Bølers hjemmeside

Rekorder for Bølers forskjellige løp og løyper:
Nøklevann rundt, 5km, 4900meter
Menn :
Nr. Navn Tid [min/km] Dato
1 Espen Kristiansen 16.05
3.17
12-10-2002
2 Petter Soleng Skinstad 16.10
3.18
09-10-2004
  Espen Kristiansen 16.11
3.18
07-10-2000
3 Eirik Norstrøm 16.12
3.18
09-10-2004
4 Egil Reidar Osnes 16.12
3.18
11-10-2003
5 Pål Solbu Hexum 16.13
3.19
06-10-2001
  Espen Kristiansen 16.14
3.19
09-10-1999
6 Leif-André Trøhaugen 16.21
3.20
08-10-2005
7 Torbjørn Haga 16.22
3.20
12-10-2002
8 Joachim Skorge 16.29
3.22
14-10-2006
  Espen Kristiansen 16.29
3.22
06-10-2001
9 Trygve Reitan 16.30
3.22
08-10-2005
10 Jan Hoel 16.31
3.22
10-10-1998
11 Hassan Boukaddour 16.33
3.23
11-10-1997
12 Ole Arne Schlytter 16.34
3.23
09-10-1999
13 Hermann Bruun 16.35
3.23
09-10-1999
14 Robert Hansen 16.36
3.23
09-10-2010
15 Jon Fiva 16.38
3.24
06-10-2012
16 Per Thomas Thomassen 16.38
3.24
08-10-2005
17 Martin Kjell-Ohlsson 16.38
3.24
14-10-1995
18 Arvid Nygaard 16.41
3.24
14-10-1995
19 Gjermund Sørstad 16.42
3.24
09-10-1999
20 Øyvind Gløersen 16.43
3.25
14-10-2006
21 Tord Thorshov 16.45
3.25
06-10-2001
22 Einar Frøysadal 16.45
3.25
07-10-2000
23 Harald Stokke 16.48
3.26
14-10-1995
24 Magnus Førre 16.49
3.26
08-10-2011
  Egil Reidar Osnes 16.49
3.26
10-10-1998
25 Magne O. Rønningen 16.52
3.27
12-10-2013
  Egil Reidar Osnes 16.52
3.27
09-10-1999
  Petter Soleng Skinstad 16.53
3.27
11-10-2003
26 Lars Lohne Eftang 16.54
3.27
17-10-1992
  Øyvind Gløersen 16.55
3.27
11-10-2003
  Leif-André Trøhaugen 16.56
3.27
13-10-2007
  Martin Kjell-Ohlsson 16.56
3.27
15-10-1994
  Hassan Boukaddour 16.56
3.27
17-10-1992
27 Samuel Muhire 16.56
3.27
12-10-2013
  Arvid Nygaard 16.59
3.28
11-10-1997
  Arvid Nygaard 16.59
3.28
12-10-1996
28 Magnus Forre 17.00
3.28
06-10-2012
29 Hassan Bouka 17.01
3.28
09-10-2004
  Egil Reidar Osnes 17.01
3.28
11-10-1997
30 AleksanderAasen Knudsen 17.01
3.28
07-10-2000
31 Martin K. Andersen 17.02
3.29
09-10-2010
32 Jan Monsrud 17.04
3.29
14-10-1995
33 Kjetil Ask 17.05
3.29
12-10-2002
  Harald Stokke 17.05
3.29
12-10-1996
34 Kjetil Kveli 17.07
3.30
11-10-1997
35 Morgan Doknæs 17.07
3.30
12-10-1996
36 Morten Smith 17.08
3.30
12-10-1996
  Tord Thorshov 17.11
3.30
11-10-2003
37 Helge Harstad 17.11
3.30
07-10-2000
38 Emil Eike 17.11
3.30
15-10-1994
39 Ole Kjell Langmyren 17.12
3.31
14-10-2006
  Kjetil Kveli 17.14
3.31
09-10-1999
40 Per A Sollien 17.14
3.31
14-10-1995
  Kjetil Kveli 17.14
3.31
07-10-2000
41 Tore Fredrik Arnesen 17.15
3.31
14-10-1995
42 Marcus Mauricio Knudsen 17.16
3.31
08-10-2011
43 Bjørn Lauglo 17.17
3.32
14-10-1995
44 Arve Fjell 17.18
3.32
09-10-1999
45 Vemund Svanes Bertelsen 17.19
3.32
12-10-2002
  Marcus Mauricio Knudsen 17.19
3.32
06-10-2012
46 Jørn Schrøder 17.19
3.32
11-10-2008
  Morgan Doknæs 17.21
3.32
14-10-1995
  Martin K. Andersen 17.21
3.32
08-10-2011
47 Per Erik Monsrud 17.22
3.33
14-10-1995
48 Jon Tjørsvaag Nilsen 17.23
3.33
12-10-2013
  Ole Arne Schlytter 17.25
3.33
09-10-2004
49 Jonas Kolderup Lund 17.27
3.34
08-10-2011
  Harald Stokke 17.27
3.34
15-10-1994
50 Finn Halland 17.29
3.34
06-10-2001
  Marcus Mauricio Knudsen 17.31
3.34
09-10-2010
51 Jon Gunnar Benestad 17.33
3.35
17-10-1992
52 Rolf Stalenget 17.34
3.35
07-10-2000
53 Fredrik Smith 17.35
3.35
10-10-1998
54 Jimmi Jensen 17.36
3.36
12-10-2002
55 Winston Knights 17.36
3.36
06-10-2001
  Magne O. Rønningen 17.36
3.36
06-10-2012
  Magnus Førre 17.36
3.36
09-10-2010
56 Geir Olav Andersen 17.37
3.36
14-10-1995
  Espen Kristiansen 17.38
3.36
10-10-1998
57 Christian Prestegård 17.38
3.36
14-10-1995
  Petter Soleng Skinstad 17.38
3.36
12-10-2002
  Robert Hansen 17.38
3.36
09-10-2004
58 Fredrik Ole Oldereid Andersen 17.39
3.36
13-10-2007
59 Tore Bjerkheim 17.39
3.36
10-10-1998
  Øyvind Gløersen 17.39
3.36
12-10-2002
  Morgan Doknæs 17.40
3.36
11-10-1997
60 James Holtquist 17.40
3.36
16-10-1993
  Ole Arne Schlytter 17.42
3.37
11-10-2003
61 Steinar Lien 17.43
3.37
12-10-2002
62 Rene Fredholm Larsen 17.44
3.37
06-10-2012
63 Morten Gammelsæter 17.44
3.37
11-10-2008
  Ole Arne Schlytter 17.44
3.37
08-10-2005
64 Joachim Hauer 17.45
3.37
08-10-2005
65 Jan Petter Jensen 17.45
3.37
15-10-1994
66 Georgios Karyofilis 17.45
3.37
14-10-1995
67 Jens-Morten Hanssen 17.46
3.38
09-10-2004
  Jens-Morten Hanssen 17.46
3.38
08-10-2005
68 Tor Øystein Henningsen 17.46
3.38
08-10-2011
69 Arne Gilberg 17.47
3.38
14-10-2006
  Martin K. Andersen 17.47
3.38
10-10-2009
  Martin Kjell-Ohlsson 17.48
3.38
16-10-1993
  Fredrik Smith 17.48
3.38
17-10-1992
70 Svata Mikaus 17.50
3.38
11-10-2003
  Winston Knights 17.51
3.39
07-10-2000
71 Jan Billy Aas 17.52
3.39
06-10-2012
  Helge Harstad 17.54
3.39
09-10-1999
  Ole Arne Schlytter 17.54
3.39
10-10-1998
  Winston Knights 17.54
3.39
11-10-2003
72 Einar Holm Hansen 17.55
3.39
13-10-2007
73 Sondre Aksel Qvale 17.56
3.40
09-10-2010
74 Øystein Hoel Sandsdalen 17.56
3.40
12-10-2013
75 Frode Monsen 17.57
3.40
07-10-2000
  Jan Monsrud 17.58
3.40
12-10-1996
  Morten Gammelsæter 17.59
3.40
09-10-2010
  Per A Sollien 18.00
3.40
09-10-1999
76 Kai Simonsen 18.01
3.41
20-10-1990
77 Runar Moseby 18.01
3.41
09-10-2004
78 Ole Jørgen Hoff Johansen 18.02
3.41
11-10-1997
  Sondre Aksel Qvale 18.02
3.41
08-10-2011
79 Stein Kamfjord Andersen 18.02
3.41
08-10-2011
80 Oddbjørn Homstvedt 18.03
3.41
07-10-2000
81 Anders Skjelbek 18.03
3.41
09-10-1999
  Ole Arne Schlytter 18.04
3.41
14-10-2006
82 Geir Arne Nordengen 18.05
3.41
08-10-2005
  Frode Monsen 18.05
3.41
09-10-1999
  Ole Arne Schlytter 18.05
3.41
13-10-2007
  Martin K. Andersen 18.06
3.42
11-10-2008
83 Jørgen Tveita 18.06
3.42
10-10-2009
84 Øivind Skare 18.08
3.42
09-10-2010
  Leif-André Trøhaugen 18.08
3.42
12-10-2002
85 Morten Tomter 18.08
3.42
12-10-1996
86 Morten Magelssen 18.09
3.42
09-10-2010
  Kjetil Kveli 18.09
3.42
12-10-2002
  Oddbjørn Homstvedt 18.10
3.42
09-10-2010
87 Dag Gundersen 18.10
3.42
17-10-1992
88 Anders Rudå Nygaard 18.10
3.42
09-10-1999
  Oddbjørn Homstvedt 18.11
3.43
10-10-2009
89 Joakim Herbrandsen 18.12
3.43
12-10-2013
90 Per Vidar Fjeld 18.12
3.43
12-10-2013
  Svata Mikaus 18.13
3.43
08-10-2005
  Rene Fredholm Larsen 18.14
3.43
10-10-2009
91 Peter Wurzer 18.15
3.43
16-10-1993
  Øivind Skare 18.18
3.44
12-10-2013
  Oddbjørn Homstvedt 18.19
3.44
09-10-1999
  Rene Fredholm Larsen 18.19
3.44
09-10-2010
  Espen Kristiansen 18.22
3.45
11-10-1997
  Kjetil Kveli 18.24
3.45
09-10-2004
  Oddbjørn Homstvedt 18.25
3.46
08-10-2011
92 Johannes Alnes 18.28
3.46
11-10-2003
93 Hans-Kristian Komperud 18.28
3.46
09-10-2004
  Frode Monsen 18.28
3.46
15-10-1994
94 Roar Ebbestad 18.29
3.46
11-10-1997
  Sondre Aksel Qvale 18.30
3.47
10-10-2009
95 Carsten Haugen 18.31
3.47
10-10-2009
  Joachim Hauer 18.31
3.47
09-10-2004
96 Arne Bent Bjørge 18.32
3.47
10-10-2009
97 Joachim Qvale 18.32
3.47
12-10-2013
  Hassan Bouka 18.33
3.47
11-10-2008
98 Arvid Beurling 18.37
3.48
11-10-2008
99 Anders Nøstdahl Gløersen 18.37
3.48
07-10-2000
100 John Birk Johnsen 18.37
3.48
08-10-2011
101 Ingar Nystrøm 18.39
3.48
08-10-2011
102 Steinar Halvorsen 18.41
3.49
09-10-1999
  Morten Gammelsæter 18.42
3.49
08-10-2011
  Steinar Lien 18.43
3.49
08-10-2011
103 Tobias Rivedal Hylleseth 18.43
3.49
12-10-2013
104 Erik Kolbjørnsen 18.43
3.49
09-10-2004
105 Are Christian Sveen 18.46
3.50
14-10-2006
  Jonas Kolderup Lund 18.46
3.50
09-10-2010
106 Haakon Engelsen Berg 18.46
3.50
11-10-2008
107 Atle Indrelid 18.46
3.50
10-10-1998
  Øivind Skare 18.47
3.50
06-10-2012
108 Amund Riege 18.47
3.50
12-10-2013
  Oddbjørn Homstvedt 18.48
3.50
11-10-1997
109 Arnt Tore Valsvik 18.48
3.50
14-10-1995
110 Magne Øksdal 18.49
3.50
15-10-1994
111 Inge Henning Fredagsvik 18.50
3.51
06-10-2001
112 Timm Wold 18.50
3.51
08-10-2011
  Oddbjørn Homstvedt 18.51
3.51
10-10-1998
113 Olaf Talmo 18.52
3.51
06-10-2012
114 Nicolai Hjelseth 18.52
3.51
09-10-2010
115 Magnus Sønsteby 18.52
3.51
15-10-1994
116 Ole Christian Wendel 18.53
3.51
09-10-2004
  Are Christian Sveen 18.53
3.51
13-10-2007
117 Kristoffer Grøtan Olsen 18.54
3.51
09-10-1999
  Harald Stokke 18.54
3.51
11-10-1997
118 Rolf Meek 18.55
3.52
06-10-2001
119 Edvard August Lund 18.56
3.52
12-10-2013
120 Rune Dahl 18.56
3.52
13-10-2007
  Atle Indrelid 18.56
3.52
11-10-1997
  Hans-Kristian Komperud 18.57
3.52
11-10-2003
121 Oddvar Grim 18.57
3.52
14-10-2006
122 Karsten Kopland 18.58
3.52
08-10-2011
123 Kurth Asle Magnussen 18.58
3.52
10-10-2009
124 Roy Lund 18.58
3.52
14-10-1995
125 Tor Hovde 18.58
3.52
09-10-2004
126 Arnfinn Larsen 18.59
3.52
17-10-1992
  Oddbjørn Homstvedt 18.59
3.52
12-10-2013
127 Andrew Martin 19.00
3.53
09-10-2010
128 Ola Eloranta 19.00
3.53
13-10-2007
  Øystein Hoel Sandsdalen 19.00
3.53
06-10-2012
  Anders Nøstdahl Gløersen 19.02
3.53
09-10-1999
  Oddbjørn Homstvedt 19.03
3.53
11-10-2008
129 Ian Arnkværn 19.04
3.53
