2013
1057 Christian Nyhus 41.42
4.18
13-10-2018
  Espen Andersen 41.42
4.18
12-10-2013
1058 Erik Haugen 41.43
4.18
12-10-2002
  Jan Olav Nybo 41.43
4.18
09-10-2004
1059 Johan Holmen 41.43
4.18
11-10-2008
1060 Kjell-Arne Besseberg 41.43
4.18
11-10-2014
1061 Kjell Henriksen 41.43
4.18
14-10-1989
1062 Magnus Følling 41.43
4.18
14-10-2017
1063 Espen Stokkereit 41.43
4.18
06-10-2012
  Shan Asghar 41.44
4.18
13-10-2018
  Arild Davidsen 41.44
4.18
09-10-1999
  Sigmund Akselsen 41.44
4.18
14-10-2017
  Sigmund Akselsen 41.44
4.18
12-10-2013
1064 Rolf Helge Olsen 41.44
4.18
09-10-2004
  Christoffer Wilner 41.44
4.18
08-10-2011
1065 Rune Holden 41.44
4.18
10-10-2009
1066 Knut Ole Hol 41.44
4.18
09-10-2010
  Jan Olav Nybo 41.44
4.18
11-10-2008
  Vidar Eriksrud 41.44
4.18
08-10-2005
  Tor Hansen 41.45
4.18
12-10-1996
1067 Reidar Johansen 41.45
4.18
30-08-1986
  Ingjald Sørhøy 41.45
4.18
08-10-2011
  Christian K. Sandvik 41.45
4.18
12-10-2002
  Erik Nøkleby 41.45
4.18
09-10-1999
1068 Anders Chr. Enger 41.45
4.18
10-10-2015
  Inge Henning Fredagsvik 41.45
4.18
11-10-2014
1069 Dag Fjeldheim 41.45
4.18
14-10-1995
  Eirik Søreng 41.46
4.18
10-10-2015
1070 Simen Eivindson Haugberg 41.46
4.18
09-10-2010
1071 Magne Helland-Olsen 41.46
4.18
11-10-2008
1072 Martin Olsen 41.46
4.18
12-10-1996
1073 Henning Holm 41.46
4.18
10-10-2015
  Tim Bennett 41.46
4.18
12-10-2002
1074 Per-Einar Gravdahl 41.46
4.18
15-10-1994
1075 Tom Arild Gulbrandsen 41.47
4.18
12-10-2013
  Ove Pernes 41.47
4.18
15-10-2016
  Odd Kristian Wiker 41.47
4.18
10-10-1998
1076 Andreas Opstad 41.47
4.18
14-10-2017
  Øyvind Kvernen 41.48
4.19
10-10-2015
1077 Christian Eriksen 41.48
4.19
15-10-1994
  Morten Omland 41.48
4.19
09-10-2010
  Inge Henning Fredagsvik 41.48
4.19
11-10-2003
1078 Rune Halvorsen 41.49
4.19
08-10-2011
1079 Tormod Seljegard 41.49
4.19
09-10-2010
  Per Magnus Holt 41.49
4.19
08-10-2005
1080 Mike Allcock 41.49
4.19
11-10-2014
  Odd Roar Salamonsen 41.49
4.19
14-10-1995
  Baldo Stankelbein 41.49
4.19
06-10-2001
  Kjetil Rolness 41.49
4.19
08-10-2011
1081 Nils Navelsaker 41.49
4.19
15-10-1994
1082 Andre Myrvold 41.50
4.19
08-10-2011
1083 Erik Reikrås 41.50
4.19
13-10-2018
  Ola Mellem 41.50
4.19
09-10-2010
1084 Christopher Nygård 41.50
4.19
15-10-2016
1085 Jostein Hult 41.50
4.19
10-10-2009
  Kjetil Digre 41.50
4.19
12-10-2013
  Steinar Kilde 41.50
4.19
08-10-2011
  Trond Inge Carlsen 41.50
4.19
13-10-2018
1086 Joachim Johansen 41.50
4.19
09-10-2010
  Terje Pettersen 41.50
4.19
31-08-1985
  Torbjørn Eika 41.50
4.19
13-10-2007
  Niklas Haglund 41.51
4.19
11-10-2014
1087 Jadgar Goftari 41.51
4.19
12-10-2013
  Torbjørn Eika 41.51
4.19
14-10-2006
  Jørn Espen Nilsen 41.51
4.19
14-10-2017
  Kjetil Digre 41.51
4.19
10-10-2015
  Torbjørn Høvde 41.51
4.19
08-10-2011
  Roger Eilertsen 41.51
4.19
11-10-2014
1088 Hans Øyvind Haukeli 41.51
4.19
10-10-2009
1089 Ottar Moum Larssen 41.51
4.19
11-10-2008
1090 Konstantin Frizen 41.52
4.19
12-10-2013
1091 Jens Grønfur 41.52
4.19
19-10-1991
  Torbjørn Eika 41.52
4.19
09-10-2010
  Rune Sørheim 41.52
4.19
11-10-2014
  Per Gunnar Gulstuen 41.52
4.19
08-10-2005
  Ola Mellem 41.53
4.19
06-10-2012
  Hermann Bruun 41.53
4.19
06-10-2012
1092 Magne Lilloe 41.53
4.19
11-10-2014
1093 Anders Vallen 41.53
4.19
06-10-2012
1094 Eivind Hestnes 41.54
4.19
10-10-2015
  Jørgen Gløersen 41.54
4.19
31-08-1985
1095 Arne Johannessen 41.54
4.19
08-10-2005
1096 Christian Steen Eriksen 41.54
4.19
13-10-2007
1097 Alf Bjerkvoll 41.54
4.19
30-08-1986
1098 Ole Chr. Hagen 41.55
4.19
30-08-1986
1099 Christian Lindstad 41.55
4.19
10-10-2009
  Bjørn Helge Holte 41.55
4.19
11-10-1997
  Inge Henning Fredagsvik 41.55
4.19
13-10-2018
1100 Matias Fjeldstad 41.55
4.19
11-10-2014
  Knut Bjørn Stokke 41.55
4.19
10-10-2015
  Bjørn Wiig Kristiansen 41.56
4.19
12-10-2013
1101 Roy Fenstad 41.56
4.19
09-10-2004
  Terje Bakke 41.56
4.19
12-10-2013
1102 Tony Sandnesaunet 41.56
4.19
11-10-2008
  Ove Pernes 41.56
4.19
12-10-2002
  Per Arthur Dahl 41.56
4.19
11-10-1997
1103 Jonny Storbråten 41.57
4.19
09-10-1999
1104 Espen Christiansen 41.57
4.19
19-10-1991
1105 Ignacio Del Valle 41.57
4.19
11-10-2014
1106 Ales Pavliska 41.57
4.19
12-10-2013
1107 Ruben Hop 41.57
4.19
13-10-2018
1108 Truls Georg Hermansen 41.57
4.19
14-10-2017
1109 Torleif Johnsen 41.57
4.19
20-10-1990
  Per Gunnar Gulstuen 41.57
4.19
13-10-2007
1110 Stein Rosenberg 41.57
4.19
14-10-1995
1111 Andreas Svindland Hovde 41.57
4.19
13-10-2018
  Ask Olaussen 41.58
4.20
14-10-2017
  Ales Pavliska 41.58
4.20
09-10-2010
1112 Kai Ove Andreassen 41.58
4.20
14-10-1989
1113 Tom Slungaard 41.58
4.20
11-10-1997
1114 Paul Kristiansen 41.58
4.20
13-10-2007
1115 Olaf Syvertsen 41.58
4.20
14-10-1995
1116 Thor B. Aaberg 41.58
4.20
19-10-1991
  Arvid Beurling 41.58
4.20
06-10-2012
  Erik Nøkleby 41.58
4.20
15-10-1994
1117 Alf Hansen 41.58
4.20
10-10-1998
  Knut Ole Hol 41.58
4.20
08-10-2011
1118 Svenn Lennart 41.59
4.20
19-10-1991
  Jan Rylund 41.59
4.20
09-10-2010
1119 Gorm Nøkleby 41.59
4.20
11-10-2014
  Jacob Olsson 41.59
4.20
06-10-2012
1120 Frode Georgsen 41.59
4.20
15-10-2016
  Espen Schram 41.59
4.20
08-10-2011
1121 Morten Bøe 41.59
4.20
11-10-2003
1122 Yngvar Iversen 41.59
4.20
29-08-1987
  Arnfinn Larsen 41.59
4.20
09-10-1999
  Arne Mastekaasa 41.59
4.20
09-10-2010
1123 Andreas Nymo 41.59
4.20
11-10-2014
1124 Alejandro Velasquez 41.59
4.20
15-10-2016
  Bjørn Helge Holte 41.59
4.20
07-10-2000
1125 Martin E. Farstadvo 41.59
4.20
13-10-2018
1126 Thomas Gulbrandsen 41.59
4.20
10-10-2015
  Lars Woldsengen 42.00
4.20
15-10-2016
  Per Morten Rennan 42.00
4.20
11-10-2014
  Bjørn Helge Holte 42.00
4.20
10-10-1998
  Ola Mellem 42.00
4.20
08-10-2011
1127 Henrik Webjørnsen 42.00
4.20
13-10-2018
  Audun Hvenekilde 42.00
4.20
11-10-2014
1128 Jan Steinar Oseassen 42.00
4.20
09-10-2004
  Ola Mellem 42.00
4.20
11-10-2008
1129 Fredrik Nyenget 42.00
4.20
13-10-2018
  Jonny Storbråten 42.00
4.20
12-10-2002
  Trond Inge Carlsen 42.00
4.20
08-10-2011
1130 Morten Marthinsen 42.01
4.20
12-10-2013
  Thomas Tronstad 42.01
4.20
09-10-2010
  Morten Bjønnstu 42.01
4.20
14-10-1995
  Ole Bjørn Braathen 42.01
4.20
09-10-2010
  Ole Aalen 42.02
4.20
14-10-1995
  Thor Andreas Tangen 42.02
4.20
13-10-2018
1131 Amund Arnesen 42.02
4.20
09-10-2010
1132 Øyvind Wollo 42.02
4.20
19-10-1991
1133 Peter Holum Normann 42.02
4.20
10-10-2015
  Morten Kalberg 42.02
4.20
17-09-1988
  Erik Kolbjørnsen 42.02
4.20
12-10-2013
1134 Rotem Sharoni 42.02
4.20
13-10-2018
1135 Pål Tobiasson 42.03
4.20
09-10-2004
1136 Nicolas Holmgren 42.03
4.20
15-10-2016
1137 Arild Vold 42.03
4.20
08-10-2011
  Inge Pedersen 42.03
4.20
11-10-2014
1138 Knut-Erik Johannessen 42.03
4.20
10-10-2009
  Martin Olsen 42.03
4.20
14-10-1995
  Arvin Patel 42.03
4.20
08-10-2011
1139 Eivind Berstad 42.03
4.20
10-10-2015
1140 Eivind Karfjell 42.04
4.20
09-10-2004
1141 Torgeir Vognild 42.04
4.20
06-10-2012
  Espen Andersen 42.04
4.20
11-10-1997
1142 Anders Galaasen 42.04
4.20
15-10-2016
  Vidar Eriksrud 42.04
4.20
09-10-2010
1143 Johan Ingemarsson 42.04
4.20
12-10-2013
  Espen Barroso-Gomez 42.05
4.20
06-10-2012
1144 Øyvind Holmen 42.05
4.20
12-10-2013
1145 Kristoffer Selmer 42.05
4.20
10-10-2015
1146 Harald Schiøtz 42.05
4.20
15-10-1994
  Morten Bøe 42.05
4.20
12-10-2002
  Espen Høglund 42.05
4.20
09-10-2010
  Torbjørn Eika 42.05
4.20
12-10-2013
  Knut Bjørn Stokke 42.05
4.20
14-10-2017
1147 Ola Stigum 42.05
4.20
15-10-2016
  Erik Barstad 42.05
4.20
08-10-2011
1148 Kim Erik Christiansen 42.06
4.20
10-10-2015
1149 Arnsten Finbrud 42.06
4.20
11-10-2008
1150 Karl Aasmund Erøy 42.06
4.20
08-10-2005
1151 Fred Haugen 42.06
4.20
10-10-2015
1152 Stig Berge 42.06
4.20
12-10-2013
  Torbjørn Eika 42.06
4.20
06-10-2001
  Gorm Nøkleby 42.06
4.20
14-10-2017
1153 Martin Holmelin 42.06
4.20
15-10-2016
  Arve Lid 42.07
4.21
09-10-2004
  Karl Johansen 42.07
4.21
10-10-2009
1154 Hans Henrik Andresen 42.07
4.21
20-10-1990
1155 Atle Berg 42.07
4.21
14-10-2006
  Jan-Erik Nielsen 42.08
4.21
17-09-1988
  Per Gunnar Gulstuen 42.08
4.21
08-10-2011
1156 Øyvind Kinneberg 42.08
4.21
14-10-2017
1157 Geir Strømned 42.08
4.21
10-10-1998
  Ole-Martin Ihle 42.08
4.21
13-10-2007
1158 Roger Hæhre 42.09
4.21
13-10-2018
  Theodor Odegard 42.09
4.21
10-10-2015
  Gaute Gaasemyr 42.09
4.21
06-10-2001
  Torbjørn Eika 42.09
4.21
08-10-2011
  Reidar Hansen 42.09
4.21
15-10-1994
  Pål Longva 42.09
4.21
12-10-2013
1159 Håkon Lund Torkildsen 42.09
4.21
14-10-2017
1160 Frode Georgsen 42.10
4.21
08-10-2011
  Martin Olsen 42.10
4.21
15-10-1994
1161 Øyvind Huse 42.10
4.21
11-10-2003
1162 Jens Christian Riege 42.10
4.21
11-10-2014
  Espen Schram 42.10
4.21
10-10-2009
  Per Gunnar Gulstuen 42.10
4.21
11-10-2008
1163 Espen Skjervold 42.10
4.21
11-10-2014
  Jan Olav Nybo 42.10
4.21
11-10-2003
  Øyvind Holmen 42.10
4.21
11-10-2014
1164 Eirik Tørstad 42.10
4.21
19-10-1991
1165 Bjørnar Tollefsen 42.10
4.21
11-10-2014
1166 Erik Strandli 42.10
4.21
09-10-1999
  Arne Mastekaasa 42.11
4.21
12-10-1996
  Arild Vold 42.11
4.21
10-10-2009
1167 Per Arne Andersen 42.11
4.21
14-10-1995
1168 Tom Vedvik 42.11
4.21
29-08-1987
  Cato Rachlew 42.11
4.21
06-10-2012
1169 Emil August Longva 42.11
4.21
13-10-2018
1170 Dag Haakenstuen 42.11
4.21
06-10-2001
1171 Espen Dåsvand 42.11
4.21
15-10-2016
1172 Helge Grenager Solheim 42.12
4.21
12-10-2013
  Arne Mastekaasa 42.12
4.21
11-10-2008
  Arve Lid 42.12
4.21
13-10-2007
  Kristoffer Eriksen Nylund 42.12
4.21
14-10-2017
1173 Dagfinn Løyland 42.12
4.21
09-10-2004
1174 Jon Haug 42.12
4.21
30-08-1986
1175 Magnus Worren 42.12
4.21
10-10-2015
1176 John Birk Johnsen 42.13
4.21
12-10-2013
1177 Geir Johansen 42.13
4.21
14-10-2006
1178 Diego Gonzalez 42.13
4.21
13-10-2018
1179 Hans-Jørgen Lund 42.13
4.21
10-10-2015
1180 Vegar Mæland 42.13
4.21
10-10-2015
1181 Espen Gulbrandsen 42.13
4.21
20-10-1990
1182 Glenn Fenger Kristiansen 42.13
4.21
14-10-2017
  Bjørn-Olav Enger 42.13
4.21
11-10-2014
1183 Eivind Hvideberg 42.14
4.21
11-10-1997
  Thor B. Aaberg 42.14
4.21
20-10-1990
  Henrik Harsem 42.14
4.21
14-10-2017
1184 Andre Borka 42.14
4.21
08-10-2011
1185 Ole Arne Eiksund 42.14
4.21
14-10-2006
  Inge Ugland 42.14
4.21
13-10-2007
1186 Stian Solbakken Gjesdahl 42.15
4.21
10-10-2015
1187 Tor Murvold 42.15
4.21
13-10-2018
  Jan Holte Karlsen 42.15
4.21
08-10-2005
  Christian Prestegård 42.15
4.21
13-10-2007
1188 Stian Unhjem 42.15
4.21
10-10-2015
1189 Håkon Kristian Stavrum 42.15
4.21
11-10-2014
1190 Magnus Kringstad 42.15
4.21
12-10-2013
1191 Robert Hafsrød 42.15
4.21
12-10-2013
  Edvin Moe 42.15
4.21
11-10-2014
1192 Bjørn Tuft 42.15
4.21
19-10-1991
1193 Sveinung Syversen 42.15
4.21
10-10-2015
  Nicolas Holmgren 42.15
4.21
10-10-2015
  Inge Pedersen 42.15
4.21
12-10-2013
  Kristoffer Eriksen Nylund 42.15
4.21
13-10-2018
1194 Jens Laurits Nielsen 42.15
4.21
13-10-2007
1195 Arne Bent Bjørge 42.15
4.21
15-10-2016
1196 Gunnar Lauritz Skandsen 42.15
4.21
09-10-2004
  Einar Frogh 42.16
4.21
06-10-2012
1197 Vegard Akersveen 42.16
4.21
10-10-2015
1198 Thomas Larsen 42.16
4.21
08-10-2011
  Ole Bjørn Braathen 42.16
4.21
14-10-2006
  Jens Christian Riege 42.16
4.21
15-10-2016
  Øyvind Kvernen 42.16
4.21
06-10-2012
1199 Eivind Gausland 42.16
4.21
13-10-2018
  Svein Andreas Istad 42.16
4.21
12-10-2013
  Ole Chr. Hagen 42.16
4.21
29-08-1987
  Niklas Haglund 42.17
4.22
15-10-2016
  Henning Holm 42.17
4.22
15-10-2016
1200 Alexander Fosse Andersen 42.17
4.22
12-10-2013
  Jan Monsrud 42.17
4.22
11-10-2008
1201 Audun Sektnan 42.17
4.22
14-10-2017
1202 Øyvinn Høie 42.17
4.22
09-10-2010
1203 Arnfinn Revelsby 42.17
4.22
06-10-2012
1204 Kristian Stenrud 42.17
4.22
10-10-2015
1205 Eivind Mo 42.18
4.22
11-10-2008
  Audun Nesheim Hægeland 42.18
4.22
14-10-2017
  Tero Markus Paivarinne 42.18
4.22
11-10-2003
  Jan Erik Nilsen 42.18
4.22
09-10-2010
1206 Ruben Røsler 42.18
4.22
11-10-2014
  Ole-Martin Ihle 42.18
4.22
14-10-2017
  Erik Nøkleby 42.18
4.22
11-10-2003
1207 Tor Haugset 42.18
4.22
12-10-2013
  Espen Schram 42.19
4.22
13-10-2007
1208 Knut Straith 42.19
4.22
06-10-2012
1209 Frode Buraas 42.19
4.22
20-10-1990
1210 Roy Lund 42.19
4.22
15-10-1994
1211 Eyvind Ohm 42.20
4.22
11-10-2014
  Håkon Kristian Stavrum 42.20
4.22
14-10-2017
1212 Tor Even Bøe 42.20
4.22
10-10-2009
  Jan Hoel 42.20
4.22
14-10-2017
  Per Morten Rennan 42.20
4.22
14-10-2006
1213 Kjell Winther 42.20
4.22
11-10-2003
1214 Tomas Wang 42.20
4.22
10-10-2015
  Roger Eilertsen 42.20
4.22
06-10-2012
  Steinar Uran 42.21
4.22
11-10-2014
1215 Harald Berg 42.21
4.22
20-10-1990
1216 Andreas Bachke 42.21
4.22
13-10-2018
1217 Bjørn Jensen 42.21
4.22
15-10-1994
  Kristian Stenrud 42.21
4.22
11-10-2014
  Rune Sørheim 42.21
4.22
15-10-2016
  Trond Smaadahl 42.21
4.22
06-10-2012
1218 Jørn Skaug 42.21
4.22
29-08-1987
1219 Tor Haaland 42.21
4.22
11-10-1997
  Ole Jørgen Hoff Johansen 42.21
4.22
08-10-2005
1220 Karsten Solheim 42.21
4.22
14-10-1995
  Hans Kr. Mikalsen 42.21
4.22
30-08-1986
1221 Wilfred Østgulen 42.22
4.22
14-10-2017
  Shan Asghar 42.22
4.22
11-10-2008
  Jens Høie 42.22
4.22
13-10-2018
1222 Morten Kallevig 42.22
4.22
08-10-2011
  Hans Øyvind Haukeli 42.22
4.22
09-10-2010
1223 Tommy Benjo 42.22
4.22
11-10-2014
1224 David Velasquez 42.23
4.22
15-10-2016
1225 Walther Wetting 42.23
4.22
09-10-1999
  Ove Pernes 42.24
4.22
11-10-2003
  Ole Arne Eiksund 42.24
4.22
13-10-2007
1226 Alf Kalmár 42.25
4.22
13-10-2018
  Øyvind Hansen 42.25
4.22
11-10-1997
  Magnus Worren 42.25
4.22
14-10-2017
  Ole Bjørn Braathen 42.25
4.22
13-10-2007
1227 Kjell Senneset 42.25
4.22
31-08-1985
1228 Anders Dirken Hoelstad 42.25
4.22
11-10-2014
  Jørgen Saxegaard 42.25
4.22
06-10-2001
  Øyvind Hansen 42.25
4.22
12-10-1996
  Bjarte Eik-Nes 42.25
4.22
14-10-2017
  Lasse Erdal 42.25
4.22
15-10-1994
1229 Ole Ivar Hoelsveen 42.25
4.22
09-10-2004
1230 Geir Johannessen 42.25
4.22
11-10-2008
1231 Teemu Matias Montell 42.26
4.22
10-10-2009
1232 Sigbjørn Eidsnes 42.26
4.22
15-10-1994
1233 Tomas Nydal 42.26
4.22
10-10-2015
1234 Stefan Skogbrott 42.26
4.22
13-10-2018
1235 Anders Skånlund 42.26
4.22
11-10-2014
1236 Walied Aarab 42.26
4.22
15-10-2016
  Henrik Harsem 42.26
4.22
12-10-2013
  Ole Espen Rakkestad 42.27
4.23
08-10-2011
1237 Kåre Rones 42.27
4.23
14-10-2006
  Tor Murvold 42.27
4.23
15-10-2016
  Espen Schram 42.27
4.23
11-10-2008
  Torfinn Harding 42.27
4.23
10-10-2009
1238 Ivar Ad. Jensen 42.27
4.23
31-08-1985
1239 Trond Kiserud 42.27
4.23
11-10-2003
1240 Jonn Magnus Nordahl 42.27
4.23
15-10-2016
  Audun Wangensteen 42.27
4.23
10-10-2009
  Helge Grenager Solheim 42.28
4.23
15-10-2016
  Knut Vala 42.28
4.23
10-10-1998
  Sigbjørn Eidsnes 42.28
4.23
20-10-1990
  Pål Longva 42.28
4.23
14-10-2017
  Øyvind Eliassen 42.28
4.23
13-10-2007
1241 Christoffer Ladstein 42.28
4.23
15-10-2016
1242 Lasse Knudsen 42.28
4.23
17-09-1988
  Håkon B. Tesaker 42.28
4.23
06-10-2012
  Tord Krogh 42.28
4.23
11-10-2014
  Torbjørn Eika 42.29
4.23
06-10-2012
  Hans Henrik Andresen 42.29
4.23
09-10-2004
  Steinar Kilde 42.29
4.23
06-10-2012
  Øyvind Ripel 42.29
4.23
11-10-2008
  Roy Fenstad 42.30
4.23
11-10-2003
1243 Daniel Bergsvik 42.30
4.23
09-10-2010
  Erik Nøkleby 42.30
4.23
12-10-2002
1244 Andreas Øwre 42.30
4.23
12-10-2013
1245 Anders Lauritzen 42.30
4.23
10-10-2015
  Anders Galaasen 42.30
4.23
10-10-2015
  Magnus Følling 42.30
4.23
12-10-2013
  Arne Brørs 42.31
4.23
14-10-2017
  Per Tronslien 42.31
4.23
17-09-1988
1246 Arne Dombestein 42.31
4.23
06-10-2012
  Steinar Lie 42.31
4.23
11-10-2008
  Tor Murvold 42.31
4.23
14-10-2017
1247 Martin Eckmann 42.31
4.23
10-10-2015
1248 Lars Hansen 42.31
4.23
20-10-1990
  Tor Halland 42.32
4.23
31-08-1985
1249 Knut Ytrehus 42.32
4.23
08-10-2005
1250 Theodor Deichmann Raaberg 42.32
4.23
10-10-2015
1251 Thomas Myrmel 42.32
4.23
13-10-2018
  Einar Lund Westgaard 42.32
4.23
13-10-2018
1252 Stein Paulsen 42.32
4.23
10-10-2009
1253 Christian Tesaker 42.32
4.23
31-08-1985
1254 Hans Kristian Bekkevard 42.32
4.23
09-10-2010
1255 Rangvald Barth 42.32
4.23
14-10-2006
1256 Terje Larsen 42.32
4.23
06-10-2001
1257 Steinar Bjørnsson 42.32
4.23
13-10-2018
  Inge Pedersen 42.32
4.23
13-10-2018
1258 Bjørn Tore Aune 42.33
4.23
15-10-2016
  Bjørn Helge Holte 42.33
4.23
11-10-2003
  Jørgen Gløersen 42.33
4.23
11-10-1997
1259 Erik Nøstberg 42.33
4.23
11-10-2003
1260 Amund Hol Steinsvik 42.33
4.23
12-10-2013
  Ole Arne Eiksund 42.33
4.23
10-10-2009
  Niklas Haglund 42.33
4.23
14-10-2017
1261 Trond Larsen 42.34
4.23
10-10-2015
  Erik Askautrud 42.34
4.23
14-10-2006
1262 Svend Jørgen Pedersen 42.34
4.23
14-10-2017
  Arve Lid 42.34
4.23
08-10-2011
  Bjørn Wiig Kristiansen 42.34
4.23
10-10-2015
1263 Øistein Selvåg 42.34
4.23
09-10-1999
1264 Emil Østenfor 42.34
4.23
08-10-2011
1265 Torgrim Lid 42.35
4.23
10-10-2015
1266 Erland Per Volden 42.35
4.23
14-10-1995
  Arnfinn Revelsby 42.35
4.23
09-10-2010
1267 Roy Kristensen 42.35
4.23
20-10-1990
  Lars Woldsengen 42.35
4.23
12-10-2013
1268 Truls Fjeldstad 42.35
4.23
11-10-2014
1269 Tor-Ivar Nerby 42.35
4.23
14-10-1989
1270 Iver Hustvedt 42.35
4.23
10-10-2015
1271 Halvor Haukeli 42.35
4.23
13-10-2018
1272 Allen Carlsen 42.36
4.24
14-10-1989
1273 Rick Slick Wærenskiold 42.36
4.24
10-10-2009
1274 Fredrik Granberg Dahl 42.36
4.24
15-10-2016
  Kent Pettersson 42.36
4.24
10-10-1998
1275 Paal Raastad 42.36
4.24
14-10-2017
  Inge Henning Fredagsvik 42.36
4.24
11-10-1997
  Rolv Myrum 42.37
4.24
06-10-2001
1276 Sturle Jensen 42.37
4.24
08-10-2011
1277 Jan Skår 42.37
4.24
14-10-1989
1278 Anders Krogh 42.37
4.24
19-10-1991
1279 Øivind Lundberg 42.37
4.24
31-08-1985
1280 Jonas Krogh 42.38
4.24
14-10-2017
1281 Erik B. Holm 42.38
4.24
11-10-2014
1282 Magnus Harstveit 42.38
4.24
15-10-2016
1283 Tore Sannes 42.38
4.24
09-10-2004
  Arne Dombestein 42.38
4.24
08-10-2011
  Arnfinn Larsen 42.39
4.24
10-10-1998
  Per Gunnar Gulstuen 42.39
4.24
09-10-2010
1284 Anders Ugland Engen 42.39
4.24
12-10-2013
1285 Dagfinn Myhre 42.39
4.24
20-10-1990
  Carl Fr. Nordheim 42.39
4.24
11-10-1997
  Geir Vegler 42.39
4.24
12-10-1996
1286 Anders Ask 42.39
4.24
20-10-1990
  Edvard August Lund 42.40
4.24
10-10-2015
  Amund Hol Steinsvik 42.40
4.24
06-10-2012
1287 Oskar Frantzen Holte 42.40
4.24
13-10-2018
  Anders Skaug 42.40
4.24
19-10-1991
1288 Bård Wahl 42.40
4.24
10-10-2015
1289 Lasse Tønseth 42.40
4.24
15-10-2016
1290 Joakim Wethal 42.40
4.24
06-10-2012
1291 Knut Vrålstad 42.40
4.24
14-10-1995
1292 Erik Qvam 42.40
4.24
09-10-2010
1293 Frode Klevstul 42.40
4.24
06-10-2012
  Kjetil Digre 42.40
4.24
14-10-2017
  Sigbjørn John Huun 42.40
4.24
20-10-1990
  Theodor Deichmann Raaberg 42.41
4.24
15-10-2016
1294 Tobias Gauer Mæhre 42.41
4.24
13-10-2007
1295 Per Ruse 42.41
4.24
14-10-1995
1296 Andreas Hompland 42.41
4.24
09-10-2010
  Knut Helseth 42.41
4.24
09-10-2004
  Guy M Huste 42.41
4.24
08-10-2005
  Andreas Opstad 42.41
4.24
13-10-2018
1297 Olav Fjeld Kraugerud 42.41
4.24
11-10-2008
1298 Halvdan Aarø 42.41
4.24
12-10-1996
1299 Bjørn Sisselberg 42.42
4.24
30-08-1986
  Torbjørn Hægeland 42.42
4.24
11-10-2003
  Christian Søvik 42.42
4.24
09-10-2010
  Jan-Erik Nielsen 42.42
4.24
19-10-1991
  Jan Olav Nybo 42.42
4.24
11-10-1997
  Ove Pernes 42.43
4.24
13-10-2018
  Terje Alstad 42.43
4.24
14-10-2017
  Christian Steen Eriksen 42.43
4.24
14-10-2006
  Kristoffer Eriksen Nylund 42.43
4.24
11-10-2014
  Knut Helseth 42.44
4.24
11-10-2003
1300 Arild Dahl 42.44
4.24
06-10-2012
1301 Kåre Storbråten 42.44
4.24
12-10-2002
  Ole Arne Eiksund 42.44
4.24
11-10-2008
  Jon Grunnan 42.44
4.24
11-10-2014
1302 Anders Yri 42.44
4.24
06-10-2012
1303 Mikkel Hald 42.45
4.24
09-10-2010
1304 Kjetil Undset 42.45
4.24
19-10-1991
1305 Hans Chr. Miobech 42.45
4.24
31-08-1985
1306 Trond Ole Moldvær 42.45
4.24
14-10-1995
1307 Sturle Brustad 42.45
4.24
12-10-2013
  Øyvind Kvernen 42.45
4.24
14-10-2017
1308 Jan-Christian Ulleberg 42.45
4.24
10-10-2009
  Ivar Ad. Jensen 42.45
4.24
30-08-1986
  Espen Schram 42.45
4.24
15-10-2016
  Jens Christian Riege 42.46
4.25
06-10-2012
1309 Ronny Skogø 42.46
4.25
10-10-2015
1310 Per Bøymo 42.46
4.25
12-10-2013
  Sigbjørn Eidsnes 42.47
4.25
14-10-1995
1311 Cato Myklebust 42.47
4.25
08-10-2005
1312 Lars O. Flaten 42.47
4.25
20-10-1990
  Sigbjørn Eidsnes 42.47
4.25
30-08-1986
  Jan Olav Nybo 42.47
4.25
09-10-2010
  Christian Steen Eriksen 42.47
4.25
11-10-2008
1313 Kåre Nordang 42.48
4.25
11-10-1997
1314 Even Rudå 42.48
4.25
14-10-1995
  Christian Steen Eriksen 42.48
4.25
08-10-2005
  Espen Alfredsen 42.48
4.25
13-10-2018
1315 Olav Dagstad 42.48
4.25
30-08-1986
  Kjell Winger 42.48
4.25
31-08-1985
1316 Martin Teien 42.49
4.25
13-10-2018
1317 Steffen Øvstedal 42.49
4.25
10-10-2009
1318 Thomas Melby 42.49
4.25
10-10-2015
1319 Rune Iversen 42.49
4.25
09-10-1999
1320 Ole Kristian Hustad 42.49
4.25
12-10-2013
  Torbjørn Eika 42.49
4.25
11-10-2014
  Jo Gaare 42.49
4.25
06-10-2012
  Roger Thompson 42.49
4.25
13-10-2007
1321 Frode Løvik 42.49
4.25
11-10-2003
  Svein Harald Karlsen 42.49
4.25
12-10-2002
  Kjetil Syvderud 42.49
4.25
09-10-2004
1322 Øyvind Degnes 42.50
4.25
08-10-2005
  Ole Bjørn Braathen 42.50
4.25
10-10-1998
  Kjetil Syvderud 42.50
4.25
12-10-2002
  Knut Straith 42.50
4.25
12-10-2013
  Jan Arne Johnsen 42.50
4.25
11-10-2008
1323 Roy Sletner 42.50
4.25
30-08-1986
1324 Ole-Morten Andersen 42.50
4.25
13-10-2018
  Henning Holm 42.51
4.25
11-10-2014
  Frode Hopstad 42.51
4.25
10-10-2015
1325 Thomas Holtan Leskovsky 42.51
4.25
11-10-2014
1326 Even Buer Løvås 42.51
4.25
15-10-2016
  Erik B. Holm 42.51
4.25
12-10-2013
  Jan Åge Kjørstad 42.51
4.25
10-10-2009
  Øystein Haug 42.51
4.25