14-10-1995
130 Hans Christian Gagnum 19.05
3.54
08-10-2005
  Hassan Bouka 19.06
3.54
08-10-2011
131 Ståle Kirkvold 19.06
3.54
10-10-2009
  Kurth Asle Magnussen 19.07
3.54
08-10-2011
  Ola Eloranta 19.07
3.54
14-10-2006
132 Kjell Winger 19.07
3.54
15-10-1994
133 Tøger S Skolem 19.10
3.55
07-10-2000
134 Per Kristian Rønning 19.10
3.55
14-10-2006
135 Åsmund Hovelstad 19.11
3.55
07-10-2000
136 Geir Holmsen 19.11
3.55
11-10-2008
137 Henrik Wroldsen 19.11
3.55
06-10-2001
138 Halvor Sveen 19.12
3.55
08-10-2011
139 Magnus Bakke 19.13
3.55
11-10-2003
  Harald Stokke 19.14
3.56
10-10-1998
140 Joakim Fuglerud 19.14
3.56
14-10-1995
  Kai Simonsen 19.15
3.56
17-10-1992
  Øyvind Gløersen 19.16
3.56
07-10-2000
141 Roger Lundby 19.17
3.56
11-10-2003
142 Dag-Kjetil Hartberg 19.17
3.56
12-10-2013
143 Frank Robert Hansen 19.17
3.56
10-10-2009
  Oddbjørn Homstvedt 19.17
3.56
12-10-1996
144 Anfinn Larsen 19.17
3.56
14-10-2006
145 Espen Borge 19.17
3.56
09-10-2010
146 Rune Følstad 19.17
3.56
09-10-2010
  Rene Fredholm Larsen 19.18
3.56
08-10-2011
147 Trond Brevik 19.18
3.56
06-10-2012
148 Tord Bern Hansen 19.18
3.56
08-10-2005
149 Ola Fredrik Ansnes Kveli 19.18
3.56
10-10-2009
150 Even Solbrekken 19.19
3.57
06-10-2001
151 Pål Kaupang 19.19
3.57
11-10-2003
152 Martin Tufteland 19.20
3.57
07-10-2000
  Kurth Asle Magnussen 19.20
3.57
06-10-2012
153 Ulf Trygve Tollefsen 19.21
3.57
14-10-1995
154 Kristian Andersen 19.21
3.57
16-10-1993
  Hassan Bouka 19.21
3.57
06-10-2012
  Amund Riege 19.21
3.57
06-10-2012
  Geir Holmsen 19.21
3.57
06-10-2001
  Morten Tomter 19.22
3.57
15-10-1994
  Peter Wurzer 19.22
3.57
11-10-1997
  Kai Simonsen 19.23
3.57
19-10-1991
155 Olav Fjeld Kraugerud 19.24
3.58
06-10-2012
156 Leiv Otto Watne 19.24
3.58
09-10-2010
  Olav Fjeld Kraugerud 19.24
3.58
08-10-2011
157 KaareM Risung 19.24
3.58
07-10-2000
158 Rolf Nielsen 19.24
3.58
09-10-1999
159 Eirik Bakke 19.25
3.58
11-10-2003
160 Birger Fagernes 19.26
3.58
11-10-1997
161 Harald Johansen 19.26
3.58
14-10-1995
162 Bjørn Steinar Tuftin 19.27
3.58
09-10-2004
  Johannes Alnes 19.28
3.58
12-10-2002
163 Isak M Hætta 19.29
3.59
13-10-2007
164 Jan Roger Lykkeslett 19.29
3.59
11-10-1997
165 Torjus Bern Hansen 19.29
3.59
11-10-2008
166 Jørgen Jensrud 19.30
3.59
15-10-1994
167 Rudolf Bernhardsen 19.30
3.59
14-10-1995
168 Nicolai Martinsen 19.31
3.59
10-10-1998
  Henrik Wroldsen 19.32
3.59
11-10-2003
169 Eirik Lislerud 19.33
3.59
11-10-1997
  Anders Rudå Nygaard 19.33
3.59
12-10-1996
  Christian Prestegård 19.34
4.00
08-10-2005
  Henrik Wroldsen 19.34
4.00
12-10-2002
  Joachim Hauer 19.35
4.00
11-10-2003
170 Tor Haaland 19.35
4.00
07-10-2000
  Ole Christian Wendel 19.36
4.00
11-10-2003
171 Reidar Hansen 19.37
4.00
14-10-1995
172 Magnus Braathenq Olsen 19.39
4.01
12-10-2013
173 Geir Aksel Qvale 19.40
4.01
08-10-2011
174 Arne-Kristian Røren 19.41
4.01
10-10-1998
175 Joakim Eriksrud Karlsen 19.42
4.01
12-10-2013
176 Robert Henriksen 19.43
4.01
16-10-1993
  Even Solbrekken 19.43
4.01
12-10-2002
  Geir Holmsen 19.44
4.02
09-10-2004
177 Johan Ørjan Strand 19.44
4.02
11-10-1997
  Bjørn Steinar Tuftin 19.44
4.02
06-10-2001
  Geir Holmsen 19.44
4.02
13-10-2007
178 Knut Løken 19.45
4.02
11-10-1997
179 Tor Olav Nesheim Hægeland 19.45
4.02
08-10-2011
180 Iver Tildheim-Andersen 19.45
4.02
12-10-2013
181 Frank Tore Toresen 19.45
4.02
14-10-2006
  Henrik Wroldsen 19.46
4.02
14-10-2006
  Frank Tore Toresen 19.47
4.02
13-10-2007
182 Jens Lohne Eftang 19.47
4.02
07-10-2000
183 Petter Narvhus 19.47
4.02
13-10-2007
  Geir Holmsen 19.48
4.02
11-10-2003
  Martin Tufteland 19.49
4.03
09-10-1999
  Geir Holmsen 19.49
4.03
07-10-2000
184 Halvdan Aarø 19.50
4.03
09-10-1999
185 Frode Talmo 19.51
4.03
10-10-2009
  Jens Lohne Eftang 19.51
4.03
06-10-2001
  Halvdan Aarø 19.51
4.03
11-10-1997
186 Per Arne Andersen 19.52
4.03
14-10-2006
  Anders Skjelbek 19.53
4.03
10-10-1998
  Halvdan Aarø 19.53
4.03
06-10-2001
  Frank Tore Toresen 19.54
4.04
10-10-2009
187 Andreas Hompland 19.55
4.04
10-10-2009
188 Kenneth Andreassen 19.55
4.04
11-10-2003
189 Jonas Stenseth Selstad 19.55
4.04
08-10-2005
  Magne Øksdal 19.56
4.04
06-10-2001
  Rudolf Bernhardsen 19.58
4.04
12-10-1996
  Jan Monsrud 19.58
4.04
09-10-2010
  Geir Holmsen 19.59
4.05
14-10-2006
  Jan Monsrud 19.59
4.05
08-10-2011
  Halvdan Aarø 19.59
4.05
10-10-1998
190 Frode Fjordvang 19.59
4.05
20-10-1990
  Olaf Talmo 19.59
4.05
08-10-2011
191 Walter Fritz 20.00
4.05
15-10-1994
192 Christian Lillebo 20.00
4.05
14-10-2006
  Per Arne Andersen 20.00
4.05
08-10-2005
  Øyvind Gløersen 20.01
4.05
09-10-1999
193 Olav Grunnvold 20.02
4.05
19-10-1991
  Ola Fredrik Ansnes Kveli 20.02
4.05
11-10-2008
  Joakim Eriksrud Karlsen 20.02
4.05
06-10-2012
  Andreas Hompland 20.02
4.05
11-10-2008
194 Rune Heggernes 20.03
4.06
15-10-1994
  Rene Fredholm Larsen 20.03
4.06
11-10-2008
  Tor Hovde 20.03
4.06
07-10-2000
  Jonas Kolderup Lund 20.03
4.06
10-10-2009
195 Nils-Olav Fondenær 20.03
4.06
19-10-1991
  Arne-Kristian Røren 20.03
4.06
09-10-1999
196 Per Hærnes 20.06
4.06
10-10-2009
197 Anders Johansen 20.07
4.06
14-10-1995
198 Lars-Petter Granan 20.08
4.07
16-10-1993
199 Mikael Ripel Høgman 20.09
4.07
06-10-2012
  Jan Monsrud 20.09
4.07
06-10-2012
200 Trygve Opheim 20.11
4.07
14-10-1995
  Geir Holmsen 20.11
4.07
08-10-2005
  Hans-Kristian Komperud 20.12
4.07
12-10-2002
  Fredrik Smith 20.12
4.07
19-10-1991
  Geir Holmsen 20.13
4.08
09-10-1999
  Martin Tufteland 20.14
4.08
10-10-1998
  Kristoffer Grøtan Olsen 20.14
4.08
11-10-1997
201 Håvard Bakke 20.15
4.08
16-10-1993
  Frank Tore Toresen 20.15
4.08
11-10-2008
  Halvdan Aarø 20.15
4.08
07-10-2000
202 Olaf Syvertsen 20.17
4.08
11-10-1997
  Geir Holmsen 20.17
4.08
12-10-2002
203 Finn Bovim 20.17
4.08
12-10-1996
204 Torjus Fluge Fornes 20.19
4.09
06-10-2012
205 Alf Bjerkvoll 20.19
4.09
20-10-1990
206 Andreas K. Sandberg 20.19
4.09
14-10-2006
  Knut Løken 20.20
4.09
15-10-1994
  Magnus Bakke 20.21
4.09
12-10-2002
  Per Arne Andersen 20.21
4.09
13-10-2007
  Magne Øksdal 20.21
4.09
10-10-1998
207 Guerra Gonzalez Juan 20.22
4.09
09-10-2004
  Harald Johansen 20.23
4.10
12-10-1996
208 Christian K. Sandvik 20.23
4.10
06-10-2001
209 Theodor Haavik Eriksen 20.24
4.10
12-10-2013
210 Jens Lohne 20.24
4.10
09-10-1999
211 Arne Iversen 20.24
4.10
13-10-2007
212 Christian Müller 20.24
4.10
20-10-1990
213 Tore Sannes 20.24
4.10
14-10-2006
  Trygve Opheim 20.26
4.10
15-10-1994
  Knut Løken 20.26
4.10
10-10-1998
214 Øyvind Rogne 20.26
4.10
10-10-2009
215 Sander Kjørstad 20.26
4.10
06-10-2012
  Knut Løken 20.26
4.10
14-10-1995
216 Espen Krog 20.27
4.10
13-10-2007
217 Per Magnus Holt 20.27
4.10
14-10-2006
218 Nils Rokkones 20.27
4.10
15-10-1994
219 Fabian Strøm 20.28
4.11
06-10-2012
  Ingar Nystrøm 20.28
4.11
06-10-2012
  Frode Fjordvang 20.28
4.11
12-10-1996
220 Sturla Holand 20.28
4.11
09-10-1999
221 Simon Paul Sandbakken 20.29
4.11
11-10-2008
222 Roger Slorafoss 20.29
4.11
10-10-1998
223 Eirik Engmark 20.30
4.11
06-10-2012
224 Tor-Olav Gravlien 20.30
4.11
06-10-2001
225 Daniel Elje 20.30
4.11
09-10-2004
  Eirik Engmark 20.30
4.11
09-10-2010
226 Henrik Seljeset 20.30
4.11
12-10-2013
227 Stein Brudal 20.31
4.11
14-10-1995
228 Erik G. Bjerevoll 20.32
4.11
11-10-2008
229 Felix Tobiasson Reinemo 20.33
4.12
12-10-2013
230 Jan-Erik Rybråten 20.33
4.12
14-10-2006
231 Stig Hagen-Westerlund 20.34
4.12
08-10-2011
  Even Solbrekken 20.35
4.12
10-10-1998
  Per Hærnes 20.35
4.12
09-10-2010
232 Andrè Marhaug 20.36
4.12
14-10-2006
233 Kjell Johannesen 20.36
4.12
12-10-1996
  Rolf Meek 20.36
4.12
10-10-2009
  Torjus Fluge Fornes 20.37
4.12
12-10-2013
234 Bjørn A. Lund 20.37
4.12
10-10-1998
235 Erling Moseby 20.38
4.13
11-10-2008
  Bjørn Steinar Tuftin 20.38
4.13
08-10-2011
236 Jul Fredrik Kaltenborn 20.39
4.13
17-10-1992
  Jens Lohne Eftang 20.39
4.13
12-10-2002
237 Christopher Nygård 20.39
4.13
12-10-2013
238 Asbjørn Hollevik 20.40
4.13
06-10-2001
  Tor Hovde 20.42
4.13
12-10-2002
  Nils Rokkones 20.42
4.13
12-10-1996
239 Jacob Horn Svennevik 20.42
4.13
12-10-2013
240 Svein Huse 20.43
4.14
14-10-2006
241 Per Børstad 20.43
4.14
09-10-2010
242 Rune Fossheim 20.43
4.14
11-10-2008
243 Stig Morten Aune 20.44
4.14
15-10-1994
244 Mads Trygve Tollefsen 20.44
4.14
14-10-1995
  Asbjørn Hollevik 20.44
4.14
07-10-2000
  Harald Johansen 20.45
4.14
10-10-1998
245 Vetle Ryen 20.45
4.14
13-10-2007
  Nils Rokkones 20.45
4.14
14-10-1995
  Rudolf Bernhardsen 20.47
4.14
11-10-1997
246 Rasmus Korvald Skaare 20.47
4.14
11-10-2003
247 Gunnar Wenås 20.49
4.15
11-10-1997
  Trygve Opheim 20.49
4.15
16-10-1993
248 Arild Davidsen 20.49
4.15
12-10-2002
  Rolf Meek 20.49
4.15
08-10-2011
249 Morten Svenkerud 20.49
4.15
09-10-1999
  Frank Tore Toresen 20.51
4.15
09-10-2004
250 Per Ragnar Tuftin 20.51
4.15
09-10-2004
  Gunnar Wenås 20.51
4.15
07-10-2000
251 Kenneth Sandvik 20.51
4.15
12-10-2002
252 Erik Sandberg 20.52
4.16
11-10-2003
253 Helge Jacob Horn 20.52
4.16
12-10-2013
  Eirik Engmark 20.52
4.16
12-10-2013
254 Håkon Tufteland 20.52
4.16
08-10-2005
  Kristoffer Grøtan Olsen 20.53
4.16
12-10-1996
  Knut Løken 20.54
4.16
07-10-2000
255 Kai Groth 20.54
4.16
19-10-1991
256 Asbjørn Lokøy 20.54
4.16
12-10-2002
  Per Arne Andersen 20.54
4.16
09-10-2004
257 Frode Viste 20.54
4.16
06-10-2012
  Frode Fjordvang 20.55
4.16
07-10-2000
258 Asbjørn Møllegaard 20.55
4.16
11-10-1997
259 Kjell Henriksen 20.56
4.16
06-10-2001
  Jørgen Tveita 20.56
4.16
11-10-2008
260 Frode Bovim 20.56
4.16
15-10-1994
  Svein Huse 20.56
4.16
09-10-2004
  Olaf Talmo 20.57
4.17
09-10-2010
261 Bengt-Werner Englund 20.57
4.17
19-10-1991
262 Raja R Singh Pragpuri 20.57
4.17
15-10-1994
  Magne Øksdal 20.58
4.17
13-10-2007
263 Øyvind Støren 20.58
4.17
08-10-2005
264 Jon Ingar Sandum 20.58
4.17
11-10-1997
  Ola Fredrik Ansnes Kveli 20.59
4.17
14-10-2006
  Arne Iversen 20.59
4.17
14-10-2006
  Jon Ingar Sandum 20.59
4.17
09-10-1999
  Frode Fjordvang 21.00
4.17
14-10-1995
  Øystein Hoel Sandsdalen 21.00
4.17
08-10-2011
265 Erling Jensen 21.01
4.17
16-10-1993
266 Rune Kielland 21.02
4.18
06-10-2001
267 Halvor Kleiv 21.03
4.18
12-10-2013
  Per Hærnes 21.03
4.18
08-10-2011
268 Jon Erik Arnesen 21.04
4.18
09-10-2010
269 Bjørn Kristiansen 21.04
4.18
09-10-1999
  Gunnar Wenås 21.05
4.18
09-10-1999
270 Andreas Tvervaag 21.05
4.18
06-10-2012
271 Jon Grunnan 21.07
4.19
12-10-2013
272 Ole Jørgen Nordhaugen 21.07
4.19
10-10-1998
273 Magnar Aanonsen 21.08
4.19
06-10-2001
  Harald Johansen 21.09
4.19
11-10-2003
  Anders Skjelbek 21.09
4.19
11-10-1997
  Tor Hovde 21.10
4.19
11-10-1997
  Theodor Haavik Eriksen 21.10
4.19
06-10-2012
274 Lars Christian Huth 21.10
4.19
11-10-1997
  Bjørn Kristiansen 21.11
4.19
10-10-1998
  Kjell Henriksen 21.11
4.19
07-10-2000
275 Per Aftreth 21.11
4.19
19-10-1991
276 Jens Petter Toresen 21.11
4.19
11-10-2008
277 Tormod Håøy Grue 21.11
4.19
14-10-2006
278 Rune Foshaug 21.11
4.19
06-10-2012
  Kjell Henriksen 21.12
4.20
11-10-1997
  Asbjørn Møllegaard 21.12
4.20
10-10-1998
  Per Ragnar Tuftin 21.12
4.20
09-10-2010
  Alf Bjerkvoll 21.13
4.20
12-10-1996
  Gunnar Wenås 21.14
4.20
12-10-2002
279 Christian Georg Busch 21.15
4.20
11-10-2003
280 Ole-Vidar Eriksrud 21.15
4.20
08-10-2005
281 Ola G. Tidemandsen 21.15
4.20
10-10-1998
  Kjell Henriksen 21.16
4.20
10-10-1998
282 Lars Loennechen Skjelbek 21.17
4.21
09-10-1999
  Jan-Erik Rybråten 21.18
4.21
11-10-2008
  Alf Bjerkvoll 21.18
4.21
09-10-1999
  Knut Løken 21.18
4.21
11-10-2003
283 Jostein Reiersølmoen 21.19
4.21
14-10-1995
  Øyvind Støren 21.19
4.21
14-10-2006
  Tor Hovde 21.19
4.21
08-10-2005
  Per Hærnes 21.19
4.21
06-10-2012
  Trygve Opheim 21.19
4.21
11-10-1997
  Henrik Seljeset 21.19
4.21
06-10-2012
284 Stefan Christell 21.20
4.21
11-10-1997
  Gunnar Wenås 21.20
4.21
10-10-1998
  Tor Hovde 21.21
4.21
13-10-2007
  Trygve Opheim 21.21
4.21
09-10-1999
285 Svein Alfarnes 21.22
4.22
09-10-2004
286 Stian Tørnquist 21.23
4.22
06-10-2001
  Mikael Ripel Høgman 21.24
4.22
08-10-2011
  Joachim Hauer 21.24
4.22
12-10-2002
  Magne Øksdal 21.24
4.22
10-10-2009
  Andreas Hompland 21.24
4.22
12-10-2013
  Frode Fjordvang 21.25
4.22
06-10-2001
287 Lars M. Kurås 21.27
4.23
06-10-2001
288 Ukjent Bjerkevoll 21.27
4.23
11-10-1997
289 Emil Rolfseng 21.28
4.23
06-10-2012
  Espen Borge 21.28
4.23
14-10-2006
  Frode Fjordvang 21.29
4.23
11-10-1997
290 Trond Iversen 21.29
4.23
17-10-1992
  Ola G. Tidemandsen 21.30
4.23
09-10-1999
291 Bjørn Meinicke 21.30
4.23
11-10-2008
292 Espen Killengreen 21.30
4.23
14-10-1995
  Rolf Meek 21.31
4.23
09-10-2010
293 Arne Reinemo 21.31
4.23
12-10-2013
294 Roald Rones 21.31
4.23
11-10-1997
295 Offer Frideman 21.31
4.23
12-10-2013
  Joachim Hauer 21.31
4.23
06-10-2001
296 Mats G. Tidemandsen 21.32
4.24
07-10-2000
  Sander Kjørstad 21.32
4.24
08-10-2011
  Jens Petter Toresen 21.32
4.24
13-10-2007
297 Tore Borghov 21.33
4.24
15-10-1994
298 Arne Bakken 21.34
4.24
11-10-2008
299 Asbjørn Hillmann 21.34
4.24
14-10-2006
300 Richard Johansen 21.34
4.24
14-10-1995
  Anders Nøstdahl Gløersen 21.34
4.24
10-10-1998
  Rudolf Bernhardsen 21.36
4.24
10-10-1998
  Knut Løken 21.36
4.24
12-10-2002
  Joakim Herbrandsen 21.37
4.25
09-10-2010
301 Kristian Berg 21.37
4.25
14-10-2006
302 Johannes Willassen 21.38
4.25
12-10-2013
  Frode Fjordvang 21.38
4.25
10-10-1998
  Jon Ingar Sandum 21.39
4.25
07-10-2000
  Fabian Strøm 21.39
4.25
08-10-2011
  Frode Viste 21.39
4.25
12-10-2013
  Harald Johansen 21.39
4.25
07-10-2000
  Per Arne Andersen 21.39
4.25
10-10-2009
303 Erland Nærby 21.40
4.25
16-10-1993
  Frode Viste 21.40
4.25
09-10-2010
304 Lasse Gjerdem 21.41
4.26
20-10-1990
305 Simon Sandbakken 21.41
4.26
14-10-2006
  Knut Løken 21.41
4.26
09-10-1999
306 Sigurd Sporild Breievne 21.41
4.26
06-10-2012
307 Sigurd Allern 21.42
4.26
11-10-2003
308 Jan-Egil Kristiansen 21.42
4.26
07-10-2000
  Tore Borghov 21.43
4.26
14-10-1995
309 Kåre J. Grøtta 21.43
4.26
16-10-1993
  Rudolf Bernhardsen 21.44
4.26
07-10-2000
310 Herman Strøm 21.44
4.26
08-10-2011
  Even Solbrekken 21.44
4.26
11-10-1997
311 Ingemund Golden 21.44
4.26
15-10-1994
  Håkon Tufteland 21.45
4.26
09-10-2004
312 Fredrik Haugen Petersen 21.46
4.27
08-10-2011
  Tor Hovde 21.46
4.27
09-10-1999
313 Sondre Sandvik 21.47
4.27
06-10-2001
314 Rupert Hanna 21.47
4.27
11-10-2008
315 Ulrik Leidland Opsahl 21.47
4.27
11-10-2003
  Fredrik Haugen Petersen 21.47
4.27
09-10-2010
  Ingemund Golden 21.47
4.27
14-10-1995
316 Frode Høivik 21.48
4.27
07-10-2000
317 Tor Bru 21.49
4.27
10-10-1998
318 Botolf Myrvold 21.49
4.27
09-10-2004
  Eirik Engmark 21.50
4.27
08-10-2011
  Magne Øksdal 21.50
4.27
08-10-2005
319 Rino Prent 21.50
4.27
11-10-2008
  Rolf Meek 21.51
4.28
06-10-2012
320 Konrad Thoresen 21.51
4.28
13-10-2007
  Svein Huse 21.52
4.28
11-10-2003
321 Fredrik Myklebust 21.53
4.28
14-10-2006
322 Sverre Ebbestad 21.54
4.28
20-10-1990
323 Endre Wigaard 21.55
4.28
13-10-2007
  Mads Trygve Tollefsen 21.56
4.29
10-10-2009
324 Rune Wigen 21.56
4.29
09-10-1999
325 Tom Tørnquist 21.56
4.29
06-10-2001
326 Tord Onstad Sletten 21.57
4.29
06-10-2012
327 Trym Løken 21.57
4.29
14-10-2006
328 Harald Vika 21.57
4.29
12-10-1996
329 Tobias Strøm 21.57
4.29
06-10-2012
330 Roar Skalle 21.57
4.29
10-10-1998
  Rudolf Bernhardsen 21.58
4.29
09-10-1999
  Erland Nærby 21.58
4.29
09-10-1999
331 Asbjørn Hullevik 21.58
4.29
14-10-2006
  Jens Lohne Eftang 21.59
4.29
10-10-1998
332 Endre Sandvik 21.59
4.29
06-10-2001
333 Andre Schlytter Myrvoll 21.59
4.29
14-10-2006
334 Bjørn Arnesen 21.59
4.29
11-10-2003
  Endre Sandvik 21.59
4.29
14-10-2006
335 Knut Ytrehus 22.00
4.29
12-10-2002
336 Jens Dambolt 22.00
4.29
11-10-2008
  Anders Nøstdahl Gløersen 22.01
4.30
11-10-1997
337 Tommy Skjervold 22.01
4.30
15-10-1994
338 Alf Fossheim 22.01
4.30
10-10-1998
  Nils Rokkones 22.02
4.30
09-10-1999
339 Kjell Kristoffersen 22.03
4.30
17-10-1992
340 Per Ingvar Tollehaug 22.04
4.30
12-10-2013
  Martin Tufteland 22.04
4.30
11-10-1997
341 Tom Andersen 22.04
4.30
06-10-2001
342 Jens Høie 22.05
4.30
06-10-2012
  Eirik Bakke 22.05
4.30
12-10-2002
  Knut Løken 22.05
4.30
09-10-2004
343 Jan Kenneth Deacon 22.06
4.31
06-10-2012
  Jon Ingar Sandum 22.06
4.31
06-10-2001
344 Fredrik Aulie 22.06
4.31
08-10-2005
  Jens Lohne Eftang 22.07
4.31
11-10-1997
345 Eirik Sandvik 22.07
4.31
13-10-2007
  Frode Fjordvang 22.09
4.31
12-10-2002
346 Martin Husmoen Gjævenes 22.09
4.31
12-10-2013
347 Ask Olaussen 22.09
4.31
12-10-2013
  Endre Sandvik 22.11
4.32
10-10-1998
  Joachim Hauer 22.11
4.32
07-10-2000
  Tor Hovde 22.11
4.32
06-10-2012
  Endre Sandvik 22.12
4.32
09-10-2004
  Roald Rones 22.12
4.32
10-10-1998
348 Erik Bråten 22.12
4.32
09-10-2004
349 Harald Aanerud 22.13
4.32
14-10-1995
350 Nikolas Menayas 22.13
4.32
10-10-2009
351 Sander Kleven 22.14
4.32
10-10-2009
352 Trond K. Haraldsen 22.14
4.32
07-10-2000
  Rolf Meek 22.16
4.33
12-10-2013
353 Magnus Harstveit 22.17
4.33
12-10-2013
354 Atle Smenes 22.17
4.33
06-10-2001
  Jan-Erik Rybråten 22.17
4.33
10-10-2009
355 Helge Tveide 22.17
4.33
16-10-1993
356 Vegard Stokke 22.17
4.33
08-10-2011
  Per Ragnar Tuftin 22.18
4.33
08-10-2011
  Endre Sandvik 22.18
4.33
08-10-2005
357 Bjørn Guttormsen 22.18
4.33
13-10-2007
358 Vetle Hoel Kjørstad 22.19
4.33
06-10-2012
  Ingemund Golden 22.19
4.33
11-10-1997
359 Kristian Burum 22.20
4.33
06-10-2001
  Nils Rokkones 22.20
4.33
10-10-1998
  Joakim Herbrandsen 22.20
4.33
08-10-2011
  Rudolf Bernhardsen 22.21
4.34
06-10-2001
  Asbjørn Møllegaard 22.21
4.34
09-10-1999
360 Fred Øivind Øiestad 22.22
4.34
08-10-2011
361 Erik Nilsen 22.22
4.34
12-10-2013
362 Axel Halland Aasen 22.23
4.34
08-10-2005
  Bjørn Arnesen 22.23
4.34
09-10-2004
  Roald Rones 22.24
4.34