15-10-2016
  Arne Bent Bjørge 42.51
4.25
10-10-2015
1327 Bjørnar Halvorsen 42.51
4.25
12-10-2013
1328 Stian Gran Swensson 42.51
4.25
11-10-2003
1329 Olav Engen 42.52
4.25
09-10-2004
1330 Jostein Tullander 42.52
4.25
14-10-2017
1331 Magnus Aabech 42.52
4.25
12-10-2013
  Helge Grenager Solheim 42.52
4.25
10-10-2015
1332 Andreas Reinhardt 42.53
4.25
10-10-2015
  Hans Henrik Andresen 42.53
4.25
07-10-2000
1333 John Westbye 42.53
4.25
31-08-1985
1334 Rolf Sindre Johansen Libakken 42.53
4.25
15-10-2016
1335 Magne Sandberg 42.53
4.25
08-10-2005
  Terje Gøran Johansson 42.53
4.25
10-10-1998
1336 Kjetil Bang Throndsen 42.53
4.25
14-10-2017
  Tom Arild Gulbrandsen 42.54
4.25
10-10-2009
1337 Kristian Hartmann 42.54
4.25
15-10-2016
  Rolf Helge Olsen 42.54
4.25
11-10-2003
1338 Hans Henrik Andersen 42.54
4.25
15-10-1994
1339 Christian Opdal Eid 42.54
4.25
11-10-2014
1340 Øyvind Raaen 42.54
4.25
15-10-2016
  Espen Alfredsen 42.54
4.25
06-10-2012
1341 Christoffer Nyquist-Andersen 42.54
4.25
13-10-2007
1342 Håvard Berg Skånlund 42.54
4.25
10-10-2015
  Jens Christian Riege 42.55
4.25
12-10-2013
1343 Tore Hammerø 42.55
4.25
14-10-2017
1344 Tormod Reiersen 42.55
4.25
08-10-2011
1345 Tor Bru 42.55
4.25
14-10-1995
  Christian Steen Eriksen 42.55
4.25
09-10-2004
  Torbjørn Johansen 42.55
4.25
11-10-1997
1346 Roar Sandvei 42.55
4.25
31-08-1985
1347 Per Kristian Rønningen 42.56
4.26
09-10-2010
1348 Dag Fjellheim 42.56
4.26
10-10-1998
1349 Sindre Skoglund 42.56
4.26
13-10-2018
1350 Eirik Martin 42.56
4.26
10-10-2015
1351 Petter Bjørklund 42.56
4.26
13-10-2018
  Torbjørn Eika 42.56
4.26
12-10-2002
1352 Bjørn Barli 42.56
4.26
20-10-1990
1353 Nicolai Meltveit 42.56
4.26
11-10-2014
1354 Jonathan McCoiq 42.56
4.26
14-10-1989
  Rune Halvorsen 42.57
4.26
12-10-2013
1355 Pål W. Eikre 42.57
4.26
15-10-1994
  Jan Olav Nybo 42.57
4.26
12-10-2002
  Ola Stigum 42.57
4.26
14-10-2017
1356 Espen Solberg 42.57
4.26
10-10-2015
  Ask Olaussen 42.57
4.26
10-10-2015
  Hans-Jørgen Lund 42.57
4.26
15-10-2016
1357 Arne Åsen 42.57
4.26
14-10-1995
1358 Per Einar Mosfjell 42.58
4.26
13-10-2018
  Terje Alstad 42.58
4.26
10-10-2015
1359 Richard Merlid 42.58
4.26
12-10-2013
  Helge Grenager Solheim 42.58
4.26
14-10-2017
  Hans Øyvind Haukeli 42.58
4.26
06-10-2012
  Arne Bent Bjørge 42.58
4.26
13-10-2018
1360 Rune Kristoffersen 42.58
4.26
07-10-2000
  Rune Eriksen 42.58
4.26
08-10-2011
1361 Christian Madsen 42.59
4.26
14-10-2017
  Erik Oseth 42.59
4.26
20-10-1990
1362 Trygve Opheim 42.59
4.26
14-10-1989
1363 Jan Kjeran Kolsrud 42.59
4.26
09-10-2010
  Kim Fjeldstad 42.59
4.26
10-10-1998
1364 John Erling Jerstad 42.59
4.26
15-10-1994
1365 Andreas Hoel Sandsdalen 42.59
4.26
14-10-2017
1366 Rolf Nygaard 42.59
4.26
30-08-1986
  Eirik Søreng 42.59
4.26
12-10-2013
1367 Paul Håvard Østby 42.59
4.26
06-10-2012
  Anders Nesbakken 42.59
4.26
13-10-2018
1368 Mads Høgberget 43.00
4.26
11-10-2014
1369 Nicolai Løland Dolva 43.00
4.26
15-10-2016
1370 Bjørn Johannesen 43.00
4.26
31-08-1985
1371 Jan Magnus Brevik 43.00
4.26
14-10-2017
1372 Trygve Tollefsen 43.00
4.26
20-10-1990
  Audun Zeiner 43.00
4.26
11-10-2008
1373 Øystein Lauen 43.00
4.26
19-10-1991
  Per Hellevik-Carlsson 43.00
4.26
14-10-2017
1374 Justin Fackrell 43.01
4.26
06-10-2012
1375 Rasmus Rønning Vatne 43.01
4.26
13-10-2018
1376 Harri Tossavainen 43.01
4.26
13-10-2007
  Stein Paulsen 43.01
4.26
12-10-2002
  Erik Askautrud 43.01
4.26
10-10-2015
  Alf Bjerkvoll 43.02
4.26
29-08-1987
  Jan Novotny 43.02
4.26
14-10-1995
  Atle Smenes 43.02
4.26
14-10-2006
  Thomas Melby 43.02
4.26
09-10-2010
1377 Morten Løbak Hestmann 43.02
4.26
09-10-2010
1378 Tom David Tvedt 43.02
4.26
13-10-2018
1379 Frank Robert Bekken 43.02
4.26
14-10-1989
  Tormod Reiersen 43.02
4.26
09-10-2010
  Espen Schram 43.03
4.26
10-10-2015
1380 Bjarne Johannessen 43.03
4.26
09-10-2004
1381 Terje Røstum 43.03
4.26
10-10-2015
  Amund Hol Steinsvik 43.03
4.26
11-10-2014
  Kjell Winther 43.03
4.26
14-10-2006
1382 Pål Skevik 43.04
4.26
11-10-2014
  Ole Bjørn Braathen 43.04
4.26
11-10-2008
1383 Per-Arne Martinsen 43.04
4.26
30-08-1986
1384 Børre Olsen 43.04
4.26
09-10-2010
  Bjarne Johannessen 43.04
4.26
14-10-2006
1385 Atle Berntsen 43.04
4.26
10-10-2009
  Per Gunnar Gulstuen 43.04
4.26
06-10-2012
1386 Eugen Knutsen 43.05
4.26
07-10-2000
1387 Alexander Scheen Jensen 43.05
4.26
12-10-2013
  Tor Hansen 43.05
4.26
09-10-1999
  Espen Alfredsen 43.05
4.26
09-10-2010
  Hans Marius Hopstad 43.05
4.26
08-10-2005
1388 Bernt Lie 43.05
4.26
14-10-2006
  Oskar Frantzen Holte 43.06
4.27
15-10-2016
1389 Robert Herland 43.06
4.27
19-10-1991
  Pål Simonsen 43.06
4.27
13-10-2018
1390 Knut Espenes 43.06
4.27
13-10-2018
1391 Simen Eckhardt 43.06
4.27
11-10-2014
  Arve Lid 43.07
4.27
09-10-2010
1392 Tor Otto Strøm 43.07
4.27
08-10-2011
  Sjur Sæteren 43.07
4.27
12-10-1996
1393 Ole Bjørn Bergby 43.07
4.27
12-10-2013
1394 Geir Forsberg 43.07
4.27
15-10-1994
1395 Arvid Lie 43.08
4.27
19-10-1991
  Knut Ytrehus 43.08
4.27
09-10-2010
  Inge Henning Fredagsvik 43.08
4.27
10-10-1998
1396 Bjørn Ole Inglingstad 43.09
4.27
12-10-2002
1397 Vegar Angelo 43.09
4.27
15-10-2016
  Christian Eriksen 43.09
4.27
20-10-1990
  Espen Schram 43.09
4.27
13-10-2018
1398 Arnt Egil Trelsgård 43.09
4.27
14-10-1989
1399 Jens Nesbø 43.09
4.27
14-10-2017
1400 Ken Larsen 43.09
4.27
15-10-1994
  Øyvind Huse 43.09
4.27
14-10-2006
1401 Brian K. Jørgensen 43.09
4.27
11-10-2014
  Eiliv Skjæret 43.09
4.27
11-10-2008
1402 Skule Solberg 43.09
4.27
15-10-2016
1403 Lars Ramsøy 43.09
4.27
13-10-2018
  Øyvind Langsrud 43.09
4.27
11-10-2014
1404 Erik Næss 43.09
4.27
11-10-2003
  Kjell Arne Jerstad 43.10
4.27
11-10-2008
1405 Heine Günther 43.10
4.27
10-10-2015
1406 Andreas H. Barth 43.10
4.27
10-10-1998
  Terje Løken 43.10
4.27
09-10-2004
  Bjørn Helge Holte 43.10
4.27
06-10-2001
1407 Hans Hestengen 43.10
4.27
12-10-2013
  Kristoffer Eriksen Nylund 43.10
4.27
13-10-2007
1408 Eiliv Lundal 43.11
4.27
12-10-2013
  Sebastian Aagnes 43.11
4.27
10-10-2009
  Christian Lindstad 43.11
4.27
13-10-2007
  Øyvind Huse 43.11
4.27
12-10-2002
1409 Arne Myhre 43.11
4.27
20-10-1990
1410 Pål Kristiansen 43.11
4.27
29-08-1987
1411 Kolbjørn Mareno Fossland 43.12
4.27
17-09-1988
  Roger Høgman 43.12
4.27
09-10-2004
1412 Jon Andreas Hovde 43.12
4.27
20-10-1990
1413 Jan Roger Lykkeslett 43.12
4.27
19-10-1991
  Anders Lauritzen 43.12
4.27
11-10-2014
1414 Jonas Høyer 43.12
4.27
10-10-2015
  Knut Ole Hol 43.12
4.27
10-10-2009
1415 Gerrit Karafiat 43.12
4.27
15-10-2016
  Erik Strandli 43.12
4.27
07-10-2000
  Knut Straith 43.12
4.27
08-10-2011
1416 Magne Berge 43.12
4.27
31-08-1985
1417 Thomas Jahnsen 43.12
4.27
10-10-2015
1418 Petter Raaberg 43.12
4.27
10-10-2015
1419 Per Anders Wien 43.13
4.27
11-10-2003
  Einar Frogh 43.13
4.27
11-10-2008
1420 Øystein Garnes 43.13
4.27
13-10-2018
1421 Mads Bakjord 43.13
4.27
11-10-2014
1422 Eivind Toft Fløystad 43.14
4.27
11-10-2014
  Terje Løken 43.14
4.27
11-10-2008
1423 Edvard Hamilton 43.14
4.27
13-10-2018
  Dag Amundsen 43.14
4.27
09-10-2010
  Morten Kallevig 43.14
4.27
06-10-2012
  Torbjørn Eika 43.14
4.27
11-10-2008
  Frank Robert Bekken 43.14
4.27
17-09-1988
  Tommy Armani 43.14
4.27
11-10-2014
  Helge Grenager Solheim 43.14
4.27
13-10-2018
  Kåre Nordang 43.14
4.27
14-10-1995
  Audun Nesheim Hægeland 43.15
4.28
15-10-2016
1424 Martin Trolid 43.15
4.28
13-10-2018
1425 Lars Grette 43.15
4.28
12-10-2013
1426 Vidar Olsen 43.15
4.28
14-10-1995
1427 Ole Jonny Kongsmo 43.15
4.28
09-10-2010
1428 Hans Engebretsen 43.15
4.28
30-08-1986
1429 Svein Erik Salthe 43.16
4.28
10-10-2009
1430 Tore Roger Fladby 43.16
4.28
30-08-1986
1431 Lars Tiller 43.16
4.28
08-10-2011
  Ola Stigum 43.16
4.28
10-10-2015
  Jan Steinar Oseassen 43.16
4.28
08-10-2005
  Vegard Akersveen 43.16
4.28
11-10-2014
1432 Bjørn Hellvor 43.16
4.28
20-10-1990
  Anders Yri 43.16
4.28
08-10-2011
1433 Dag Tvervaag 43.16
4.28
06-10-2012
  Espen Dåsvand 43.16
4.28
14-10-2017
  Nils-Olav Fondenær 43.16
4.28
15-10-1994
1434 Geir Asle Nydal 43.17
4.28
14-10-2006
1435 Torleif Slora Kristiansen 43.17
4.28
31-08-1985
  Mikkel Ryan Ringsby 43.17
4.28
14-10-2017
1436 Knut Gjefle Kårhus 43.17
4.28
12-10-2013
1437 Lars Ekeland 43.17
4.28
13-10-2018
1438 Marcus Josefsson 43.17
4.28
14-10-2017
1439 Even Øistensen 43.17
4.28
14-10-1989
1440 Kjartan Berge Steinshamn 43.18
4.28
13-10-2018
  Morten T. Vaagsbø 43.18
4.28
08-10-2011
  Bjørn Sisselberg 43.18
4.28
29-08-1987
1441 Fredrik Dahl 43.18
4.28
06-10-2012
  Jens Christian Riege 43.18
4.28
10-10-2015
1442 Roy Askild Borander 43.18
4.28
13-10-2018
1443 Ole Bernt Langset 43.18
4.28
14-10-2006
1444 Daniel Jørgen Børseth 43.18
4.28
15-10-2016
1445 Herold Knutsen 43.18
4.28
30-08-1986
  Ole Martin Bollandsås 43.18
4.28
13-10-2007
  Eirik Søreng 43.18
4.28
11-10-2014
  Kjell Winther 43.18
4.28
08-10-2005
1446 John Martin Næss 43.19
4.28
10-10-2015
  Frode Hopstad 43.19
4.28
11-10-2008
1447 Øyvind Gårud 43.19
4.28
06-10-2001
  Erland Per Volden 43.19
4.28
12-10-1996
1448 Lars Gulbrandsen 43.19
4.28
14-10-1989
  Christoffer Nyquist-Andersen 43.19
4.28
08-10-2005
  Sondre Sandvik 43.19
4.28
09-10-2004
  Nils-Olav Fondenær 43.19
4.28
10-10-1998
1449 Johan T Jensen 43.19
4.28
12-10-2002
1450 Axel Holten 43.20
4.28
09-10-2004
  Kjetil Syvderud 43.20
4.28
14-10-2006
1451 Lars-Petter Granan 43.20
4.28
09-10-2010
1452 Magnus Hendis 43.20
4.28
09-10-1999
1453 Christoper Nygård 43.20
4.28
10-10-2015
  Tim Martin Knutsen 43.20
4.28
11-10-2008
1454 Tommy Støa 43.20
4.28
09-10-2010
1455 Johan Jögård 43.20
4.28
10-10-2015
  Eirik Sandberg 43.20
4.28
08-10-2005
  Gaute Gaasemyr 43.21
4.28
14-10-2017
  Kjetil Rolness 43.21
4.28
13-10-2007
1456 Arne F. Opsahl 43.21
4.28
15-10-1994
1457 Fredrik Granberg 43.21
4.28
11-10-2014
1458 Anders Nordberg 43.21
4.28
11-10-2014
1459 John Iversen 43.21
4.28
09-10-2004
1460 Roar Svensbakken 43.21
4.28
12-10-2013
1461 Lars Strøm 43.21
4.28
14-10-2006
  Tor Bru 43.21
4.28
11-10-1997
  Steinar Flatekval 43.22
4.28
19-10-1991
1462 Torgeir Moe 43.22
4.28
12-10-2013
  Ole Jørgen Hoff Johansen 43.22
4.28
11-10-2003
1463 Balder Meland 43.22
4.28
13-10-2018
1464 Espen Claussen 43.22
4.28
10-10-2009
1465 Espen Halvorsen 43.22
4.28
19-10-1991
1466 Øivind Lund 43.22
4.28
29-08-1987
  Morten Løbak Hestmann 43.22
4.28
06-10-2012
1467 Stig Hemstad 43.22
4.28
13-10-2007
1468 Thor Inge Tollehaug 43.22
4.28
11-10-2008
  Emil Østenfor 43.23
4.28
10-10-2009
  Pål Kristiansen 43.23
4.28
30-08-1986
  Oskar Frantzen Holte 43.23
4.28
14-10-2017
1469 Colin Forthun 43.23
4.28
08-10-2011
  Kåre Storbråten 43.23
4.28
09-10-1999
  Nicolas Holmgren 43.23
4.28
14-10-2017
  Bård Wahl 43.23
4.28
15-10-2016
  Håvard Berg Skånlund 43.23
4.28
12-10-2013
  Jens Christian Riege 43.24
4.28
09-10-2010
1470 Truls Wang-Johannessen 43.24
4.28
08-10-2011
1471 Geir Rødal 43.24
4.28
06-10-2012
1472 Per Øystein Flatmo 43.24
4.28
11-10-2003
  Øyvind Huse 43.24
4.28
09-10-2004
1473 Arne Treholdt 43.24
4.28
19-10-1991
  Erik Nøkleby 43.24
4.28
07-10-2000
1474 Jan Eystein Sæbø 43.24
4.28
31-08-1985
  Jan Steinar Oseassen 43.24
4.28
11-10-2003
1475 Ola Magnus Vestereng 43.24
4.28
13-10-2018
1476 Øyvind Rise 43.24
4.28
15-10-2016
  Roger Eilertsen 43.25
4.29
14-10-2006
1477 Erik Sjaastad 43.25
4.29
14-10-2017
1478 Roar Antonsen 43.25
4.29
12-10-2013
1479 Frank Ståle Myrmel 43.25
4.29
11-10-1997
1480 Simen Weiby 43.25
4.29
15-10-2016
  Anders Løland 43.25
4.29
11-10-2014
  Knut Ytrehus 43.25
4.29
10-10-2009
1481 Simen Normann 43.25
4.29
15-10-2016
  Erik Askautrud 43.25
4.29
08-10-2011
1482 Oddleif Halvorsen 43.25
4.29
06-10-2012
1483 Bjørn Kjetil Wålberg 43.25
4.29
14-10-2017
  Bjørn Helge Holte 43.25
4.29
12-10-1996
  Inge Ugland 43.25
4.29
14-10-1995
1484 Tor B. Nordlie 43.25
4.29
15-10-1994
  Magnus Eike 43.25
4.29
09-10-2004
1485 Tommy Sand 43.25
4.29
11-10-2014
1486 Jon Even Christiansen 43.26
4.29
19-10-1991
1487 Vegard Østhagen 43.26
4.29
06-10-2012
  Ole Bernt Langset 43.26
4.29
08-10-2005
  Trond Ole Moldvær 43.26
4.29
15-10-1994
1488 Håvard Andreassen Sæverud 43.26
4.29
12-10-2013
1489 Jonas Herbrandsen 43.26
4.29
15-10-2016
  Lars Grette 43.26
4.29
09-10-2010
1490 Kåre Roger Stokke 43.26
4.29
12-10-2013
1491 Morten Petersen 43.26
4.29
10-10-2009
  Inge Henning Fredagsvik 43.27
4.29
08-10-2011
  Kåre Nordang 43.27
4.29
09-10-1999
  Anders Løland 43.27
4.29
13-10-2018
  Dag Steinset 43.27
4.29
11-10-2008
1492 Iver Anders Gaski 43.27
4.29
19-10-1991
  Magne Lilloe 43.27
4.29
12-10-2013
  Eivind Gausland 43.27
4.29
14-10-2017
  Ruben Røsler 43.27
4.29
12-10-2013
  Jon Erik Arnesen 43.27
4.29
11-10-2003
  Lars Litlere 43.28
4.29
15-10-2016
  Kjetil Syvderud 43.28
4.29
10-10-2009
1493 Charles McHardy 43.28
4.29
17-09-1988
  Lars Lohne Eftang 43.28
4.29
14-10-1989
1494 Nils Karbø 43.28
4.29
10-10-2015
  Bjørn Helge Holte 43.28
4.29
08-10-2005
  Rune Dahl 43.28
4.29
11-10-2008
1495 Oscar Andre Halsen 43.29
4.29
10-10-2015
  Inge Henning Fredagsvik 43.29
4.29
08-10-2005
  Jonny Storbråten 43.29
4.29
11-10-2008
  Eirik Lund Barlaug 43.29
4.29
06-10-2012
  Morten Løbak Hestmann 43.29
4.29
14-10-2006
  Svein Arne Sølvberg 43.29
4.29
15-10-2016
1496 Christoffer Hansen 43.30
4.29
06-10-2012
  Anders Galaasen 43.30
4.29
14-10-2017
1497 Jan-Erik Svendsen 43.30
4.29
31-08-1985
1498 Per Tore Trygg 43.30
4.29
10-10-2015
  Arne Brørs 43.30
4.29
13-10-2018
  Ole Bernt Langset 43.30
4.29
09-10-2004
1499 Asbjørn Årøen 43.30
4.29
08-10-2011
1500 Jan Holtet 43.30
4.29
15-10-1994
1501 Knut Brobakken 43.30
4.29
15-10-2016
1502 Steffan Askautrud 43.31
4.29
20-10-1990
  Hans Engebretsen 43.31
4.29
29-08-1987
1503 Bjarko Larsen 43.31
4.29
14-10-2006
  Terje Løken 43.31
4.29
10-10-2009
1504 Odd Christer Brovig 43.32
4.29
10-10-2015
1505 Christian Kersten 43.32
4.29
12-10-2002
  Alexander Scheen Jensen 43.32
4.29
06-10-2012
1506 Willy Bjørndal 43.32
4.29
20-10-1990
  Yngvar Iversen 43.32
4.29
31-08-1985
  Lars Strøm 43.32
4.29
08-10-2005
  Truls Wang-Johannessen 43.32
4.29
11-10-2014
1507 Martin Nordal 43.32
4.29
11-10-2008
1508 Petter Rehn 43.32
4.29
19-10-1991
  Thomas Melby 43.33
4.29
06-10-2012
  Øyvind Kvernen 43.33
4.29
09-10-2010
  Kjetil Syvderud 43.33
4.29
12-10-2013
  Tom Andersen 43.33
4.29
14-10-1995
1509 John Tuflått 43.33
4.29
13-10-2018
1510 Endre Welo 43.33
4.29
10-10-1998
1511 Helge Mathisen 43.33
4.29
19-10-1991
  Fred Haugen 43.33
4.29
14-10-2017
1512 Kjell Nilsen 43.33
4.29
29-08-1987
1513 Odd B. Pettersen 43.33
4.29
15-10-1994
1514 Yngve Sporild Breievne 43.34
4.29
08-10-2011
  Thomas Melby 43.34
4.29
11-10-2014
1515 Magnus Nypan 43.34
4.29
11-10-1997
  Bjørn Ole Inglingstad 43.34
4.29
11-10-2003
1516 Aslak Førde 43.34
4.29
11-10-2014
1517 Erik Rød 43.34
4.29
15-10-2016
1518 Tom Sollid 43.34
4.29
06-10-2012
1519 Marcus Solbakke 43.34
4.29
09-10-2010
  Christian Eriksen 43.34
4.29
11-10-1997
1520 Øistein Olsen 43.34
4.29
06-10-2001
  Øystein Garnes 43.34
4.29
15-10-2016
1521 Rasmus Vatne 43.35
4.30
14-10-2017
1522 Lars Loennechen Skjelbek 43.35
4.30
10-10-2015
1523 Pål Skeivik 43.35
4.30
10-10-2009
  Lars Loennechen Skjelbek 43.35
4.30
11-10-2014
  Christian Steen Eriksen 43.35
4.30
11-10-2003
  Tormod Reiersen 43.35
4.30
13-10-2018
1524 Rune Jacobsen 43.35
4.30
10-10-2009
  Henning Holm 43.36
4.30
14-10-2017
  Henrik Natvig 43.36
4.30
14-10-2017
  Terje Larsen 43.36
4.30
09-10-1999
1525 Øyvind Støren 43.36
4.30
10-10-1998
  Per Øystein Flatmo 43.36
4.30
12-10-2002
1526 Johan Ailo Kalstad 43.36
4.30
10-10-2015
  Fred Haugen 43.37
4.30
11-10-2014
1527 Haakon Hansen 43.37
4.30
13-10-2018
  Frode Hopstad 43.37
4.30
14-10-2006
1528 Geir Arne Kjønstad 43.37
4.30
12-10-2013
1529 Sondre Olaussen 43.37
4.30
14-10-2017
1530 Erling Joar Fløttum 43.37
4.30
14-10-1995
  Ole Martin Bollandsås 43.37
4.30
14-10-2006
1531 Gaute Sandal 43.37
4.30
14-10-2017
1532 Anders Falkum 43.37
4.30
09-10-2010
1533 Børre Kopaas 43.38
4.30
15-10-2016
  Eilif Nygaard 43.38
4.30
06-10-2001
  Erik Nøstberg 43.38
4.30
07-10-2000
  Ruben Røsler 43.38
4.30
14-10-2017
1534 Runar Bjørhovde 43.38
4.30
08-10-2011
  Thomas Klovland 43.38
4.30
11-10-2014
1535 Christian Børs Lind 43.38
4.30
09-10-2004
1536 Håvard Thoen 43.38
4.30
10-10-2015
1537 Asbjørn Oppegaard 43.39
4.30
11-10-2008
1538 Øivind Ørstavik 43.39
4.30
10-10-2015
1539 Kolbjørn Jacobsen 43.39
4.30
10-10-2015
1540 Roger Malvin Hole 43.39
4.30
14-10-2017
1541 Erlend Aspeslåen 43.40
4.30
13-10-2018
1542 Roger Gotheim 43.40
4.30
15-10-1994
1543 Ørjan Espeseth 43.40
4.30
13-10-2007
  Thor Inge Tollehaug 43.40
4.30
09-10-2010
1544 Runar Røstbø 43.40
4.30
10-10-2015
  Tomas Wang 43.40
4.30
13-10-2018
  Kjell Winther 43.40
4.30
09-10-2010
  Tor-Ivar Nerby 43.41
4.30
29-08-1987
  Kjell Anders Kraakmo 43.41
4.30
10-10-2009
  Espen Schram 43.41
4.30
14-10-2017
  Rune Sørheim 43.41
4.30
13-10-2018
1545 Dennis Myrland 43.41
4.30
10-10-2015
  Torgrim Lid 43.41
4.30
08-10-2011
1546 Lars Rune Madsen 43.42
4.30
09-10-1999
1547 Tore Hessen 43.42
4.30
14-10-1995
1548 Arne Haugane 43.42
4.30
14-10-1989
1549 Gaute Dalastøyl 43.42
4.30
11-10-2014
  Torbjørn Vala 43.42
4.30
11-10-2008
1550 Jan Kenneth Deacon 43.42
4.30
10-10-2009
  Kjetil Syvderud 43.43
4.30
08-10-2005
1551 Per Kristian Haug 43.43
4.30
15-10-2016
1552 Trond-Egel Johansen 43.43
4.30
14-10-2017
1553 Asbjørn Aas 43.43
4.30
14-10-2006
  Tor Otto Strøm 43.43
4.30
09-10-2010
1554 Mads Høgholen 43.43
4.30
08-10-2011
1555 Tarjei F. Damman 43.43
4.30
10-10-2015
  Kai Heggelund 43.43
4.30
14-10-1995
  Kjell Senneset 43.43
4.30
12-10-1996
1556 Helge Norberg 43.43
4.30
13-10-2007
  John Tuflått 43.43
4.30
14-10-2017
  Per Gunnar Gulstuen 43.43
4.30
14-10-2006
1557 Arne W. Torske 43.43
4.30
17-09-1988
  Jan-Erik Nielsen 43.44
4.31
20-10-1990
1558 Hans Ole Balerud 43.44
4.31
30-08-1986
  John Fuller 43.44
4.31
11-10-2014
  Børre Kopaas 43.44
4.31
10-10-2015
  Torgrim Lid 43.44
4.31
12-10-2013
  Frank Ståle Myrmel 43.45
4.31
14-10-1995
  Espen Gulbrandsen 43.45
4.31
14-10-1989
  Tor Bru 43.45
4.31
12-10-1996
  Trond Viberg 43.45
4.31
13-10-2007
  Øyvind Kvernen 43.45
4.31
10-10-2009
  Trygve Opheim 43.45
4.31
17-09-1988
1559 Aleksander Hestevold 43.45
4.31
13-10-2018
1560 Kåre J. Grøtta 43.45
4.31
14-10-1989
  Bernt Lie 43.45
4.31
13-10-2007
  Arne W. Torske 43.45
4.31
14-10-1989
1561 Pål Figenschau 43.45
4.31
14-10-2006
  Arve Lid 43.46
4.31
11-10-2008
  Ole Bernt Langset 43.46
4.31
12-10-2002
  Eilif Nygaard 43.46
4.31
09-10-1999
  Hans Henrik Andersen 43.46
4.31
12-10-1996
1562 Magne Thauland 43.46
4.31
15-10-1994
  Thomas Holtan Leskovsky 43.46
4.31
10-10-2009
  Tor-Ivar Nerby 43.47
4.31
20-10-1990
1563 Oskar Bakkevig 43.47
4.31
08-10-2005
  Rune Sørheim 43.47
4.31
14-10-2017
  Thor Inge Tollehaug 43.47
4.31
08-10-2011
1564 Even Østensen 43.47
4.31
20-10-1990
  Axel Holten 43.48
4.31
08-10-2005
  Ole Bernt Langset 43.48
4.31
11-10-2003
1565 Truls Ljådal 43.48
4.31
08-10-2011
  Yngve Sporild Breievne 43.48
4.31
06-10-2012
1566 Martin Weider 43.48
4.31
15-10-2016
1567 Kenneth Aschenhoug 43.48
4.31
11-10-2008
1568 Frode Hult 43.48
4.31
06-10-2012
  Knut Ytrehus 43.49
4.31
14-10-2006
1569 Ingar Kenneth Nordum 43.49
4.31
14-10-1995
  Frode Klevstul 43.49
4.31
08-10-2011
1570 Sigurd Røeggen 43.50
4.31
11-10-1997
  Ole Bernt Langset 43.50
4.31
13-10-2007
1571 Tommy Øvrum 43.50
4.31
14-10-2017
1572 Vidar Berget 43.50
4.31
08-10-2011
1573 Arve Hansen 43.50
4.31
08-10-2005
  Tore Sannes 43.50
4.31
11-10-2003
  Rolf Nielsen 43.50
4.31
12-10-2002
  Tor-Ivar Nerby 43.50
4.31
17-09-1988
1574 Ulf Fjelldal 43.51
4.31
11-10-2014
  Kristian Stenrud 43.51
4.31
15-10-2016
1575 Per Huse 43.51
4.31
12-10-1996
  Ruben Røsler 43.51
4.31
10-10-2015
  Christian Steen Eriksen 43.51
4.31
12-10-2002
  Magnus Følling 43.51
4.31
10-10-2015
1576 Endre Guriby 43.51
4.31
15-10-2016
1577 Johannes Sørbø 43.51
4.31
15-10-2016
1578 Sindre Sollien 43.51
4.31
09-10-2010
1579 Chris Brand 43.52
4.31
14-10-1995
1580 Panos Menayas 43.52
4.31
10-10-2009
1581 Sebastian Robles Larsen 43.52
4.31
10-10-2015
1582 Petter Simensen 43.52
4.31
29-08-1987
  Per Magnus Holt 43.52
4.31
13-10-2007
1583 Aslak Fyhri 43.52
4.31
14-10-2017
1584 Pål Svenssen 43.52
4.31
06-10-2012
1585 Jørn Thorsen 43.53
4.31
13-10-2018
  Inge Henning Fredagsvik 43.53
4.31
14-10-2017
1586 Christoffer Wang 43.53
4.31
13-10-2018
1587 Willy Skumsnes 43.53
4.31
12-10-1996
  Tommy Sand 43.53
4.31
12-10-2013
  Per Einar Mosfjell 43.53
4.31
10-10-2015
1588 Christian Kyrre Beylich 43.54
4.32
10-10-2015
1589 Bengt Olsen 43.54
4.32
09-10-1999
  Dag Fjeldheim 43.54
4.32
15-10-1994
1590 Trond Thorstensen 43.54
4.32
09-10-2004
  Lars Tiller 43.54
4.32
09-10-2010
  Knut Vala 43.55
4.32
15-10-2016
1591 Kristian Sørbo 43.55
4.32
12-10-2002
  Ola Stigum 43.55
4.32
11-10-2014
  Emil Østenfor 43.55
4.32
09-10-2010
1592 Harald Romundset 43.55
4.32
12-10-2013
1593 Jonas Wøien Olsen 43.55
4.32
11-10-2014
1594 Lars Chr Dørum 43.56
4.32
13-10-2007
1595 Kim Engvik 43.56
4.32
10-10-2015
  Lars Tiller 43.56
4.32
10-10-2009
  Kåre Nordang 43.56
4.32
10-10-1998
1596 Sigbjørn Eikje 43.56
4.32
12-10-2013
  Erik Askautrud 43.56
4.32
20-10-1990
  John Fuller 43.56
4.32
14-10-2017
1597 Sindre Frøysen 43.56
4.32
10-10-2009
1598 Per Eftang 43.56
4.32
20-10-1990
  Ole Jørgen Hoff Johansen 43.56
4.32
14-10-2006
  Svein Erik Salthe 43.56
4.32
15-10-2016
  Tomas Wang 43.57
4.32
14-10-2017
1599 Finn Thorsberg 43.57
4.32
09-10-2010
1600 Asbjørn Hildrum 43.57
4.32
19-10-1991
  Bjarte Eik-Nes 43.57
4.32
15-10-2016
  Mikkel Hald 43.57
4.32
10-10-2009