09-10-1999
  Stefan Christell 22.24
4.34
09-10-1999
  Trond K. Haraldsen 22.25
4.34
08-10-2005
  Tor Olav Nesheim Hægeland 22.27
4.35
10-10-2009
363 Odd H. Johnsen 22.27
4.35
09-10-1999
  Alf Bjerkvoll 22.27
4.35
07-10-2000
  Asbjørn Møllegaard 22.27
4.35
07-10-2000
  Knut Ytrehus 22.28
4.35
06-10-2001
  Bjørn Arnesen 22.30
4.36
08-10-2005
364 Vegard Jonsrud 22.31
4.36
15-10-1994
365 Thor K Grindhaug 22.31
4.36
12-10-1996
  Rudolf Bernhardsen 22.31
4.36
12-10-2002
366 Kjell Johannessen 22.31
4.36
11-10-2008
  Håkon Tufteland 22.31
4.36
11-10-2003
  Nikolas Menayas 22.32
4.36
11-10-2008
  Bjørn Arnesen 22.32
4.36
14-10-2006
367 Herman Hove Strøm 22.34
4.36
09-10-2010
  Kjell Johannesen 22.34
4.36
13-10-2007
  Magnus Harstveit 22.34
4.36
10-10-2009
368 Martin Tjøtta 22.35
4.37
06-10-2012
  Kjell Johannesen 22.35
4.37
06-10-2001
  Eirik Sandvik 22.35
4.37
11-10-2008
  Trond K. Haraldsen 22.37
4.37
12-10-2002
  Per Ingvar Tollehaug 22.38
4.37
06-10-2012
369 Oddvar Schrøder 22.38
4.37
12-10-1996
  Olaf Talmo 22.39
4.37
10-10-2009
370 Thomas Meinicke 22.40
4.38
11-10-2008
371 Einar Lund Westgaard 22.40
4.38
06-10-2012
372 Arild Larsen 22.40
4.38
15-10-1994
373 Anders Emilsson 22.41
4.38
14-10-2006
374 Jakob Sætre 22.41
4.38
08-10-2011
  Trond K. Haraldsen 22.42
4.38
09-10-1999
  Eirik Sandvik 22.42
4.38
14-10-2006
375 Kenneth Nystad 22.42
4.38
11-10-2003
  Endre Sandvik 22.43
4.38
12-10-2002
  Mats G. Tidemandsen 22.44
4.38
10-10-1998
376 Oskar Korsbrekke 22.44
4.38
08-10-2011
377 Kåre Hermansen 22.45
4.39
17-10-1992
378 Oddvar Røsten 22.46
4.39
11-10-2003
379 Ola Sveen 22.46
4.39
08-10-2011
380 Ivar Birkeland 22.47
4.39
09-10-1999
381 Arne Instebø 22.47
4.39
11-10-1997
  Trond K. Haraldsen 22.48
4.39
10-10-1998
  Frode Fjordvang 22.48
4.39
11-10-2003
382 Øyvind Gårud 22.49
4.39
12-10-2002
383 Thomas Bleikvin 22.49
4.39
09-10-2004
384 Torbjørn Vala 22.49
4.39
06-10-2001
385 Magnus Nilsson 22.49
4.39
12-10-1996
386 Ingar Finstuen 22.49
4.39
11-10-2008
387 Martin Grønli 22.50
4.40
14-10-2006
  Amund Riege 22.50
4.40
09-10-2010
  Erik Nilsen 22.50
4.40
10-10-2009
  Andre Schlytter Myrvoll 22.50
4.40
08-10-2005
  Nils Rokkones 22.50
4.40
06-10-2001
388 Roger Eilertsen 22.51
4.40
12-10-2002
389 Dag Lindbæk 22.51
4.40
07-10-2000
390 Tom Kyvik 22.51
4.40
17-10-1992
  Asbjørn Hollevik 22.52
4.40
09-10-2010
  Joakim Herbrandsen 22.52
4.40
10-10-2009
391 Jonas Herbrandsen 22.53
4.40
12-10-2013
  Harald Johansen 22.53
4.40
11-10-1997
392 Christian Strandvik 22.54
4.40
09-10-1999
393 Terje Thorp 22.55
4.41
15-10-1994
394 Trygve Tollefsen 22.55
4.41
07-10-2000
395 Knut Halvorsen 22.55
4.41
08-10-2011
396 Tor Arne Aasen 22.57
4.41
08-10-2005
397 Terje G Høitorp 22.57
4.41
12-10-1996
  Nils Rokkones 22.58
4.41
12-10-2002
398 Kjell Nystad 22.58
4.41
09-10-1999
  Erik Nilsen 22.58
4.41
08-10-2011
399 Roy Hedgren 22.58
4.41
11-10-1997
  Ingemund Golden 22.59
4.41
09-10-1999
400 Kjell Berggren 23.00
4.42
16-10-1993
  Trond K. Haraldsen 23.00
4.42
06-10-2001
401 Ottar Krane 23.01
4.42
08-10-2011
402 Henning Schem 23.01
4.42
11-10-2003
  Endre Sandvik 23.01
4.42
13-10-2007
  Asbjørn Møllegaard 23.01
4.42
12-10-2002
403 Øystein Røstad 23.02
4.42
12-10-2013
404 Vidar Frisk Svendsen 23.02
4.42
08-10-2011
  Lars Loennechen Skjelbek 23.03
4.42
10-10-1998
  Lars Loennechen Skjelbek 23.04
4.42
11-10-1997
  Ingemund Golden 23.04
4.42
07-10-2000
405 Daniel Paul Getz 23.05
4.43
06-10-2012
406 Harald Røvig Sletner 23.06
4.43
11-10-2008
407 Magnus Halvorsen 23.06
4.43
20-10-1990
408 Øyvind Rosnes Johansen 23.06
4.43
10-10-2009
409 Kim Hoel Halvorsen 23.06
4.43
12-10-2013
410 Tom Wedvik 23.06
4.43
10-10-2009
411 Marcus Andreas Engen 23.07
4.43
12-10-2013
412 Ole Morten Finstad 23.07
4.43
15-10-1994
413 Viktor Israelsbakk 23.07
4.43
11-10-1997
  Lars Loennechen Skjelbek 23.07
4.43
12-10-1996
  Tom Tørnquist 23.08
4.43
07-10-2000
414 Jo Arne Sætre 23.08
4.43
14-10-2006
  Ingemund Golden 23.09
4.43
10-10-1998
415 Ask Sollie Aarebrot 23.10
4.44
09-10-2010
  Erland Nærby 23.11
4.44
14-10-2006
  Tor Bru 23.11
4.44
12-10-2002
  Trond K. Haraldsen 23.12
4.44
09-10-2004
  Oddvar Schrøder 23.12
4.44
11-10-1997
  Anders Nøstdahl Gløersen 23.12
4.44
12-10-1996
  Fabian Strøm 23.12
4.44
09-10-2010
416 Erik Gausel 23.13
4.44
15-10-1994
417 Jan-Ole Evensen 23.13
4.44
11-10-2003
  Rudolf Bernhardsen 23.13
4.44
09-10-2004
418 Svein Lundgreen 23.13
4.44
12-10-2002
  Oddvar Schrøder 23.13
4.44
10-10-1998
419 Oddmund Reutz 23.15
4.45
11-10-1997
  Kjell Kristoffersen 23.15
4.45
16-10-1993
420 Henrik Alm Revelsby 23.16
4.45
06-10-2012
421 Hogne Hareide 23.16
4.45
12-10-2013
422 Magnus Jørstad 23.17
4.45
09-10-1999
  Trond K. Haraldsen 23.17
4.45
11-10-2003
  Oddvar Schrøder 23.17
4.45
14-10-1995
423 Marcus Bømark Hanssen 23.17
4.45
06-10-2012
424 Gaute Bang Øimoen 23.18
4.45
14-10-2006
  Erland Nærby 23.20
4.46
09-10-2004
  Øyvind Gløersen 23.20
4.46
10-10-1998
425 Thor Lyder Andersen 23.21
4.46
14-10-1995
426 Harald Moen 23.21
4.46
06-10-2001
  Rune Wigen 23.21
4.46
11-10-1997
427 Eirik Grønntun Irvold 23.22
4.46
14-10-2006
  Ola G. Tidemandsen 23.22
4.46
07-10-2000
  Roald Rones 23.23
4.46
07-10-2000
428 Hans Amundsen 23.23
4.46
17-10-1992
429 Erland Nærly 23.23
4.46
13-10-2007
  Trygve Tollefsen 23.23
4.46
06-10-2001
  Frode Fjordvang 23.23
4.46
09-10-2004
  Nils Rokkones 23.24
4.47
11-10-2003
  Rudolf Bernhardsen 23.24
4.47
08-10-2005
  Bjørn Arnesen 23.24
4.47
13-10-2007
  Tore Borghov 23.24
4.47
10-10-1998
430 Oliver Lorenz 23.25
4.47
10-10-2009
431 Erik Kielland-Lund 23.26
4.47
11-10-1997
432 Lennart Pedersen 23.26
4.47
12-10-2002
433 Henrik Vedeler 23.26
4.47
16-10-1993
  Rudolf Bernhardsen 23.26
4.47
11-10-2003
434 Lars Bolstad Jacobsen 23.26
4.47
10-10-2009
435 Odd Arne Melkstadvik 23.27
4.47
19-10-1991
436 Dag Christensen 23.27
4.47
19-10-1991
437 Kjetil Lierbekk 23.27
4.47
12-10-1996
438 Sven Gullichsen 23.28
4.47
14-10-2006
439 Håkon B. Tesaker 23.28
4.47
09-10-2010
440 Brian Groth 23.28
4.47
19-10-1991
441 Per Allan Johansson 23.28
4.47
14-10-2006
442 Torbjørn Ruud 23.29
4.48
10-10-2009
  Stian Tørnquist 23.30
4.48
07-10-2000
  Tobias Strøm 23.30
4.48
09-10-2010
443 Martin Sørli 23.31
4.48
10-10-1998
444 Jonathan Hansen 23.31
4.48
07-10-2000
445 Jan Andreas Edstrøm 23.32
4.48
06-10-2001
  Jonathan Hansen 23.34
4.49
09-10-1999
  Harald Aanerud 23.34
4.49
11-10-1997
  Ask Sollie Aarebrot 23.34
4.49
10-10-2009
446 Hans Helseth 23.35
4.49
19-10-1991
447 Teis Holemark Sunde 23.36
4.49
09-10-2010
448 Mikael Ridman Høgman 23.36
4.49
09-10-2010
  Trygve Tollefsen 23.36
4.49
09-10-1999
  Erland Nærby 23.36
4.49
09-10-2010
449 Erik Rolf Hermansen 23.36
4.49
12-10-2013
450 Bjørn Nerli 23.37
4.49
14-10-1995
  Oddvar Schrøder 23.38
4.49
06-10-2001
  Johan Ørjan Strand 23.38
4.49
10-10-2009
451 Harry Olsen 23.38
4.49
12-10-1996
452 Kristoffer Andersen 23.38
4.49
12-10-1996
453 Arne Klungland 23.39
4.50
13-10-2007
454 Robert Schwencke 23.39
4.50
12-10-2002
  Harald Aanerud 23.39
4.50
12-10-1996
  Kristoffer Andersen 23.39
4.50
14-10-1995
  Harry Olsen 23.39
4.50
10-10-1998
455 Vetle Ag Husby 23.39
4.50
12-10-2013
  Tobias Strøm 23.40
4.50
08-10-2011
  Endre Sandvik 23.40
4.50
11-10-2008
  Per Thomas Thomassen 23.40
4.50
10-10-2009
  Oddvar Schrøder 23.40
4.50
07-10-2000
456 Ståle Neuendorff 23.41
4.50
06-10-2001
457 Anders Tunold 23.42
4.50
11-10-1997
458 Sondre Bakken Ødegård 23.42
4.50
06-10-2012
459 Ludvig Sundøen 23.42
4.50
08-10-2011
  Sondre Bakken Ødegård 23.43
4.50
12-10-2013
  Bjørn Nerli 23.44
4.51
17-10-1992
460 Erik Holom 23.44
4.51
09-10-1999
  Arne-Kristian Røren 23.46
4.51
06-10-2001
  Anders Skjelbek 23.46
4.51
14-10-1995
461 Fredrik Kaltenborn 23.46
4.51
17-10-1992
  Bjørn Nerli 23.46
4.51
16-10-1993
  Harald Aanerud 23.47
4.51
07-10-2000
  Erland Nærby 23.48
4.51
08-10-2005
  Bjørn Arnesen 23.50
4.52
10-10-2009
  Reidar Hansen 23.50
4.52
07-10-2000
  Harald Aanerud 23.51
4.52
09-10-1999
462 Trond Boksasp 23.52
4.52
12-10-2013
  Martin Tufteland 23.52
4.52
14-10-1995
  Martin Tufteland 23.52
4.52
12-10-1996
463 Terje Løken 23.53
4.52
06-10-2012
464 Sveinung Bleikvin 23.54
4.53
09-10-2004
  Håkon Tufteland 23.54
4.53
07-10-2000
465 Kjetil Andersen 23.55
4.53
06-10-2001
466 Jan Martin Sandland 23.55
4.53
14-10-1995
467 Andreas Solheim 23.55
4.53
12-10-2013
468 Stein-Erik Wendel 23.55
4.53
11-10-2003
  Viktor Israelsbakk 23.56
4.53
10-10-1998
469 Mikkel Sveen 23.58
4.53
08-10-2011
  Viktor Israelsbakk 23.58
4.53
07-10-2000
  Nils Rokkones 23.58
4.53
08-10-2005
470 Lasse Gjendem 23.58
4.53
19-10-1991
471 Bård Haugen 23.58
4.53
09-10-2004
  Håkon Tufteland 23.59
4.54
12-10-2002
472 Andreas Hoel Sandsdalen 23.59
4.54
06-10-2012
  Lasse Gjerdem 23.59
4.54
16-10-1993
473 Jonah Wiecek 23.59
4.54
12-10-2013
  Oddvar Schrøder 24.00