  Andreas Reinhardt 43.58
4.32
12-10-2013
1601 Stein Andresen 43.58
4.32
10-10-2015
  Stian Overskeid 43.58
4.32
12-10-2013
1602 John Andresen 43.58
4.32
13-10-2007
1603 Jørgen Burdal 43.58
4.32
14-10-2017
  Kjell Winther 43.59
4.32
13-10-2007
  Øystein Garnes 43.59
4.32
14-10-2017
1604 Vidar Gjelstad 43.59
4.32
10-10-2009
  Petter Raaberg 43.59
4.32
15-10-2016
  Arvin Patel 43.59
4.32
10-10-2009
  Jan Roar Stange 43.59
4.32
07-10-2000
  Steinar Aune 43.59
4.32
12-10-2013
1605 Kenneth Aschehoug 43.59
4.32
09-10-2010
  Hans Henrik Andresen 44.00
4.32
08-10-2005
  Skule Solberg 44.00
4.32
10-10-2015
  Håvard Berg Skånlund 44.00
4.32
06-10-2012
1606 Øystein Emil Tverrli 44.00
4.32
13-10-2007
  Christian Lindstad 44.00
4.32
09-10-2004
1607 Jon Morten Aug 44.00
4.32
19-10-1991
  Ola Mellem 44.00
4.32
11-10-2014
  Espen Molund 44.00
4.32
13-10-2018
1608 Rolf Arne Tiltnes 44.01
4.32
29-08-1987
1609 Bjørn-Ove Aalerud 44.01
4.32
12-10-1996
1610 Iver Hangård 44.01
4.32
30-08-1986
  Kåre Storbråten 44.01
4.32
11-10-2003
1611 Svein Christer Enger 44.01
4.32
07-10-2000
1612 Andre Milsem 44.01
4.32
11-10-2008
1613 Svein-Are Hansen 44.01
4.32
09-10-2004
1614 Dag Arne Kristensen 44.01
4.32
17-09-1988
1615 Konrad Haugen 44.01
4.32
13-10-2018
1616 Per Morten Torvildsen 44.01
4.32
14-10-2006
1617 Carl Arthur David-Andersen 44.01
4.32
14-10-2017
1618 Christian Lyder Heede 44.01
4.32
08-10-2005
  Øystein Garnes 44.01
4.32
10-10-2015
  Christian Opdal Eid 44.01
4.32
08-10-2011
1619 Hans Van Doorn 44.01
4.32
06-10-2012
1620 Lars Duvaland 44.01
4.32
10-10-2015
1621 Jan Kristensen 44.02
4.32
09-10-2010
1622 Kjetil Kvigstad 44.02
4.32
11-10-2014
1623 Per Inge Østmoen 44.02
4.32
09-10-1999
  Vidar Olsen 44.02
4.32
15-10-1994
1624 Aleksander Nilsen 44.02
4.32
10-10-2015
1625 Niklas Haglu 44.02
4.32
13-10-2018
  Truls Wang-Johannessen 44.02
4.32
14-10-2017
1626 Vidar Frisk Svendsen 44.02
4.32
08-10-2005
  Gorm Nøkleby 44.03
4.32
13-10-2018
1627 Morten M. Hansen 44.03
4.32
11-10-1997
  Ole Bernt Langset 44.03
4.32
11-10-2008
  Yuanjie Ding 44.03
4.32
10-10-2015
1628 Anders Blomberg Pedersen 44.03
4.32
15-10-2016
  Nils-Olav Fondenær 44.04
4.33
09-10-1999
1629 Steffen Gjerald 44.04
4.33
12-10-2013
  Svein Erik Salthe 44.04
4.33
11-10-2008
  Hans Henrik Andresen 44.04
4.33
12-10-2002
1630 Trond S. Hellestrøm 44.04
4.33
20-10-1990
  Henrik Linnerud 44.04
4.33
15-10-2016
1631 Hugo Garcia 44.04
4.33
14-10-2017
  Erling Joar Fløttum 44.04
4.33
12-10-1996
1632 Joakim Fuglerud 44.05
4.33
12-10-1996
1633 Håvard Lande 44.05
4.33
06-10-2012
  Diego Gonzalez 44.05
4.33
14-10-2017
  Olaf Syvertsen 44.05
4.33
09-10-1999
1634 Einar Fjøsne 44.05
4.33
10-10-2015
1635 Torbjørn Lundgaard 44.05
4.33
30-08-1986
  Inge Pedersen 44.05
4.33
06-10-2012
1636 Tron Koppang 44.05
4.33
20-10-1990
  Bendik Mellbye Brenna 44.05
4.33
14-10-2017
  Erling Joar Fløttum 44.06
4.33
29-08-1987
1637 Leif Inge Brunvand 44.06
4.33
11-10-2003
  Pål Tobiasson 44.06
4.33
13-10-2007
1638 Lazaro Betancourt 44.07
4.33
08-10-2011
  Olaf Syvertsen 44.07
4.33
10-10-1998
1639 Jon Stærkebye 44.07
4.33
19-10-1991
1640 Magnus Stivi 44.07
4.33
12-10-2013
1641 Gjermund Byfuglien 44.07
4.33
12-10-1996
  Ola Mellem 44.07
4.33
10-10-2015
  Lars-Petter Granan 44.07
4.33
11-10-2008
1642 Espen Ydsetbø 44.07
4.33
10-10-1998
1643 Svein Roar Svensrud 44.07
4.33
09-10-1999
1644 Sindre Kristensen Grødem 44.07
4.33
12-10-2013
1645 Knut P. Langfeldt 44.07
4.33
29-08-1987
  Thor Inge Tollehaug 44.08
4.33
06-10-2012
1646 Bjarne Hope 44.08
4.33
20-10-1990
  Emil Østenfor 44.08
4.33
12-10-2013
  Kåre Storbråten 44.08
4.33
07-10-2000
  Svein Erik Salthe 44.08
4.33
09-10-2010
1647 Henrik Gotheim 44.08
4.33
13-10-2018
  Kjell Winther 44.09
4.33
10-10-2009
  Kjell Winther 44.09
4.33
11-10-2008
1648 Simen Eid 44.09
4.33
08-10-2011
1649 Helge T. Lund 44.09
4.33
09-10-2004
1650 Trygve Martin Granli 44.09
4.33
12-10-2013
  Gerrit Karafiat 44.09
4.33
13-10-2018
  Jens Christian Riege 44.09
4.33
14-10-2017
1651 Haakon Vennemo 44.09
4.33
09-10-1999
1652 Atle Brobakken 44.09
4.33
08-10-2005
1653 Markus Lind 44.09
4.33
12-10-2013
  Knut Ytrehus 44.09
4.33
08-10-2011
1654 Morten Peters 44.09
4.33
09-10-2004
1655 Vidar Blegeberg 44.09
4.33
14-10-2017
1656 Hans Jardar Reinmann 44.09
4.33
12-10-2013
1657 Hogne Hareide 44.09
4.33
14-10-2017
  Endre Guriby 44.10
4.33
14-10-2017
1658 Hans Amundsen 44.10
4.33
29-08-1987
  Vidar Olsen 44.10
4.33
10-10-1998
1659 Agnar Gundersen 44.10
4.33
13-10-2018
1660 Jan K. Lykkesletten 44.10
4.33
20-10-1990
1661 Martin H. Basmo 44.11
4.33
14-10-2006
1662 Thomas Hager 44.11
4.33
13-10-2018
1663 Kjell-Olav Hovde 44.11
4.33
11-10-2014
  Hans Hestengen 44.11
4.33
15-10-2016
  Andreas Hompland 44.11
4.33
13-10-2007
  Jan Monsrud 44.11
4.33
10-10-2015
  Roar Sandvei 44.11
4.33
30-08-1986
1664 Øyvind Esse Berge 44.11
4.33
15-10-2016
  Bjørn Lauglo 44.11
4.33
14-10-2017
  Knut Straith 44.11
4.33
11-10-2014
1665 Vidar Østreng 44.11
4.33
12-10-1996
  Erik Askautrud 44.12
4.33
11-10-2003
  Per Edvin Mæhlum 44.12
4.33
14-10-2017
  Joakim Eriksrud Karlsen 44.12
4.33
14-10-2017
  Tormod Reiersen 44.12
4.33
15-10-2016
  Stein Paulsen 44.13
4.34
07-10-2000
1666 Knut Kristiansen 44.13
4.34
14-10-1989
1667 Anders Løland 44.13
4.34
13-10-2018
  Hans Amundsen 44.13
4.34
31-08-1985
1668 Geir Krogh 44.13
4.34
10-10-2015
1669 Kevin Bugler 44.13
4.34
11-10-2014
1670 Hallgeir Kvadsheim 44.13
4.34
11-10-2014
  Øistein Olsen 44.13
4.34
12-10-1996
  Ola Stigum 44.13
4.34
10-10-2009
  Kim Fjeldstad 44.13
4.34
14-10-1995
  Hallgeir Kvadsheim 44.13
4.34
12-10-2013
  Gaute Sandal 44.13
4.34
15-10-2016
1671 Sverre Kristiansen 44.13
4.34
13-10-2018
1672 Pål Jørgen Bakke 44.13
4.34
06-10-2012
  Knut Ytrehus 44.13
4.34
13-10-2007
1673 Jon Fredø 44.13
4.34
08-10-2005
1674 Tom Berger Trondsen 44.14
4.34
13-10-2018
1675 Gunnar Jonsson 44.14
4.34
14-10-2017
1676 Tore Gravdehaug 44.14
4.34
20-10-1990
  Asbjørn Årøen 44.14
4.34
13-10-2007
1677 Eirik Berg Maus 44.14
4.34
13-10-2018
  Joakim Eriksrud Karlsen 44.14
4.34
13-10-2018
1678 Jørund Vala 44.14
4.34
08-10-2011
  Ola Mellem 44.14
4.34
15-10-2016
  Torbjørn Eika 44.14
4.34
15-10-2016
1679 Runar Thorstensen 44.15
4.34
09-10-2004
1680 Eivind Kristoffersen 44.15
4.34
09-10-2010
  Kristoffer Barbøl Vikebak 44.15
4.34
06-10-2012
1681 Fabian Gomez 44.15
4.34
15-10-2016
  Jørgen Saxegaard 44.15
4.34
11-10-2008
1682 Kim Kartevold 44.15
4.34
14-10-2017
1683 Gard E. Skari 44.15
4.34
06-10-2012
  Roger Eilertsen 44.15
4.34
09-10-1999
  Richard Merlid 44.15
4.34
10-10-2009
1684 Øivind Mathias Gitmark 44.16
4.34
13-10-2018
  Bjørn Helge Holte 44.16
4.34
12-10-2002
  Trond Inge Carlsen 44.16
4.34
20-10-1990
1685 Anders Langva 44.16
4.34
15-10-2016
1686 Eirik Nordli 44.16
4.34
08-10-2005
1687 Bent Ulseth 44.16
4.34
10-10-2009
1688 Thomas Brenni 44.16
4.34
15-10-2016
  Roger Høgman 44.16
4.34
14-10-2006
  Bernt Lie 44.16
4.34
12-10-2002
  Vidar Olsen 44.16
4.34
12-10-1996
  Andreas Bachke 44.17
4.34
14-10-2017
  Ulf Fjelldal 44.17
4.34
12-10-2013
1689 Kristian Lund 44.17
4.34
09-10-2010
  Helge Norberg 44.17
4.34
12-10-2013
  Hans Hestengen 44.17
4.34
13-10-2007
1690 Andreas Tørå Hagli 44.17
4.34
10-10-2015
  Alexander Scheen Jensen 44.17
4.34
10-10-2009
  Vidar Olsen 44.18
4.34
11-10-1997
  Johan Jögård 44.18
4.34
11-10-2014
1691 Roy A. E. Nielsen 44.18
4.34
13-10-2007
1692 Brage Ekroll Jahren 44.18
4.34
13-10-2018
1693 Helge Brinchmann 44.18
4.34
11-10-1997
  Bjarne Johannessen 44.18
4.34
08-10-2005
  Skule Solberg 44.19
4.34
12-10-2013
  Hans Van Doorn 44.19
4.34
08-10-2011
  Øyvind Huse 44.19
4.34
08-10-2005
1694 Janus Larsen 44.19
4.34
09-10-1999
1695 Geir Are Blystad Larsen 44.19
4.34
10-10-2015
1696 Trond Engblad 44.19
4.34
07-10-2000
  Christian Kyrre Beylich 44.19
4.34
15-10-2016
1697 Tom Fremstad 44.19
4.34
13-10-2007
1698 Tor Kristian Skjeltorp 44.19
4.34
13-10-2018
1699 Odd Wangen 44.19
4.34
30-08-1986
1700 Rikard Ulseth 44.19
4.34
11-10-2008
1701 Magne Øksdal 44.20
4.34
14-10-2006
1702 Trond Helge Myrvang 44.20
4.34
12-10-2013
1703 Per Håkon Bjørnstad 44.20
4.34
11-10-2008
1704 Neil Anton Heggernes 44.20
4.34
08-10-2011
1705 Øyvind Dønvold 44.20
4.34
12-10-2013
1706 Anders Andersen 44.20
4.34
20-10-1990
  Pål Tobiasson 44.20
4.34
11-10-2008
1707 Johnny Jørgensen 44.21
4.34
15-10-1994
  Truls Wang-Johannessen 44.21
4.34
15-10-2016
  Øyvind Gårud 44.21
4.34
12-10-1996
1708 Ole Guldvog 44.21
4.34
13-10-2018
1709 Bjørn Staavi 44.21
4.34
11-10-2014
  Bendik Drevvatne 44.21
4.34
19-10-1991
1710 Lars Nideng 44.22
4.34
08-10-2011
1711 Anders Bakken Arneberg 44.22
4.34
09-10-2010
  Ruben Røsler 44.22
4.34
06-10-2012
1712 Ståle Opedal 44.22
4.34
10-10-1998
  Tom Andersen 44.22
4.34
11-10-2003
  Erik Reikrås 44.22
4.34
08-10-2011
1713 Jan-Håvard Graarud 44.22
4.34
06-10-2012
1714 Rune Aslaksen 44.22
4.34
11-10-2014
1715 Sølve Holtet 44.22
4.34
17-09-1988
  Reidar Hansen 44.22
4.34
12-10-1996
  Magnus Følling 44.23
4.35
06-10-2012
1716 Odd Olaf Dragsnes 44.23
4.35
06-10-2001
  Ole Kristian Hustad 44.23
4.35
13-10-2007
1717 Trond Kivijervi 44.23
4.35
12-10-1996
1718 Alf Inge Cleve-Stiansen 44.23
4.35
10-10-2015
  Asbjørn Årøen 44.23
4.35
11-10-2008
1719 Reidar Søbstad 44.23
4.35
09-10-2010
  Trond Inge Carlsen 44.23
4.35
14-10-2006
  Endre Guriby 44.23
4.35
10-10-2015
  Svein Erik Salthe 44.23
4.35
12-10-2013
1720 Hans Anders Brastad 44.23
4.35
10-10-2015
1721 Jesper Staunstrup 44.24
4.35
09-10-2010
1722 John Ole Qvale 44.24
4.35
19-10-1991
1723 Ketil Sigde 44.24
4.35
06-10-2012
1724 Torstein Reistadbakk 44.24
4.35
14-10-2017
1725 Olav Hermansen 44.24
4.35
14-10-1989
1726 Christian Grorud 44.24
4.35
08-10-2005
1727 Rasmus Evrin 44.24
4.35
13-10-2018
  Per Magnus Holt 44.24
4.35
12-10-2013
  Ole Aalen 44.24
4.35
11-10-1997
1728 Harald Hegerberg 44.25
4.35
14-10-2006
1729 Geir Wang 44.25
4.35
13-10-2007
  Knut Helseth 44.25
4.35
08-10-2005
  Trond Kivijervi 44.25
4.35
11-10-1997
1730 Phillip Smoland 44.25
4.35
10-10-1998
  Trygve Opheim 44.25
4.35
31-08-1985
1731 Jens Kristian Lindland 44.25
4.35
13-10-2007
1732 Kjell Emil Granå 44.25
4.35
29-08-1987
  Jørn Thorsen 44.25
4.35
12-10-2013
  Thor Inge Tollehaug 44.25
4.35
07-10-2000
1733 Stian Rostad 44.26
4.35
14-10-2017
1734 Ståle Neuendorff 44.26
4.35
14-10-1995
1735 Tore Bjerke 44.26
4.35
31-08-1985
  Roger Eilertsen 44.26
4.35
12-10-1996
  Mads Høgholen 44.26
4.35
09-10-2010
  Kristian Sørbo 44.26
4.35
06-10-2001
  Morten Løbak Hestmann 44.26
4.35
13-10-2007
1736 Tor Inge Hjemdal 44.26
4.35
12-10-2013
  Einar Fjøsne 44.26
4.35
14-10-2006
1737 Tor Arne Tufteland 44.26
4.35
12-10-1996
  Stig Hemstad 44.27
4.35
15-10-2016
1738 Morten Andre Sætre 44.27
4.35
10-10-2015
1739 Knut Auraas 44.27
4.35
31-08-1985
1740 Thomas Frich Lien 44.27
4.35
10-10-2015
  Tor Even Bøe 44.27
4.35
11-10-2008
1741 Herman Holtan 44.27
4.35
15-10-2016
1742 Roy Skymoen 44.28
4.35
17-09-1988
1743 Ole Kristian Brastad 44.28
4.35
12-10-2013
  Mads Høgholen 44.28
4.35
14-10-2017
  Justin Fackrell 44.28
4.35
12-10-2013
  Atle Berntsen 44.28
4.35
09-10-2004
1744 Svein Erik Wiig 44.28
4.35
12-10-2002
  Roar Svensbakken 44.28
4.35
11-10-2014
1745 Karsten Alexander Kopland 44.28
4.35
09-10-2010
1746 Arne Solberg 44.28
4.35
08-10-2011
  Reidar Søbstad 44.29
4.35
10-10-2009
  Andreas Reinhardt 44.29
4.35
15-10-2016
  Andreas Reinhardt 44.29
4.35
09-10-2010
  Ulf Fjelldal 44.29
4.35
08-10-2011
1747 Thor Engh 44.29
4.35
07-10-2000
  Kim Erik Christiansen 44.29
4.35
13-10-2018
1748 Sondre Henningsgård 44.29
4.35
14-10-2017
1749 Kjetil Fjeld Hovden 44.30
4.35
10-10-2015
1750 Asbjørn Holmgren 44.30
4.35
14-10-2017
1751 Endre Skjelbred Refsdal 44.30
4.35
15-10-2016
  Per Kristian Haug 44.30
4.35
10-10-2015
1752 Oddmund Rustad 44.30
4.35
09-10-2010
  Per Øystein Flatmo 44.31
4.35
06-10-2001
1753 Ketil Stølen 44.31
4.35
13-10-2007
1754 Ole Vikerhaug 44.31
4.35
12-10-2013
  Christian Lindstad 44.31
4.35
11-10-2008
1755 Nicolas A. Wærenskjold 44.31
4.35
09-10-2010
1756 Olav Pettersen 44.31
4.35
12-10-1996
1757 Ingvar Grøthe 44.31
4.35
11-10-2014
1758 Anders Formo 44.31
4.35
19-10-1991
  Torbjørn Vala 44.31
4.35
11-10-2003
1759 Håkon Gjessing Karlsen 44.31
4.35
15-10-2016
  Bjørn Helge Holte 44.32
4.35
09-10-2004
  Roger Eilertsen 44.32
4.35
08-10-2011
1760 Audun Øvrum 44.32
4.35
14-10-2017
  Espen Andersen 44.32
4.35
08-10-2011
  Inge Henning Fredagsvik 44.33
4.36
12-10-2013
1761 Jørgen Sveaas 44.33
4.36
12-10-2013
  Tom Andersen 44.33
4.36
09-10-1999
1762 Arni Sigfusson 44.33
4.36
06-10-2001
1763 Einar Modahl 44.33
4.36
08-10-2005
  Pål Jørgen Bakke 44.33
4.36
09-10-2010
  Stein Paulsen 44.33
4.36
08-10-2011
  Erik Askautrud 44.33
4.36
07-10-2000
1764 Ragnar Solberg 44.34
4.36
12-10-2002
1765 Håvard Kjus 44.34
4.36
11-10-2014
  Rune Aslaksen 44.34
4.36
08-10-2005
1766 Espen Nystad 44.34
4.36
09-10-2010
1767 Lars Aarvold 44.34
4.36
12-10-2013
  Øystein Garnes 44.34
4.36
11-10-2014
1768 Håkon Aulie 44.34
4.36
31-08-1985
  Thor Inge Tollehaug 44.34
4.36
10-10-2009
1769 Frode Olafsen 44.35
4.36
13-10-2018
1770 Arne Johnsen 44.35
4.36
10-10-2009
  Arne W. Torske 44.35
4.36
29-08-1987
  Roger Eilertsen 44.35
4.36
14-10-1995
1771 Lars Lørdahl 44.35
4.36
10-10-2015
1772 Atle Simensen 44.35
4.36
11-10-2008
  Øivind Lundberg 44.36
4.36
14-10-1989
  Håvard Lande 44.36
4.36
12-10-2013
1773 Sindre Svenkerud 44.36
4.36
19-10-1991
  Bjørn Kjetil Wålberg 44.36
4.36
13-10-2018
  Kjetil Rolness 44.36
4.36
11-10-2008
1774 Stein Frode Bech 44.36
4.36
09-10-2004
1775 Jon Rørdam 44.36
4.36
11-10-2014
  Hans Hestengen 44.36
4.36
09-10-2010
1776 Rasmus Verlo 44.37
4.36
15-10-1994
1777 Vemund Wemundstad 44.37
4.36
10-10-1998
  Ole Martin Bollandsås 44.37
4.36
09-10-2010
1778 Steinar-Kumarasamy Aune 44.37
4.36
08-10-2011
  Pål Jørgen Bakke 44.37
4.36
15-10-2016
  Richard Merlid 44.37
4.36
13-10-2007
1779 Egil Smestad 44.37
4.36
08-10-2005
  Frode Georgsen 44.37
4.36
09-10-2010
  Erik Askautrud 44.37
4.36
11-10-2008
1780 Bjørn A. Lund 44.37
4.36
09-10-1999
1781 Snorre Håkonsen 44.37
4.36
12-10-2013
1782 Harry Nerell 44.37
4.36
31-08-1985
1783 Nils Jørgen Bjønnes 44.38
4.36
20-10-1990
1784 Terje Kongsberg 44.38
4.36
12-10-1996
1785 Harald Hovdevik 44.38
4.36
09-10-2010
  Tor Bru 44.38
4.36
09-10-1999
1786 Erik Kaland 44.38
4.36
08-10-2011
1787 Terje Golden Sæther 44.38
4.36
07-10-2000
  Tom Steinar Sandvik 44.38
4.36
15-10-1994
1788 Bernt W. Hansen 44.38
4.36
20-10-1990
1789 Tobias Lillekvelland 44.38
4.36
15-10-2016
  Ole Kristian Brastad 44.38
4.36
08-10-2011
  Ketil Stølen 44.39
4.36
08-10-2005
1790 Tim Grossmann 44.39
4.36
14-10-2006
1791 Håvard Bævre 44.39
4.36
14-10-2017
1792 Jan Ørnulf Olsen 44.39
4.36
14-10-1989
  Gunnar Jonsson 44.39
4.36
15-10-2016
1793 Håvard S. Bertelsen 44.39
4.36
09-10-1999
  Jan Helge Voll 44.39
4.36
10-10-2009
1794 Oddvar Leivestad 44.40
4.36
13-10-2007
1795 Trond Einar Nilsen 44.40
4.36
09-10-1999
  Geir Vegler 44.40
4.36
12-10-2002
1796 Thomas Svensen 44.40
4.36
13-10-2018
  Dag Amundsen 44.40
4.36
08-10-2011
  Gerrit Karafiat 44.40
4.36
14-10-2017
  Kåre Storbråten 44.40
4.36
09-10-2004
1797 Erland Stenberg 44.40
4.36
14-10-1989
1798 Damian Czyzyk 44.40
4.36
12-10-2013
  Tom Andersen 44.41
4.36
12-10-2002
1799 Trygve Berge 44.41
4.36
12-10-2013
  Jostein Tullander 44.41
4.36
13-10-2018
  Bjørn Tuft 44.41
4.36
17-09-1988
  Paul Håvard Østby 44.41
4.36
08-10-2011
  Morten Peters 44.41
4.36
11-10-2008
1800 Arild Blokkum 44.41
4.36
10-10-2009
  Hans Hestengen 44.41
4.36
14-10-2017
1801 Kjell Vidar Hanssen 44.41
4.36
12-10-2013
  Eilif Nygaard 44.41
4.36
10-10-1998
1802 Jens Petter Homleid 44.41
4.36
09-10-2010
1803 Pål Jensen 44.41
4.36
15-10-1994
1804 Espen Ødegaard 44.41
4.36
10-10-2015
  Espen Solberg 44.42
4.36
11-10-2014
  Tom Andersen 44.42
4.36
09-10-2004
  Ragnar Solberg 44.42
4.36
11-10-2003
  Pål Kristiansen 44.42
4.36
31-08-1985
1805 Lars Eivind Kreken 44.42
4.36
10-10-2015
1806 Tore Høylie 44.42
4.36
14-10-2006
1807 Geir-Kristian Slydahl 44.42
4.36
06-10-2012
1808 Bjørn Fenre 44.43
4.37
20-10-1990
  Truls Wang-Johannessen 44.43
4.37
13-10-2018
  Jan Åge Kjørstad 44.43
4.37
14-10-2006
1809 Ole Øren 44.43
4.37
17-09-1988
1810 Lars Erik Hauer 44.43
4.37
08-10-2011
1811 Øystein Soug 44.43
4.37
11-10-2008
  Jan Olav Nybo 44.43
4.37
10-10-2009
1812 Øivind Dahlen 44.43
4.37
31-08-1985
1813 Pål Enger 44.43
4.37
06-10-2001
1814 Pål Nordseth 44.44
4.37
15-10-2016
  Kjell Winther 44.44
4.37
08-10-2011
1815 Åge Heggland 44.44
4.37
31-08-1985
1816 Jørn Marius Sørli 44.44
4.37
06-10-2012
  Svein Roar Svensrud 44.44
4.37
07-10-2000
  Arne Myhre 44.45
4.37
14-10-1989
1817 Kjetil Tangen 44.45
4.37
06-10-2001
1818 Kjell Nystad 44.45
4.37
13-10-2007
  Skule Solberg 44.45
4.37
13-10-2018
1819 Ole-Andreas Brastad 44.45
4.37
14-10-2017
  Magnus Kringstad 44.45
4.37
06-10-2012
  Tor Arne Tufteland 44.45
4.37
11-10-1997
  Per Huse 44.45
4.37
10-10-1998
1820 Terje Bøhn 44.46
4.37
13-10-2018
  Alexander Scheen Jensen 44.46
4.37
11-10-2014
1821 Hans Aarre 44.46
4.37
15-10-2016
  Håvard Bævre 44.46
4.37
08-10-2011
1822 Henrik Lund 44.46
4.37
11-10-2014
  Panos Menayas 44.46
4.37
14-10-2006
1823 Ove Hansen 44.46
4.37
11-10-2014
1824 Tom Scharning 44.46
4.37
09-10-2004
  Magne Thauland 44.46
4.37
14-10-1995
1825 Petter Aastad 44.47
4.37
10-10-2015
1826 Bent Grini 44.47
4.37
08-10-2011
1827 Stig Hovland Nielsen 44.47
4.37
09-10-2010
1828 Markus Grønseth Olsson 44.47
4.37
11-10-2014
1829 Morten E. Olstad 44.47
4.37
10-10-1998
1830 August Korbøl Eeriksen 44.47
4.37
08-10-2011
1831 Jan Tore Flaglien 44.47
4.37
29-08-1987
  Dagfinn Løyland 44.47
4.37
06-10-2001
1832 Thomas Mengshoel 44.47
4.37
11-10-2014
1833 Magnus Holthe 44.48
4.37
15-10-2016
1834 Hans Kure 44.48
4.37
31-08-1985
  Bjørn-Olav Enger 44.48
4.37
14-10-2006
  Knut Ytrehus 44.48
4.37
06-10-2012
  Svein Erik Salthe 44.48
4.37
06-10-2012
  Christian Lindstad 44.48
4.37
14-10-2006
  Brian K. Jørgensen 44.48
4.37
10-10-2015
  Svein Erik Salthe 44.49
4.37
08-10-2011
  Justin Fackrell 44.49
4.37
11-10-2014
1835 Arne Søberg 44.49
4.37
14-10-1995
  Hans Kure 44.49
4.37
30-08-1986
  Geir Are Blystad Larsen 44.49
4.37
15-10-2016
  Lars Jensrud 44.49
4.37
08-10-2005
  Arne W. Torske 44.49
4.37
19-10-1991
1836 Jørgen Helgheim 44.49
4.37
11-10-2014
  Thomas Svensen 44.49
4.37
15-10-2016
  Helge Olsen 44.50
4.37
06-10-2012
1837 Ivar Askautrud 44.50
4.37
20-10-1990
  Roger Eilertsen 44.50
4.37
09-10-2010
  Trond Inge Carlsen 44.50
4.37
07-10-2000
  Torstein Reistadbakk 44.50
4.37
15-10-2016
  Erik Askautrud 44.50
4.37
06-10-2001
  Alexander Scheen Jensen 44.50
4.37
13-10-2007
  Simen Eid 44.51
4.37
09-10-2010
1838 Werner Hålien 44.51
4.37
10-10-2009
  Ask Olaussen 44.51
4.37
15-10-2016
  Øystein Emil Tverrli 44.51
4.37
14-10-2006
  Markus Grønseth Olsson 44.51
4.37
10-10-2015
  Eldar Thomassen Fagerbakke 44.51
4.37
10-10-2009
1839 Henning Halvorsen 44.51
4.37
31-08-1985
1840 Svein Østerhaug 44.51
4.37
30-08-1986
1841 Vidar Stavseth 44.52
4.38
15-10-2016
1842 Roar Guntvedt 44.52
4.38
09-10-2004
1843 Trond Lund 44.52
4.38
15-10-1994
  Roy A. E. Nielsen 44.52
4.38
14-10-2006
1844 Jørgen Vestheim 44.52
4.38
13-10-2018
  Marcus Josefsson 44.52
4.38
09-10-2010
  Rune Julsvik 44.52
4.38
12-10-1996
  Vidar Frisk Svendsen 44.52
4.38
09-10-2004
  Jens Kristian Lindland 44.52
4.38
14-10-2006
  Eirik Tørstad 44.53
4.38
12-10-1996
1845 Andre Stordal 44.53
4.38
10-10-2009
1846 Frank Amundsen 44.53
4.38
07-10-2000
1847 Vidar Hammerlund 44.53
4.38
29-08-1987
  Kåre Storbråten 44.53
4.38
06-10-2001
1848 Robert Kindingstad 44.53
4.38
11-10-1997
1849 Eirik Skøyeneie 44.53
4.38
11-10-2014
  Endre Guriby 44.53
4.38
13-10-2018
1850 De Lange Espen 44.53
4.38
09-10-2010
  Jan Hoel 44.54
4.38
13-10-2018
  Per Arne Andersen 44.54
4.38
09-10-2010
1851 Vidar Fjeldberg Gullachsen 44.54
4.38
06-10-2012
1852 Erland Nærby 44.54
4.38
29-08-1987
1853 Kenneth Semb Lund 44.54
4.38
12-10-2013
1854 Tor Steinar Skog 44.55
4.38
06-10-2012
  Odd Olaf Dragsnes 44.55
4.38
12-10-2002
  Erik Nøkleby 44.55
4.38
10-10-2009
  Vegar Angelo 44.55
4.38
06-10-2012
1855 Hans J. Berg 44.56
4.38
12-10-2013
1856 Marius Røthe Arnesen 44.56
4.38
14-10-2017
1857 Torjus Tandberg Guntvedt 44.56
4.38
12-10-2013
  Hans Henrik Andresen 44.56
4.38
11-10-2003
  Svein Erik Salthe 44.56
4.38
13-10-2007
1858 Christian Gjelstad 44.56
4.38
14-10-1995
  Helge Norberg 44.56
4.38
09-10-2010
1859 Magnus Skeide 44.57
4.38
14-10-2017
  Ragnar Solberg 44.57
4.38
09-10-2004
  Andreas Hoel Sandsdalen 44.57
4.38
10-10-2015
  Tor Olav Lunde 44.57
4.38
12-10-1996
1860 Arve Myhre 44.57
4.38
17-09-1988
1861 Espen Sedeniussen 44.57
4.38
14-10-2017
1862 Preben Idsøe 44.57
4.38
15-10-1994
1863 Ole Jacob Michelsen 44.57
4.38
13-10-2007
  Steinar Kilde 44.57
4.38
14-10-2006
  Hans Kure 44.58
4.38
17-09-1988
  Per Gunnar Gulstuen 44.58
4.38
14-10-2017
1864 Paul Benco 44.58
4.38
10-10-2015
  Børre Kopaas 44.58
4.38
13-10-2018
1865 Børre Sunde 44.58
4.38
08-10-2011
  Kjell Nystad 44.58
4.38
14-10-2006
  Øyvind Langsrud 44.58
4.38
12-10-2013
1866 Pål Arne Kjendsmo 44.58
4.38
14-10-2017
1867 Stein Gundersen 44.58
4.38
09-10-2004
1868 Peter Dalholt Ivan 44.58
4.38
13-10-2018
1869 Eirik Gjessing Lind 44.59
4.38
15-10-2016
  Lars Lohne Eftang 44.59
4.38
17-09-1988
  Ketil Stølen 44.59
4.38
14-10-2006
1870 Robert Johannesen 44.59
4.38
15-10-2016
  Bendik Drevvatne 44.59
4.38
17-09-1988
  Trond Inge Carlsen 44.59
4.38
19-10-1991
1871 Per-Kristian Fyhn 45.00
4.38
08-10-2005
  Tomas Wang 45.00