4.54
09-10-1999
474 Kristian Anseth 24.02
4.54
15-10-1994
475 Kenneth Frisk Svendsen 24.03
4.54
08-10-2011
476 Hans Martin Norstrøm 24.03
4.54
06-10-2001
  Roald Rones 24.04
4.55
06-10-2001
  Christian K. Sandvik 24.04
4.55
10-10-1998
  Thor Lyder Andersen 24.04
4.55
09-10-1999
  Jo Arne Sætre 24.04
4.55
08-10-2005
  Sverre Ebbestad 24.07
4.55
11-10-1997
477 Leif Johansen 24.07
4.55
15-10-1994
  Sven Gullichsen 24.07
4.55
13-10-2007
478 Stian Nybakk Berntsen 24.08
4.56
09-10-1999
  Kenneth Frisk Svendsen 24.08
4.56
12-10-2013
  Frode Fjordvang 24.08
4.56
14-10-2006
479 Runar Thorstensen 24.09
4.56
07-10-2000
  Sven Gullichsen 24.09
4.56
09-10-2004
480 Geir Asbjørn Nilsen 24.09
4.56
11-10-1997
  Harry Olsen 24.10
4.56
07-10-2000
  Vidar Frisk Svendsen 24.11
4.56
12-10-2013
481 Thomas Kildebo 24.11
4.56
17-10-1992
482 Magnus Røkkeberg Andersen 24.11
4.56
06-10-2001
  Eirik Sandvik 24.13
4.57
08-10-2005
483 Vegard Aanonsen 24.14
4.57
07-10-2000
  Erland Nærby 24.16
4.57
12-10-2002
  Brian Groth 24.17
4.57
10-10-1998
484 Jonny Hagen 24.17
4.57
14-10-1995
  Viktor Israelsbakk 24.17
4.57
09-10-1999
  Erik Nilsen 24.18
4.58
11-10-2008
  Harald Aanerud 24.18
4.58
10-10-1998
485 Øivind Karlsen 24.18
4.58
10-10-2009
486 Karl Oskar Brevik 24.19
4.58
12-10-2013
  Jens Lohne Eftang 24.20
4.58
14-10-1995
487 Torben Grue 24.21
4.58
17-10-1992
  Rune Wigen 24.21
4.58
07-10-2000
488 Halvor Solheim 24.21
4.58
12-10-2013
  Bjørn Arnesen 24.27
4.59
11-10-2008
  Trygve Tollefsen 24.29
5.00
12-10-2002
489 Jon Fanavoll 24.29
5.00
11-10-2008
490 Sebastian Robles Larsen 24.30
5.00
06-10-2012
491 Bjørn H. Kristiansen 24.31
5.00
09-10-2004
492 Kåre Petter Nordang 24.31
5.00
08-10-2005
493 Runar Torstensen 24.34
5.01
09-10-1999
494 Even Gjelsnes Ødegården 24.35
5.01
10-10-2009
  Sven Gullichsen 24.35
5.01
08-10-2005
  Trond K. Haraldsen 24.35
5.01
09-10-2010
  Frode Fjordvang 24.37
5.01
08-10-2005
495 Arne-Kjell Svendsen 24.38
5.02
20-10-1990
  Halvor Solheim 24.40
5.02
06-10-2012
  Even Gjelsnes Ødegården 24.41
5.02
08-10-2011
496 Anders Knudsen 24.41
5.02
13-10-2007
497 Christoffer Bråthe Blårud 24.41
5.02
14-10-2006
498 Leif Rokke 24.41
5.02
15-10-1994
  Tor Hovde 24.42
5.02
14-10-2006
  Sigurd Sporild Breievne 24.43
5.03
08-10-2011
499 Jostein Sørli 24.43
5.03
09-10-1999
500 Joakim Schweizer 24.44
5.03
12-10-2013
501 Torkel Westby 24.44
5.03
08-10-2011
502 Sigurd Juland 24.45
5.03
11-10-1997
  Håkon Tufteland 24.46
5.03
09-10-1999
503 Finn Johnsen 24.47
5.03
17-10-1992
504 Espen Brudal 24.47
5.03
14-10-1995
  Tor Hovde 24.47
5.03
10-10-1998
  Rune Wigen 24.48
5.04
10-10-1998
505 Georg Stenseth 24.49
5.04
15-10-1994
  Tobias Strøm 24.50
5.04
10-10-2009
  Kenneth Nystad 24.50
5.04
12-10-2002
  Harry Olsen 24.51
5.04
09-10-1999
  Per A Sollien 24.51
5.04
11-10-2003
506 Vegard Gjelsnes Ødegården 24.51
5.04
13-10-2007
  Brian Groth 24.51
5.04
09-10-1999
507 Jonas Hegerberg 24.51
5.04
12-10-2013
  Jens Lohne Eftang 24.52
5.04
12-10-1996
508 Stian Fladby 24.52
5.04
20-10-1990
  Rudolf Bernhardsen 24.53
5.05
13-10-2007
509 Bjørn Torgersen 24.53
5.05
17-10-1992
510 John Johansen 24.53
5.05
10-10-1998
  Bjørn Arnesen 24.54
5.05
09-10-2010
511 Oddleif Westby 24.54
5.05
08-10-2011
  Viktor Israelsbakk 24.54
5.05
06-10-2001
  Kristian Anseth 24.55
5.05
16-10-1993
  Tor Olav Nesheim Hægeland 24.55
5.05
11-10-2008
512 Ole Aalen 24.55
5.05
06-10-2012
513 Tomas Johansen 24.55
5.05
08-10-2011
514 Steinar Fjeldheim 24.56
5.05
07-10-2000
515 Fredrik Ensrud 24.56
5.05
08-10-2011
516 Didrik Paulsen 24.57
5.06
11-10-2008
517 Johan Hindahl 24.58
5.06
10-10-2009
518 Henrik Bækken 24.59
5.06
08-10-2005
519 Kjartan K. Haraldsen 25.00
5.06
10-10-2009
  Frode Høivik 25.00
5.06
09-10-2004
  Torjus Fluge Fornes 25.00
5.06
08-10-2011
520 Arnfin Thomasrud 25.00
5.06
14-10-1995
521 Kåre Nordang 25.01
5.06
14-10-2006
522 Johannes Rolland 25.02
5.07
12-10-2013
523 Sven Gulliksen 25.02
5.07
11-10-2003
524 Eivind Kristoffersen 25.02
5.07
17-10-1992
  Kenneth Frisk Svendsen 25.03
5.07
06-10-2012
525 Erik Granås 25.04
5.07
11-10-1997
526 Henrik Farstadvoll 25.05
5.07
08-10-2011
527 Joachim Lie 25.05
5.07
11-10-1997
  Øystein Røstad 25.05
5.07
06-10-2012
528 Are Wigaard 25.07
5.08
11-10-2008
529 Andreas Rolland 25.07
5.08
08-10-2011
530 Odd-Einar Larsen 25.08
5.08
16-10-1993
531 Franck Vogt 25.08
5.08
08-10-2011
  Kristian Burum 25.08
5.08
07-10-2000
  Trond K. Haraldsen 25.09
5.08
10-10-2009
  Ingemund Golden 25.09
5.08
06-10-2001
532 Jens Kleiman 25.10
5.08
06-10-2012
533 Helge Fosserud 25.10
5.08
09-10-1999
534 Aksel E Johansen 25.10
5.08
09-10-1999
  Kristian Berg 25.11
5.08
09-10-2004
535 Mathias Hisdal 25.11
5.08
06-10-2012
  Sven Gulliksen 25.14
5.09
07-10-2000
  Marcus Andreas Engen 25.15
5.09
08-10-2011
  Jens Lohne Eftang 25.15
5.09
15-10-1994
  Lasse Gjendem 25.15
5.09
10-10-1998
536 Kåre Ekroll 25.18
5.10
07-10-2000
537 Espen B. Isaksen 25.18
5.10
15-10-1994
538 Markus Valvik Christiansen 25.21
5.10
12-10-2013
539 Jørgen Christiansen 25.22
5.11
12-10-2013
  Erik Nilsen 25.22
5.11
13-10-2007
540 Håkon Neuendorff 25.23
5.11
14-10-2006
541 Borgar Askedalen 25.23
5.11
07-10-2000
542 Asle Johannessen 25.24
5.11
09-10-2004
  Bjørn Nerli 25.25
5.11
12-10-1996
  Ståle Neuendorff 25.26
5.11
07-10-2000
  Håkon Neuendorff 25.26
5.11
07-10-2000
543 Matias Løbak Hestmann 25.27
5.12
12-10-2013
544 Sander Hognestad 25.28
5.12
08-10-2011
545 Philip Dickopf Eliassen 25.28
5.12
12-10-2013
  Oddvar Schrøder 25.32
5.13
12-10-2002
  Arne-Kristian Røren 25.32
5.13
09-10-2004
  Christian K. Sandvik 25.32
5.13
11-10-1997
  Tor Arne Aasen 25.33
5.13
11-10-2003
546 Rune Kristoffersen 25.34
5.13
12-10-2013
547 Jostein Henjum 25.34
5.13
15-10-1994
  Trygve Tollefsen 25.37
5.14
11-10-2003
548 Svata Jr. Mikaus 25.37
5.14
07-10-2000
  Håkon Tufteland 25.37
5.14
06-10-2001
  Ole Aalen 25.38
5.14
12-10-2013
  Jon Fanavoll 25.39
5.14
09-10-2010
  Axel Halland Aasen 25.39
5.14
11-10-2003
  Øyvind Gløersen 25.40
5.14
11-10-1997
  Jakob Sætre 25.41
5.14
10-10-2009
549 Erik Pettersen 25.41
5.14
07-10-2000
  Erland Nærby 25.41
5.14
12-10-2013
  Bjørn Arnesen 25.42
5.15
06-10-2012
550 Erik Haugen 25.42
5.15
07-10-2000
551 Håkon Carlsen 25.42
5.15
14-10-2006
552 Håkon Danbolt 25.43
5.15
10-10-2009
553 Manuele Fusto 25.43
5.15
12-10-2013
  Franck Vogt 25.43
5.15
06-10-2012
554 Erik Kielland Lund 25.43
5.15
07-10-2000
  Erik Haugen 25.47
5.16
10-10-1998
555 Svein Yngvar Willassen 25.47
5.16
12-10-2013
556 Gunnar Heive 25.48
5.16
19-10-1991
557 Erik Kikut 25.49
5.16
11-10-2003
  Marcus Andreas Engen 25.51
5.17
09-10-2010
  Jens Høie 25.51
5.17
09-10-2010
558 Bendik Håland Pedersen 25.51
5.17
08-10-2011
559 Erlend Kjernli 25.51
5.17
08-10-2005
560 Thomas Haga Engen 25.52
5.17
09-10-2010
  Arnfin Thomasrud 25.52
5.17
11-10-1997
561 Torkel Andreassen Sæverud 25.52
5.17
12-10-2013
562 Lasse Andreas Byre Lindland 25.53
5.17
11-10-2008
563 Morten T. Vaagsbø 25.54
5.17
12-10-2013
  Rudolf Bernhardsen 25.54
5.17
10-10-2009
564 Tom-Roar Tengren 25.55
5.17
12-10-2013
  Rudolf Bernhardsen 25.57
5.18
11-10-2008
565 Geir E. Larsen 25.57
5.18
16-10-1993
566 Fredrik Grenan 25.58
5.18
08-10-2011
  Kåre Hermansen 25.58
5.18
19-10-1991
567 Are Kolstad 25.58
5.18
10-10-2009
  Matias Løbak Hestmann 25.58
5.18
06-10-2012
  Trond K. Haraldsen 25.59
5.18
13-10-2007
568 Marius Ringen 25.59
5.18
09-10-2004
569 Torjus Fluge 26.00
5.18
10-10-2009
570 Torgeir Moe 26.00
5.18
09-10-2004
  Borgar Askedalen 26.01
5.19
11-10-2003
571 Henrik Fjeld 26.03
5.19
12-10-2013
  Kåre Ekroll 26.03
5.19
09-10-1999
572 Sondre Strandvik 26.03
5.19
09-10-1999
573 Olav Nesheim 26.04
5.19
09-10-2004
574 Erlend Standish 26.05
5.19
06-10-2001
  Asle Johannessen 26.06
5.20
08-10-2005
575 Leif H Olsen 26.07
5.20
09-10-1999
  Arnfin Thomasrud 26.07
5.20
12-10-1996
  Frode Fjordvang 26.07
5.20
13-10-2007
  Tore Borghov 26.07
5.20
11-10-1997
576 Ingar Finstad 26.09
5.20
11-10-1997
577 Sindre AA. Holtet 26.10
5.20
14-10-2006
578 Emil Asprusten 26.11
5.21
19-10-1991
  Roald Rones 26.11
5.21
11-10-2003
579 Eivind Seljeset 26.11
5.21
12-10-2013
580 Svein Larsen 26.12
5.21
20-10-1990
  Borgar Askedalen 26.12
5.21
12-10-2002
581 Harald Kristiansen 26.13
5.21
06-10-2012
582 Emil Hengy 26.15
5.21
10-10-2009
  Lasse Gjendem 26.17
5.22
11-10-1997
  Trond K. Haraldsen 26.18
5.22
06-10-2012
  Trond K. Haraldsen 26.19
5.22
11-10-2008
583 Eivind Eriksen 26.20
5.22
12-10-2013
584 Birk Sollie Aarebrot 26.22
5.23
10-10-2009
585 Haakon Schultze 26.22
5.23
19-10-1991
586 William Kamsvåg 26.23
5.23
12-10-2013
587 Tollef Rustad 26.23
5.23
14-10-1995
588 Svein Vågen 26.25
5.23
19-10-1991
589 Stian Røvig Sletner 26.26
5.24
11-10-2008
  Øyvind Gløersen 26.27
5.24
12-10-1996
590 Ragnar Ellingsen 26.28
5.24
17-10-1992
591 Jan Wright 26.29