4.38
11-10-2014
  Ole Jørgen Hoff Johansen 45.00
4.38
09-10-2004
1872 Geir Øye 45.00
4.38
29-08-1987
  Skule Solberg 45.00
4.38
11-10-2014
  Ola Mellem 45.00
4.38
14-10-2017
  Inge Henning Fredagsvik 45.00
4.38
09-10-2004
  Erik Askautrud 45.00
4.38
10-10-1998
1873 Terje Lyngstad 45.00
4.38
08-10-2011
1874 Oyvind Donvold 45.01
4.38
11-10-2014
  Håkon Kristian Stavrum 45.01
4.38
12-10-2013
1875 Trym Telje 45.01
4.38
11-10-2008
  Erik Askautrud 45.01
4.38
09-10-2004
  Roger Malvin Hole 45.01
4.38
15-10-2016
  Olav Pettersen 45.01
4.38
15-10-1994
1876 Simen Ekern 45.01
4.38
13-10-2007
1877 Jørn Arne Jørgensen 45.01
4.38
12-10-2002
1878 Gordon Crawford 45.01
4.38
12-10-2013
1879 Morten Brodersen 45.01
4.38
11-10-2014
1880 Francois-Xavier Lannuzel 45.01
4.38
12-10-2013
1881 Knut Dyrstad 45.02
4.39
14-10-2017
1882 Dag Hovlandsdal 45.02
4.39
30-08-1986
  Torstein Reistadbakk 45.02
4.39
08-10-2011
  Hans Amundsen 45.02
4.39
17-09-1988
  Odd Christer Brovig 45.02
4.39
11-10-2014
1883 Jonathan Hansen 45.02
4.39
09-10-2004
  Thomas Svensen 45.02
4.39
12-10-2013
1884 Tore Moger 45.02
4.39
15-10-1994
  Rolf Helge Olsen 45.02
4.39
12-10-2002
  Rune Aslaksen 45.03
4.39
09-10-2004
1885 Christian Kipketer Hagen 45.03
4.39
06-10-2012
1886 Bjørne Syversten 45.03
4.39
11-10-2014
  Espen Solberg 45.03
4.39
14-10-2017
  Vidar Frisk Svendsen 45.03
4.39
14-10-2006
1887 Øyvind Kolstad 45.03
4.39
14-10-1995
  Vidar Gjelstad 45.03
4.39
13-10-2007
1888 Snorre Jensen 45.04
4.39
12-10-2013
1889 Ulrik Isene 45.04
4.39
13-10-2018
1890 Geir Henrik Sund Sæther 45.04
4.39
15-10-2016
  Aleksander Claussen 45.04
4.39
11-10-2008
1891 Kjetil Nerland 45.04
4.39
09-10-1999
1892 Bengt Lund 45.04
4.39
06-10-2012
  Knut Auraas 45.04
4.39
29-08-1987
  Bjarne Johannessen 45.04
4.39
11-10-2003
1893 Johann Birkeland 45.04
4.39
10-10-2015
  Tom Andersen 45.04
4.39
11-10-1997
1894 Anders Petterød Halvorsen 45.04
4.39
15-10-2016
  Tormod Reiersen 45.04
4.39
14-10-2017
1895 Carl André Pedersen 45.05
4.39
10-10-2009
1896 Thomas Knudsen 45.05
4.39
12-10-2013
  Christopher Nygård 45.05
4.39
11-10-2014
  Dag Steinset 45.05
4.39
14-10-2006
  Ketil Stølen 45.05
4.39
12-10-2002
1897 Lorenzo Williams 45.05
4.39
12-10-2013
  Vegar Angelo 45.05
4.39
12-10-2013
1898 Trond Bjørseth 45.05
4.39
09-10-2004
1899 Erlend Bakken 45.05
4.39
12-10-2013
  Kåre J. Grøtta 45.05
4.39
17-09-1988
1900 Øivind Aksberg 45.05
4.39
11-10-2014
  Tom Andersen 45.06
4.39
12-10-1996
1901 Runar Sollien 45.06
4.39
09-10-2004
1902 Thor Erik Korsmo 45.06
4.39
19-10-1991
1903 Øistein Lingås 45.06
4.39
09-10-1999
  Ove Pernes 45.06
4.39
06-10-2001
  Roy Skymoen 45.06
4.39
15-10-1994
  Torgrim Lid 45.06
4.39
09-10-2010
1904 Nils Olav Fondenær 45.06
4.39
08-10-2005
1905 Tom Ljosåk 45.06
4.39
10-10-2015
  Torgrim Lid 45.06
4.39
15-10-2016
  John Tore Mogen 45.07
4.39
09-10-1999
  Terje Johansen 45.07
4.39
29-08-1987
  Erik Kaland 45.07
4.39
12-10-2013
  Torbjørn Eika 45.07
4.39
14-10-2017
  Arvid Lie 45.07
4.39
09-10-1999
1906 Øystein Kippersund 45.07
4.39
12-10-2013
  Ove Pernes 45.07
4.39
07-10-2000
  Pål Jørgen Bakke 45.07
4.39
08-10-2011
  Kai Heggelund 45.07
4.39
12-10-2013
  Jonas Høyer 45.08
4.39
06-10-2012
  Odd Christer Brovig 45.08
4.39
15-10-2016
1907 Geir Aarflot 45.08
4.39
17-09-1988
  Alf Inge Cleve-Stiansen 45.08
4.39
15-10-2016
1908 Axel Ivan 45.08
4.39
14-10-2017
1909 Maurice D. Parker 45.09
4.39
14-10-1995
  Guy M Huste 45.09
4.39
11-10-2003
  Tor Olav Lunde 45.09
4.39
11-10-1997
  Johannes Sørbø 45.09
4.39
14-10-2017
1910 Erik Østlie 45.09
4.39
10-10-2009
1911 Joackim Løken 45.09
4.39
13-10-2018
  Simen Eid 45.09
4.39
11-10-2014
  Tom Scharning 45.10
4.39
13-10-2007
1912 Kjell Olav Teig 45.10
4.39
19-10-1991
  Per Einar Mosfjell 45.10
4.39
14-10-2017
  Håvard Bævre 45.10
4.39
09-10-2010
  Jan Ørnulf Olsen 45.10
4.39
17-09-1988
1913 Vegard Mordal 45.11
4.39
12-10-2013
  Ragnar Solberg 45.11
4.39
07-10-2000
  Roger Malvin Hole 45.11
4.39
13-10-2018
  Espen Barroso-Gomez 45.11
4.39
08-10-2011
  Thomas Jahnsen 45.11
4.39
11-10-2014
  John Westbye 45.11
4.39
29-08-1987
  Frank Ståle Myrmel 45.11
4.39
15-10-1994
  Christian Madsen 45.11
4.39
12-10-2013
  Inge Pedersen 45.11
4.39
10-10-2009
  Kjell Nystad 45.12
4.40
08-10-2005
  Anders Rudå Nygaard 45.12
4.40
15-10-2016
  Petter Aastad 45.12
4.40
15-10-2016
1914 William Tømterud 45.12
4.40
13-10-2018
  Per Arthur Dahl 45.12
4.40
12-10-1996
1915 Aksel Laforce 45.12
4.40
13-10-2018
1916 Leif Hirsti 45.12
4.40
14-10-1995
  Guy M Huste 45.12
4.40
13-10-2007
1917 Stig Lauby 45.12
4.40
12-10-2002
  Jan Ørnulf Olsen 45.12
4.40
30-08-1986
1918 Henning Frode Holm 45.13
4.40
06-10-2012
  Claus Håvik 45.13
4.40
13-10-2018
  Øyvind Rise 45.13
4.40
14-10-2017
  Ola Stigum 45.13
4.40
09-10-2010
1919 Pål Skyrud 45.13
4.40
10-10-2009
  Reidar Søbstad 45.13
4.40
06-10-2012
1920 Torbjørn Blomsnes 45.13
4.40
15-10-2016
  Kjell Nystad 45.13
4.40
08-10-2011
  Einar Fjøsne 45.14
4.40
15-10-2016
1921 Inge Øivind Jordet 45.14
4.40
29-08-1987
  Claus Håvik 45.14
4.40
10-10-2015
1922 Bjørn Indrelid 45.14
4.40
31-08-1985
1923 Inge Holter 45.14
4.40
14-10-2017
1924 John Erik Bøe Lindgren 45.14
4.40
13-10-2007
1925 Tore Hoem Aa 45.14
4.40
10-10-2015
  Runar Thorstensen 45.14
4.40
12-10-2002
1926 Tor-Olav Gravlien 45.14
4.40
07-10-2000
1927 Morten Kongsberg 45.14
4.40
06-10-2001
  Magnus Eike 45.14
4.40
11-10-2003
  Alf Inge Cleve-Stiansen 45.14
4.40
14-10-2017
1928 Erland Gulbrandsen 45.14
4.40
10-10-2015
1929 Ove Kjell Andersen 45.14
4.40
12-10-1996
1930 Andreas Alnes 45.15
4.40
11-10-2003
  Helge Norberg 45.15
4.40
10-10-2009
1931 Leif Erik Grønning 45.15
4.40
15-10-2016
1932 Christian Elsebutangen 45.15
4.40
14-10-2017
  Alexander Scheen Jensen 45.15
4.40
09-10-2010
  Bernt Lie 45.15
4.40
10-10-2009
1933 Vegard Aanonsen 45.16
4.40
10-10-2015
1934 Nils Yngvar Bøe Lindgren 45.16
4.40
11-10-2003
  Rasmus Evrin 45.16
4.40
15-10-2016
  Øyvind Gårud 45.16
4.40
14-10-1995
  Per Gunnar Gulstuen 45.16
4.40
13-10-2018
  Gerrit Karafiat 45.16
4.40
10-10-2015
1935 Juan Pablo Orieta 45.16
4.40
12-10-2013
1936 Einar Lundsørensen 45.17
4.40
13-10-2018
  Reidar Søbstad 45.17
4.40
14-10-2017
1937 Agnar Martin Kaarbø 45.17
4.40
09-10-2010
  Christian Elsebutangen 45.17
4.40
15-10-2016
  Karl Aasmund Erøy 45.17
4.40
14-10-2006
  Espen Claussen 45.18
4.40
11-10-2008
  Knut Vala 45.18
4.40
14-10-2017
  Torgeir Solbrekken 45.18
4.40
10-10-1998
1938 Sigurd Steensæth 45.18
4.40
12-10-1996
  Tor Otto Strøm 45.18
4.40
08-10-2005
1939 Helge Jensehaugen 45.18
4.40
06-10-2012
1940 Tarek Øzger 45.18
4.40
13-10-2018
  Jan Ørnulf Olsen 45.18
4.40
29-08-1987
  Per-Kristian Fyhn 45.18
4.40
11-10-2003
  Terje Bøhn 45.18
4.40
14-10-2017
  Kjell Nystad 45.18
4.40
09-10-2010
1941 Olve Lyngstad 45.18
4.40
12-10-2002
  Erik Askautrud 45.18
4.40
11-10-1997
  Ole Arne Eiksund 45.18
4.40
08-10-2005
  Erland Gulbrandsen 45.19
4.40
06-10-2012
  Lars Gulbrandsen 45.19
4.40
19-10-1991
  Nils-Olav Fondenær 45.19
4.40
11-10-2003
1942 Henrik Karlson 45.19
4.40
08-10-2011
  Tore Bjerke 45.19
4.40
30-08-1986
1943 Ove Pærnes 45.19
4.40
20-10-1990
  Magne Sandberg 45.19
4.40
09-10-1999
1944 Erik Aakre 45.19
4.40
15-10-2016
1945 Morten Persen 45.19
4.40
09-10-2004
1946 Ingar Madsen 45.19
4.40
14-10-2017
  Helge Brinchmann 45.19
4.40
12-10-1996
1947 Ole-Martin Bere 45.19
4.40
15-10-2016
  Hans Kure 45.19
4.40
20-10-1990
1948 Torgeir Woie 45.20
4.40
13-10-2018
  Øyvind Gårud 45.20
4.40
14-10-2006
1949 Håvard Bakken 45.20
4.40
09-10-2010
  Arne Åsen 45.20
4.40
11-10-1997
1950 Petter Holm 45.20
4.40
11-10-2014
1951 Eirik Dekko 45.20
4.40
06-10-2012
  Jan Kenneth Deacon 45.20
4.40
10-10-2015
  Inge Pedersen 45.20
4.40
08-10-2011
  Christoffer Wang 45.21
4.41
14-10-2017
1952 Torgeir Lyngstad 45.21
4.41
08-10-2011
1953 H. C. Andersen 45.21
4.41
15-10-1994
1954 Gjermund Kjerstad 45.21
4.41
12-10-1996
  Erik Qvam 45.21
4.41
11-10-2008
  Brian K. Jørgensen 45.21
4.41
06-10-2012
1955 Jarle T Husstad 45.21
4.41
09-10-1999
  Ole Martin Bollandsås 45.22
4.41
11-10-2008
1956 Tony Keshtjella 45.22
4.41
09-10-2010
  Tom Andersen 45.22
4.41
06-10-2001
1957 Henrik Øvrebø 45.22
4.41
12-10-2002
  Inge Henning Fredagsvik 45.22
4.41
06-10-2012
1958 Torgeir Stavdal 45.22
4.41
19-10-1991
1959 Kjetil Landsverk 45.22
4.41
14-10-2017
1960 Stian K Elton 45.22
4.41
11-10-2014
1961 Erik Rolf Hermansen 45.22
4.41
09-10-2010
1962 Glenn Phillips 45.22
4.41
12-10-2002
1963 Magnus Ødegard 45.22
4.41
08-10-2011
1964 Tore Henning Helmersen 45.22
4.41
14-10-2006
1965 Arnstein Hansen 45.22
4.41
14-10-1989
  Vemund Wemundstad 45.23
4.41
12-10-2002
1966 Andreas Hisdal 45.23
4.41
15-10-2016
1967 Endre Kure 45.23
4.41
12-10-2013
1968 Peter Middelmiss 45.23
4.41
14-10-1995
  Alf Bjerkvoll 45.24
4.41
14-10-1995
1969 Guttorm Christensen 45.24
4.41
08-10-2005
  Guy M Huste 45.24
4.41
11-10-2008
1970 Odd Høgda 45.24
4.41
30-08-1986
1971 Yngve Ueland 45.24
4.41
11-10-2014
  Hans Hestengen 45.24
4.41
10-10-2009
1972 Terje Nyheim 45.24
4.41
19-10-1991
1973 Simen Eckardt 45.24
4.41
10-10-2015
  Rasmus Evrin 45.25
4.41
10-10-2015
  Per Gunnar Gulstuen 45.25
4.41
11-10-2014
  Tommy Øvrum 45.25
4.41
15-10-2016
  Anders Langva 45.25
4.41
10-10-2015
  Ulf Fjelldal 45.25
4.41
10-10-2015
1974 Eivind Klubbenes 45.25
4.41
13-10-2007
1975 Mikel Hald 45.25
4.41
11-10-2008
1976 Kjell Rønningsbakk 45.26
4.41
17-09-1988
1977 Kristoffer Granberg Dahl 45.26
4.41
06-10-2012
  Torbjørn Eika 45.26
4.41
13-10-2018
  Asbjørn Årøen 45.26
4.41
09-10-2010
1978 Frank Tore Toresen 45.26
4.41
06-10-2001
1979 Steffan Gjerald 45.26
4.41
06-10-2012
  Knut Ytrehus 45.27
4.41
11-10-2008
  Pål Jørgen Bakke 45.27
4.41
12-10-2013
1980 Steinar Fjeldheim 45.27
4.41
11-10-2003
1981 Arve Karlsson 45.27
4.41
11-10-2014
  Kevin Bugler 45.27
4.41
10-10-2015
  Claus Håvik 45.27
4.41
11-10-2014
  Trond Einar Nilsen 45.27
4.41
10-10-1998
  Helge Olsen 45.27
4.41
12-10-2013
1982 Ronny Solibakke 45.27
4.41
15-10-2016
1983 Jørgen Stav Helgheim 45.27
4.41
13-10-2018
  Torstein Reistadbakk 45.28
4.41
10-10-2015
  Henrik Harsem 45.28
4.41
11-10-2014
  Jan-Christian Ulleberg 45.28
4.41
08-10-2011
  Helge T. Lund 45.28
4.41
13-10-2007
1984 Anders Nilsen 45.28
4.41
14-10-2006
1985 Ola Sørengen 45.28
4.41
11-10-2014
  Arne Søberg 45.28
4.41
12-10-1996
  Jonathan McCoiq 45.29
4.41
29-08-1987
  Truls Wang-Johannessen 45.29
4.41
09-10-2010
1986 Tore Aaberg 45.29
4.41
06-10-2001
  Hans-Jørgen Lund 45.29
4.41
12-10-2013
  Ole Aalen 45.29
4.41
10-10-1998
1987 Erik Hande 45.29
4.41
10-10-2009
1988 Ingar Lethigangas 45.29
4.41
13-10-2018
  Jan Kristensen 45.29
4.41
06-10-2012
  Per Einar Mosfjell 45.29
4.41
15-10-2016
  Thor Inge Tollehaug 45.29
4.41
12-10-2013
1989 Are Meisfjord 45.30
4.41
12-10-2013
  Morten Løbak Hestmann 45.30
4.41
10-10-2009
  Anders Ugland Engen 45.30
4.41
06-10-2012
  Helge Norberg 45.30
4.41
10-10-2015
1990 Fredrik Smith 45.30
4.41
09-10-2010
1991 Erik Bue 45.30
4.41
10-10-2009
  Knut Ytrehus 45.31
4.42
12-10-2013
1992 Jan Martin Ståvi 45.31
4.42
10-10-2009
  Per Magnus Holt 45.31
4.42
11-10-2014
1993 Henrik Walker Moe 45.31
4.42
10-10-2015
  Inge Ugland 45.31
4.42
11-10-2008
1994 Arne Instebø 45.31
4.42
19-10-1991
  Are Meisfjord 45.31
4.42
15-10-2016
  Eiliv Lundal 45.31
4.42
11-10-2014
1995 Roar Rype 45.31
4.42
06-10-2001
  Inge Ugland 45.31
4.42
08-10-2011
1996 Jacob Schram 45.31
4.42
31-08-1985
1997 Hans Petter Lunde 45.31
4.42
10-10-2009
  Magnus Worren 45.31
4.42
13-10-2018
  Pål Skyrud 45.31
4.42
11-10-2008
1998 Greg Coyle 45.32
4.42
08-10-2011
1999 Pål Strøm 45.32
4.42
09-10-2010
  Thomas Frich Lien 45.32
4.42
15-10-2016
  Tom Andersen 45.32
4.42
07-10-2000
2000 Magne Harang 45.32
4.42
06-10-2012
2001 Rune Bredesen 45.32
4.42
17-09-1988
  Thomas Westvold 45.32
4.42
11-10-2008
2002 Dag Hjerpseth 45.32
4.42
10-10-2015
  Thomas Hager 45.33
4.42
14-10-2017
2003 Magne Løvø 45.33
4.42
12-10-2013
2004 Atle Kolbeinstveit 45.33
4.42
15-10-2016
2005 Runar Ove Moe 45.33
4.42
17-09-1988
2006 Torkjel Nesheim 45.33
4.42
13-10-2007
2007 Are Ugland 45.33
4.42
12-10-2013
  Tom Andersen 45.33
4.42
08-10-2005
  Torbjørn Vala 45.33
4.42
09-10-2004
  Øyvind Huse 45.34
4.42
13-10-2007
  Lars Gulbrandsen 45.34
4.42
17-09-1988
  Ole Christian Lien 45.34
4.42
10-10-2015
  Andreas Reinhardt 45.34
4.42
11-10-2014
2008 Stig-Olof Olsson 45.35
4.42
09-10-2010
  Tore Hoem Aa 45.35
4.42
11-10-2014
2009 Russell Flynn 45.35
4.42
10-10-2015
  Lars Gulbrandsen 45.35
4.42
20-10-1990
  Knut Ytrehus 45.36
4.42
09-10-2004
  Svein Erik Salthe 45.36
4.42
14-10-2017
  Gorm Nøkleby 45.36
4.42
09-10-2010
2010 Tom Moen 45.36
4.42
29-08-1987
  Ragnar Solberg 45.36
4.42
10-10-2009
  Tore Hessen 45.36
4.42
11-10-1997
2011 Jan Hegerberg 45.36
4.42
19-10-1991
2012 Vebjørn Myhr 45.36
4.42
09-10-2010
  Tom Scharning 45.37
4.42
11-10-2003
  Lorenzo Williams 45.37
4.42
11-10-2014
  Pål Jørgen Bakke 45.37
4.42
10-10-2009
  Henrik Harsem 45.37
4.42
06-10-2012
  Steffen Gjerald 45.37
4.42
10-10-2015
2013 Kim Nicolai Strømsborg 45.37
4.42
13-10-2018
  Knut Ytrehus 45.37
4.42
11-10-2003
  Alexander Scheen Jensen 45.37
4.42
08-10-2011
  Harald Hegerberg 45.37
4.42
13-10-2007
2014 Tommy Skola 45.37
4.42
06-10-2012
2015 Ole-Andreas Brastad 45.37
4.42
15-10-2016
2016 Vegard Marken 45.37
4.42
14-10-2017
  Trygve Opheim 45.38
4.42
29-08-1987
2017 Rune Børstad 45.38
4.42
10-10-2015
2018 Gunnar Brox 45.38
4.42
30-08-1986
2019 Steinar Årset 45.38
4.42
14-10-2017
  Christian Prestegård 45.38
4.42
15-10-2016
2020 Svein Erik Gransjøen 45.38
4.42
14-10-2006
  Kåre Storbråten 45.38
4.42
10-10-1998
  Marcus Josefsson 45.38
4.42
13-10-2018
  Ketil Stølen 45.38
4.42
09-10-2004
2021 Atle Harald Milford 45.38
4.42
11-10-2003
2022 Anders Fevik 45.39
4.42
12-10-2013
2023 Stig Eines 45.39
4.42
14-10-2006
2024 Øyvind Bredvold 45.39
4.42
10-10-2015
  Knut Auraas 45.39
4.42
30-08-1986
  Torgeir Solbrekken 45.39
4.42
09-10-1999
2025 Magne Hansen 45.40
4.42
31-08-1985
  Jens Christian Riege 45.40
4.42
13-10-2018
  Per Magnus Holt 45.40
4.42
10-10-2015
2026 Hans Olav Steen 45.40
4.42
11-10-2014
  Simen Aabøe 45.40
4.42
12-10-2013
  Kåre J. Grøtta 45.40
4.42
30-08-1986
2027 Svein Harsem 45.40
4.42
11-10-2014
2028 Espen Sjåberg 45.41
4.43
12-10-2013
  Truls Wang-Johannessen 45.41
4.43
06-10-2012
2029 Ådne Øvergaard 45.41
4.43
15-10-2016
  Frank Ståle Myrmel 45.41
4.43
10-10-1998
  Inge Henning Fredagsvik 45.41
4.43
10-10-2009
  Atle Harald Milford 45.42
4.43
06-10-2001
2030 Nils A Gamme 45.42
4.43
07-10-2000
2031 Ibrahim Tahir 45.42
4.43
14-10-1989
2032 Alexander Plows 45.42
4.43
09-10-2010
  Johannes Sørbø 45.42
4.43
10-10-2015
  Kjell Winther 45.42
4.43
10-10-2015
2033 Gunnar Treldal 45.43
4.43
15-10-2016
2034 Erik Berger 45.43
4.43
13-10-2018
2035 Tor-Arne Arnesen 45.43
4.43
14-10-2017
2036 Bengt Granheim 45.43
4.43
11-10-2003
  Erik Haugen 45.43
4.43
06-10-2001
2037 Kristian Foss 45.43
4.43
31-08-1985
  Sigbjørn Eidsnes 45.43
4.43
11-10-1997
2038 Torkil Brunsvik 45.43
4.43
14-10-2017
  Harald Hovdevik 45.44
4.43
10-10-2009
2039 Per Wåhlin 45.44
4.43
11-10-2014
2040 Bendik Eika 45.44
4.43
06-10-2012
  Ola Mellem 45.44
4.43
13-10-2018
  Endre Guriby 45.44
4.43
11-10-2014
  Øyvind Kvernen 45.44
4.43
14-10-2006
2041 Ole Andreas Fuglesang 45.44
4.43
09-10-2010
  Sindre Schonhowd 45.45
4.43
10-10-2015
  Erik Oseth 45.45
4.43
09-10-1999
  Jan Rylund 45.45
4.43
12-10-2002
  Tormod Reiersen 45.45
4.43
10-10-2015
  Runar Røstbø 45.45
4.43
11-10-2014
  Roar Rype 45.46
4.43
07-10-2000
2042 Preben Henning 45.46
4.43
06-10-2012
2043 Morgan Adolfsen 45.46
4.43
15-10-2016
  Jon Erik Arnesen 45.46
4.43
10-10-2009
  Christian Steen Eriksen 45.46
4.43
07-10-2000
  Brian K. Jørgensen 45.47
4.43
15-10-2016
2044 Jonny Bekkemellem 45.47
4.43
11-10-1997
2045 Håvard Hvassing 45.47
4.43
13-10-2018
2046 David Hemmingsen 45.47
4.43
15-10-2016
2047 Håkon Borge 45.47
4.43
10-10-2015
2048 Lars Sannes 45.47
4.43
12-10-2013
  Bjørn-Ove Aalerud 45.47
4.43
14-10-1995
2049 Marius Hvidsten 45.47
4.43
15-10-2016
  Pål Jørgen Bakke 45.47
4.43
11-10-2014
  Atle Harald Milford 45.47
4.43
10-10-1998
2050 Torbjørn Torbjørnsen 45.47
4.43
15-10-2016
  Bjørne Syversten 45.48
4.43
08-10-2011
2051 Erik Andreas Knutsen 45.48
4.43
13-10-2007
2052 Chris Inglingstad 45.48
4.43
11-10-2008
  Eivind Klubbenes 45.48
4.43
14-10-2006
  Paul Hagen 45.48
4.43
09-10-1999
2053 Håvard Undem 45.49
4.43
10-10-2009
2054 Bjørn Bakkelund 45.49
4.43
06-10-2012
2055 Ivar Johannessen 45.49
4.43
09-10-2010
2056 Svein Espeland 45.49
4.43
20-10-1990
2057 Trond Engell 45.49
4.43
10-10-2015
  Håvard Bævre 45.49
4.43
06-10-2012
2058 Tor Hovde 45.49
4.43
12-10-1996
  Ulf Fjelldal 45.49
4.43
09-10-2010
  Nils Yngvar Bøe Lindgren 45.49
4.43
14-10-2006
  Hogne Hareide 45.50
4.44
11-10-2014
  Ove Pernes 45.50
4.44
10-10-1998
  Øivind Ekern Hermansen 45.50
4.44
29-08-1987
  Dag Fjeldheim 45.50
4.44
07-10-2000
  Ulf Fjelldal 45.50
4.44
15-10-2016
  Ove Pernes 45.50
4.44
15-10-1994
2059 Fredrik Gaustad 45.50
4.44
14-10-2017
  Erlend Børstad 45.51
4.44
15-10-1994
2060 Sverre Melleby 45.51
4.44
14-10-2017
  Truls Wang-Johannessen 45.51
4.44
12-10-2013
2061 Ronald Mydal 45.51
4.44
20-10-1990
2062 Lemma Desta 45.51
4.44
15-10-2016
2063 Per Arne Skrede 45.51
4.44
13-10-2007
  Roar Rype 45.51
4.44
09-10-1999
  Tor Otto Strøm 45.52
4.44
14-10-2006
2064 Tomas Ibenfeldt 45.52
4.44
10-10-2009
  Bjørnar Haugane 45.52
4.44
10-10-2015
2065 Lars Messel 45.52
4.44
10-10-2009
  Per Gunnar Gulstuen 45.53
4.44
15-10-2016
2066 Rolf Lynum Bjerkem 45.53
4.44
13-10-2007
2067 Fabio Helgerud 45.53
4.44
13-10-2018
  Kristian Stenrud 45.53
4.44
12-10-2013
2068 Jan Runar Andersen 45.53
4.44
17-09-1988
  Helge Brinchmann 45.53
4.44
09-10-1999
  Inge Henning Fredagsvik 45.53
4.44
09-10-2010
  Arne Søberg 45.53
4.44
19-10-1991
  Arne Solberg 45.53
4.44
06-10-2012
2069 Antoine Philippart 45.53
4.44
08-10-2011
  John Fuller 45.53
4.44
12-10-2013
  Harald B. Tesaker 45.53
4.44
29-08-1987
2070 Henrik E. Farstadvoll 45.54
4.44
10-10-2015
  Trygve Opheim 45.54
4.44
30-08-1986
2071 Hans Jørgen Lachmann 45.54
4.44
08-10-2005
  Vegard Gjelsnes Ødegården 45.54
4.44
12-10-2013
  Christian Elsebutangen 45.54
4.44
13-10-2018
  Roy A. E. Nielsen 45.54
4.44
14-10-2017
  Christian Prestegård 45.54
4.44
06-10-2012
  Trond Kivijervi 45.55
4.44
14-10-1995
2072 Arne Lilleløkken 45.55
4.44
31-08-1985
  Svein Harsem 45.55
4.44
15-10-2016
2073 Lars Gunder Gundersen 45.55
4.44
10-10-2015
2074 Phillip Øksnes 45.55
4.44
11-10-2014
2075 Lars Martinsen 45.55
4.44
09-10-2010
2076 Harald Schytz 45.55
4.44
08-10-2011
2077 Arne-Vetle Gulliksen 45.56
4.44
14-10-2017
  Guy M Huste 45.56
4.44
10-10-2009
2078 Oddvar Hellan 45.56
4.44
06-10-2012
2079 Ketil Opland 45.56
4.44
11-10-2008
2080 Lars Engh Førde 45.57
4.44
13-10-2018
2081 Morten Rasten 45.57
4.44
08-10-2011
2082 Tom Nilsen 45.57
4.44
20-10-1990
2083 Sven Ivar Sanstøl 45.57
4.44
15-10-2016
  Simen Heimdahl 45.57
4.44
10-10-2009
2084 Bjarne Rolfseng 45.57
4.44
06-10-2012
  Svein Roar Svensrud 45.58
4.44
10-10-1998
2085 Tore Erstad 45.58
4.44
14-10-2017
2086 Stig Hauge 45.58
4.44
09-10-2010
2087 Jan Svaheim 45.58
4.44
06-10-2012
2088 Mikael Ripel Høgman 45.58
4.44
13-10-2018
2089 Gunnar Bjørkavåg 45.58
4.44
31-08-1985
2090 Petter Harsem 45.58
4.44
14-10-2017
2091 Kim Sekkelsten 45.58
4.44
09-10-2010
  Guttorm Christensen 45.58
4.44
14-10-2006
  Jan Hegerberg 45.59
4.44
31-08-1985
2092 Jørgen Røland 45.59
4.44
11-10-2014
2093 Olav Mundal 45.59
4.44
09-10-2010
2094 Kjell Bøkvang 45.59
4.44
09-10-1999
2095 Kent Gutvik 45.59
4.44
10-10-2015
2096 Johan Christian Saarem 45.59
4.44
12-10-2013
2097 Joachim R Magelssen 45.59
4.44
14-10-2006
  Rune Børstad 45.59
4.44
11-10-2014
  Jørgen Stav Helgheim 45.59
4.44
14-10-2017
  Trond Inge Carlsen 45.59
4.44
15-10-1994
2098 Martin Kleppe Asphjell 45.59
4.44
12-10-2013
  Trond Inge Carlsen 46.00
4.45
06-10-2001
  Christoffer Wang 46.00
4.45
11-10-2014
2099 Henrik Skarstein 46.00
4.45
08-10-2011
  Henrik Harsem 46.00
4.45
13-10-2018
2100 Erik Unaas 46.00
4.45
13-10-2007
2101 Stefan Erath 46.00
4.45
08-10-2011
  Ruben Røsler 46.00
4.45
13-10-2018
  Øivind Lundberg 46.01
4.45
20-10-1990
2102 Odd Christoffersen 46.01
4.45
29-08-1987
  Leif-André Trøhaugen 46.01
4.45
06-10-2001
2103 Kåre Grindaker 46.01
4.45
30-08-1986
  Odd Kristian Wiker 46.01
4.45
09-10-2010
  Jan Kenneth Deacon 46.01
4.45
12-10-2013
  Oskar Frantzen Holte 46.02
4.45
10-10-2015
  Pål Nordseth 46.02
4.45
14-10-2017
  Thomas Bjerke 46.02
4.45
09-10-2010
  Arne Åsen 46.02
4.45
09-10-1999
  Jon Flesjå 46.02
4.45
12-10-2013
  Per Øystein Flatmo 46.02
4.45
09-10-2004
  Henrik Harsem 46.02
4.45
15-10-2016
  Ove Pernes 46.02
4.45
09-10-1999
2104 Tor-Gunnar Lund 46.03
4.45
14-10-2006
  Sven Ivar Sanstøl 46.03
4.45
14-10-2017
2105 Stian Jartung 46.03
4.45
15-10-1994
  Audun Øvrum 46.03
4.45
10-10-2015
2106 Lars Kirkebøen 46.03
4.45
10-10-2015
2107 Tom-Erik Valsø 46.03
4.45
14-10-2017
2108 Petter Zürchler 46.03
4.45
17-09-1988
2109 Sverre Ebbestad 46.03
4.45
14-10-1989
  Tormod Reiersen 46.03
4.45
06-10-2012
  Kåre Roger Stokke 46.03
4.45
13-10-2018
2110 Helge Andersen 46.03
4.45
13-10-2018
2111 Vegard Solnørdal 46.03
4.45
13-10-2007
2112 Petter Norli 46.04
4.45
12-10-2013
2113 Arne Reinemo 46.04
4.45
11-10-2014
  Stig-Olof Olsson 46.04
4.45
11-10-2008
  Jonny Bekkemellem 46.04
4.45
12-10-1996
2114 Even Skilbrigt 46.04
4.45
15-10-2016
  Andreas Reinhardt 46.04
4.45
06-10-2012
2115 Alan Tahir 46.04
4.45
08-10-2011
  Thomas Brenni 46.04
4.45
14-10-2017
2116 Jonathan Andersen 46.04
4.45
11-10-2014
  Odd Christer Brovig 46.04
4.45
12-10-2013
  Tor Arne Tufteland 46.04
4.45
19-10-1991
  Per Arne Andersen 46.04
4.45
08-10-2011
2117 Henning Lerud 46.04
4.45
15-10-2016
2118 Morten Hanssen 46.04
4.45
14-10-2017
  Håvard Bævre 46.05
4.45
10-10-2009
  Andreas Hisdal 46.05
4.45
12-10-2013
2119 Amund Enger 46.05
4.45
31-08-1985
  Ove Pernes 46.05
4.45
11-10-1997
  Inge Pedersen 46.05
4.45
11-10-2008
2120 Espen Borgir Christophersen 46.05
4.45
08-10-2011
  Ingar Madsen 46.05
4.45
10-10-2015
  Thor Inge Tollehaug 46.06
4.45
11-10-2014
2121 Øystein Langerak 46.06
4.45
12-10-2002
2122 Erik Ilseng 46.06
4.45
15-10-2016
  Svein Harsem 46.06
4.45
10-10-2015
2123 Per Kristian Bruun 46.06
4.45
10-10-2009
  Jørn Arne Jørgensen 46.06
4.45
06-10-2001
2124 Geir Berntzen 46.07
4.45
08-10-2011
2125 Jostein Eggerud 46.07
4.45
09-10-2010
  Helge Brinchmann 46.07
4.45
15-10-1994
  Per Kristian Haug 46.07
4.45
12-10-2013
2126 Sveinung Hustveit 46.07
4.45
20-10-1990
2127 Knut Rosness 46.07
4.45
12-10-2002
2128 Pål-Jørgen Kyllesø 46.08
4.45
15-10-2016
  Svein Roar Svensrud 46.08
4.45
19-10-1991
2129 Einar Rønneberg 46.08
4.45
14-10-1989
2130 Mikkel Ersdal 46.08
4.45
14-10-2017
2131 Einar Larsen 46.08
4.45
12-10-1996
  Ingar Madsen 46.09
4.45
13-10-2018
2132 Geir Snekkerhaugen 46.09
4.45
19-10-1991
  Morten Hanssen 46.09
4.45
13-10-2018
2133 Ole Alexander Opdalshei 46.09
4.45
14-10-2017
  Odd Christoffersen 46.09
4.45
31-08-1985
  Erland Nærby 46.10
4.46
30-08-1986
2134 Kjell Bærvang 46.10
4.46
10-10-1998
  Roy A. E. Nielsen 46.10
4.46
13-10-2018
  Ole Kristian Hustad 46.10
4.46
10-10-2009
  Morten Brodersen 46.10
4.46
12-10-2013
  Herman Holtan 46.10
4.46
14-10-2017
  Rune Aslaksen 46.10
4.46
14-10-2006
  Dag Amundsen 46.10
4.46
10-10-2015
2135 Anders Mølster Galaasen 46.10
4.46
13-10-2018
  Per Magnus Holt 46.10
4.46
06-10-2012
  Ragnar Solberg 46.10
4.46
08-10-2005
2136 Roger Næss 46.10
4.46
14-10-2017
  Aslak Førde 46.11
4.46
13-10-2018
  Reidar Søbstad 46.11
4.46
11-10-2008
  Anders Nordberg 46.11
4.46
13-10-2018
  Roger Eilertsen 46.11
4.46
13-10-2007
  Torbjørn Johansen 46.11
4.46
10-10-1998
2137 Vegard Tverberg 46.11
4.46
11-10-2008
  Reidar Søbstad 46.11
4.46
13-10-2018
  Andreas Hisdal 46.11
4.46
08-10-2011
  Diego Gonzalez 46.11
4.46
15-10-2016
2138 Tormod Tørstad 46.11
4.46
10-10-2009
  Knut Bjørn Stokke 46.11
4.46
09-10-2004
  Jens Kristian Lindland 46.12
4.46
11-10-2008
  Kjetil Fjeld Hovden 46.12
4.46
15-10-2016
2139 Peder Myrvoll 46.12
4.46
10-10-2009
  Arne Reinemo 46.12
4.46
10-10-2015
  Erik Askautrud 46.12
4.46
08-10-2005
  Vegar Angelo 46.12
4.46
10-10-2015
2140 Bjørn Øverby 46.13
4.46
10-10-2015
  Roger Eilertsen 46.13
4.46
11-10-1997
2141 Tomas Kristensen 46.13
4.46
15-10-2016
2142 Ketil Mosbakk 46.13
4.46
17-09-1988
  Andreas Hisdal 46.13
4.46
10-10-2015
2143 Ola Øvstedal 46.13
4.46
10-10-2015
  Harald Hegerberg 46.14
4.46
09-10-2010
2144 Hans-Ole Solheim 46.14
4.46
15-10-1994
  Helge Jacob Horn 46.14
4.46
08-10-2011
2145 Lars Sigurd Vedø 46.14
4.46
13-10-2018
  Ole Øren 46.14
4.46
14-10-1989
  Øyvind Bredvold 46.14
4.46
15-10-2016
2146 Magnus Holden 46.14
4.46
14-10-1995
2147 Vegard Eide 46.15
4.46
13-10-2018
  Jan Hegerberg 46.15
4.46
20-10-1990
2148 Hans Farstad 46.15
4.46
19-10-1991
  Sigbjørn Eidsnes 46.15
4.46
31-08-1985
  Hans Kure 46.15
4.46
19-10-1991
2149 Jonas Kinge 46.15
4.46
12-10-2013
  Jan Novotny 46.16
4.46
10-10-1998
2150 Halvor Aslaksen 46.16
4.46
10-10-2015
2151 Magnus Andreasen 46.16
4.46
06-10-2012
2152 Bendik Samuelsen 46.16
4.46
14-10-2017
2153 Bjørn Ståle Tennfjord 46.16
4.46
14-10-1995
  Iver Hustvedt 46.16
4.46
11-10-2014
  Trond Kivijervi 46.16
4.46
15-10-1994
2154 Andreas Christensen 46.16
4.46
08-10-2011
  Christian Prestegård 46.16
4.46
14-10-2017
  Kjell Winther 46.16
4.46
11-10-2014
  Ketil Sigde 46.16
4.46
11-10-2014
2155 Petter Berge 46.17
4.46
14-10-1995
  Tor Olav Lunde 46.17
4.46
14-10-1995
2156 Rune Dahle 46.18
4.46
13-10-2018
2157 Jon Terje Holtan 46.18
4.46
11-10-2014
2158 Jan T Ødegård 46.18
4.46
14-10-1995
2159 Gunvald Axner Ims 46.18
4.46
13-10-2018
  Anders Yri 46.18
4.46
10-10-2009
  Francois-Xavier Lannuzel 46.18
4.46
06-10-2012
2160 Per Søetorp 46.18
4.46
08-10-2005
  Robert Kindingstad 46.18
4.46
14-10-1995
  Terje Nyheim 46.18
4.46
31-08-1985
2161 Torfinn Nome 46.19
4.46
10-10-2009
2162 Erling Pande Braathen 46.19
4.46
15-10-2016
2163 Stein Owe Hansen 46.19
4.46
11-10-1997
  Per Magnus Holt 46.19
4.46
15-10-2016
  Frank Tore Toresen 46.19
4.46
07-10-2000
2164 Arne Mathisen 46.20
4.47
19-10-1991
2165 Julius Lund 46.20
4.47
06-10-2012
  Børre Kopaas 46.20
4.47
14-10-2017
  Lars Erik Hauer 46.20
4.47
31-08-1985
2166 Rober Grøndahl 46.20
4.47
13-10-2018
  Svein Erik Salthe 46.20
4.47
13-10-2018
  Eivind Klubbenes 46.20
4.47
11-10-2008
2167 Kjell Johannesen 46.21
4.47
10-10-1998
  Jonas Herbrandsen 46.21
4.47
13-10-2018
  Tore Bjerkum 46.21
4.47
10-10-1998
2168 Frank Haver 46.21
4.47
15-10-1994
2169 Kristian Martinsen 46.22
4.47
13-10-2018
  Jonny Bekkemellem 46.22
4.47
10-10-1998
  Trond Kivijervi 46.22
4.47
07-10-2000
  Ståle Neuendorff 46.22
4.47
09-10-1999
2170 Halvor Lie 46.22
4.47
20-10-1990
  Johannes Sørbø 46.22
4.47
13-10-2018
2171 Håvard Møgster 46.22
4.47
13-10-2018
2172 Erik Sebastian Vik 46.22
4.47
15-10-2016
  Kjell Winger 46.22
4.47
10-10-1998
2173 Helge Frostad 46.23
4.47
19-10-1991
2174 Geir Ståle Ørskog 46.23
4.47
20-10-1990
2175 Bjørn Idstad 46.23
4.47
13-10-2018
  Knut Bjørn Stokke 46.23
4.47
08-10-2005
2176 Håkon Møller 46.23
4.47
11-10-2014
  Christian Tesaker 46.23
4.47
06-10-2012
  Endre Skjelbred Refsdal 46.23
4.47
13-10-2018
  Sigurd Steensæth 46.24
4.47
10-10-1998
2177 Espen Aass 46.24
4.47
15-10-1994
  Jørgen Stav Helgheim 46.24
4.47
15-10-2016
  Terje Lyngstad 46.24
4.47
09-10-2010
  Jon Rørdam 46.24
4.47
12-10-2013
2178 Kent-Gøran Carlsson 46.25
4.47
13-10-2018
  Ketil Stølen 46.25
4.47
10-10-2009
  Kent-Gøran Carlsson 46.25
4.47
14-10-2017
  Per-Arne Martinsen 46.25
4.47
13-10-2007
  Jens Christian Riege 46.26
4.47
14-10-2006
  Andreas Hoel Sandsdalen 46.26
4.47
13-10-2018
  Oddmund Rustad 46.26
4.47
06-10-2012
2179 Geir H. Næss 46.26
4.47
12-10-2013
2180 Kjell Johanson 46.26
4.47
30-08-1986
  Bent Grini 46.26
4.47
06-10-2012
2181 Aanund Tveita 46.26
4.47
17-09-1988
2182 Thomas Lindgaard 46.26
4.47
08-10-2005
  Harald Hegerberg 46.27
4.47
11-10-2008
  Olav Mundal 46.27
4.47
06-10-2012
  Ståle Neuendorff 46.27
4.47
14-10-1989
2183 Nils Arne Råsholm 46.27
4.47
10-10-2015
2184 Eivind Skar 46.27
4.47
13-10-2018
2185 Håkon Drolsum Røkenes 46.27
4.47
12-10-2013
2186 Lars Haslestad 46.27
4.47
11-10-2014
2187 Fredrik Skaug Fadnes 46.27
4.47
15-10-2016
2188 Agnar Kaarbø 46.27
4.47
07-10-2000
  Tore Aaberg 46.27
4.47
12-10-2002
2189 Jan Muribø 46.27
4.47
15-10-1994
2190 Sigurd Haagensen 46.28
4.47
06-10-2012
  Espen Bago 46.28
4.47
13-10-2018
  Trond Bjørseth 46.28
4.47
11-10-2014
  Leif Erik Grønning 46.28
4.47
12-10-2013
  Bjørn Helge Holte 46.28
4.47
13-10-2007
2191 Håvard Andersen 46.28
4.47
11-10-2014
  Joachim R Magelssen 46.28
4.47
06-10-2012
2192 Arne Bjune 46.28
4.47
15-10-2016
  Emil Østenfor 46.28
4.47
11-10-2014
2193 Tormod Midtskog 46.28
4.47
10-10-2015
  Helge Jacob Horn 46.29
4.48
15-10-2016
2194 Morten Lindeboe 46.29
4.48
15-10-1994
  Alan Tahir 46.29
4.48
06-10-2012
  Dag Amundsen 46.29
4.48
11-10-2014
2195 Axel Dalholt Ivan 46.29
4.48
13-10-2018
2196 Agnar Øystein Varsi 46.29
4.48
15-10-2016
2197 Morten Askautrud 46.29
4.48
20-10-1990
  Stig Hemstad 46.29
4.48
14-10-2006
  Per Arne Andersen 46.29
4.48
12-10-2013
2198 Tor Jørgensen 46.30
4.48
11-10-2014
  Tormod Reiersen 46.30
4.48
12-10-2013
2199 Jon Lie 46.30
4.48
11-10-2014
  Thomas Lindgaard 46.30
4.48
06-10-2012
  Frank Ståle Myrmel 46.30
4.48
12-10-1996
2200 Jonny Bergstuen 46.30
4.48
14-10-1995
2201 Nils Wiig 46.30
4.48
06-10-2012
2202 Asgeir Skaret 46.30
4.48
06-10-2012
2203 Trond Inge Østvold 46.31
4.48
08-10-2005
2204 Øystein Kambo Tangeås 46.31
4.48
14-10-2017
  Asbjørn Årøen 46.31
4.48
11-10-2014
2205 Jan-Egil Roll 46.31
4.48
11-10-2014
  Hans Henrik Andresen 46.31
4.48
13-10-2007
  Helge T. Lund 46.32
4.48
10-10-2009
  Thomas Lindgaard 46.32
4.48
13-10-2007
  Bernt Lie 46.32
4.48
12-10-2013
2206 Olav Kvale 46.32
4.48
08-10-2005
2207 Kirill Neumann 46.32
4.48
11-10-2014
2208 Jørn Egil Sigvartsen 46.33
4.48
14-10-1995
2209 Nikolai Olsen 46.33
4.48
15-10-2016
2210 Andrzej Wos 46.33
4.48
13-10-2018
2211 Sam Wennerlund 46.33
4.48
14-10-2017
2212 Steinar Thoresen 46.33
4.48
13-10-2007
  Christoffer Wang 46.33
4.48
10-10-2015
2213 Henning Grøndalen 46.33
4.48
15-10-2016
2214 Martin Eide 46.33
4.48
13-10-2018
  Tor Arne Tufteland 46.34
4.48
20-10-1990
  Kåre Storbråten 46.34
4.48
08-10-2005
  Harald Hegerberg 46.34
4.48
12-10-2013
2215 Lasse Fredriksen 46.34
4.48
14-10-2006
  Dag Amundsen 46.34
4.48
15-10-2016
  Torgrim Lid 46.34
4.48
10-10-2009
  Helge T. Lund 46.34
4.48
14-10-2006
  Atle Harald Milford 46.34
4.48
14-10-1995
2216 Øystein Sørli 46.34
4.48
10-10-1998
  Reidar Søbstad 46.34
4.48
10-10-2015
  Ole Bernt Langset 46.34
4.48
06-10-2001
  Erik Kaland 46.34
4.48
11-10-2014
2217 Tore Kristiansen 46.35
4.48
11-10-2014
2218 Sverre Strand 46.35
4.48
17-09-1988
  Tom Ljosåk 46.35
4.48
12-10-2013
2219 Hein Haraldsen 46.35
4.48
09-10-2004
  Per Kristian Haug 46.35
4.48
13-10-2018
2220 Tor Asle Varsli 46.35
4.48
09-10-2010
2221 Ole Jacob Skagen 46.36
4.48
11-10-1997
2222 Sindre Østereng 46.36
4.48
08-10-2011
2223 Arild Amundsen 46.36
4.48
14-10-1995
  Lorenzo Williams 46.36
4.48
06-10-2012
  Ole Øren 46.36
4.48
20-10-1990
2224 Hans Frøhaug 46.36
4.48
31-08-1985
  Per Kristian Haug 46.37
4.48
11-10-2014
2225 Bjørn Martin Sørensen 46.37
4.48
06-10-2012
  Jan Novotny 46.37
4.48
29-08-1987
2226 Knut Haugan 46.37
4.48
13-10-2018
  Erling Joar Fløttum 46.37
4.48
11-10-2003
  Stig-Olof Olsson 46.37
4.48
06-10-2012
2227 Johan Bang 46.38
4.48
10-10-2009
  Alexander Scheen Jensen 46.38
4.48
15-10-2016
2228 Eirik Chambe-Eng 46.38
4.48
08-10-2005
  Oddmund Rustad 46.38
4.48
11-10-2014
2229 Thomas Kopreitan 46.38
4.48
11-10-2014
2230 Bernt W. Ansen 46.38
4.48
15-10-1994
2231 Ian Frampton 46.39
4.49
13-10-2007
  Per Øystein Flatmo 46.39
4.49
10-10-1998
2232 Erik Haugen 46.39
4.49
31-08-1985
2233 Johan Hindahl 46.39
4.49
15-10-1994
  Ketil Stølen 46.39
4.49
09-10-2010
2234 Frank Mønster Nielsen 46.39
4.49
11-10-2008
  Theodor Deichmann Raaberg 46.39
4.49
11-10-2014
2235 Jan Tore Savic Knutsen 46.40
4.49
14-10-2017
  Sven Ivar Sanstøl 46.40
4.49
10-10-2015
2236 Finn Skogum 46.40
4.49
13-10-2018
2237 Frank Grymyr 46.40
4.49
10-10-2009
2238 Tom Romskaug 46.40
4.49
08-10-2011
  Leif Erik Grønning 46.40
4.49
10-10-2015
2239 Gunnar Wenås 46.41
4.49
12-10-1996
2240 Even Neeb 46.41
4.49
15-10-2016
  Steinar Fjeldheim 46.41
4.49
06-10-2001
  Knut Ytrehus 46.41
4.49
11-10-2014
2241 Øivind Ingebretsen 46.41
4.49
17-09-1988
2242 Willy Eriksen 46.41
4.49
19-10-1991
  Ola Mellem 46.41
4.49
12-10-2013
  Nils Yngvar Bøe Lindgren 46.41
4.49
13-10-2007
  Harald B. Tesaker 46.41
4.49
31-08-1985
  Frank Amundsen 46.41
4.49
11-10-2003
  Trygve Opheim 46.42
4.49
19-10-1991
2243 Jørgen Hansen 46.42
4.49
11-10-2014
2244 Bendik Førre 46.42
4.49
13-10-2018
2245 Bjørn W. Bakstad 46.42
4.49
31-08-1985
2246 Sverre Lang 46.42
4.49
07-10-2000
  Rasmus Evrin 46.42
4.49
14-10-2017
2247 Håkon Julian Brattensborg 46.43
4.49
14-10-2017
  Tormod Reiersen 46.43
4.49
10-10-2009
  Morten E. Olstad 46.43
4.49
11-10-1997
2248 Ram Rayamajhi 46.43
4.49
11-10-2014
2249 Tom Askerøi 46.43
4.49
17-09-1988
  Magne Løvø 46.43
4.49
10-10-2009
2250 Ronny Bjørkavåg 46.44
4.49
08-10-2005
2251 Herman Fossum Riise 46.44
4.49
08-10-2011
2252 Frank Møster Nielsen 46.44
4.49
13-10-2007
  Reidar Søbstad 46.44
4.49
11-10-2014
2253 Hans Ove Ljosåk 46.44
4.49
13-10-2018
  Lars Aarvold 46.44
4.49
11-10-2014
2254 John Ivar Myrvoll 46.45
4.49
11-10-2014
  Geir Vegler 46.45
4.49
11-10-2003
  Lars Kirkebøen 46.45
4.49
14-10-2017
2255 Christopher Brunvoll 46.45
4.49
11-10-2014
  Tor Arne Tufteland 46.45
4.49
14-10-1995
2256 Trond Wathne 46.45
4.49
11-10-2008
2257 Erik Schjerven 46.46
4.49
14-10-2017
2258 Andreas Eikli 46.46
4.49
10-10-2015
2259 Håvard Larsen 46.46
4.49
14-10-1995
  Kolbjørn Jacobsen 46.46
4.49
13-10-2018
  Knut Bjørn Stokke 46.46
4.49
12-10-2002
2260 Frode Andersson 46.46
4.49
09-10-1999
  Rune Børstad 46.46
4.49
15-10-2016
2261 Svein Nordby 46.46
4.49
09-10-2004
2262 Mathis Bjørgan 46.46
4.49
07-10-2000
  Nils Olav Fondenær 46.47
4.49
08-10-2011
  Tore Henning Helmersen 46.47
4.49
07-10-2000
2263 Trond Fotland 46.47
4.49
08-10-2011
2264 Leif Hoffshagen 46.47
4.49
14-10-1995
2265 Thomas Blomkvist 46.47
4.49
13-10-2018
2266 Bjørn Kristoffersen 46.47
4.49
07-10-2000
  Tommy Benjo 46.47
4.49
09-10-2010
2267 Arne Grøtting 46.47
4.49
11-10-1997
  Per Tronslien 46.48
4.49
14-10-1995
2268 Ole Kristian Aas 46.48
4.49
15-10-2016
  Nils Yngvar Bøe Lindgren 46.48
4.49
09-10-2004
2269 Henrik Fjeld 46.48
4.49
10-10-2015
  Tor Asle Varsli 46.48
4.49
08-10-2011
2270 Aleksander Johnsen 46.48
4.49
12-10-2013
  Øivind Ekern Hermansen 46.48
4.49
14-10-1989
2271 Helge Vittersø 46.48
4.49
06-10-2012
2272 Torgeir Jonvik 46.48
4.49
15-10-1994
2273 Roger Bruarøy 46.48
4.49
08-10-2011
2274 Lasse Petersen 46.49
4.50
11-10-2014
2275 Axel Hagen 46.49
4.50
06-10-2012
  Håkon Drolsum Røkenes 46.49
4.50
11-10-2014
  Jon Lie 46.49
4.50
12-10-2013
2276 Andreas Gossner 46.49
4.50
08-10-2011
  Anders Yri 46.49
4.50
10-10-2015
2277 Einar Andreas Sivertsen 46.49
4.50
12-10-2002
  Kåre Nordang 46.50
4.50
07-10-2000
  Jens Christian Riege 46.50
4.50
11-10-2003
2278 Jørn S. Maurud 46.50
4.50
20-10-1990
2279 Bjørn Eriksen 46.50
4.50
19-10-1991
2280 Tom Frode Lie 46.50
4.50
12-10-1996
  Tony Keshtjella 46.50
4.50
13-10-2007
2281 Åsmund Svensson 46.50
4.50
09-10-2004
  Ole Kristian Brastad 46.50
4.50
06-10-2012
2282 Magne Paulsen 46.50
4.50
08-10-2011
2283 Steinar Berger 46.50
4.50
17-09-1988
  Fredrik Gaustad 46.50
4.50
15-10-2016
2284 Geir Hansen 46.51
4.50
15-10-2016
2285 Terje Nilsen 46.51
4.50
12-10-1996
2286 Kenneth Antonsen 46.51
4.50
15-10-2016
  Fredrik Gaustad 46.51
4.50
08-10-2011
2287 Trond Hasund 46.51
4.50
11-10-1997
  Kjell Nystad 46.51
4.50
11-10-2008
  Bjørn-Ove Aalerud 46.52
4.50
15-10-1994
  Mads Høgberget 46.52
4.50
15-10-2016
2288 Eirik Willand 46.52
4.50
14-10-2017
  Geir Berntzen 46.52
4.50
10-10-2009
2289 Jahn Thøgersen 46.52
4.50
30-08-1986
  Øystein Sørli 46.52
4.50
12-10-2013
2290 Per Ivar Hoelsengen 46.53
4.50
08-10-2011
  Kjell Johannesen 46.53
4.50
12-10-2002
2291 Kim Lamin Stenseth 46.53
4.50
15-10-2016
  Arne Solberg 46.53
4.50
09-10-2010
2292 Mats Tveit 46.53
4.50
11-10-2014
2293 Bjørn Kjetil Wold 46.53
4.50
11-10-2003
  Roger Eilertsen 46.53
4.50
10-10-1998
2294 Gorm Andresen 46.53
4.50
08-10-2011
  Morten Løbak Hestmann 46.53
4.50
11-10-2008
  Runar Thorstensen 46.54
4.50
13-10-2007
2295 Knut Ivar Berg 46.54
4.50
14-10-2006
2296 Rune Bjerkås 46.54
4.50
15-10-2016
  Trond Einar Nilsen 46.54
4.50
07-10-2000
2297 Nils Kristian Dyb 46.54
4.50
08-10-2011
  Frank Amundsen 46.54
4.50
06-10-2001
2298 Pål Price 46.54
4.50
12-10-2013
  Phillip Smoland 46.54
4.50
11-10-1997
2299 Martin Sørli 46.54
4.50
14-10-2017
  Herman Holtan 46.54
4.50
10-10-2015
  Øystein Sørli 46.55
4.50
09-10-1999
  Brian K. Jørgensen 46.55
4.50
13-10-2018
2300 Per Johnsen 46.55
4.50
09-10-2004
2301 Tom Morten Kristiansen 46.55
4.50
06-10-2012
  Thomas Lindgaard 46.55
4.50
10-10-2009
2302 Henrik Leinonen-Skomedal 46.55
4.50
10-10-2015
2303 John Richard Johansen 46.55
4.50
13-10-2018
2304 Eskild Kolshus 46.55
4.50
13-10-2018
2305 Stian Krydsby 46.55
4.50
12-10-2013
  Knut Bjørn Stokke 46.56
4.50
11-10-2003
  Ole Espen Rakkestad 46.56
4.50
13-10-2018
  Svein Harsem 46.56
4.50
14-10-2017
  Jon Terje Holtan 46.56
4.50
10-10-2015
  Dag Fjeldheim 46.56
4.50
09-10-1999
2306 Helge Amarp Halvorsen 46.56
4.50
06-10-2012
2307 Jan Mansrud 46.56
4.50
15-10-1994
2308 Gunnar Karlsen 46.56
4.50
29-08-1987
2309 Vemund Næss 46.56
4.50
13-10-2018
2310 Frank Sørensen 46.57
4.50
06-10-2012
2311 Adnan Majeed 46.57
4.50
10-10-2015
  Morten E. Olstad 46.57
4.50
07-10-2000
2312 Dan-Erik Bomban 46.57
4.50
12-10-2013
  Harald Hegerberg 46.57
4.50
10-10-2009
  Stig Eines 46.57
4.50
11-10-2008
  Ole Alexander Opdalshei 46.57
4.50
12-10-2013
  Arne Grøtting 46.57
4.50
12-10-1996
2313 Petter Næss 46.57
4.50
13-10-2007
  Hein Haraldsen 46.57
4.50
10-10-2009
2314 Pål William Heitmark 46.57
4.50
13-10-2018
2315 Rune Gulbrandsen 46.57
4.50
09-10-1999
  Asgeir Skaret 46.58
4.51
08-10-2011
  Ketil Stølen 46.58
4.51
06-10-2001
  Trond Kiserud 46.58
4.51
11-10-2014
  Markus Grønseth Olsson 46.58
4.51
06-10-2012
2316 Sveinung Bredesen 46.58
4.51
10-10-2015
2317 Steinar Støre 46.58
4.51
31-08-1985
  Trond Kivijervi 46.58
4.51
19-10-1991
2318 Bjørn Hødal 46.58
4.51
10-10-2015
  Arild Haraldsen 46.59
4.51
09-10-1999
2319 Knut Borge-Andersen 46.59
4.51
10-10-2015
  Hans Anders Brastad 46.59
4.51
15-10-2016
2320 Eirik Engmark 46.59
4.51
10-10-2009
  Vidar Frisk Svendsen 46.59
4.51
11-10-1997
2321 Thomas Ødegård 47.00
4.51
11-10-2014
  Knut Bjørn Stokke 47.00
4.51
13-10-2007
  Anders Petterød Halvorsen 47.00
4.51
10-10-2015
2322 Joakim Skajaa 47.00
4.51
10-10-2009
2323 Roy Cato Einarsen 47.00
4.51
15-10-2016
2324 Joachim Rummelhof Johnsen 47.00
4.51
13-10-2018
  Ram Rayamajhi 47.00
4.51
14-10-2017
  Dag Fjeldheim 47.00
4.51
11-10-2003
2325 Martin Meier 47.00
4.51
08-10-2011
  Emil Østenfor 47.00
4.51
11-10-2008
  Andrzej Wos 47.00
4.51
14-10-2017
  Ole Øren 47.01
4.51
15-10-1994
  Arne Åsen 47.01
4.51
10-10-1998
2326 Kyrre Hansen 47.01
4.51
10-10-2015
  Thomas Lindgaard 47.01
4.51
09-10-2004
  Atle Harald Milford 47.01
4.51
07-10-2000
2327 Per-Steinar Aasebø 47.01
4.51
10-10-2009
2328 Geirrare Blystadlarsen 47.01
4.51
14-10-2017
2329 Per Bøe 47.02
4.51
06-10-2012
2330 Jan Spidsberg 47.02
4.51
09-10-2004
2331 Morgan Hovden 47.02
4.51
15-10-2016
2332 Carsten Krøger 47.02
4.51
14-10-2017
  Kjell Nystad 47.02
4.51
12-10-2013
  Kåre Storbråten 47.02
4.51
11-10-2008
  Amund Enger 47.02
4.51
17-09-1988
  Pål Skyrud 47.02
4.51
13-10-2007
2333 Tor Sørensen 47.02
4.51
15-10-1994
  Are Meisfjord 47.03
4.51
10-10-2015
  Ståle Neuendorff 47.03
4.51
11-10-1997
  Vemund Wemundstad 47.03
4.51
09-10-2004
  Kenneth Antonsen 47.03
4.51
14-10-2017
2334 Magnus Jerre 47.03
4.51
15-10-2016
2335 Robert Larsen 47.03
4.51
13-10-2018
  Christoffer Nyquist-Andersen 47.03
4.51
11-10-2014
  Rolf Helge Olsen 47.04
4.51
07-10-2000
  Erland Gulbrandsen 47.04
4.51
10-10-2009
  Kjell Arne Jerstad 47.04
4.51
14-10-2017
  Arne Grøtting 47.04
4.51
15-10-1994
  Kjell Nystad 47.04
4.51
10-10-2009
  Olav Pettersen 47.04
4.51
11-10-1997
2336 Helge Ilseng 47.04
4.51
15-10-2016
2337 Eivind Meltvik 47.04
4.51
12-10-2013
  Espen Aass 47.05
4.51
12-10-1996
  Stig Lauby 47.05
4.51
06-10-2001
  Panos Menayas 47.05
4.51
11-10-2008
2338 Joachim Tesaker 47.05
4.51
17-09-1988
  Johan Hindahl 47.06
4.51
14-10-1995
  Andreas Reinhardt 47.06
4.51
10-10-2009
  Runar Thorstensen 47.06
4.51
11-10-2003
  Andreas Hisdal 47.06
4.51
06-10-2012
2339 Kåre Klevjer 47.06
4.51
10-10-2009
  Einar Frogh 47.07
4.51
10-10-2009
  Helge Olsen 47.07
4.51
08-10-2011
2340 Arne Langseth 47.07
4.51
11-10-2008
2341 Iver Skjervum-Karlsen 47.07
4.51
13-10-2018
  Øivind Ingebretsen 47.08
4.52
14-10-1989
  Anders Falkum 47.08
4.52
11-10-2008
  Sigurd Steensæth 47.08
4.52
11-10-1997
  Thor Inge Tollehaug 47.08
4.52
10-10-2015
  Torstein Reistadbakk 47.08
4.52
10-10-2009
  Håkon Drolsum Røkenes 47.08
4.52
15-10-2016
  Tobias Lillekvelland 47.08
4.52
10-10-2015
  Bernt Lie 47.08
4.52
08-10-2011
  Ragnar Solberg 47.08
4.52
11-10-2008
  Ole Jacob Michelsen 47.08
4.52
09-10-2010
2342 Alexander Gisvold 47.08
4.52
10-10-2015
2343 Jan Hovemoen 47.09
4.52
14-10-1995
2344 Øyvind Jørgensen 47.09
4.52
11-10-2008
2345 Thore Kristensen 47.09
4.52
13-10-2007
  Mathis Bjørgan 47.10
4.52
11-10-2008
2346 Leif Øverland 47.10
4.52
15-10-2016
  Tom Askerøi 47.10
4.52
29-08-1987
  Reidar Søbstad 47.10
4.52
15-10-2016
  Harald Hovdevik 47.10
4.52
11-10-2008
2347 Håvard Johansen 47.10
4.52
15-10-2016
2348 Øyvind Fjeld 47.10
4.52
14-10-2017
2349 Ragnar B Johnsen 47.10
4.52
14-10-2006
2350 Hans Aaseth 47.10
4.52
15-10-2016
  Einar Rønneberg 47.10
4.52
20-10-1990
2351 Thor Erik Michelsen 47.11
4.52
10-10-2015
  Jonny Bekkemellem 47.11
4.52
15-10-1994
  Vidar Frisk Svendsen 47.11
4.52
11-10-2008
  Casper Holtan 47.11
4.52
14-10-2017
  Gorm Nøkleby 47.11
4.52
15-10-2016
  Jon Terje Holtan 47.11
4.52
13-10-2018
  John Richard Johansen 47.11
4.52
14-10-2017
2352 Håkon Christensen 47.11
4.52
11-10-2014
  Oskar Farbrot 47.11
4.52
13-10-2018
2353 Alexandre Corthay 47.11
4.52
06-10-2012
  Morten T. Vaagsbø 47.12
4.52
15-10-2016
2354 Tore Even Laugerud 47.12
4.52
09-10-2010
2355 Oskar Korsbrekke 47.12
4.52
11-10-2014
2356 Jens Mathisen 47.12
4.52
30-08-1986
2357 Christopher Søetorp 47.12
4.52
08-10-2005
2358 Jørn Eide 47.12
4.52
11-10-2008
2359 Sverre Telnes 47.12
4.52
13-10-2018
2360 Nils Gunnar Landsverk 47.12
4.52
10-10-2015
  Stein Paulsen 47.12
4.52
19-10-1991
  Nikolai Olsen 47.13
4.52
10-10-2015
2361 Arnstein Farstad 47.13
4.52
08-10-2011
2362 Lasse Finstad 47.13
4.52
15-10-2016
  Ståle Neuendorff 47.13
4.52
10-10-1998
  Torgeir Jonvik 47.13
4.52
11-10-1997
2363 Geir Nygård 47.13