5.24
09-10-1999
592 Håkon Dreyer 26.30
5.24
11-10-2008
  Eirik Sandvik 26.30
5.24
09-10-2004
593 Lars Willas Dreyer 26.30
5.24
11-10-2008
594 Flemming Vedel Nielsen 26.33
5.25
16-10-1993
  Martin Tufteland 26.34
5.25
15-10-1994
  Kåre Ekroll 26.35
5.26
06-10-2001
595 Markus Bømark Hanssen 26.35
5.26
09-10-2010
596 Trond Einar Hoem 26.36
5.26
09-10-2010
  Kjartan K. Haraldsen 26.37
5.26
11-10-2003
  Lasse Gjendem 26.37
5.26
09-10-1999
597 Eirik Odden Solberg 26.37
5.26
11-10-2008
  Rudolf Bernhardsen 26.39
5.26
09-10-2010
  Ole Morten Finstad 26.40
5.27
12-10-1996
  Lars Willas Dreyer 26.40
5.27
13-10-2007
598 Tor Fossheim 26.41
5.27
09-10-1999
599 Thorbjørn Rudi 26.43
5.27
11-10-2008
  Borgar Askedalen 26.43
5.27
09-10-2004
  Erik Pettersen 26.44
5.27
06-10-2001
  Rune Wigen 26.47
5.28
06-10-2001
600 Tore Johansen 26.47
5.28
12-10-1996
  Nils Rokkones 26.47
5.28
14-10-2006
601 Sæbjørn Singelstad 26.47
5.28
20-10-1990
  Ståle Neuendorff 26.48
5.28
13-10-2007
  Kåre Ekroll 26.48
5.28
10-10-1998
  Roald Rones 26.48
5.28
09-10-2004
602 Rajah Sivaperumah 26.48
5.28
12-10-1996
603 Steinar Bråten 26.49
5.28
14-10-1995
604 Kim Andre Kristoffersen 26.52
5.29
19-10-1991
605 Georg Grinden 26.53
5.29
20-10-1990
  Helge Fosserud 26.53
5.29
10-10-1998
606 Helge Engh 26.53
5.29
19-10-1991
  Arnfin Thomasrud 26.54
5.29
10-10-1998
  Borgar Askedalen 26.54
5.29
06-10-2001
  Lars Willas Dreyer 26.54
5.29
10-10-2009
607 Simen Førde 26.55
5.30
12-10-2013
  Håkon Dreyer 26.55
5.30
10-10-2009
608 Kjell Nordang 26.56
5.30
14-10-1995
  Arne-Kristian Røren 26.57
5.30
11-10-2003
  Erik Haugen 26.58
5.30
06-10-2001
609 Per Kirkerud 26.58
5.30
11-10-2003
610 Ingebret Hisdal 26.58
5.30
06-10-2012
611 Ukjent Aksnes 26.58
5.30
15-10-1994
612 Alexander Iversen 26.58
5.30
09-10-1999
  Svata Jr. Mikaus 26.58
5.30
12-10-2002
613 Lavran Thorstensen 26.59
5.30
10-10-2009
  Andreas Hoel Sandsdalen 26.59
5.30
12-10-2013
  Runar Thorstensen 26.59
5.30
10-10-2009
  Tor Fossheim 26.59
5.30
11-10-1997
614 Odin Eilertsen 27.00
5.31
14-10-2006
615 Torbjørn Rolstad 27.00
5.31
12-10-2013
616 Kjartan Haraldsen 27.01
5.31
10-10-1998
  Torjus Fluge Fornes 27.03
5.31
09-10-2010
617 Agnar Martin Bjørnstad 27.04
5.31
09-10-2010
618 Arnfinn Sandsengen 27.04
5.31
11-10-2008
  Kjartan K. Haraldsen 27.04
5.31
13-10-2007
619 Emil Skurdahl 27.05
5.32
10-10-1998
620 Jørn Kveseth 27.05
5.32
14-10-1995
  Eirik Odden Solberg 27.05
5.32
14-10-2006
  Svata Jr. Mikaus 27.06
5.32
06-10-2001
  Tore Johansen 27.07
5.32
11-10-1997
  Vegard Gjelsnes Ødegården 27.08
5.32
14-10-2006
  Birger Fagernes 27.11
5.33
08-10-2005
  Erik Kielland-Lund 27.11
5.33
08-10-2005
  Kristoffer Andersen 27.12
5.33
15-10-1994
621 Per Hjelen 27.13
5.33
14-10-1995
622 Tollef Tandberg Guntvedt 27.15
5.34
12-10-2013
623 Karl Johan Tvedt 27.16
5.34
10-10-1998
  Eivind Seljeset 27.18
5.34
06-10-2012
  Tor Olav Nesheim Hægeland 27.18
5.34
09-10-2010
  Kenneth Frisk Svendsen 27.19
5.34
09-10-2010
624 Fred Ihle 27.23
5.35
11-10-1997
625 Jørgen Westin 27.26
5.36
10-10-1998
  Jørn Kveseth 27.26
5.36
16-10-1993
  Vidar Frisk Svendsen 27.26
5.36
09-10-2010
  Erik Pettersen 27.27
5.36
12-10-2002
  Tor Fossheim 27.27
5.36
10-10-1998
  Sondre Sandvik 27.31
5.37
07-10-2000
  Håkon Neuendorff 27.32
5.37
13-10-2007
626 Jon Larsen 27.32
5.37
17-10-1992
  Kjell Nordang 27.33
5.37
12-10-1996
627 Christoffer Undseth 27.34
5.38
11-10-2008
  Per Hjelen 27.35
5.38
12-10-1996
  Jan Wright 27.38
5.38
07-10-2000
  Tore Borghov 27.38
5.38
09-10-2004
628 Brage Eilertsen 27.39
5.39
12-10-2013
629 André Erni 27.40
5.39
12-10-2013
  Tore Borghov 27.40
5.39
12-10-2002
  Håkon Neuendorff 27.40
5.39
11-10-1997
630 Tarjei Berg 27.46
5.40
06-10-2001
631 Zen Nadeem 27.46
5.40
07-10-2000
632 Jan Røed 27.46
5.40
12-10-1996
  Mikael Ripel Høgman 27.47
5.40
11-10-2008
  Per Hjelen 27.48
5.40
15-10-1994
633 Birk Aarebrot 27.49
5.41
09-10-2010
  Kjell Nordang 27.51
5.41
15-10-1994
634 Oddbjørn Naustvold 27.52
5.41
14-10-1995
  Kenneth Nystad 27.52
5.41
06-10-2001
635 Jan H. Brotnov 27.54
5.42
09-10-2004
  Philip Dickopf Eliassen 27.54
5.42
06-10-2012
636 Odd Strandli 27.54
5.42
06-10-2001
637 Freddy Hansen 27.54
5.42
11-10-2003
638 Einar Bunnenie 27.58
5.42
10-10-2009
639 Jan Roed 28.00
5.43
19-10-1991
  Tom-Roar Tengren 28.00
5.43
06-10-2012
  Oddvar Schrøder 28.03
5.43
11-10-2003
640 Agnar Kvatningen 28.03
5.43
14-10-1995
  Tore Johansen 28.03
5.43
09-10-1999
  Georg Grinden 28.03
5.43
19-10-1991
641 Jonas Bandgren 28.04
5.44
08-10-2011
642 Ola S. Nordmann 28.06
5.44
09-10-2004
  Oddvar Schrøder 28.07
5.44
09-10-2004
643 Eirik Tetlie 28.07
5.44
12-10-2002
644 Vegar Breimo 28.07
5.44
19-10-1991
645 Rune Sætermo 28.07
5.44
12-10-2002
  Sondre Sandvik 28.08
5.44
10-10-1998
  Raja R Singh Pragpuri 28.08
5.44
16-10-1993
  Rudolf Bernhardsen 28.10
5.45
08-10-2011
646 Sjur Merlid 28.12
5.45
12-10-2013
  Steinar Fjeldheim 28.13
5.46
09-10-1999
  Harald Aanerud 28.13
5.46
14-10-2006
647 Trond Hoem 28.15
5.46
08-10-2011
648 Petter Berg 28.15
5.46
09-10-2004
  Tor Fossheim 28.15
5.46
07-10-2000
649 Solveig Lie Støverud 28.16
5.46
12-10-2013
650 John Løse 28.20
5.47
10-10-1998
  Nils Rokkones 28.20
5.47
13-10-2007
651 Alexander Bømark Hanssen 28.21
5.47
06-10-2012
  Tore Johansen 28.22
5.47
09-10-2004
  Erik Haugen 28.24
5.48
12-10-2002
  Arnfin Thomasrud 28.24
5.48
12-10-2002
  Einar Lund Westgaard 28.25
5.48
09-10-2010
652 Atle Sikkerdøl 28.27
5.48
13-10-2007
  Kjell Nordang 28.27
5.48
10-10-1998
653 Raja Pragpuri 28.27
5.48
16-10-1993
654 Lars Larsen 28.28
5.49
14-10-2006
  Tore Borghov 28.28
5.49
11-10-2003
655 Robert Bjørgan 28.30
5.49
09-10-1999
  Frode Talmo 28.31
5.49
11-10-2008
  Erik Pettersen 28.32
5.49
14-10-2006
  Erlend Standish 28.34
5.50
09-10-1999
656 Magne Aanonsen 28.34
5.50
09-10-1999
  Agnar Kvatningen 28.35
5.50
11-10-1997
  Odd Strandli 28.35
5.50
09-10-1999
657 Kåre Hermansen 28.38
5.51
09-10-1999
658 Mikael Høgman 28.38
5.51
13-10-2007
  Jan Røed 28.39
5.51
17-10-1992
  Håkon Neuendorff 28.39
5.51
11-10-2008
659 Odd Ludvigsen 28.42
5.51
11-10-1997
660 Odd Sohlman 28.44
5.52
12-10-2002
  Odd Strandli 28.45
5.52
10-10-1998
  Kåre Hermansen 28.45
5.52
07-10-2000
  Kjell Nordang 28.45
5.52
09-10-1999
  Mathias Hisdal 28.45
5.52
08-10-2011
  Agnar Kvatningen 28.48
5.53
10-10-1998
661 Olav Linde 28.50
5.53
14-10-1995
662 Arne Asrusten 28.50
5.53
19-10-1991
  Erik Pettersen 28.52
5.53
08-10-2005
  Tore Johansen 28.52
5.53
06-10-2001
  Erik Haugen 28.53
5.54
11-10-2003
  Erik Kielland-Lund 28.53
5.54
09-10-2004
663 Hans Rostad 28.54
5.54
11-10-2008
664 Atila Mellilo 28.54
5.54
08-10-2011
  Arne-Kjell Svendsen 28.54
5.54
09-10-1999
665 Magne Mjærum 28.57
5.54
12-10-2002
  Brage Eilertsen 28.57
5.54
06-10-2012
666 Lasse Andreas Lindland 28.59
5.55
13-10-2007
667 Thomas Hauge De Lange 28.59
5.55
11-10-2008
  Jørn Kveseth 29.00
5.55
15-10-1994
668 Erik Koldre 29.00
5.55
17-10-1992
669 Svein Hasund 29.02
5.56
12-10-2013
  Erik Kielland-Lund 29.03
5.56
10-10-2009
670 Asbjørn Stulen 29.03
5.56
11-10-1997
  Erik Kielland-Lund 29.03
5.56
13-10-2007
671 Thomas A. Wright 29.04
5.56
19-10-1991
  Tor Fossheim 29.04
5.56
12-10-2002
  Alf Fossheim 29.04
5.56
12-10-2002
672 Kristen Røren 29.05
5.56
09-10-1999
673 Jakob Andersen Gjedebo 29.06
5.56
12-10-2013
674 Magnus Lund 29.08
5.57
10-10-1998
675 Johnny M. Mørk 29.09
5.57
16-10-1993
  Kjell Nordang 29.09
5.57
11-10-1997
676 Arild Johnsen 29.11
5.57
19-10-1991
677 Veini Simolin 29.11
5.57
10-10-2009
678 Mathias H Nygaard 29.11
5.57
11-10-1997
  Tore Johansen 29.13
5.58
12-10-2002
679 Bjørn Schem 29.15
5.58
11-10-2003
  Erik Pettersen 29.16
5.58
11-10-2008
  Erik Pettersen 29.16
5.58
13-10-2007
  Thomas A. Wright 29.19
5.59
07-10-2000
680 Per Kristian Asplund 29.19
5.59
08-10-2011
  Tore Johansen 29.21
5.59
10-10-1998
  Kåre Hermansen 29.22
6.00
12-10-2002
681 Kaare Waaler 29.23
6.00
16-10-1993
  Erik Kielland-Lund 29.25
6.00
14-10-2006
  Odd Strandli 29.25
6.00
07-10-2000
  Gunnar Heive 29.26
6.00
14-10-1995
682 Arne Hongshagen 29.28
6.01
14-10-1995
683 Erik Løkka 29.29
6.01
11-10-1997
684 Omar Mohamud 29.29
6.01
10-10-1998
  Magne Mjærum 29.33
6.02
06-10-2001
685 Morten Østreng 29.33
6.02
06-10-2012
686 Jan Magnussen 29.33
6.02
07-10-2000
687 Jørgen Aanonsen Larsen 29.33
6.02
08-10-2011
  Jan Wright 29.36
6.02
10-10-1998
  Per Hjelen 29.36
6.02
16-10-1993
  Espen Brudal 29.37
6.03
15-10-1994
  Gunnar Heive 29.39
6.03
06-10-2001
  Borgar Askedalen 29.39
6.03
14-10-2006
  Johnny M. Mørk 29.39
6.03
17-10-1992
  Arne-Kjell Svendsen 29.41
6.03
10-10-1998
  Jan Wright 29.42
6.04
11-10-1997
688 Asbjørn Stielen 29.43
6.04
14-10-1995
  Magne Aanonsen 29.44
6.04
07-10-2000
  Trond Hoem 29.45
6.04
10-10-2009
  Erik Pettersen 29.48
6.05
11-10-2003
  Olav Linde 29.49
6.05
11-10-1997
  Magne Aanonsen 29.50
6.05
06-10-2001
689 Inge Øivind Jordet 29.50
6.05
12-10-1996
690 Håkon Arneng Holmstedt 29.50
6.05
12-10-2013
  Tore Johansen 29.52
6.06
07-10-2000
  Kåre Hermansen 29.54
6.06
06-10-2001
  Erik Pettersen 29.55
6.06
12-10-2013
691 Myggen Bjerke 29.57
6.07
08-10-2005
  Tore Johansen 29.57
6.07
11-10-2003
  Odd Arne Melkstadvik 29.57
6.07
20-10-1990
  Erik Pettersen 29.59
6.07
09-10-2004
  Raja Pragpuri 30.01
6.08
17-10-1992
692 Kjell Julin 30.02
6.08
09-10-2004
  Olav Linde 30.04
6.08
12-10-1996
693 Gunnar Monsrud 30.05
6.08
11-10-1997
  Magne Aanonsen 30.08
6.09
12-10-2002
694 Torkild Hanna 30.10
6.09
11-10-2008
  Arne-Kristian Røren 30.15
6.10
09-10-2010
695 Amar Singh Daswal 30.15
6.10
17-10-1992
  Jakob Sætre 30.16
6.11
11-10-2008
  Håkon Neuendorff 30.17
6.11
12-10-1996
  Jan Røed 30.17
6.11
11-10-1997
696 Kjell Gautneb 30.19
6.11
20-10-1990
  Odd Ludvigsen 30.22
6.12
10-10-1998
  Magne Aanonsen 30.24
6.12
10-10-1998
697 Terje Brattbakk 30.24
6.12
11-10-2008
698 Erik Berg- Johnsen 30.25
6.12
14-10-2006
  Arnfin Thomasrud 30.26
6.13
13-10-2007
  Agnar Kvatningen 30.28
6.13
09-10-1999
  Asbjørn Stulen 30.28
6.13
10-10-1998
699 Ole Strøm 30.29
6.13
12-10-1996
  Kjell Gautneb 30.29
6.13
17-10-1992
700 G. W. Pearson 30.31
6.14
19-10-1991
701 Tormod Hindahl 30.31
6.14
08-10-2011
  Myggen Bjerke 30.32
6.14
11-10-2003
  Kjell Nordang 30.33
6.14
07-10-2000
  Agnar Kvatningen 30.34
6.14
06-10-2001
  Asbjørn Stulen 30.35
6.14
12-10-1996
  Jan Røed 30.35
6.14
15-10-1994
  Borgar Askedalen 30.36
6.15
08-10-2005
702 Per Eftang 30.37
6.15
19-10-1991
  Jens Lohne Eftang 30.37
6.15
19-10-1991
  Kristian Burum 30.38
6.15
09-10-1999
  Runar Thorstensen 30.38
6.15
06-10-2001
703 Avtar Singh Pragpuri 30.40
6.16
15-10-1994
704 Jacob Bolin Lund 30.40
6.16
12-10-2013
  Arne-Kristian Røren 30.43
6.16
08-10-2011
705 Oskar Østereng 30.43
6.16
10-10-2009
706 Asle Johanessen 30.45
6.17
10-10-2009
707 Emil Johannes Thorenfeldt Walstad 30.45
6.17
12-10-2013
708 Jan C. Kaltenborn 30.49
6.17
17-10-1992
709 Olaf Martin Talmo 30.49
6.17
11-10-2008
  Erik Haugen 30.50
6.18
13-10-2007
710 Erik Haugen 30.50
6.18
13-10-2007
  William Kamsvåg 30.52
6.18
06-10-2012
711 Knut Fløgstad 30.54
6.18
20-10-1990
712 Bjørn Pedersen 30.55
6.19
11-10-2003
  Bjørn Schem 30.55
6.19
07-10-2000
  Kåre Hermansen 30.56
6.19
09-10-2004
713 Atle Sikkerbøl 30.58
6.19
11-10-2008
  Kjell Nordang 31.03
6.20
06-10-2001
  Arne-Kjell Svendsen 31.04
6.20
07-10-2000
  Asbjørn Stulen 31.13
6.22
09-10-1999
  Jan Røed 31.17
6.23
14-10-1995
  Erik Løkka 31.18
6.23
12-10-1996
  Agnar Kvatningen 31.21
6.24
12-10-2002
  Henning Schem 31.21
6.24
09-10-1999
  Kjell Nordang 31.21
6.24
12-10-2002
714 Andreas Ødegaard Gundersen 31.28
6.25
13-10-2007
  Kjell Gautneb 31.34
6.27
16-10-1993
715 Herman Sætre 31.35
6.27
14-10-2006
  Kjell Gautneb 31.36
6.27
19-10-1991
  Jakob Sætre 31.41
6.28
13-10-2007
  Arne-Kjell Svendsen 31.42
6.28
12-10-2002
  Agnar Kvatningen 31.42
6.28
07-10-2000
  Asle Johannessen 31.42
6.28
11-10-2008
  Bjørn Schem 31.44
6.29
09-10-1999
  Jan Røed 31.45
6.29
09-10-1999
  Odd Ludvigsen 31.45
6.29
07-10-2000
  Ingebret Hisdal 31.46
6.29
08-10-2011
  Agnar Kvatningen 31.50
6.30
11-10-2003
  Erik Pettersen 31.50
6.30
10-10-2009
716 O Gustavsen 31.51
6.30
09-10-1999
  Kristen Røren 31.53
6.30
06-10-2001
717 Nils B. Olsen 31.57
6.31
14-10-1995
718 Ove Jonsson 32.04
6.33
11-10-2003
  Kristen Røren 32.06
6.33
11-10-2003
  Odd Ludvigsen 32.06
6.33
09-10-1999
719 Hans Ivar Bakken 32.16
6.35
07-10-2000
  Avtar Singh Pragpuri 32.16
6.35
17-10-1992
720 Magnus Skjelbek 32.16
6.35
06-10-2001
  Per Hjelen 32.20
6.36
10-10-1998
721 Tore Klevmark 32.22
6.36
10-10-1998
  Arne-Kjell Svendsen 32.23
6.37
11-10-2003
  O Gustavsen 32.25
6.37
07-10-2000
  Kjell Gautneb 32.28
6.38
15-10-1994
722 John Lose 32.28
6.38
07-10-2000
  Lavran Thorstensen 32.29
6.38
09-10-2010
  Torkild Hanna 32.29
6.38
13-10-2007
  Alexander Bømark Hanssen 32.30
6.38
09-10-2010
723 Bjørgulf Bergseth 32.30
6.38
12-10-1996
  Jan Røed 32.33
6.39
10-10-1998
  Kåre Hermansen 32.33
6.39
11-10-2003
  Magnus Skjelbek 32.35
6.39
07-10-2000
  Kjell Gautneb 32.39
6.40
12-10-1996
  Asle Johannessen 32.42
6.40
08-10-2011
724 Tormod Thingstad 32.44
6.41
20-10-1990
  Avtar Singh Pragpuri 32.46
6.41
16-10-1993
  Kjell Gautneb 32.47
6.41
14-10-1995
725 Sebastian M Andreassen 32.55
6.43
10-10-2009
  Odin Eilertsen 32.58
6.44
08-10-2005
  Roger Eilertsen 32.59
6.44
08-10-2005
726 Christopher Eitrem 33.01
6.44
06-10-2012
  Arne-Kristian Røren 33.02
6.44
06-10-2012
727 Mads Nordstrand 33.03
6.45
11-10-1997
  Kjell Gautneb 33.06
6.45
11-10-1997
  John Løse 33.07
6.46
09-10-1999
  Per Hjelen 33.07
6.46
07-10-2000
728 Martin Olsen 33.07
6.46
12-10-1996
729 Ragnar Håvie 33.08
6.46
10-10-2009
  Jan Wright 33.12
6.47
19-10-1991
730 Leif Gabrielsen 33.12
6.47
20-10-1990
  Odd Sohlman 33.18
6.48
14-10-2006
731 Nicolas Karlsen 33.37
6.52
10-10-2009
732 Johan Holmgren 33.39
6.52
10-10-2009
733 Erik Bjørnstad 33.40
6.52
11-10-1997
734 Henrik Peersen 33.42
6.53
17-10-1992
  Jens Lohne Eftang 33.44
6.53
17-10-1992
  Per Eftang 33.45
6.53
17-10-1992
735 Thor Erik Sæhl 33.50
6.54
15-10-1994
736 Kjell Fogelstrøm 33.51
6.54
09-10-1999
  Henning Schem 34.02
6.57
07-10-2000
  Kjell Fogelstrøm 34.04
6.57
10-10-1998
737 Torstein Haga 34.06
6.58
12-10-1996
  Odd Ludvigsen 34.06
6.58
06-10-2001
  Erik Løkka 34.08
6.58
09-10-1999
  Håkon Neuendorff 34.08
6.58
14-10-1995
738 Erling Schjerven 34.09
6.58
11-10-1997
  Odd Ludvigsen 34.09
6.58
12-10-2002
739 Espen Nystad 34.11
6.59
11-10-2003
  Kjell Nordang 34.16
7.00
09-10-2004
740 Tore Lybekk 34.20
7.00
12-10-2013
  Arne-Kjell Svendsen 34.22
7.01
09-10-2004
  Erik Bjørnstad 34.29
7.02
09-10-1999
741 Tobias Provan Kvadsheim 34.40
7.04
12-10-2013
742 Sebastian Løvvik Nilsen 34.40
7.04
12-10-2013
743 Asbjørn Heilen 34.41
7.05
07-10-2000
744 Trond Finstad 34.42
7.05
11-10-1997
  Agnar Kvatningen 34.42
7.05
08-10-2005
  Asle Johannessen 34.47
7.06
06-10-2012
  Kjell Nordang 34.59
7.08
11-10-2003
  Kjell Gautneb 35.26
7.14
10-10-1998
  Kristen Røren 35.29
7.14
09-10-2004
745 Christian Ombustvedt 35.31
7.15
15-10-1994
  Erling Schjerven 35.40
7.17
09-10-1999
  Einar Lund Westgaard 35.43
7.17
10-10-2009
  Mads Nordstrand 35.51
7.19
12-10-1996
  Erik Løkka 36.00
7.21
06-10-2001
  Erik Bjørnstad 36.22
7.25
10-10-1998
  Asle Johannessen 36.28
7.27
13-10-2007
746 Halvor A. Lilleholt 36.32
7.27
06-10-2012
  Agnar Kvatningen 36.33
7.28
09-10-2004
747 Jonas Heimdal 36.42
7.29
06-10-2012
  Odd Ludvigsen 36.43
7.30
11-10-2003
748 Kim Thorkildsen 36.44
7.30
16-10-1993
749 Olav Hunter Holmøy 36.44
7.30
19-10-1991
750 Jim Thorkildsen 36.45
7.30
16-10-1993
751 Lars Thorkildsen 36.46
7.30
16-10-1993
  Kjell Nordang 36.50
7.31
08-10-2005
  Ragnar Håvie 36.51
7.31
08-10-2011
752 Espen Thomassen Fornes 36.53
7.32
08-10-2011
  Jan Røed 36.59
7.33
07-10-2000
  Erling Schjerven 37.05
7.34
10-10-1998
  Torstein Haga 37.07
7.34
11-10-1997
  Arne-Kjell Svendsen 37.21
7.37
13-10-2007
  Jan Røed 37.23
7.38
06-10-2001
753 Rangvald Westheim 37.35
7.40
20-10-1990
754 Victor Arntzen 37.52
7.44
17-10-1992
755 Rune Overrein 37.52
7.44
17-10-1992
  Kjell Nordang 38.15
7.48
14-10-2006
756 Kennet Groseth 38.18
7.49
14-10-1995
  Raja Pragpuri 38.20
7.49
15-10-1994
757 Tidemandsen Sørli 38.43
7.54
10-10-1998
758 Stian Lillegård 39.03
7.58
06-10-2001
  Jan Røed 39.32
8.04
12-10-2002
  Erik Bjørnstad 39.45
8.07
12-10-1996
  Rangvald Westheim 39.52
8.08
19-10-1991
  Torstein Haga 40.16
8.13
10-10-1998
  Even Solbrekken 41.29
8.28
09-10-1999
  Torstein Haga 41.57
8.34
09-10-1999
759 John Hysjulien 42.01
8.34
11-10-2003
760 Oddvar Handeland 42.10
8.36
10-10-1998
761 Per Olufsen 42.10
8.36
10-10-1998
762 Tor Ivar Teigen 42.27
8.40
12-10-2013
  Asle Johannessen 42.32
8.41
09-10-2010
  Erik Løkka 44.52
9.09
09-10-2004
  Jan Røed 45.48
9.21
11-10-2003
763 Tor Mossige 56.34
11.33
20-10-1990
  Jan Røed 1.01.00
12.27
09-10-2004
  Sander Kleven 1.02.51
12.50
06-10-2012
 
Kvinner :
Nr. Navn Tid [min/km] Dato
1 Runa Bostad 16.51
3.26
08-10-2005
2 Gunhild Halle Haugen 17.22
3.33
06-10-2012
3 Lisbeth Pedersen 17.25
3.33
12-10-2002
  Runa Bostad 17.44
3.37
12-10-2002
4 Camilla Benjaminsson 17.54
3.39
17-10-1992
5 Jessica Gunnarsson 18.04
3.41
07-10-2000
6 Hilde Henriksen 18.22
3.45
07-10-2000
  Hilde Henriksen 18.40
3.49
09-10-2004
  Hilde Henriksen 18.42
3.49
12-10-2002
  Hilde Henriksen 18.44
3.49
11-10-1997
  Hilde Henriksen 18.48
3.50
11-10-2003
7 Karoline Stakston Kvinge 18.50
3.51
11-10-2008
8 Mona Fugli 18.55
3.52
15-10-1994
  Hilde Henriksen 19.04
3.53
09-10-1999
9 Annica Hernes 19.06
3.54
09-10-2010
10 Lena Jacobsen 19.08
3.54
17-10-1992
11 Ane Uglem Mobakken 19.09
3.54
12-10-2013