4.52
30-08-1986
2364 Jørn Reidar Andreassen 47.14
4.52
11-10-2003
2365 Bjørn Arne Sørslett 47.14
4.52
14-10-2017
  Pål Nordseth 47.14
4.52
13-10-2018
2366 Eivind Tveter 47.14
4.52
14-10-2006
  Fredrik Gaustad 47.14
4.52
06-10-2012
2367 Roger Morland 47.14
4.52
10-10-2015
  Maurice D. Parker 47.14
4.52
15-10-1994
2368 Eirek Engmark 47.14
4.52
14-10-2017
  Jan Tore Savic Knutsen 47.14
4.52
11-10-2014
  Frank Amundsen 47.15
4.52
09-10-1999
  Fredrik Granberg Dahl 47.15
4.52
13-10-2018
2369 Robert Lomeland 47.15
4.52
06-10-2012
2370 Espen Systad 47.15
4.52
08-10-2005
  Sverre Strand 47.16
4.52
31-08-1985
  Øyvind Gårud 47.16
4.52
11-10-2003
2371 Fredrik Rekkedal 47.16
4.52
12-10-2013
2372 Hans Petter Ørbog 47.16
4.52
14-10-1995
2373 Andreas Nilsen 47.17
4.52
14-10-2017
  Kjetil Nerland 47.17
4.52
10-10-1998
  Ragnar Solberg 47.17
4.52
06-10-2001
2374 Øystein-Magnus Høgholen 47.17
4.52
06-10-2012
2375 Andreas Stokstad 47.17
4.52
14-10-2017
2376 Theodor Sikeri 47.17
4.52
08-10-2011
2377 Lars Erik Andersen 47.17
4.52
13-10-2018
2378 Torkel Stene 47.18
4.53
08-10-2011
2379 Dag Johannes Sunde 47.18
4.53
13-10-2018
  Sigbjørn Eidsnes 47.18
4.53
07-10-2000
2380 Julian Enoksen 47.18
4.53
30-08-1986
2381 Erik Rasmussen 47.18
4.53
13-10-2018
  Vegar Angelo 47.18
4.53
11-10-2014
  Jan Runar Andersen 47.18
4.53
14-10-1989
  Bjørn Helge Holte 47.18
4.53
09-10-2010
2382 Martin Bodd 47.18
4.53
15-10-2016
2383 Arve Øverli 47.18
4.53
10-10-2015
2384 Rune Trandem 47.18
4.53
14-10-2017
  Bjørn Helge Holte 47.19
4.53
10-10-2009
2385 Kent Bahr 47.19
4.53
11-10-2008
2386 Tommy Wendelborg 47.19
4.53
13-10-2007
2387 Anders Asheim Hennum 47.19
4.53
13-10-2018
  Kim Nicolai Strømsborg 47.19
4.53
14-10-2017
  Pål Jørgen Bakke 47.19
4.53
11-10-2008
  Tom Ljosåk 47.19
4.53
15-10-2016
2388 Simon Seland 47.19
4.53
11-10-2014
  Diego Gonzalez 47.19
4.53
10-10-2015
2389 Lasse Kristensen 47.19
4.53
11-10-2014
2390 Lars Stubsjøen 47.19
4.53
06-10-2012
2391 Arild Strand 47.19
4.53
30-08-1986
  Geir H. Næss 47.19
4.53
14-10-2017
2392 Håkon Sahlberg 47.19
4.53
13-10-2018
2393 Salvatore Scoglietti 47.20
4.53
10-10-2015
  Erland Gulbrandsen 47.20
4.53
11-10-2014
  Skule Solberg 47.20
4.53
06-10-2012
  Odd Christer Brovig 47.20
4.53
14-10-2017
  Ole Kristian Brastad 47.20
4.53
10-10-2009
  Stein Frode Bech 47.20
4.53
07-10-2000
  Ragnar Solberg 47.20
4.53
13-10-2007
2394 Stein Bjarte Een 47.20
4.53
13-10-2018
2395 Arne Albertsen 47.20
4.53
12-10-1996
2396 Sverre Sandbakken 47.21
4.53
11-10-2003
  Anders Petterød Halvorsen 47.21
4.53
12-10-2013
2397 Steinar Haukanes 47.21
4.53
08-10-2005
2398 Tord Baklund 47.21
4.53
08-10-2011
2399 Håkon Formoe 47.21
4.53
06-10-2012
2400 Tom Andre Christiansen 47.21
4.53
14-10-2017
2401 Tommy Lyse 47.21
4.53
11-10-2014
2402 Søren Schmidt 47.22
4.53
10-10-2015
2403 Leif Aksel Røkke 47.22
4.53
17-09-1988
2404 Raymond Vestgård 47.22
4.53
19-10-1991
  Jon Terje Holtan 47.22
4.53
14-10-2017
  Oskar Frantzen Holte 47.22
4.53
11-10-2014
  Atle Harald Milford 47.22
4.53
12-10-1996
  Kjell Nystad 47.22
4.53
09-10-2004
  Jon Terje Holtan 47.22
4.53
15-10-2016
  Per Øystein Flatmo 47.22
4.53
08-10-2005
  Hans Jardar Reinmann 47.22
4.53
10-10-2009
2405 Morgan Moen 47.23
4.53
15-10-2016
  Ole Alexander Opdalshei 47.23
4.53
11-10-2014
  Dag Hjerpseth 47.23
4.53
12-10-2013
  Tom Romskaug 47.23
4.53
06-10-2012
2406 Hans Christian Virik 47.23
4.53
13-10-2007
  Claus Håvik 47.23
4.53
12-10-2013
  Odd Christoffersen 47.23
4.53
17-09-1988
2407 Tom Weum 47.23
4.53
09-10-1999
2408 Jon Fanavoll 47.24
4.53
08-10-2005
2409 Jon Kristian Andersen 47.24
4.53
14-10-1995
2410 Jakob Eriksen 47.24
4.53
12-10-2013
  Øyvind Bredvold 47.24
4.53
11-10-2014
  Harald Hegerberg 47.24
4.53
11-10-2003
2411 Gunnar Berge 47.24
4.53
12-10-2013
  Jonas Herbrandsen 47.24
4.53
14-10-2017
  Stig Eines 47.25
4.53
11-10-2014
2412 Erik Larsson 47.25
4.53
11-10-1997
  Oddvar Hellan 47.25
4.53
15-10-2016
  Dag Hovlandsdal 47.25
4.53
29-08-1987
2413 Kjetil Imbsen 47.25
4.53
19-10-1991
  Leif Øverland 47.25
4.53
08-10-2011
  Thomas A. Kjerstad 47.26
4.53
10-10-1998
2414 Kaare Øystein Trædal 47.26
4.53
10-10-2015
2415 Henrik E Farstadvoll 47.26
4.53
11-10-2014
2416 Håvard Hovlandsdal 47.26
4.53
29-08-1987
  Tor-Arne Arnesen 47.26
4.53
15-10-2016
2417 Stian Fischer Eriksen 47.26
4.53
15-10-2016
  Helge Brinchmann 47.26
4.53
14-10-1995
2418 Reinhold Ziegler 47.26
4.53
11-10-2003
2419 Morten Bjørge 47.26
4.53
15-10-2016
  Erik Oseth 47.27
4.54
12-10-2002
  Frank Ståle Myrmel 47.27
4.54
09-10-1999
  Steinar Fjeldheim 47.27
4.54
10-10-1998
2420 Ingolf Dyrhaug 47.27
4.54
06-10-2012
  Bjørn Helge Holte 47.27
4.54
14-10-2006
2421 Andreas Davidsen 47.28
4.54
06-10-2012
  Trond Kivijervi 47.28
4.54
09-10-1999
  Tore Even Laugerud 47.28
4.54
13-10-2007
  Bjørn Martin Sørensen 47.28
4.54
13-10-2018
2422 Christopher Holager 47.29
4.54
06-10-2012
  Jesper Røn 47.29
4.54
11-10-2014
2423 Menayas Panos 47.29
4.54
13-10-2007
  Knut Bjørn Stokke 47.29
4.54
14-10-2006
2424 Aleksander Skøyeneie 47.29
4.54
15-10-2016
  Anders Petterød Halvorsen 47.29
4.54
06-10-2012
  Thor Inge Tollehaug 47.29
4.54
12-10-2002
  Øyvind Huse 47.29
4.54
11-10-2008
2425 Jo Flottorp Ness 47.30
4.54
06-10-2012
2426 Ståle Samuelsen 47.30
4.54
10-10-2015
  Frank Amundsen 47.31
4.54
12-10-2002
2427 Jan Inge Pettersen 47.31
4.54
15-10-2016
2428 Espen Frimann Koren 47.31
4.54
14-10-2017
  Frank Mønster Nielsen 47.31
4.54
14-10-2006
2429 Bjørn Malmberg 47.32
4.54
20-10-1990
  Bjørn Ole Inglingstad 47.32
4.54
10-10-2009
  Ivar Johannessen 47.32
4.54
08-10-2011
  Øyvind Huse 47.32
4.54
11-10-2014
  Arne Åsen 47.32
4.54
09-10-2004
  Roger Næss 47.32
4.54
12-10-2013
2430 Arne Olaf Godtland 47.33
4.54
12-10-2013
  Håvard Hovlandsdal 47.33
4.54
14-10-1989
  Gunnar Brox 47.33
4.54
17-09-1988
2431 Kenny Hognestad 47.33
4.54
13-10-2018
  Sverre Lang 47.33
4.54
11-10-2003
2432 Arvid Karlsen 47.33
4.54
10-10-2009
  Sverre Lang 47.34
4.54
09-10-1999
2433 Asbjørn Eidhammer 47.34
4.54
19-10-1991
2434 Kjell Holtet 47.34
4.54
14-10-1995
2435 Robert Knudsen 47.34
4.54
10-10-2009
2436 Erik Hysestad 47.34
4.54
12-10-1996
2437 Andreas Østereng 47.34
4.54
08-10-2011
  Torgeir Lyngstad 47.35
4.54
12-10-2013
2438 Tom Henning Gulliksen 47.35
4.54
06-10-2012
2439 Morten Nygård 47.35
4.54
09-10-2010
2440 Joakim Moen 47.35
4.54
12-10-2013
2441 Magne Ø. Eriksen 47.35
4.54
11-10-2008
  Bjørn Ole Inglingstad 47.35
4.54
06-10-2001
  Atle Smenes 47.35
4.54
09-10-2004
  Erik Andreas Knutsen 47.35
4.54
11-10-2008
2442 Finn-Erik Stavseng 47.36
4.54
11-10-2014
2443 Tore Woll 47.36
4.54
11-10-2008
2444 Jostein Brå Oksavik 47.36
4.54
08-10-2011
  Tom-Erik Valsø 47.36
4.54
15-10-2016
  Roar Guntvedt 47.36
4.54
10-10-2009
  Thor Inge Tollehaug 47.36
4.54
11-10-2003
  Torgeir Solbrekken 47.37
4.55
06-10-2001
2445 Trym Johansen 47.37
4.55
15-10-2016
2446 Ole Bjørn Johansen 47.37
4.55
10-10-2015
2447 Jon Wøllo 47.37
4.55
09-10-2010
2448 Eivind Kristoffersen 47.37
4.55
14-10-2017
  Magnus Holthe 47.37
4.55
11-10-2014
  Jan Holtet 47.37
4.55
14-10-1995
  Ole Kristian Brastad 47.38
4.55
09-10-2010
  Gunnar Jonsson 47.38
4.55
13-10-2018
  Fredrik Gaustad 47.38
4.55
12-10-2013
  Iver Hustvedt 47.38
4.55
12-10-2013
  Ole Øren 47.38
4.55
19-10-1991
2449 Kenneth Nystad 47.38
4.55
09-10-2004
2450 Eivind Engebrethsen 47.39
4.55
11-10-2014
  Ove Pernes 47.39
4.55
12-10-1996
  Tore Even Laugerud 47.39
4.55
14-10-2006
  Tore Kristiansen 47.39
4.55
10-10-2015
2451 Frode Tobiasson 47.39
4.55
11-10-2014
  Henrik Leinonen-Skomedal 47.39
4.55
11-10-2014
2452 Petter Gullikstad 47.39
4.55
13-10-2018
  Magne Løvø 47.39
4.55
13-10-2007
2453 Freddy Haraldsen 47.39
4.55
12-10-1996
2454 Magnus Hansen 47.39
4.55
10-10-2015
2455 Stian Alnes 47.40
4.55
12-10-2013
  Per A Sollien 47.40
4.55
13-10-2007
  Ole Alexander Opdalshei 47.40
4.55
10-10-2015
  Andreas Østereng 47.40
4.55
12-10-2013
2456 Tormod Bratheim 47.40
4.55
15-10-2016
  Jens Mathisen 47.40
4.55
31-08-1985
  Tore Even Laugerud 47.41
4.55
10-10-2009
2457 Dan Fischer 47.41
4.55
06-10-2012
2458 Steinar Bjelland 47.41
4.55
20-10-1990
2459 Espen Skaufel 47.41
4.55
12-10-2013
  Arne W. Torske 47.42
4.55
15-10-1994
  Svein Roar Svensrud 47.42
4.55
11-10-1997
2460 Emil Tverrli 47.42
4.55
17-09-1988
2461 Lars Eivind Kvarstein 47.42
4.55
13-10-2007
2462 Per Stian Vatne 47.42
4.55
14-10-2006
2463 Jan Ivar Skaar 47.43
4.55
06-10-2012
2464 Øyvind Isaksen 47.43
4.55
10-10-2015
2465 Alejandro Florian 47.43
4.55
13-10-2018
2466 Rolf Østvold 47.43
4.55
30-08-1986
  Christian Steen Eriksen 47.43
4.55
06-10-2001
2467 Joakim Dahlen 47.43
4.55
12-10-2013
2468 Stian Martinsen 47.43
4.55
10-10-2015
2469 Rudy Van Oevelen 47.44
4.55
12-10-2013
  Jens Christian Riege 47.44
4.55
09-10-2004
2470 Lars Overby 47.44
4.55
11-10-2014
  Erik Rolf Hermansen 47.44
4.55
06-10-2012
  Kristian Stenrud 47.44
4.55
15-10-1994
2471 Mikkel Nås 47.44
4.55
13-10-2018
2472 Sven Roger Person 47.44
4.55
09-10-2010
2473 Vidar Kletvang 47.44
4.55
06-10-2012
  Frank Ståle Myrmel 47.44
4.55
07-10-2000
2474 Trond Røstadstuen 47.45
4.55
13-10-2018
  Trond Einar Nilsen 47.45
4.55
06-10-2001
2475 Jørgen Hesjelein 47.45
4.55
09-10-2010
2476 Tore Ødegård 47.45
4.55
13-10-2007
2477 Håvard Atle Skaug 47.45
4.55
12-10-2013
  Tore Even Laugerud 47.45
4.55
11-10-2008
2478 Erik Øverby 47.45
4.55
11-10-2014
  Jan Kristensen 47.46
4.55
11-10-2014
  Gunnar Berge 47.46
4.55
11-10-2014
  Tormod Reiersen 47.46
4.55
11-10-2014
  Trond Inge Carlsen 47.46
4.55
12-10-1996
  Erik Rolf Hermansen 47.46
4.55
08-10-2011
  Kjell Nystad 47.46
4.55
06-10-2012
  Pål Skyrud 47.46
4.55
14-10-2006
2479 Lars-Göran Bäck 47.46
4.55
12-10-2013
2480 Odd Nilsen 47.46
4.55
30-08-1986
2481 Jon Overland 47.46
4.55
08-10-2011
  Runar Thorstensen 47.46
4.55
08-10-2005
2482 Torstein Dyrnes 47.46
4.55
06-10-2012
  Trond Fotland 47.46
4.55
12-10-2013
2483 Harald Vanvik 47.47
4.56
11-10-2008
  Arne Albertsen 47.47
4.56
14-10-1995
  Bjørn Malmberg 47.47
4.56
31-08-1985
  Arne Åsen 47.47
4.56
12-10-2002
  Arne Åsen 47.47
4.56
13-10-2007
  Christian Lyder Heede 47.47
4.56
12-10-2013
  Frank Ståle Myrmel 47.47
4.56
10-10-2009
  Erland Gulbrandsen 47.47
4.56
08-10-2011
  Tore Even Laugerud 47.47
4.56
12-10-2013
  Arne Albertsen 47.47
4.56
15-10-1994
  Leif Aksel Røkke 47.48
4.56
14-10-1989
2484 André Sellæg 47.48
4.56
09-10-2010
2485 Bjørnar Alvestad 47.48
4.56
17-09-1988
2486 Geir Erik Barthold 47.48
4.56
14-10-2017
2487 Olaf Espeland Hansen 47.48
4.56
10-10-2015
2488 Odd Wivegh 47.48
4.56
14-10-1989
  Yngve Sporild Breievne 47.48
4.56
09-10-2010
2489 Håkan Hulander 47.48
4.56
09-10-1999
  Christoffer Nyquist-Andersen 47.48
4.56
13-10-2018
2490 Arvid Johansen 47.49
4.56
11-10-2003
2491 Pavlo Prykhodko 47.49
4.56
15-10-2016
2492 Truls Vikøyr 47.49
4.56
14-10-2017
2493 Nils Gamme 47.49
4.56
11-10-2008
2494 Anders Tosterud 47.49
4.56
10-10-2015
  Torgeir Solbrekken 47.49
4.56
11-10-2003
2495 Knut B Holm 47.49
4.56
11-10-2014
  Kyrre Hansen 47.50
4.56
15-10-2016
  Hans Jardar Reinmann 47.50
4.56
13-10-2007
  Trond S. Hellestrøm 47.50
4.56
19-10-1991
2496 Thomas Vangsnes 47.50
4.56
11-10-2014
  Odd Christoffersen 47.50
4.56
30-08-1986
2497 Audun Gulbrandsen 47.50
4.56
10-10-2015
2498 Thomas Vermes 47.50
4.56
11-10-2003
2499 Morten Simonsen 47.50
4.56
06-10-2012
  Tor Hovde 47.50
4.56
15-10-1994
  Are Meisfjord 47.50
4.56
11-10-2014
2500 Markus Neby 47.50
4.56
13-10-2018
2501 John Rickard Johansen 47.51
4.56
15-10-2016
2502 Tomasz Puzniak 47.51
4.56
14-10-2017
2503 Levi Gravdal 47.51
4.56
09-10-1999
  Svein Nordby 47.51
4.56
11-10-2003
2504 Ole Anders Fuglesang 47.51
4.56
08-10-2011
2505 Terje Negård 47.51
4.56
13-10-2018
2506 Christian Ramstad 47.51
4.56
11-10-2014
  Kåre Nordang 47.51
4.56
06-10-2001
  Bjørn Malmberg 47.51
4.56
29-08-1987
  Tore Even Laugerud 47.51
4.56
11-10-2003
  Svein Roar Svensrud 47.52
4.56
06-10-2001
2507 Vegar Solnørdal 47.52
4.56
11-10-2008
  Tom Andre Christiansen 47.52
4.56
13-10-2018
  Eivind Kristoffersen 47.52
4.56
11-10-2008
  Vidar Frisk Svendsen 47.52
4.56
12-10-1996
2508 Thomas Bjørnskau 47.52
4.56
13-10-2018
2509 Erik Landa 47.52
4.56
13-10-2018
2510 Robert Hansen 47.53
4.56
14-10-2017
2511 Sigurd Aspdal 47.53
4.56
11-10-1997
  Harald Hegerberg 47.53
4.56
08-10-2011
  Arne-Vetle Gulliksen 47.53
4.56
13-10-2018
2512 Odd Magne Gjerde 47.53
4.56
10-10-2009
  Joachim R Magelssen 47.53
4.56
08-10-2005
  Kjell Nystad 47.53
4.56
07-10-2000
  Aleksander Hestevold 47.53
4.56
14-10-2017
2513 Sivert Søvik 47.53
4.56
11-10-2014
  Vegard Gjelsnes Ødegården 47.53
4.56
08-10-2011
  Tom Andersen 47.53
4.56
14-10-2006
  Lars-Göran Bäck 47.54
4.56
09-10-2010
  Even Neeb 47.54
4.56
14-10-2017
2514 Alf Fossheim 47.54
4.56
11-10-1997
2515 Olav Landsverk 47.54
4.56
10-10-2009
  Torleif Slora Kristiansen 47.54
4.56
30-08-1986
2516 Arne Midtlund 47.54
4.56
12-10-2013
  Phillip Smoland 47.54
4.56
14-10-1995
2517 Arne Tveita 47.54
4.56
10-10-1998
2518 Leiv Peter Løvold 47.55
4.56
09-10-2010
2519 Johan Sæther 47.55
4.56
17-09-1988
  Bent Grini 47.55
4.56
11-10-2014
2520 Kurt Susegg 47.55
4.56
19-10-1991
  Leif Øverland 47.55
4.56
10-10-2015
2521 John Grue 47.56
4.56
09-10-2010
  Kåre Klevjer 47.56
4.56
12-10-2013
2522 Gustav Røyert 47.56
4.56
17-09-1988
  Trond Einar Nilsen 47.56
4.56
12-10-2002
2523 Halvor Berkaas 47.56
4.56
13-10-2007
  Roger Eilertsen 47.56
4.56
07-10-2000
2524 Joachim Johnsen 47.57
4.57
14-10-2017
2525 Vidar Sørum 47.57
4.57
11-10-1997
2526 Alexandre Varasson 47.57
4.57
10-10-2015
2527 Ola Swensson 47.57
4.57
13-10-2018
2528 Ivar Noer 47.57
4.57
10-10-2015
  Andreas Christensen 47.57
4.57
09-10-2010
  Tore Even Laugerud 47.57
4.57
09-10-1999
  Andreas Reinhardt 47.57
4.57
08-10-2011
2529 Andreas Rosén 47.57
4.57
13-10-2018
2530 Knut Ravnås 47.57
4.57
11-10-2003
  Rolf Helge Olsen 47.57
4.57
10-10-1998
2531 Olivier Girardot 47.57
4.57
15-10-2016
  Trond Kiserud 47.58
4.57
12-10-2013
  Neil Anton Heggernes 47.58
4.57
11-10-2008
  Jan Kristensen 47.58
4.57
10-10-2009
  Sverre Lang 47.58
4.57
10-10-1998
2532 Pål Flodin 47.58
4.57
13-10-2018
2533 Lars Johansen 47.58
4.57
06-10-2012
2534 Svein-Tore Landsverk 47.58
4.57
12-10-2013
2535 Stein Solvik 47.58
4.57
09-10-2010
  Christian Lyder Heede 47.59
4.57
13-10-2007
2536 Tony Halvorsen 47.59
4.57
13-10-2018
2537 Espen Halvorsen 47.59
4.57
10-10-2015
  Jan Mansrud 47.59
4.57
14-10-1995
2538 Eirik Vassvåg 47.59
4.57
12-10-2013
  Øivind Lundberg 47.59
4.57
15-10-1994
2539 Arne Iversen 47.59
4.57
09-10-2010
  Gunnar Berge 47.59
4.57
10-10-2009
  Nils Gamme 47.59
4.57
09-10-2010
2540 Kristian Gulli Larsen 48.00
4.57
06-10-2012
  Christoffer Wang 48.00
4.57
15-10-2016
2541 Andreas Strømberg 48.00
4.57
11-10-2014
2542 Ånund Eggen-Vaa 48.00
4.57
14-10-2017
  Mathis Bjørgan 48.00
4.57
06-10-2001
2543 Eirik Lund 48.00
4.57
13-10-2007
2544 Ørjan Stene 48.00
4.57
13-10-2018
  Per Einar Mosfjell 48.00
4.57
11-10-2014
2545 Helge Andersen 48.01
4.57
15-10-2016
2546 Trond Håvard Søreng 48.01
4.57
13-10-2018
  Rolf Helge Olsen 48.01
4.57
09-10-1999
  Øyvind Huse 48.01
4.57
10-10-2015
  Hans-Ole Solheim 48.01
4.57
14-10-1995
  Espen Stokkereit 48.01
4.57
15-10-2016
2547 Arnfinn Sandsengen 48.01
4.57
07-10-2000
2548 Tore Lervik 48.01
4.57
14-10-2017
2549 Mohsin Ramani 48.02
4.57
15-10-2016
2550 Johan Noraker Nos 48.02
4.57
14-10-2017
  Håvard Bævre 48.02
4.57
11-10-2008
  Harald Romundset 48.03
4.57
09-10-2010
2551 Erik Erici 48.03
4.57
12-10-2013
2552 Erik Watz 48.03
4.57
15-10-1994
2553 Jørgen Gill 48.03
4.57
10-10-2015
2554 David Løvbræk 48.04
4.57
10-10-2009
  Olav Kvale 48.04
4.57
08-10-2011
  Roar Guntvedt 48.04
4.57
14-10-2006
  Runar Ove Moe 48.04
4.57
14-10-1989
2555 Jan Jacobsen 48.04
4.57
17-09-1988
2556 Espen Aas Sviland 48.04
4.57
15-10-2016
  Tore Even Laugerud 48.04
4.57
06-10-2012
2557 Thomas Monsen 48.04
4.57
09-10-2010
2558 Asbjørn Møllegaard 48.04
4.57
06-10-2001
  Kjell Henriksen 48.05
4.57
19-10-1991
  Trond Thorstensen 48.05
4.57
11-10-2014
  Magne Løvø 48.06
4.58
11-10-2008
  Bjørn Ole Inglingstad 48.06
4.58
11-10-2008
2559 Vidar Fjell 48.06
4.58
09-10-2004
  Christian Lyder Heede 48.06
4.58
09-10-2010
2560 Svein Smedsrud 48.06
4.58
11-10-1997
2561 Lars Kenneth Johnsen 48.06
4.58
11-10-2008
2562 John Walstad 48.06
4.58
12-10-2013
  Kjell Johannesen 48.06
4.58
08-10-2005
2563 Peter V.D. Ivan 48.06
4.58
14-10-2017
2564 Nicolai Klever 48.07
4.58
14-10-2017
  Thomas Jahnsen 48.07
4.58
14-10-2017
  Vemund Wemundstad 48.08
4.58
11-10-2003
2565 Arik Ozer 48.08
4.58
06-10-2012
  Erik Oseth 48.08
4.58
11-10-2008
  Olav Kvale 48.08
4.58
06-10-2012
2566 Ibrahim Bulut 48.08
4.58
12-10-2013
2567 Christoph Langer 48.08
4.58
15-10-2016
2568 Rolf Roaas 48.08
4.58
06-10-2001
2569 Fredrik Pettersen 48.08
4.58
13-10-2018
2570 Theodor Haavik Eriksen 48.08
4.58
10-10-2015
2571 Stian L. Andresen 48.08
4.58
11-10-2008
2572 Terje Scavenius 48.08
4.58
14-10-1989
  Ragnar Solberg 48.09
4.58
14-10-2006
2573 Peyman Fard 48.09
4.58
06-10-2012
2574 Thor With 48.09
4.58
13-10-2018
  Kåre Klevjer 48.09
4.58
11-10-2008
  Bernt Lie 48.10
4.58
11-10-2014
  Bendik Eika 48.10
4.58
12-10-2013
2575 Peer Morten Løchting 48.10
4.58
10-10-2015
2576 Tomas Wang-Johannessen 48.10
4.58
09-10-2010
2577 Arnt Opsal 48.10
4.58
07-10-2000
  Ram Rayamajhi 48.10
4.58
13-10-2018
  Trond Engblad 48.11
4.58
09-10-1999
2578 Stein Ove Raaen 48.11
4.58
17-09-1988
  Øivind Aksberg 48.11
4.58
12-10-2013
2579 Lars Havig Berge 48.11
4.58
14-10-2017
  Øivind Ingebretsen 48.11
4.58
20-10-1990
2580 Morten Krogstad 48.11
4.58
14-10-1989
  Kim Sekkelsten 48.11
4.58
08-10-2011
2581 Marcus Kiønig 48.11
4.58
11-10-2014
  Leif Aksel Røkke 48.11
4.58
14-10-2017
  Per Bøe 48.11
4.58
11-10-2014
  Thomas Lindgaard 48.12
4.58
08-10-2011
  Tom Scharning 48.12
4.58
13-10-2018
  Arne Åsen 48.12
4.58
08-10-2005
2582 Tobias Knøsmoen 48.12
4.58
10-10-2015
2583 Krister Mindrebøe 48.12
4.58
10-10-2015
  Lars-Göran Bäck 48.12
4.58
08-10-2011
  Bjørn Kristoffersen 48.12
4.58
11-10-2003
2584 Jonas Buskop 48.12
4.58
13-10-2018
2585 Tom Leger 48.13
4.58
31-08-1985
  Trond Thorstensen 48.13
4.58
11-10-2003
2586 Reidar Maagerø 48.13
4.58
10-10-1998
  Nils Gunnar Landsverk 48.13
4.58
11-10-2014
2587 Martin Palm 48.13
4.58
13-10-2018
2588 Ove Hamre 48.14
4.58
13-10-2018
  Terje Nyheim 48.14
4.58
30-08-1986
  Arve Øverli 48.14
4.58
12-10-2013
  Arve Lid 48.14
4.58
11-10-2003
  Joachim Tesaker 48.14
4.58
19-10-1991
  Runar Thorstensen 48.14
4.58
11-10-2008
  Steinar Fjeldheim 48.14
4.58
11-10-1997
  Tobias Knøsmoen 48.15
4.58
15-10-2016
  Børre Sunde 48.15
4.58
09-10-2010
2589 Cato Børresen 48.15
4.58
14-10-2017
  Hans Jardar Reinmann 48.15
4.58
11-10-2008
2590 Alf Stokstad 48.15
4.58
17-09-1988
  Bjørn Kristoffersen 48.15
4.58
14-10-2006
2591 Trym Trymbo 48.15
4.58
15-10-2016
  Roy Fenstad 48.15
4.58
13-10-2018
  Vidar Frisk Svendsen 48.15
4.58
10-10-1998
2592 Bjørn Vidnes 48.15
4.58
11-10-2014
2593 Olav Nesheim 48.15
4.58
20-10-1990
2594 Gisle Justad 48.16
4.59
08-10-2011
2595 Erling Hjelmeseth 48.16
4.59
13-10-2007
  Kjell Johannesen 48.16
4.59
19-10-1991
2596 Erlend Angelo 48.16
4.59
11-10-2014
2597 Solveig Lie Støverud 48.16
4.59
15-10-2016
  Vidar Frisk Svendsen 48.16
4.59
09-10-1999
  Arild Amundsen 48.16
4.59
12-10-1996
  Leif Øverland 48.16
4.59
09-10-2010
2598 Simen Ingelsrud 48.16
4.59
14-10-2017
  Trond Inge Carlsen 48.17
4.59
12-10-2002
  Arne Albertsen 48.17
4.59
07-10-2000
2599 Audun De Flon 48.17
4.59
15-10-2016
2600 Tom Lilleløkken 48.17
4.59
10-10-2015
2601 Aage Kvalbein 48.17
4.59
11-10-1997
  Joakim Wethal 48.17
4.59
08-10-2011
2602 Steffen Aagedal 48.17
4.59
13-10-2007
2603 Sveinung Bleikvin 48.17
4.59
07-10-2000
  Nils Arne Råsholm 48.18
4.59
15-10-2016
  Per-Steinar Aasebø 48.18
4.59
14-10-2006
2604 Eirik Skotte-Haugerud 48.18
4.59
13-10-2018
2605 Håkon Brevik 48.18
4.59
12-10-2013
  Alan Tahir 48.18
4.59
09-10-2010
  Håkon Brevik 48.18
4.59
14-10-2017
2606 Espen Aagaard 48.18
4.59
12-10-2013
2607 Kjetil Føleide Isaksen 48.18
4.59
12-10-2013
  Asgeir Skaret 48.18
4.59
14-10-2017
2608 Torbjørn Dahl 48.18
4.59
10-10-2015
  Jørgen Røland 48.18
4.59
10-10-2015
2609 Arne Jensen 48.18
4.59
11-10-2008
2610 Øyvind Banne 48.18
4.59
09-10-1999
  Anders Ask 48.19
4.59
13-10-2018
  Maurice D. Parker 48.19
4.59
12-10-1996
  Runar Ove Moe 48.19
4.59
14-10-1995
2611 Espen Hallen 48.19
4.59
15-10-1994
  Henrik Karlson 48.19
4.59
11-10-2008
  Rolf Helge Olsen 48.19
4.59
06-10-2001
2612 Egil Holter Sæthre 48.19
4.59
11-10-2014
  Tom Andersen 48.19
4.59
10-10-2009
  Ketil Sigde 48.19
4.59
13-10-2018
  Ståle Neuendorff 48.19
4.59
12-10-1996
2613 Bjørn Peder Haugen 48.19
4.59
06-10-2012
  Thore Kristensen 48.19
4.59
09-10-2010
  Eirik Chambe-Eng 48.19
4.59
14-10-2006
2614 Kurt Kristiansen 48.19
4.59
30-08-1986
  Bjørn Kristoffersen 48.19
4.59
09-10-2004
  Per Øystein Flatmo 48.19
4.59
11-10-1997
  Erik Oseth 48.20
4.59
12-10-1996
2615 Per Kleive 48.20
4.59
30-08-1986
  Eivind Engebrethsen 48.20
4.59
10-10-2015
2616 Øystein Nilsen 48.20
4.59
11-10-1997
2617 Tommy Godiksen 48.20
4.59
08-10-2011
2618 Tom Erik Andersen 48.20
4.59
13-10-2018
2619 Inge Sverre Bødtker 48.20
4.59
31-08-1985
2620 Odd Henry Hansen 48.20
4.59
30-08-1986
  Knut Bjørn Stokke 48.20
4.59
11-10-2008
  Trond Inge Carlsen 48.20
4.59
11-10-1997
  Bjørn Malmberg 48.20
4.59
14-10-1989
2621 Rolf Holum 48.20
4.59
08-10-2011
2622 Kristian Tandberg 48.21
4.59
11-10-2014
2623 Tor K. Tveter 48.21
4.59
30-08-1986
2624 Dag Ragnvald Abrahamsen 48.21
4.59
11-10-2008
  Eirik Vassvåg 48.21
4.59
10-10-2015
2625 Trond Owren 48.21
4.59
11-10-2014
2626 Paul Batt-Randen 48.21
4.59
17-09-1988
  Jørgen Burdal 48.21
4.59
12-10-2013
2627 Dan Sødergren 48.21
4.59
08-10-2011
  Leif Øverland 48.22
4.59
13-10-2018
2628 Hans Terje Nesbråten 48.22
4.59
11-10-2014
2629 Pål Rune Wang 48.22
4.59
12-10-1996
2630 Svein Kåre Aas 48.22
4.59
10-10-2015
  Svein Smedsrud 48.23
4.59
12-10-1996
  Nils Gamme 48.23
4.59
10-10-2009
  Theodor Berre Jacobsen 48.23
4.59
15-10-2016
2631 Martin Hagen 48.23
4.59
12-10-2013
  Stein Ove Raaen 48.24
4.59
31-08-1985
  Frode Klevstul 48.24
4.59
09-10-2010
2632 Richard Egede-Nissen 48.24
4.59
08-10-2011
2633 Bård Krane 48.24
4.59
08-10-2011
2634 Kristian Bjerke-Gulstuen 48.25
4.59
06-10-2012
2635 Leif N. Olsen 48.25
4.59
29-08-1987
  Vegard Aanonsen 48.25
4.59
08-10-2011
  Jan Novotny 48.25
4.59
12-10-1996
2636 Torje Strøm Linnerud 48.25
4.59
10-10-2009
  Arve Øverli 48.25
4.59
11-10-2014
  Kjetil Nerland 48.25
4.59
11-10-1997
  Fredrik Gaustad 48.26
5.00
10-10-2015
2637 Håkon Carlsen 48.26
5.00
14-10-2017
2638 Evgeny Manyukov 48.26
5.00
10-10-2015
  Einar Rønneberg 48.26
5.00
19-10-1991
  Hans Henrik Andresen 48.26
5.00
11-10-2008
  Gunnar Berge 48.26
5.00
08-10-2011
  Erik Hysestad 48.26
5.00
15-10-1994
  Frank Ståle Myrmel 48.26
5.00
06-10-2001
2639 Håvard Bergene 48.26
5.00
13-10-2018
  Bjørne Syversten 48.26
5.00
12-10-2013
  Lars-Göran Bäck 48.26
5.00
11-10-2014
2640 Geir Hande 48.26
5.00
10-10-2009
2641 Atle Kristiansen 48.27
5.00
19-10-1991
  Arne Åsen 48.27
5.00
14-10-2006
2642 Per Reklingsholmen 48.27
5.00
11-10-1997
2643 Robert Schou 48.27
5.00
15-10-2016
2644 Tor Nilsen 48.27
5.00
09-10-2010
2645 Magnus Justad 48.27
5.00
14-10-2017
  Eivind Klubbenes 48.27
5.00
08-10-2005
2646 Frode Torske 48.27
5.00
17-09-1988
2647 Christopher Haugli Sørensen 48.28
5.00
08-10-2011
  Sverre Lang 48.28
5.00
06-10-2001
2648 Nils Olav Refsdal 48.28
5.00
11-10-2014
2649 Martin Espe 48.28
5.00
17-09-1988
2650 Sven Holmsen 48.28
5.00
09-10-1999
2651 Leif-Ove Hansen 48.28
5.00
10-10-2009
  Sverre Lang 48.28
5.00
12-10-2002
  Ragnar Solberg 48.29
5.00
09-10-2010
2652 Christian Dahl 48.29
5.00
14-10-2017
2653 Andreas Simonsen 48.29
5.00
11-10-2008
2654 Kjetil Mørk Sveaas 48.29
5.00
12-10-2013
2655 Stein Roger Sollien 48.29
5.00
10-10-2009
  Rolf Roaas 48.30
5.00
12-10-2002
2656 Ove Montgomery 48.30
5.00
20-10-1990
2657 Jan Kolstad 48.30
5.00
15-10-1994
2658 Ole Erik Gunnulfsen 48.30
5.00
14-10-1989
2659 Jarle Kluge 48.30
5.00
15-10-2016
2660 Svein Uno Kletvang 48.30
5.00
06-10-2012
  Jan Tore Hauger 48.30
5.00
08-10-2011
2661 Ole Kr. Bergsgjerdet 48.30
5.00
20-10-1990
  Vidar Frisk Svendsen 48.31
5.00
11-10-2003
  Tom Weum 48.31
5.00
14-10-1995
  Hein Haraldsen 48.31
5.00
08-10-2005
  Tor Bru 48.31
5.00
07-10-2000
  Per Bøymo 48.31
5.00
09-10-2010
2662 Terje Våde 48.31
5.00
20-10-1990
2663 André Strand 48.31
5.00
10-10-2015
  Per Øystein Flatmo 48.31
5.00
09-10-1999
2664 Lars Hovland 48.32
5.00
10-10-2015
  Alexander Scheen Jensen 48.32
5.00
10-10-2015
2665 Rune Svendsen 48.32
5.00
19-10-1991
2666 Ivar Grindaker 48.32
5.00
31-08-1985
2667 Kurt Erik Brinch 48.32
5.00
29-08-1987
  Tony Keshtjella 48.32
5.00
11-10-2008
  Ola Sørengen 48.32
5.00
10-10-2015
  Fredrik Gaustad 48.32
5.00
11-10-2014
2668 Cato Skaugrud 48.33
5.00
06-10-2012
2669 Kjell Håkon Jordskogen 48.33
5.00
11-10-2014
2670 Ole Tommy Lid-Strand 48.33
5.00
08-10-2011
  Øyvind Huse 48.33
5.00
12-10-2013
2671 Per Pfister 48.33
5.00
14-10-2006
2672 Knut Vatsendvik 48.33
5.00
12-10-2013
2673 Thomas Grøstad 48.33
5.00
13-10-2007
2674 Volker Kluge 48.34
5.00
15-10-2016
2675 Christian Lyster 48.34
5.00
11-10-2014
2676 Jack Fischer Eriksen 48.34
5.00
06-10-2012
2677 Ginas Budrys 48.34
5.00
14-10-2017
2678 Jørn David Adolfsen 48.34
5.00
08-10-2011
2679 Morten Pettersen 48.34
5.00
13-10-2018
2680 Kjell Berggren 48.34
5.00
17-09-1988
  Espen Andersen 48.34
5.00
19-10-1991
2681 Erlend Aurmo 48.35
5.01
12-10-2013
  Alf Inge Cleve-Stiansen 48.35
5.01
13-10-2018
  Øivind Lundberg 48.35
5.01
19-10-1991
2682 Gunnar Antonsen 48.35
5.01
12-10-1996
  Arne Åsen 48.35
5.01
07-10-2000
  Svein Erik Wiig 48.35
5.01
06-10-2001
2683 Kristian H Pedresen 48.35
5.01
12-10-1996
  Martin Kleppe Asphjell 48.35
5.01
06-10-2012
2684 Svein Olav Dyrhol 48.35
5.01
14-10-2017
  Pål Rune Wang 48.36
5.01
14-10-2006
2685 Ole Petter Lien 48.36
5.01
08-10-2005
  Tore Lervik 48.36
5.01
13-10-2018
  Hein Haraldsen 48.36
5.01
09-10-2010
  Per Øystein Flatmo 48.37
5.01
08-10-2011
2686 Tor Erik Totland 48.37
5.01
17-09-1988
2687 Peder Olav Søvik 48.37
5.01
10-10-2009
  Øivind Lundberg 48.38
5.01
14-10-1995
2688 Harald Bye 48.38
5.01
13-10-2018
2689 Jan Erik Gullhaug 48.38
5.01
11-10-2014
  Arild Haraldsen 48.39
5.01
06-10-2001
  Reidar Hansen 48.39
5.01
09-10-1999
2690 Gisle Langen Enstad 48.39
5.01
12-10-2013
  Nils Olav Refsdal 48.39
5.01
06-10-2012
2691 Petter Østreng 48.39
5.01
14-10-2017
  Bjørn Malmberg 48.39
5.01
17-09-1988
  Anders Skjelbek 48.39
5.01
11-10-2014
  Magne Ø. Eriksen 48.39
5.01
10-10-2009
2692 Jan Holt 48.39
5.01
31-08-1985
2693 Tom Ivar Wister 48.40
5.01
13-10-2018
  Lars-Göran Bäck 48.40
5.01
10-10-2015
  Jan Svaheim 48.40
5.01
10-10-2009
  Roar Guntvedt 48.40
5.01
12-10-2013
  Ketil Stølen 48.40
5.01
08-10-2011
2694 Erik Lunde 48.40
5.01
14-10-2017
  Thor Inge Tollehaug 48.41
5.01
15-10-2016
2695 Pieter-Jan Takens 48.41
5.01
30-08-1986
2696 Bjørn Einar Larsen 48.41
5.01
11-10-2014
2697 Geir-Kristian Slydahl 48.41
5.01
10-10-2015
2698 Tor-Øyvind Lehmann 48.42
5.01
13-10-2018
  Anders Chr. Enger 48.42
5.01
11-10-2014
  Reidar Hansen 48.42
5.01
10-10-1998
2699 Yngve Angelo 48.42
5.01
11-10-2014
  Tom Andersen 48.42
5.01
13-10-2007
2700 Terje Fuglseth 48.42
5.01
13-10-2018
2701 Magnus Sagplass 48.42
5.01
10-10-2015
2702 Lasse Zetterstrøm 48.42
5.01
10-10-2015
2703 Tron Cato Mellegård 48.43
5.01
10-10-2015
  Erik Rolf Hermansen 48.43
5.01
11-10-2008
2704 Sjur Grindstuen 48.43
5.01
12-10-2013
2705 Jørn Myklebust 48.43
5.01
10-10-2015
2706 Atle Nikolaisen 48.43
5.01
14-10-2017
2707 Ilia Serpisnky 48.43
5.01
11-10-2003
2708 Christian Andersen 48.43
5.01
10-10-2009
2709 Stig Arnesen 48.43
5.01
14-10-2017
2710 Viktor Israelsbakk 48.43
5.01
19-10-1991
2711 Kåre Svensson 48.43
5.01
13-10-2007
2712 Gaute Floer Johnsen 48.43
5.01
06-10-2012
2713 Rogeir Gotheim 48.43
5.01
13-10-2018
  Erik Oseth 48.44
5.01
13-10-2007
  Egil Smestad 48.44
5.01
09-10-2010
  Tor Otto Strøm 48.44
5.01
11-10-2008
2714 Erling Erlandsen 48.44
5.01
11-10-1997
  Jan Hegerberg 48.44
5.01
17-09-1988
  Arne Grøtting 48.45
5.02
07-10-2000
2715 Per Ivar Tiller 48.45
5.02
19-10-1991
  Stig-Olof Olsson 48.45
5.02
12-10-2013
2716 Bjarne Veland Sletten 48.45
5.02
10-10-2015
  Kjetil Landsverk 48.45
5.02
15-10-2016
2717 Steinar Gjerholm 48.46
5.02
17-09-1988
2718 Eivind Rongved 48.46
5.02
09-10-1999
2719 Nils Thomas Brevik 48.46
5.02
09-10-2010
2720 Stian Sommerfelt Hovung 48.47
5.02
12-10-2013
2721 Svein Drtina 48.47
5.02
10-10-2015
2722 Kjetil Standal 48.47
5.02
06-10-2001
2723 Jon Røsok 48.47
5.02
09-10-2010
2724 Harald Moen 48.47
5.02
12-10-2002
  Olav Pettersen 48.47
5.02
10-10-1998
  Arnt Opsal 48.47
5.02
06-10-2001
  Kjell Berggren 48.47
5.02
19-10-1991
2725 Karl Gustavsen 48.48
5.02
09-10-2004
2726 Herman Otterlei 48.48
5.02
13-10-2018
  Thomas Melby 48.49
5.02
11-10-2008
  Vidar Frisk Svendsen 48.49
5.02
10-10-2009
  Odd Christer Brovig 48.49
5.02
13-10-2018
  Ragnar Solberg 48.49
5.02
09-10-1999
2727 Norvald Steen 48.50
5.02
30-08-1986
2728 Anders Tveit 48.50
5.02
08-10-2011
2729 Geir Arne Fremstad 48.50
5.02
06-10-2012
  Svein Kåre Aas 48.50
5.02
09-10-2010
2730 Bjørn Guttormsen 48.51
5.02
09-10-2010
  Tor-Gunnar Lund 48.51
5.02
06-10-2012
  Geir Hansen 48.52
5.02
14-10-2017
2731 Per Ivar Tønnessen 48.52
5.02
09-10-2004
2732 Henrik Ørnholt 48.52
5.02
12-10-2013
2733 Tommy Skjervold 48.52
5.02
09-10-2010
2734 Knut Sjølie 48.52
5.02
13-10-2018
  Kim Sekkelsten 48.53
5.02
08-10-2005
  Leif Aksel Røkke 48.53
5.02
30-08-1986
  Odd Magne Gjerde 48.53
5.02
08-10-2011
  Bjørn Helge Holte 48.53
5.02
11-10-2008
  Even Rudå 48.53
5.02
06-10-2001
  Runar Ove Moe 48.53
5.02
15-10-1994
  Herman Otterlei 48.53
5.02
15-10-2016
  Tobias Knøsmoen 48.53
5.02
14-10-2017
2735 Erling Kielland 48.53
5.02
13-10-2007
  Per Øystein Flatmo 48.54
5.02
11-10-2008
2736 Magnus Husa 48.54
5.02
14-10-2017
2737 Håvard Langseth 48.54
5.02
31-08-1985
2738 Tor Arne Haugen 48.54
5.02
08-10-2011
2739 Helge Kolle 48.55
5.03
20-10-1990
  Gunnar Berge 48.55
5.03
06-10-2012
  Geir Henrik Sund Sæther 48.55
5.03
10-10-2015
  Per Magnus Holt 48.55
5.03
14-10-2017
2740 Tomas Torp 48.55
5.03
13-10-2018
2741 Petter Breigutu 48.55
5.03
11-10-2014
  Ole Kristian Brastad 48.56
5.03
11-10-2014
  Espen Aass 48.56
5.03
11-10-1997
  Frank Grymyr 48.56
5.03
11-10-2008
  Ram Rayamajhi 48.56
5.03
12-10-2013
2742 Tore Lønøy 48.56
5.03
12-10-2013
  Tom Ljosåk 48.56
5.03
11-10-2014
  Jan Hegerberg 48.56
5.03
30-08-1986
2743 Dag Sverre Jonstad 48.57
5.03
13-10-2018
  Dagfinn Myhre 48.57
5.03
19-10-1991
  Petter Østreng 48.57
5.03
15-10-2016
2744 Torstein Jensen 48.57
5.03
10-10-2015
  Bjørn-Ove Aalerud 48.57
5.03
07-10-2000
  Thomas Frich Lien 48.57
5.03
10-10-2009
  Andreas Østereng 48.57
5.03
06-10-2012
  Sigurd Steensæth 48.57
5.03
12-10-2002
2745 Børge Mælum 48.57
5.03
10-10-2015
2746 Ketil Modell 48.58
5.03
10-10-2015
  Tom Weum 48.58
5.03
10-10-1998
2747 David Simons 48.58
5.03
12-10-2013
2748 Yuriy Pylypchenko 48.58
5.03
14-10-2017
2749 Vigleik Leira 48.58
5.03
30-08-1986
  Ole Øren 48.58
5.03
14-10-1995
  Ole Kristian Brastad 48.58
5.03
10-10-2015
  Hans Ove Ljosåk 48.58
5.03
14-10-2017
  Pål Rune Wang 48.58
5.03
11-10-1997
2750 Truls Lutnæs 48.58
5.03
13-10-2018
2751 Øystein Hodnekvam Nyheim 48.58
5.03
12-10-2013
2752 Magnus Moltzau 48.59
5.03
15-10-2016
2753 Svein Hansen 48.59
5.03
13-10-2007
2754 Terje Ropstad 48.59
5.03
15-10-2016
2755 Terje Sand 48.59
5.03
08-10-2011
  Arnt Opsal 48.59
5.03
09-10-1999
2756 Morten Midttun 48.59
5.03
15-10-2016
  Steinar Fjeldheim 48.59
5.03
14-10-1995
2757 Morten Hogsnes 49.00
5.03
12-10-2013
  Håkon Drolsum Røkenes 49.00
5.03
14-10-2017
2758 Claus Lindtvedt 49.00
5.03
15-10-1994
2759 Esben Stenwig 49.00
5.03
12-10-2013
  Vegard Aanonsen 49.00
5.03
06-10-2012
2760 Stian Grannes 49.00
5.03
09-10-2010
2761 Ola Trøyflat 49.00
5.03
12-10-2002
2762 Kristian Holden 49.00
5.03
14-10-1995
2763 Morten Giske 49.00
5.03
19-10-1991
2764 Andreas Kristiansen 49.00
5.03
15-10-2016
2765 Aasmund Amundsen 49.01
5.03
14-10-2017
  Tore Even Laugerud 49.01
5.03
11-10-2014
  Kristian Sørbo 49.01
5.03
09-10-1999
  Sverre Kristiansen 49.01
5.03
14-10-2017
  Arne Albertsen 49.01
5.03
20-10-1990
  Jørgen Burdal 49.01
5.03
11-10-2014
2766 Marius Engen 49.01
5.03
13-10-2018
2767 Arne Stenhaug 49.01
5.03
10-10-2015
  Petter Breigutu 49.01
5.03
12-10-2013
2768 Jostein Fredriksen 49.02
5.03
14-10-2017
2769 Hans-Petter Syvertsen 49.02
5.03
06-10-2012
  Tom Andersen 49.02
5.03
09-10-2010
  Ole Alexander Opdalshei 49.03
5.03
13-10-2018
  Erling Kielland 49.03
5.03
10-10-2009
2770 Markus Foss 49.03
5.03
11-10-2014
  Ivar Noer 49.03
5.03
11-10-2014
  Kjell Nystad 49.03
5.03
11-10-2003
  Per Arne Skrede 49.04
5.04
09-10-2010
2771 Ketil Moen 49.04
5.04
19-10-1991
  Per Ivar Tønnessen 49.04
5.04
14-10-2006
  Stein Ove Raaen 49.04
5.04
30-08-1986
2772 Arne Bjørn Berger 49.04
5.04
31-08-1985
  Mads Lolland 49.04
5.04
08-10-2011
  Knut Brobakken 49.04
5.04
10-10-2015
2773 Marius Jenssen 49.05
5.04
11-10-2014
  Dag Amundsen 49.05
5.04
14-10-2017
  Tom Weum 49.05
5.04
11-10-1997
  Stian Grannes 49.05
5.04
06-10-2012
  Tom Weum 49.05
5.04
11-10-2003
2774 Rolf B. Nybakk 49.05
5.04
09-10-2004
2775 Ola Hauge Vardebakken 49.05
5.04
09-10-2010
2776 Andreas Solberg 49.05
5.04
15-10-2016
2777 Dag Trygve Bakke 49.05
5.04
10-10-2015
2778 Øystein Lindboe 49.06
5.04
06-10-2001
2779 Martin Heggedal 49.06
5.04
13-10-2018
  Magnus Hansen 49.06
5.04
12-10-2013
2780 Arne Halvorsen 49.06
5.04
14-10-2006
2781 Trond K. Haraldsen 49.06
5.04
14-10-1995
2782 Eirik Åsheim 49.06
5.04
11-10-2014
  Arvid Karlsen 49.06
5.04
11-10-2014
2783 Paul Helliesen 49.06
5.04
14-10-2017
2784 Lars Bo Holm Pedersen 49.06
5.04
13-10-2007
2785 Jon Erland Heesen 49.07
5.04
17-09-1988
  Christian Lyder Heede 49.07
5.04
08-10-2011
  Tobias Knøsmoen 49.07
5.04
13-10-2018
  Tom-Erik Valsø 49.07
5.04
10-10-2015
  Ole Kristian Brastad 49.07
5.04
11-10-2008
2786 Peder Ludvig Sætre 49.08
5.04
15-10-2016
2787 Terje Osmundsen 49.08
5.04
10-10-2009
2788 Eivind Rose Nilsen 49.08
5.04
10-10-2015
  Pål Rune Wang 49.08
5.04
11-10-2003
2789 Oddbjørn Strøm 49.08
5.04
14-10-2017
  Stig Arnesen 49.09
5.04
15-10-2016
2790 Steinar Sidselrud 49.09
5.04
07-10-2000
2791 Kristoffer Fuglerud Ask 49.09
5.04
10-10-2009
  Rolf Roaas 49.09
5.04
11-10-2003
  Espen Nystad 49.09
5.04
14-10-2017
  Ragnar Solberg 49.09
5.04
11-10-1997
2792 Jonathan Amario 49.09
5.04
06-10-2012
  Harald Hegerberg 49.09
5.04
11-10-2014
  Stein Owe Hansen 49.09
5.04
14-10-1995
  Pål Rune Wang 49.10
5.04
09-10-2004
2793 Ole Ivar Barkenæs 49.10
5.04
10-10-2015
  Johan Hindahl 49.10
5.04
12-10-1996
2794 Stein Jørgen Nilsen 49.10
5.04
10-10-2015
2795 Ola Eriksen 49.10
5.04
13-10-2018
2796 Tobias Knøsmoen 49.10
5.04
12-10-2013
  Håkon Brevik 49.11
5.04
15-10-2016
2797 Erling Kiellland 49.11
5.04
11-10-2008
  Tony Keshtjella 49.11
5.04
10-10-2009
2798 Per Wennemo 49.11
5.04
17-09-1988
  Sondre Sandvik 49.11
5.04
11-10-2003
  Thomas Grøstad 49.11
5.04
11-10-2008
2799 Are Ulseth 49.11
5.04
12-10-2002
2800 Thomas Røst Stenerud 49.11
5.04
13-10-2018
2801 Mehdi Sahba 49.12
5.04
11-10-2014
2802 Tom Vavik 49.12
5.04
12-10-2002
  Per Øystein Flatmo 49.12
5.04
14-10-2006
2803 Svein Briså 49.13
5.04
20-10-1990
  Eirik Vassvåg 49.13
5.04
15-10-2016
  Knut Bjørn Stokke 49.13
5.04
12-10-2013
  Reidar Søbstad 49.13
5.04
13-10-2007
  Ola Trøyflat 49.13
5.04
11-10-2003
  Svein Hansen 49.13
5.04
11-10-2008
  Arne Albertsen 49.13
5.04
12-10-2002
  Helge Ilseng 49.13
5.04
14-10-2017
2804 Tommy Mythe 49.14
5.05
11-10-2014
2805 Leif Helge Haugum 49.14
5.05
14-10-1995
  Hans Anders Brastad 49.14
5.05
14-10-2017
2806 Anders Reinemo-Wålberg 49.14
5.05
10-10-2015
2807 Håkon Vestmoen 49.14
5.05
12-10-2013
2808 Vegard Bjerkvik 49.14
5.05
15-10-2016
2809 Peter Gulliksen 49.15
5.05
10-10-2009
2810 Øivind Tesaker 49.15
5.05
29-08-1987
  Nils Kristian Dyb 49.15
5.05
06-10-2012
2811 Per Runfors 49.15
5.05
10-10-2015
2812 Jan Ola Hedblad 49.15
5.05
30-08-1986
2813 Erlend Pedersen 49.15
5.05
13-10-2018
2814 Morten Tvedt 49.15
5.05
10-10-2015
2815 Helge Frøstad 49.15
5.05
15-10-1994
2816 Tor Ivar Nilsen 49.15
5.05
12-10-2013
2817 Christoffer Vikne Moen 49.15
5.05
08-10-2011
2818 Kristoffer Engh 49.16
5.05
15-10-2016
2819 Svein Tore Gartland 49.16
5.05
11-10-2014
2820 Morten Peersen 49.16
5.05
20-10-1990
  Arne Iversen 49.16
5.05
10-10-2009
2821 Terje Løken 49.16
5.05
15-10-2016
  Sven Roger Person 49.17
5.05
10-10-2009
  Terje Nilsen 49.17
5.05
09-10-2010
  Trond Owren 49.17
5.05
10-10-2015
  Sigbjørn Eidsnes 49.17
5.05
11-10-2003
  Erik Hysestad 49.18
5.05
11-10-1997
2822 Joaquin Rodriguez 49.18
5.05
11-10-2003
  Bjørn Guttormsen 49.18
5.05
14-10-2006
2823 Jon Nævestad 49.18
5.05
11-10-2014
  Tom Ljosåk 49.18
5.05
13-10-2018
2824 Tadeusz Andruchow 49.19
5.05
09-10-1999
  Christian Tesaker 49.19
5.05
19-10-1991
2825 Håkon Oen 49.19
5.05
14-10-1995
2826 Bjørn Erik Jansen 49.19
5.05
30-08-1986
  Olav Nesheim 49.20
5.05
19-10-1991
2827 Harald Svendsen 49.20
5.05
10-10-2015
  Trond Inge Carlsen 49.20
5.05
14-10-1989
2828 Espen Lie 49.20
5.05
13-10-2018
  Bjørn Helge Holte 49.20
5.05
06-10-2012
2829 Sigmund Hov Moen 49.20
5.05
11-10-2008
  Tore Roger Fladby 49.20
5.05
20-10-1990
  Even Neeb 49.21
5.05
13-10-2018
  Bjørn Peder Haugen 49.21
5.05
12-10-2013
2830 Janson Fridtion Valde 49.21
5.05
10-10-1998
2831 Lukas Lindgaard 49.21
5.05
13-10-2018
2832 Niklas Gunnheim 49.22
5.05
06-10-2012
  Håkon Brevik 49.22
5.05
08-10-2011
2833 Lars-Fredrik Håkonsen 49.22
5.05
12-10-2013
  Rudy Van Oevelen 49.22
5.05
15-10-2016
  Andreas Hoel Sandsdalen 49.22
5.05
15-10-2016
  Håkon Brevik 49.22
5.05
06-10-2012
2834 Helge Velure 49.22
5.05
19-10-1991
  Bernt Lie 49.22
5.05
10-10-2015
  Steinar Fjeldheim 49.22
5.05
12-10-1996
  Terje Nilsen 49.22
5.05
08-10-2011
2835 Markus Valvik Christiansen 49.22
5.05
11-10-2014
  Christian Gjelstad 49.23
5.05
15-10-1994
2836 Andreas Rolland 49.23
5.05
12-10-2013
2837 Jon Bækken 49.23
5.05
13-10-2007
  Torgrim Lid 49.23
5.05
11-10-2014
2838 Øyvind Gleditsch 49.23
5.05
14-10-2017
2839 Audun Orten Trovåg 49.23
5.05
12-10-2013
2840 Bjørn Gaarder Johansen 49.23
5.05
15-10-2016
2841 Harald Beckhaug 49.24
5.06
17-09-1988
  Helge Amarp Halvorsen 49.24
5.06
08-10-2011
  Pål Enger 49.24
5.06
07-10-2000
2842 Dagfinn Gaarder 49.25
5.06
14-10-1995
2843 Terje Løvstad 49.25
5.06
15-10-1994
2844 Ole Petter Berge 49.25
5.06
11-10-1997
2845 Harald Aasen 49.25
5.06
17-09-1988
  Sindre Østereng 49.25
5.06
09-10-2010
2846 Bjørn Engen 49.25
5.06
15-10-2016
2847 Lars Olsen 49.26
5.06
06-10-2012
  Odd Wivegh 49.26
5.06
17-09-1988
  Arvid Karlsen 49.26
5.06
09-10-2010
  Vegard Aanonsen 49.26
5.06
11-10-2008
  Ståle Neuendorff 49.26
5.06
29-08-1987
  Trond Inge Carlsen 49.26
5.06
14-10-1995
  Trond Kivijervi 49.26
5.06
14-10-1989
  Stig Arnesen 49.26
5.06
10-10-2015
  Arne Søberg 49.27
5.06
11-10-1997
  Odd Christoffersen 49.27
5.06
19-10-1991
  Alf Fossheim 49.27
5.06
09-10-1999
2848 John Arild Hagerup 49.27
5.06
13-10-2018
  Per Øystein Flatmo 49.27
5.06
10-10-2009
2849 Oddbjørn Slinning 49.27
5.06
09-10-2010
2850 Arve Moen 49.27
5.06
15-10-1994
2851 Åge Stensbøl 49.28
5.06
14-10-1995
  Petter Næss 49.28
5.06
11-10-2014
  Arve Øverli 49.28
5.06
06-10-2012
  Pål Rune Wang 49.28
5.06
08-10-2005
2852 Jan Roger Sandbakken 49.28
5.06
11-10-2014
  Jan Roger Sandbakken 49.28
5.06
12-10-2013
  Håkon Kristian Stavrum 49.28
5.06
06-10-2012
2853 Eirik Sverreson Indregård 49.28
5.06
10-10-2009
  Arne Midtlund 49.29
5.06
11-10-2014
2854 Andre Weydahl 49.29
5.06
10-10-2015
  Robert Schou 49.29
5.06
14-10-2017
2855 Atle Gøhtesen 49.29
5.06
06-10-2012
2856 Håkon Senstad 49.29
5.06
10-10-2009
2857 Cato Tangen 49.29
5.06
10-10-2015
2858 Knut Kronstad 49.29
5.06
08-10-2011
2859 Sondre Aksel Qvale 49.29
5.06
11-10-2008
2860 Morten Jensen 49.30
5.06
08-10-2005
  Lars Kirkebøen 49.30
5.06
13-10-2007
2861 Jostein Dyre-Hansen 49.30
5.06
12-10-2013
  Tom Andersen 49.30
5.06
12-10-2013
  Asgeir Skaret 49.30
5.06
10-10-2015
  Roar Guntvedt 49.30
5.06
11-10-2003
  Per Arne Andersen 49.30
5.06
06-10-2012
  Erik Oseth 49.31
5.06
09-10-2010
2862 Christopher Sæter 49.31
5.06
11-10-2014
2863 Bent-Arild Hære 49.31
5.06
11-10-2003
  Tor K. Tveter 49.31
5.06
14-10-1989
  Øyvind Fjeld 49.31
5.06
31-08-1985
  Thor Inge Tollehaug 49.31
5.06
06-10-2001
  Vegard Aanonsen 49.31
5.06
13-10-2007
2864 Philip Melbye 49.31
5.06
10-10-2009
2865 Hans Rostad 49.32
5.06
07-10-2000
2866 Evgeny Borzenin 49.32
5.06
10-10-2015
2867 Marius Godager 49.32
5.06
10-10-2015
  Ståle Neuendorff 49.32
5.06
17-09-1988
  Øivind Lundberg 49.32
5.06
12-10-1996
2868 Fredrik Lindegaard 49.33
5.06
13-10-2018
2869 Mikkel Scahck 49.33
5.06
10-10-2009
  Sverre Strand 49.33
5.06
20-10-1990
2870 Arne Olsen 49.33
5.06
15-10-1994
2871 Steinar Fuglevaag 49.33
5.06
13-10-2018
  Bjørn Guttormsen 49.33
5.06
11-10-2003
2872 Ola Strandbakken 49.33
5.06
14-10-2006
  Jørn Myklebust 49.33
5.06
11-10-2014
  Tore Even Laugerud 49.34
5.07
10-10-2015
2873 Svenn Huuse 49.34
5.07
13-10-2007
  Kåre Nordang 49.34
5.07
11-10-2003
2874 Alf Nilsen 49.34
5.07
30-08-1986
2875 Kåre Finstad Lona 49.34
5.07
10-10-2015
2876 Sander Amrud Pedersen 49.34
5.07
14-10-2017
  Hans-Ole Solheim 49.35
5.07
12-10-1996
2877 Knut Synstad Andersen 49.35
5.07
10-10-2015
2878 Jon Ruder 49.35
5.07
14-10-1995
2879 Gunnar Andersen 49.35
5.07
30-08-1986
  Tom-Erik Valsø 49.36
5.07
13-10-2018
  Erlend Angelo 49.36
5.07
12-10-2013
  Morten Nygård 49.36
5.07
08-10-2011
2880 Eirik Syversen 49.36
5.07
14-10-2017
2881 Erik Andresen 49.36
5.07
17-09-1988
  Erling Kielland 49.36
5.07
09-10-2004
2882 Hans Taugbøl 49.36
5.07
31-08-1985
2883 Jan Egil Sjoner 49.37
5.07
13-10-2018
  Øyvind Gårud 49.37
5.07
11-10-2008
  Joaquin Rodriguez 49.37
5.07
09-10-2004
  Lars Eivind Kreken 49.37
5.07
13-10-2018
  Kenneth Antonsen 49.37
5.07
13-10-2018
  Jan Jacobsen 49.37
5.07
14-10-1989
2884 Atle Wandsvik 49.37
5.07
10-10-2009
  Ola Trøyflat 49.37
5.07
09-10-2004
2885 Martin Grønsleth 49.37
5.07
13-10-2018
  Bjørn Erik Jansen 49.38
5.07
29-08-1987
  Espen Hallen 49.38
5.07
14-10-1995
2886 Oddbjørn Jortveit 49.38
5.07
10-10-2009
2887 Rolf Erik Gjendem 49.38
5.07
11-10-2008
  Bjørn Idstad 49.38
5.07
14-10-2017
2888 Ragnar Pinslund 49.38
5.07
20-10-1990
2889 Yngve S. Hanssen 49.39
5.07
06-10-2001
2890 Jan-Ole Evensen 49.39
5.07
09-10-1999
  Stein Roger Sollien 49.39
5.07
11-10-2008
2891 Henrik Thorvaldsen 49.39
5.07
14-10-2017
2892 Ole H. Langbraaten 49.39
5.07
10-10-2015
  Jonas Kinge 49.39
5.07
06-10-2012
  Øystein-Magnus Høgholen 49.39
5.07
09-10-2010
2893 Harald Nilssen 49.39
5.07
13-10-2007
2894 Øyvind Årset 49.39
5.07
14-10-2017
  Robert Hansen 49.39
5.07
15-10-2016
2895 Paal Zandstra Krokeide 49.39
5.07
09-10-2010
2896 Rune Riberg 49.40
5.07
14-10-2017
2897 Edward A. Scott 49.40
5.07
31-08-1985
2898 Knut Ziesler 49.40
5.07
11-10-2014
2899 Ole Andreas Kristoffersen 49.40
5.07
08-10-2005
2900 Audun Vestre 49.40
5.07
11-10-2014
  Erik Hysestad 49.40
5.07
14-10-1995
2901 Christian Borge 49.40
5.07
06-10-2012
2902 Terje Thorp 49.41
5.07
14-10-1995
2903 Christian Svendby 49.41
5.07
11-10-2014
  Tim Bennett 49.41
5.07
09-10-2010
  Andreas Tørå Hagli 49.41
5.07
15-10-2016
2904 Odd Schjønnesen 49.42
5.07
08-10-2005
2905 André Sjåsæt 49.42
5.07
15-10-2016
  Levi Gravdal 49.42
5.07
07-10-2000
2906 Kjell Weum 49.42
5.07
12-10-1996
  Andreas Alnes 49.42
5.07
12-10-2002
2907 Per Rikter-Svendsen 49.42
5.07
10-10-2009
2908 Per Thomas Hille 49.43
5.08
15-10-2016
2909 Jørgen Heszlein 49.43
5.08
10-10-2009
2910 Viktor Pettersson 49.43
5.08
13-10-2018
2911 Martin Solheim Alexandersen 49.43
5.08
14-10-2017
2912 Eskild Josten 49.43
5.08
10-10-2015
2913 Petter Eppeland 49.44
5.08
13-10-2018
2914 Hans Magnus Gjerlaug 49.45
5.08
14-10-2017
  Tor Sørensen 49.45
5.08
10-10-1998
  Jørgen Gundersen 49.45
5.08
09-10-2004
2915 Øystein Gjessing Karlsen 49.45
5.08
15-10-2016
  Magnus Justad 49.45
5.08
13-10-2018
  Erik Oseth 49.45
5.08
14-10-1995
2916 Ivar Folkedal 49.45
5.08
13-10-2018
2917 Martin Ihler 49.46
5.08
12-10-1996
  Gunnar Berge 49.46
5.08
15-10-2016
2918 Kenneth Riisa 49.46
5.08
11-10-2014
  Sondre Sandvik 49.46
5.08
12-10-2002
  Christian Lyder Heede 49.46
5.08
06-10-2012
2919 Espen Dale 49.46
5.08
11-10-2014
2920 Hung Chi Nguyen 49.46
5.08
11-10-2014
2921 Stig Kavli 49.46
5.08
11-10-2008
  Audun Gulbrandsen 49.46
5.08
15-10-2016
  Bjørn Idstad 49.46
5.08
08-10-2011
2922 Geir Andre Olsen 49.46
5.08
15-10-2016
2923 Jo Christian Oterhals 49.46
5.08
10-10-2015
  Tom Andersen 49.47
5.08
11-10-2008
  Lars-Göran Bäck 49.47
5.08
13-10-2018
  Tom Andersen 49.47
5.08
11-10-2008
2924 Tim Wendelboe 49.47
5.08
09-10-2010
  Tom Lilleløkken 49.48
5.08
11-10-2014
  Hein Haraldsen 49.48
5.08
13-10-2007
2925 Jan-Tore Henriksen 49.48
5.08
13-10-2018
  Kjell Nystad 49.48
5.08
06-10-2001
2926 Knut Andersen 49.48
5.08
12-10-2013
2927 Knut Linnerud 49.48
5.08
11-10-2003
2928 Øyvind Kleppe Asphjell 49.48
5.08
06-10-2012
  Jan Hegerberg 49.49
5.08
14-10-1995
2929 Erik Pettersen 49.49
5.08
19-10-1991
  Erling Erlandsen 49.49
5.08
19-10-1991
2930 Aaron Robert King 49.49
5.08
14-10-2017
  Stein Owe Hansen 49.49
5.08
12-10-1996
2931 André Braathen 49.50
5.08
08-10-2011
  Helge Kolle 49.50
5.08
14-10-1989
  Svein-Tore Landsverk 49.50
5.08
11-10-2014
  Anders Falkum 49.50
5.08
10-10-2009
2932 Jan Even Sandal 49.50
5.08
13-10-2018
  Thor Erik Michelsen 49.50
5.08
11-10-2014
2933 Knut J. Jesting 49.50
5.08
15-10-1994
  Runar Ove Moe 49.50
5.08
19-10-1991
2934 Jens Nygård 49.51
5.08
12-10-1996
  Frank Ståle Myrmel 49.51
5.08
09-10-2010
2935 Anton Zahl 49.51
5.08
12-10-2013
  Svein Harsem 49.51
5.08
13-10-2018
2936 Trond Nilsen 49.51
5.08
06-10-2012
  Leif Aksel Røkke 49.51
5.08
14-10-1995
2937 Jon Regbo 49.51
5.08
11-10-2014
2938 Ståle Bergman Myhrvold 49.51
5.08
12-10-2013
  Peer Morten Løchting 49.52
5.08
12-10-2013
  Dag Ragnvald Abrahamsen 49.52
5.08
14-10-2006
2939 Ove Bengt Berg 49.52
5.08
08-10-2005
2940 Trond Øie Solbue 49.52
5.08
13-10-2007
  Eirik Dekko 49.52
5.08
11-10-2014
2941 Egil Jakobsen 49.52
5.08
14-10-2017
2942 Frode Holger Johnsen 49.53
5.09
31-08-1985
2943 John Bottolfsen 49.53
5.09
20-10-1990
2944 Ulf Sjulstad 49.53
5.09
15-10-1994
2945 Stein Rischmann 49.53
5.09
14-10-1995
  Erik Andresen 49.53
5.09
14-10-1989
  Arne Grøtting 49.53
5.09
14-10-1995
  Jan-Ole Evensen 49.53
5.09
13-10-2007
  Erling Erlandsen 49.54
5.09
10-10-1998
2946 Geir Carlsen 49.54
5.09
08-10-2011
  Eirik Vassvåg 49.54
5.09
06-10-2012
2947 Svein Johansson 49.54
5.09
20-10-1990
  John Grue 49.55
5.09
08-10-2011
2948 Håkon Fossmark 49.55
5.09
08-10-2011
2949 Jørgen Sand 49.55
5.09
11-10-2014
  Lars Havig Berge 49.55
5.09
13-10-2018
2950 Frode N Fjeldstad 49.56
5.09
08-10-2011
2951 Hasle Løchen 49.56
5.09
06-10-2012
  Per Øystein Flatmo 49.56
5.09
12-10-2013
2952 Sigve Saltveit 49.56
5.09
10-10-2015
  Magne Harang 49.56
5.09
12-10-2013
  Atle Harald Milford 49.56
5.09
09-10-1999
2953 Tore Bratlien 49.56
5.09
15-10-1994
  Arild Amundsen 49.57
5.09
15-10-1994
  Erland Gulbrandsen 49.57
5.09
09-10-2010
  Trym Trymbo 49.57
5.09
14-10-2017
  Eirik Vassvåg 49.57
5.09
08-10-2011
2954 Lasse Horne 49.57
5.09
08-10-2005
2955 Michael Henrik Thomsen 49.58
5.09
14-10-2006
  Espen Nystad 49.59
5.09
15-10-2016
2956 Trond Bjercke 49.59
5.09
13-10-2018
2957 Knut Myre 49.59
5.09
12-10-2002
2958 Daniel Merino 49.59
5.09
11-10-2014
  Magne Harang 49.59
5.09
11-10-2014
2959 David Latourell 49.59
5.09
12-10-2013
2960 Tor Arne Aasen 50.00
5.09
12-10-2002
2961 Geir Andresen 50.00
5.09
15-10-2016
  Thor Inge Tollehaug 50.00
5.09
09-10-2004
2962 Gunnar Mikal Naas 50.00
5.09
09-10-2010
  Arne Albertsen 50.01
5.09
09-10-2004
2963 Arild Ranvig 50.01
5.09
15-10-1994
2964 Sverre Mostue 50.01
5.09
10-10-2015
  Kjell Berggren 50.01
5.09
29-08-1987
2965 Steinar Pettersen 50.01
5.09
10-10-2015
2966 David Holm 50.01
5.09
12-10-1996
  Vidar Frisk Svendsen 50.01
5.09
06-10-2012
  Dag Johannes Sunde 50.01
5.09
10-10-2015
  André Braathen 50.01
5.09
12-10-2013
  Trond Einar Nilsen 50.02
5.09
09-10-2010
  Svein Olav Dyrhol 50.02
5.09
10-10-2015
  Kyrre Hansen 50.02
5.09
14-10-2017
  Tore Lervik 50.02
5.09
10-10-2015
2967 Ruben Schandy 50.03
5.10
10-10-2015
2968 Stian Kristoffer Ruud 50.03
5.10
12-10-2013
2969 Tore Melby 50.03
5.10
10-10-2015
2970 Nicolay Eskildsen 50.03
5.10
09-10-2010
  Runar Ove Moe 50.04
5.10
12-10-1996
2971 Oscar Tollefsrud Rypestøl 50.04
5.10
10-10-2015
  Petter Eppeland 50.04
5.10
14-10-2017
  Håvard Johansen 50.04
5.10
13-10-2018
  Kjell Nystad 50.04
5.10
14-10-2017
2972 Øyvind Håbrekke 50.05
5.10
11-10-2014
  Bjørn Engen 50.05
5.10
13-10-2018
  Espen Halvorsen 50.05
5.10
11-10-2014
2973 Tore Langerud 50.05
5.10
07-10-2000
  Arne Albertsen 50.06
5.10
09-10-1999
  Ketil Stølen 50.06
5.10
06-10-2012
2974 Magne Magler Wiggen 50.06
5.10
10-10-2009
  Vidar Frisk Svendsen 50.06
5.10
12-10-2002
2975 Einar Nesvik 50.06
5.10
09-10-2004
  Jan-Egil Roll 50.07
5.10
12-10-2013
2976 Fridjof Janson 50.07
5.10
09-10-1999
  Trond Inge Østvold 50.07
5.10
14-10-2006
2977 Magnus Egeberg 50.07
5.10
15-10-2016
  Nicolas Holmgren 50.07
5.10
11-10-2014
  Svein Kåre Aas 50.07
5.10
06-10-2012
  Trond Bjercke 50.07
5.10
11-10-2014
2978 Freddie Lørendal 50.07
5.10
20-10-1990
  Per Øystein Flatmo 50.07
5.10
11-10-2014
  Tor K. Tveter 50.07
5.10
19-10-1991
2979 Magnus Dahl 50.07
5.10
15-10-2016
  Tor Arne Aasen 50.08
5.10
11-10-2008
2980 Øyvind Melvold 50.08
5.10
20-10-1990
  Torkel Stene 50.08
5.10
14-10-2017
  Rolf Østvold 50.08
5.10
19-10-1991
  Bjørn Peder Haugen 50.08
5.10
10-10-2015
2981 Trygve Ugland 50.08
5.10
10-10-1998
  Øystein-Magnus Høgholen 50.08
5.10
08-10-2011
  Arne Grøtting 50.08
5.10
06-10-2001
  Julian Enoksen 50.08
5.10
29-08-1987
  Arvid Karlsen 50.09
5.10
06-10-2012
  Kjell Nystad 50.09
5.10
12-10-2002
2982 Jan Swensson 50.09
5.10
15-10-2016
  Kjell Håkon Jordskogen 50.09
5.10
08-10-2011
  Erik Askautrud 50.09
5.10
12-10-1996
2983 Tom Opås 50.09
5.10
10-10-2015
2984 Stian Fongaard 50.09
5.10
08-10-2011
  Magnus Dahl 50.09
5.10
10-10-2015
2985 Stig Opstad 50.10
5.10
10-10-2015
  Ruben Schandy 50.10
5.10
11-10-2014
2986 Terje Løvland 50.10
5.10
15-10-1994
  Eirik Vassvåg 50.10
5.10
11-10-2008
  Tom Weum 50.10
5.10
15-10-1994
  Ola Swensson 50.10
5.10
14-10-2017
2987 Jan Olav Gjelten 50.11
5.10
10-10-2015
  Erling Joar Fløttum 50.11
5.10
09-10-2010
2988 Jonas Ramsrud 50.11
5.10
11-10-2014
2989 Torgeir Skaare 50.11
5.10
12-10-2013
2990 Stein Batalden 50.11
5.10
13-10-2018
2991 Henrik Nessheim 50.11
5.10
10-10-2015
2992 Gunnar Stavrum 50.11
5.10
10-10-2015
  Knut P. Langfeldt 50.11
5.10
19-10-1991
2993 Dietlev Born 50.11
5.10
17-09-1988
2994 Jan Espen Storo 50.11
5.10
13-10-2018
  Nils Wiig 50.11
5.10
11-10-2008
  Odd Magne Gjerde 50.12
5.11
11-10-2014
  Kjell Emil Granå 50.12
5.11
10-10-1998
2995 Anders Tunold 50.13
5.11
12-10-1996
2996 Markus Sparre 50.13
5.11
09-10-2010
2997 Per Vaagenes 50.14
5.11
06-10-2001
2998 Magne Bondkall 50.14
5.11
10-10-2009
2999 Øyvind Nistad 50.15
5.11
10-10-2009
  Finn Halland 50.15
5.11
31-08-1985
3000 Freddy Vollebekk 50.15
5.11
13-10-2018
3001 Anders Bjerke 50.15
5.11
12-10-2002
3002 Jan Tore Borch Andersen 50.16
5.11
12-10-2013
3003 Kristian Husa 50.16
5.11
14-10-2017
3004 Øyvind Smestad 50.16
5.11
13-10-2018
3005 Per Christian Dahl 50.16
5.11
10-10-1998
3006 Jan T Engebretsen 50.16
5.11
07-10-2000
3007 Arild Gjermstad 50.16
5.11
15-10-1994
3008 Geir Olsen 50.16
5.11
14-10-2017
  Kyrre Hansen 50.16
5.11
13-10-2018
  Svein Kåre Aas 50.16
5.11
09-10-1999
3009 Terje Runde 50.17
5.11
13-10-2018
3010 Kjetil Hylseth 50.17
5.11
11-10-2014
3011 Per Erik Holsten 50.17
5.11
13-10-2007
  Helge Andersen 50.17
5.11
06-10-2012
  Alf Nilsen 50.17
5.11
19-10-1991
3012 Åge Norman Hansen 50.17
5.11
13-10-2018
  Ruben Røsler 50.18
5.11
08-10-2011
3013 Knut Hasvold 50.18
5.11
29-08-1987
  Thomas Lindgaard 50.18
5.11
11-10-2003
3014 Ketil Raknes 50.18
5.11
13-10-2018
3015 John Harald Johansen 50.18
5.11
11-10-2014
3016 Rolf Tore Nilsen 50.19
5.11
14-10-2006
3017 Per Neraas-Andersen 50.19
5.11
14-10-2017
3018 Ole Thomas Tømte 50.19
5.11
13-10-2018
3019 Ole Morten Hernes 50.19
5.11
19-10-1991
  Arvid Karlsen 50.19
5.11
10-10-2015
3020 Jens Elsebutangen 50.19
5.11
17-09-1988
3021 Anders Aarø 50.19
5.11
10-10-2009
  Håkon Brevik 50.19
5.11
10-10-2015
  Christian Borge 50.19
5.11
12-10-2013
  Espen Hallen 50.19
5.11
12-10-1996
  Trond Kivijervi 50.19
5.11
10-10-1998
3022 Stein-Yngve Svane Hansen 50.19
5.11
06-10-2012
  Jon Røsok 50.20
5.11
10-10-2009
3023 Dagfinn Alme 50.20
5.11
12-10-1996
  Ove Bengt Berg 50.20
5.11
14-10-2006
3024 Frode Pettersen 50.20
5.11
17-09-1988
3025 Tor Arne Kallevik 50.21
5.11
13-10-2018
3026 Marius Bolstad 50.21
5.11
10-10-2009
  Bjørn Guttormsen 50.21
5.11
10-10-2009
3027 Johan Fries 50.22
5.12
08-10-2005
3028 Thomas Lystad 50.22
5.12
11-10-2008
3029 Martin Halleron 50.22
5.12
15-10-2016
  Harald Nilssen 50.22
5.12
10-10-2009
3030 Eirik Sætre 50.22
5.12
11-10-2014
  Bjørn Einar Larsen 50.22
5.12
12-10-2013
3031 Ivar Birkeland 50.22
5.12
07-10-2000
  Guttorm Christensen 50.22
5.12
13-10-2007
3032 Bjarne Lervik-Mørck 50.23
5.12
10-10-2015
3033 Lars Kleppe 50.23
5.12
11-10-2014
3034 Gunnar Olav Ottesen 50.23
5.12
10-10-1998
  Per Reklingsholmen 50.23
5.12
14-10-1995
  Per Øystein Flatmo 50.23
5.12
13-10-2007
3035 Magne Klubben 50.23
5.12
11-10-1997
  Hein Haraldsen 50.23
5.12
06-10-2012
3036 Håvar Nøvik 50.24
5.12
11-10-2014
3037 Hans Anders Grevstad 50.24
5.12
13-10-2018
3038 Lars Heitmann 50.24
5.12
19-10-1991
  Per Thomas Hille 50.24
5.12
10-10-2015
3039 Runar Dankel 50.24
5.12
06-10-2012
3040 Thomas Von Brasch 50.24
5.12
10-10-2009
  Bengt Granheim 50.25
5.12
12-10-2002
3041 Odd Johan Dalberg 50.25
5.12
13-10-2018
  Andreas Østereng 50.25
5.12
09-10-2010
  Anders Tunold 50.25
5.12
10-10-2009
  Øystein Lindboe 50.25
5.12
09-10-1999
  Harald Schytz 50.25
5.12
12-10-2013
3042 Per Arne Skjæveland 50.25
5.12
14-10-1995
  Vidar Frisk Svendsen 50.25
5.12
13-10-2007
3043 Alex Kongshaug 50.26
5.12
11-10-2014
3044 C. F. Mathisen 50.26
5.12
30-08-1986
3045 Martin Johansen 50.26
5.12
17-09-1988
3046 Rikard Stenman 50.26
5.12
06-10-2001
  Eirik Vassvåg 50.27
5.12
11-10-2014
3047 Robert Myrland 50.27
5.12
10-10-2015
3048 Jonas Rørdam Baa 50.27
5.12
06-10-2012
3049 Carl-Henrik Varstad 50.27
5.12
13-10-2018
  Juan Pablo Orieta 50.27
5.12
09-10-2010
  Arve Moen 50.28
5.12
14-10-1995
3050 Jarl-Eirik Thune 50.28
5.12
13-10-2007
3051 Jonas Kosberg 50.28
5.12
14-10-2017
3052 Jeppe Styrmoe 50.28
5.12
11-10-2014
  Gunnar Antonsen 50.28
5.12
10-10-1998
  Arne Halvorsen 50.28
5.12
08-10-2005
  Ivar Noer 50.29
5.12
13-10-2018
3053 Mats Petter Sydengen 50.29
5.12
14-10-2017
3054 Ingar Sikkerbøl 50.29
5.12
06-10-2012
  Frank Ståle Myrmel 50.29
5.12
12-10-2002
3055 Kjetil Svendsen 50.29
5.12
11-10-2014
3056 Jon Jørgensen 50.29
5.12
20-10-1990
3057 Glenn Sletvold 50.29
5.12
08-10-2011
  Per Øystein Flatmo 50.29
5.12
06-10-2012
  Jonas Kosberg 50.29
5.12
15-10-2016
3058 Hallvard Brattli 50.30
5.12
11-10-2014
  Per Vaagenes 50.30
5.12
07-10-2000
3059 Per Erik Naavik 50.30
5.12
15-10-2016
3060 Simen Askeland 50.30
5.12
13-10-2018
  Jon Rørdam 50.30
5.12
06-10-2012
  Tore Ødegård 50.30
5.12
11-10-2008
3061 Jens K. Karlsen 50.31
5.12
06-10-2001
3062 Kjetil Holstad 50.31
5.12
13-10-2018
  Pieter-Jan Takens 50.31
5.12
29-08-1987
  Hein Haraldsen 50.31
5.12
12-10-2002
  Henning Grøndalen 50.31
5.12
13-10-2018
3063 Vidar Gran 50.32
5.13
13-10-2018
3064 Knut Øivind Ruud Johansen 50.32
5.13
11-10-2003
3065 Tor Mølmen 50.32
5.13
12-10-2013
  Trond Owren 50.32
5.13
12-10-2013
  Roger Eilertsen 50.32
5.13
10-10-2009
  Maurice D. Parker 50.32
5.13
11-10-1997
3066 Bjørn Eidsheim 50.32
5.13
11-10-2003
  Erik Oseth 50.32
5.13
11-10-2003
  Svein Tore Gartland 50.33
5.13
06-10-2012
  Svein Kåre Aas 50.33
5.13
11-10-1997
  Svein Roar Svensrud 50.33
5.13
12-10-2002
3067 Martin Hartmann Aasness 50.33
5.13
10-10-2015
3068 Håkon Solberg 50.33
5.13
14-10-2017
3069 Nils Keller 50.33
5.13
11-10-2014
  Torbjørn Dahl 50.34
5.13
14-10-2017
3070 Mathieu Hengy 50.34
5.13
10-10-2009
3071 Bjørge Sæther 50.34
5.13
11-10-2008
3072 Helge Slinning 50.34
5.13
29-08-1987
3073 Pontus Hahne 50.34
5.13
11-10-2014
3074 Egil Hegerberg 50.34
5.13
31-08-1985
  Thomas Ødegård 50.34
5.13
06-10-2012
3075 Kjell Johansen 50.34
5.13
09-10-1999
3076 Ronny Breivik 50.35
5.13
08-10-2011
  Odd Henry Hansen 50.35
5.13
17-09-1988
3077 Ronald Magnussen 50.35
5.13
10-10-2009
3078 Eldar Lillevik 50.35
5.13
12-10-2013
  Ole Petter Lien 50.36
5.13
14-10-2006
  Lasse Petersen 50.36
5.13
12-10-2013
3079 Ole Martin Mevassvik 50.36
5.13
06-10-2012
3080 Nils Morten Telle 50.36
5.13
14-10-1995
  Yuriy Pylypchenko 50.36
5.13
13-10-2018
3081 Kjell Frølich Benjaminsen 50.36
5.13
09-10-1999
3082 Jun Qiao 50.36
5.13
14-10-2017
3083 Petter Vabog 50.36
5.13
06-10-2012
3084 Rune Hansen 50.36
5.13
14-10-1995
  Jan-Ole Evensen 50.37
5.13
10-10-1998
  Jørgen Hansen 50.37
5.13
08-10-2011
3085 Frode Veie 50.38
5.13
14-10-2017
3086 Bent Hagen 50.38
5.13
09-10-2010
  Erik Oseth 50.38
5.13
10-10-2009
  Jan Hegerberg 50.38
5.13
12-10-1996
3087 Bjørn Erik Sørli 50.38
5.13
29-08-1987
  Åsmund Svensson 50.38
5.13
11-10-2003
  Tor-Gunnar Lund 50.38
5.13
15-10-2016
  Iver Anders Gaski 50.38
5.13
29-08-1987
3088 Gustav Oddson-Lund 50.38
5.13
29-08-1987
3089 Håkon Kristiansen 50.39
5.13
15-10-2016
3090 Daniel Fritzvold 50.39
5.13
10-10-2015
  Gunnar Stavrum 50.39
5.13
15-10-2016
3091 Per Allan Johansson 50.40
5.13
09-10-2010
3092 Aksel Korbøl 50.40
5.13
06-10-2012
3093 Terje Slatleim 50.40
5.13
14-10-1995
3094 Tim Varney 50.40
5.13
09-10-2010
  Tobias Knøsmoen 50.40
5.13
06-10-2012
  Stig Opstad 50.40
5.13
15-10-2016
3095 Tore Borghov 50.40
5.13
09-10-1999
  Tadeusz Andruchow 50.40
5.13
11-10-1997
3096 Lennart Pedersen 50.40
5.13
11-10-2003
3097 Ola Skjæret 50.40
5.13
11-10-2008
  Hans Petter Lunde 50.41
5.14
12-10-2013
  Trond Kivijervi 50.41
5.14
17-09-1988
3098 Ola Standish 50.41
5.14
09-10-1999
  Trond K. Haraldsen 50.41
5.14
11-10-1997
3099 Kjell Johannessen 50.41
5.14
10-10-2009
3100 Gunnvald Kvarstein 50.41
5.14
13-10-2007
  Alf Fossheim 50.41
5.14
07-10-2000
  Jan T Engebretsen 50.41
5.14
12-10-2002
  Torfinn Nome 50.42
5.14
13-10-2018
  Lars Morten Hagen 50.42
5.14
11-10-2014
3101 Ole Anzjøn 50.42
5.14
19-10-1991
3102 Jakob Møller Schmidt 50.43
5.14
11-10-2014
  Jørn Egil Sigvartsen 50.43
5.14
15-10-1994
  Kjell Weum 50.43
5.14
14-10-1995
3103 Per Christian Lauritsen 50.43
5.14
13-10-2018
  Per Reklingsholmen 50.43
5.14
10-10-1998
3104 Øyvind Stephansen 50.43
5.14
12-10-2013
3105 Erik Westnes 50.44
5.14
10-10-2015
  Bjørn Guttormsen 50.44
5.14
09-10-2004
  Leif Øverland 50.44
5.14
10-10-2009
  Erik Westnes 50.44
5.14
15-10-2016
  Ola Skjæret 50.44
5.14
13-10-2007
  Ole-Andreas Brastad 50.44
5.14
11-10-2008
3106 Vetle Seljestad 50.44
5.14
14-10-2017
  Morten Krogstad 50.44
5.14
30-08-1986
  Knut Sjølie 50.44
5.14
14-10-2017
3107 Øyvind Gerhardsen 50.45
5.14
15-10-1994
3108 Kjell Austad 50.45
5.14
14-10-1995
  Roar Antonsen 50.45
5.14
14-10-2017
3109 Andreas Bibow Handeland 50.45
5.14
13-10-2018
3110 Jørgen Ouren 50.45
5.14
10-10-2009
  Ketil Stølen 50.46
5.14
11-10-2003
3111 Jarle S. Hermansen 50.46
5.14
09-10-2010
3112 Magnus Rømuld Sandham 50.46
5.14
15-10-2016
  Christopher Haugli Sørensen 50.46
5.14
09-10-2010
  Hung Chi Nguyen 50.47
5.14
15-10-2016
3113 Erik Hyestad 50.47
5.14
10-10-1998
  Øyvind Håbrekke 50.47
5.14
12-10-2013
  Ole Petter Lien 50.47
5.14
09-10-2004
  Bjørn-Ove Aalerud 50.47
5.14
06-10-2001
3114 Anders Enerhaug Lunde 50.48
5.14
15-10-2016
  Trond Einar Nilsen 50.48
5.14
11-10-2003
3115 Trygve Eliassen 50.48
5.14
13-10-2007
  Ørjan Stene 50.48
5.14
11-10-2008
  Kjell Nystad 50.49
5.14
10-10-2015
3116 Trond Cato Olufsen 50.49
5.14
06-10-2012
  Jon Røsok 50.49
5.14
08-10-2011
  Erik Pettersen 50.49
5.14
14-10-1995
  Nils Olav Refsdal 50.49
5.14
15-10-2016
  Arne Søberg 50.49
5.14
10-10-1998
  Hans Henrik Andersen 50.49
5.14
06-10-2001
3117 Magnus Brunander 50.49
5.14
11-10-2003
3118 Terje Hasle 50.50
5.14
10-10-1998
3119 Morten Frogner 50.50
5.14
13-10-2018
3120 Marius Vesterby 50.50
5.14
14-10-2006
3121 Olav Nygård 50.51
5.15
20-10-1990
3122 Jan Roger Sandbalkken 50.51
5.15
10-10-2015
  Jan Olav Gjelten 50.51
5.15
11-10-2014
3123 Jan Pay 50.51
5.15
08-10-2011
  Jonny Bekkemellem 50.52
5.15
14-10-1995
3124 Christian Flatum 50.52
5.15
15-10-2016
  Oskar Frantzen Holte 50.52
5.15
12-10-2013
3125 Tormod Selnes 50.52
5.15
09-10-1999
  Arne Åsen 50.53
5.15
08-10-2011
  Pål Rune Wang 50.53
5.15
09-10-1999
  Per Magnus Holt 50.53
5.15
13-10-2018
3126 Roger Christiansen 50.53
5.15
11-10-2014
3127 Mårten Skjøstad 50.53
5.15
14-10-2017
3128 Alessandro Russo 50.53
5.15
12-10-2013
  Bjørn Malmberg 50.54
5.15
30-08-1986
3129 Håkon Høyem 50.54
5.15
13-10-2018
3130 Nicolai Frøyland Foss 50.54
5.15
13-10-2018
3131 Terje Willy Strøm 50.54
5.15
09-10-2010
  Jan T Engebretsen 50.54
5.15
09-10-1999
  Tor Sørensen 50.54
5.15
11-10-1997
  Geir Olsen 50.54
5.15
13-10-2018
3132 Thomas Hamp 50.54
5.15
13-10-2018
  Per-Steinar Aasebø 50.55
5.15
09-10-2004
3133 Ben Terje Moen 50.55
5.15
14-10-2017
  Andre Weydahl 50.55
5.15
11-10-2014
3134 Hjalmar Ripe 50.55
5.15
12-10-1996
  Torstein Jensen 50.55
5.15
11-10-2014
3135 Per Kolstad 50.56
5.15
14-10-1989
  Frank Amundsen 50.56
5.15
14-10-2006
  Jørgen Hansen 50.56
5.15
10-10-2009
  Leif Aksel Røkke 50.56
5.15
31-08-1985
3136 Alexander Emilsen 50.56
5.15
10-10-1998
3137 Jakob Myking 50.56
5.15
14-10-2017
  Anders Petterød Halvorsen 50.56
5.15
11-10-2014
3138 Christian Wisløff 50.57
5.15
11-10-2014
3139 Morten Olsen 50.57
5.15
29-08-1987
3140 Snorre Langdalen 50.57
5.15
10-10-2015
3141 Eivind Jægtnes 50.57
5.15
08-10-2011
3142 Trond Omme 50.57
5.15
06-10-2001
3143 Gerardo Rojas Flores 50.57
5.15
12-10-2013
  Terje Thorp 50.58
5.15
10-10-1998
  Joachim Johnsen 50.58
5.15
15-10-2016
3144 Leif Ongstad 50.58
5.15
11-10-2014
  Ola Trøyflat 50.58
5.15
08-10-2005
3145 Willy Ihler 50.58
5.15
14-10-1995
3146 Muhammed Elfstrøm 50.59
5.15
11-10-2014
  Lars Gunder Gundersen 50.59
5.15
11-10-2014
3147 Stian Tørnquist 51.00
5.15
11-10-2014
  Jan-Ole Evensen 51.00
5.15
11-10-2008
  Kristian Bjerke-Gulstuen 51.00
5.15
13-10-2018
  Ole Ivar Barkenæs 51.00
5.15
11-10-2014
  Åge Stensbøl 51.00
5.15
15-10-1994
  Erik Hysestad 51.00
5.15
10-10-2009
  Ola Skjæret 51.00
5.15
14-10-2006
  Pål Rune Wang 51.00
5.15
09-10-2010
3148 Rune Wie 51.00
5.15
10-10-2015
  Sigurd Steensæth 51.01
5.16
08-10-2011
3149 Axel Bugge 51.01
5.16
07-10-2000
3150 Erik Gausel 51.01
5.16
11-10-2014
3151 Paul Wilson 51.02
5.16
08-10-2011
3152 Jørn Slettheim 51.02
5.16
11-10-2014
3153 Ove Åsheim 51.02
5.16
11-10-2014
  Konrad Haugen 51.02
5.16
14-10-2017
  Arve Øverli 51.02
5.16
15-10-2016
  Hein Haraldsen 51.02
5.16
08-10-2011
3154 Frode Jørgensen 51.02
5.16
15-10-2016
  Erik Westnes 51.03
5.16
12-10-2013
3155 Glenn Johansen 51.03
5.16
09-10-2004
3156 Bjørn Arne Johnsen 51.03
5.16
14-10-1989
  Bjarne Lervik-Mørck 51.04
5.16
11-10-2014
  Frank Amundsen 51.04
5.16
13-10-2007
3157 Erling Dokk Holm 51.04
5.16
13-10-2018
3158 Knut Ola Evensen 51.04
5.16
08-10-2011
  Jørgen Hansen 51.04
5.16
06-10-2012
  Svein Hansen 51.05
5.16
09-10-2004
3159 Tor Olav Runde 51.05
5.16
13-10-2018
  Jun Qiao 51.05
5.16
13-10-2018
3160 Tommie Jansen 51.05
5.16
17-09-1988
  Tore Even Laugerud 51.06
5.16
15-10-2016
3161 Reidar Gran 51.06
5.16
13-10-2018
3162 Knut Laukvik 51.06
5.16
20-10-1990
  Peer Morten Løchting 51.06
5.16
15-10-2016
3163 Morten Aarlia 51.07
5.16
06-10-2001
  Kim Sekkelsten 51.07
5.16
09-10-2004
  Per Ivar Tønnessen 51.07
5.16
11-10-2003
3164 Joakim Dyrdal 51.08
5.16
10-10-2009
3165 Morten Brinchmann 51.08
5.16
12-10-1996
  Jan T Engebretsen 51.08
5.16
06-10-2001
  Bjørn Engen 51.08
5.16
14-10-2017
  Petter Breigutu 51.08
5.16
08-10-2011
3166 Tord Kristoffer Sollie 51.09
5.16
13-10-2018
3167 Gaute Bergmo 51.09
5.16
20-10-1990
3168 Morten Kjærnes 51.09
5.16
17-09-1988
  Erik Pettersen 51.09
5.16
11-10-1997
3169 Arvid Mathiesen 51.09
5.16
08-10-2011
3170 Kenneth Halvorsen 51.09
5.16
15-10-2016
3171 Birger Eriksen 51.09
5.16
30-08-1986
3172 Fredrik Emil Olsbu 51.09
5.16
13-10-2018
  Tor Sørensen 51.09
5.16