12 Hanne Kristiansen 19.10
3.55
10-10-2009
  Hilde Henriksen 19.10
3.55
06-10-2001
13 Enya Aspen 19.11
3.55
12-10-2013
14 Jannike Irene Østby 19.15
3.56
11-10-1997
  Hanne Kristiansen 19.17
3.56
14-10-2006
  Enya Aspen 19.21
3.57
11-10-2008
  Hanne Kristiansen 19.21
3.57
11-10-2008
  Hilde Henriksen 19.22
3.57
10-10-1998
15 Elin Kvisgaard Gulbrandsen 19.23
3.57
08-10-2011
16 Line Tveter 19.24
3.58
06-10-2001
17 Hedvig Røsberg Gjerde 19.30
3.59
12-10-2013
  Annica Hernes 19.30
3.59
10-10-2009
18 Pernille Karlsen Antonsen 19.31
3.59
12-10-2013
19 Vilde Ryen 19.40
4.01
13-10-2007
20 Marie Synnøve Qvale 19.40
4.01
08-10-2011
  Jannike Irene Østby 19.42
4.01
15-10-1994
21 Kjellfrid Svare 19.43
4.01
12-10-1996
  Hanne Kristiansen 19.45
4.02
13-10-2007
  Hilde Henriksen 19.47
4.02
11-10-2008
22 Karianne Moe 19.54
4.04
08-10-2011
  Marie Synnøve Qvale 19.55
4.04
06-10-2012
23 Ann Kristin Pedersen 20.02
4.05
12-10-1996
  Jannike Irene Østby 20.04
4.06
12-10-1996
24 Marit Karlsen 20.05
4.06
09-10-2010
25 Ina Høie 20.06
4.06
06-10-2012
  Ann Kristin Pedersen 20.07
4.06
11-10-1997
  Karianne Moe 20.07
4.06
12-10-2013
26 Stine Haugen 20.09
4.07
09-10-2004
27 Ingjerd Utistog Kleiv 20.16
4.08
12-10-2013
28 Anne Myhr 20.17
4.08
11-10-2008
29 Thea Håvelsrud Klaesson 20.23
4.10
10-10-2009
  Hilde Henriksen 20.28
4.11
10-10-2009
30 Hanna Kristine Tendal 20.28
4.11
12-10-2013
31 Oda Solvoll 20.31
4.11
10-10-2009
32 Maria Bovim 20.32
4.11
14-10-1995
33 Bjørg Moen 20.33
4.12
12-10-1996
34 Tove Kurås 20.33
4.12
09-10-1999
35 Hilde Gjessing 20.37
4.12
09-10-2010
36 Maria Norheim Morken 20.39
4.13
12-10-2013
37 Lise Marie Pettersen 20.39
4.13
14-10-2006
38 Pernille Skarpenes 20.40
4.13
11-10-2008
39 Synne Korsbrekke 20.41
4.13
10-10-2009
40 Ingrid Askildsen 20.44
4.14
11-10-2008
41 Anne Kristin Knudsen 20.45
4.14
06-10-2012
42 Nina Jeanette Tollehaug 20.46
4.14
09-10-2004
43 Liv Kristin Onholt Berrefjord 20.49
4.15
09-10-2004
44 Tuva Thomassen Fagerbakke 20.49
4.15
06-10-2012
45 Sara R. Haga 20.53
4.16
14-10-2006
  Bjørg Moen 20.54
4.16
09-10-1999
46 Ann Viljugrein 20.54
4.16
11-10-1997
47 Nina J. Wang 20.56
4.16
14-10-2006
48 Bente Meisingseth Sjulstad 20.57
4.17
11-10-2008
49 Ann Kristin Dyrkolbotn 20.58
4.17
12-10-2002
50 Pia Helene Paulsen 20.59
4.17
14-10-2006
51 Katrine Horsberg Lange 21.01
4.17
06-10-2012
52 Herborg Andrea Horvei 21.04
4.18
14-10-1995
53 Veronica Undseth 21.07
4.19
11-10-2008
54 Solveig Andersen 21.07
4.19
12-10-1996
55 Anniken Henriksen 21.07
4.19
11-10-2008
56 Maren Sophie Talmo 21.08
4.19
06-10-2012
  Marie Synnøve Qvale 21.08
4.19
09-10-2010
  Herborg Andrea Horvei 21.11
4.19
09-10-1999
  Pernille Skarpenes 21.12
4.20
13-10-2007
57 Line Søvik 21.13
4.20
09-10-2010
58 Tonje Nielsen 21.13
4.20
06-10-2012
59 Marte Ag Husby 21.16
4.20
12-10-2013
  Anne Myhr 21.18
4.21
09-10-2010
60 Siri Saupstad 21.20
4.21
12-10-2002
  Bjørg Moen 21.21
4.21
07-10-2000
  Herborg Andrea Horvei 21.22
4.22
10-10-1998
61 Emma Axelsson 21.24
4.22
12-10-2013
62 Kristin Moen 21.24
4.22
11-10-2003
  Nina Jeanette Tollehaug 21.31
4.23
11-10-2003
63 Rebekka Fremstad 21.32
4.24
11-10-2008
  Hilde Henriksen 21.33
4.24
14-10-1995
  Herborg Andrea Horvei 21.34
4.24
11-10-1997
64 Marit Grumstad 21.36
4.24
09-10-2010
  Anne Myhr 21.36
4.24
12-10-2013
65 Ann-Christin Borghov 21.39
4.25
14-10-1995
66 Hanne E Myrvoll 21.40
4.25
11-10-2008
  Synne Korsbrekke 21.40
4.25
14-10-2006
  Thea Håvelsrud Klaesson 21.41
4.26
14-10-2006
67 Tonje Kristine Myrvoll 21.42
4.26
14-10-2006
  Maria Bovim 21.42
4.26
12-10-1996
  Anne Myhr 21.42
4.26
06-10-2012
  Pernille Skarpenes 21.42
4.26
14-10-2006
  Nina Jeanette Tollehaug 21.45
4.26
08-10-2005
68 Inger Anita Tollehaug 21.46
4.27
12-10-2002
  Herborg Andrea Horvei 21.46
4.27
15-10-1994
69 Amalja Leber 21.46
4.27
07-10-2000
  Kristin Moen 21.49
4.27
12-10-2002
70 Marit Aanmoen 21.51
4.28
15-10-1994
  Anniken Henriksen 21.53
4.28
14-10-2006
  Ina Høie 21.53
4.28
09-10-2010
  Hilde Henriksen 21.53
4.28
14-10-2006
  Tuva Thomassen Fagerbakke 21.55
4.28
08-10-2011
71 Stina Meinicke 22.02
4.30
11-10-2008
  Bjørg Moen 22.02
4.30
11-10-2003
72 Anette Wigaard 22.03
4.30
13-10-2007
73 Åsa Nilsen 22.04
4.30
15-10-1994
  Herborg Andrea Horvei 22.07
4.31
12-10-1996
74 Kristin Bjerke 22.09
4.31
15-10-1994
75 Torill Skoglund 22.10
4.31
09-10-1999
  Kristin Moen 22.13
4.32
08-10-2005
76 Thea Solvoll 22.14
4.32
06-10-2012
  Tove Kurås 22.15
4.32
09-10-2004
77 Wenche Maanum 22.15
4.32
13-10-2007
  Herborg Andrea Horvei 22.16
4.33
14-10-2006
  Torill Skoglund 22.17
4.33
10-10-1998
78 Silja Svanstrøm Amundsen 22.17
4.33
12-10-2013
79 Wenche Helseth 22.18
4.33
12-10-2013
80 Katarina Sørhøy 22.18
4.33
06-10-2012
81 Marianne Aas 22.20
4.33
11-10-2003
82 Laila Olesen 22.21
4.34
13-10-2007
  Tuva Thomassen Fagerbakke 22.22
4.34
09-10-2010
83 Mari Bustad 22.23
4.34
08-10-2011
84 Nora Olafsen 22.24
4.34
12-10-2013
85 Jorunn E. Ødegaard 22.25
4.34
13-10-2007
86 Ann Kristin Hoff Johansen 22.26
4.35
13-10-2007
  Ann Kristin Hoff Johansen 22.27
4.35
08-10-2005
87 Merethe Moe 22.28
4.35
09-10-1999
88 Sigrid Nyland 22.28
4.35
19-10-1991
89 Stine Aulie 22.29
4.35
15-10-1994
  Herborg Andrea Horvei 22.30
4.36
13-10-2007
90 Anne Grete Grønntun 22.30
4.36
07-10-2000
91 Inger Hagen Granheim 22.32
4.36
11-10-2003
  Torill Skoglund 22.33
4.36
07-10-2000
92 Elisabeth Fjeldvær 22.34
4.36
08-10-2011
93 Amalija Kovacic 22.35
4.37
08-10-2005
94 Kristine Holter 22.35
4.37
08-10-2011
  Katarina Sørhøy 22.36
4.37
12-10-2013
95 Marte Tangen 22.37
4.37
12-10-2013
  Herborg Andrea Horvei 22.37
4.37
17-10-1992
96 Brita Dahl 22.40
4.38
12-10-2013
97 Ida Håøy Grue 22.41
4.38
06-10-2001
98 Thea Johnsen 22.45
4.39
12-10-2013
  Silja Svanstrøm Amundsen 22.45
4.39
06-10-2012
99 Oline Lovise Yksnøy 22.46
4.39
07-10-2000
100 Kirsten Eline Rakkestad 22.50
4.40
13-10-2007
101 Anne Katrine Aubert 22.51
4.40
06-10-2001
102 Eli Katrina Øydvin 22.52
4.40
11-10-2003
  Herborg Andrea Horvei 22.54
4.40
19-10-1991
103 Marit Haraldsen 22.54
4.40
12-10-2013
104 Laila Engelsen 22.55
4.41
10-10-2009
105 Ellen Sannes 22.56
4.41
12-10-2002
106 Janet Østby 22.57
4.41
12-10-1996
107 Jenny Toftner 23.04
4.42
06-10-2012
108 Trine Tryggestad Berre 23.10
4.44
14-10-2006
109 Kirsten Jørgensen 23.11
4.44
09-10-2004
110 Hanne Høgmo 23.13
4.44
14-10-2006
111 Irina Tache 23.14
4.44
08-10-2011
112 Ingvild Rytter 23.15
4.45
09-10-2010
113 Thora Westbye 23.15
4.45
10-10-2009
  Maren Sophie Talmo 23.16
4.45
08-10-2011
  Hanna Kristine Tendal 23.17
4.45
10-10-2009
114 Marthe Tøsse Løvseth 23.17
4.45
08-10-2005
115 Sofie A. Jakobsen 23.17
4.45
15-10-1994
116 Bente Ormseth Årøen 23.18
4.45
09-10-2010
117 Hanne Bjercke 23.20
4.46
11-10-1997
  Inger Hagen Granheim 23.20
4.46
11-10-2008
118 Cathrine Tangen 23.21
4.46
06-10-2012
  Inger Anita Tollehaug 23.22
4.46
06-10-2001
  Laila Engelsen 23.22
4.46
11-10-2008
119 Elena Steen Eriksen 23.23
4.46
14-10-2006
120 Madeleine Heiberg 23.26
4.47
09-10-2010
121 Helene Torgersen 23.28
4.47
15-10-1994
122 Sara Rudi 23.31
4.48
11-10-2008
123 Tone Kvåle 23.31
4.48
07-10-2000
124 Åse Bjerkli 23.33
4.48
14-10-1995
  Amalija Kovacic 23.33
4.48
14-10-2006
125 Marte Nøstberg 23.35
4.49
12-10-2002
126 Lillian Nyborg 23.35
4.49
09-10-2004
127 Eva Carlsen 23.38
4.49
09-10-2004
  Tuva Thomassen Fagerbakke 23.38
4.49
10-10-2009
128 Cathrine Lande 23.38
4.49
17-10-1992
129 Inger-Marie Vinje 23.40
4.50
08-10-2011
  Marte Tangen 23.41
4.50
06-10-2012
130 Sandra Marie Paulsen 23.42
4.50
11-10-2003
131 Gøril Malm Cornejo 23.42
4.50
07-10-2000
132 Ingunn Elisabeth Edstrøm 23.42
4.50
09-10-1999
133 Ida Brustad Helmersen 23.43
4.50
12-10-2013
134 Tina Marie Kjerstad 23.45
4.51
09-10-1999
135 Ellen Hisdal 23.46
4.51
08-10-2011
  Lillian Nyborg 23.49
4.52
16-10-1993
136 Asne Skjelstad 23.49
4.52
15-10-1994
  Eva Carlsen 23.49
4.52
06-10-2001
137 Line Henriette Paulsen 23.50
4.52
09-10-2004
  Lillian Nyborg 23.51
4.52
12-10-2002
138 Mia Audrey Nerland 23.55
4.53
09-10-2010
139 Inger M Møllerud 23.56
4.53
09-10-1999
140 Monica Helen Enger 23.57
4.53
11-10-1997
141 Kristin Ekstrøm 23.59
4.54
12-10-1996
142 Emma West 23.59
4.54
06-10-2012
143 Eva Pettersen 24.00
4.54
17-10-1992
144 Tessa Odden 24.00
4.54
12-10-2013
145 Beatriz Azagra 24.01
4.54
09-10-2004
  Jenny Toftner 24.02
4.54
12-10-2013
146 Monica Hekne Thoresen 24.02
4.54
14-10-2006
  Kristin Moen 24.04
4.55
06-10-2001
147 Karianne Fjeldet 24.04
4.55
08-10-2011
148 Janicke Paasche 24.04
4.55
07-10-2000
  Herborg Andrea Horvei 24.05
4.55
09-10-2010
149 Inger Helene Iversen 24.05
4.55
06-10-2001
  Lillian Nyborg 24.07
4.55
08-10-2005
  Lillian Nyborg 24.08
4.56
06-10-2001
  Kristin Bjerke 24.09
4.56
11-10-1997
  Line Henriette Paulsen 24.10
4.56
12-10-2002
150 Beate Lindstad 24.11
4.56
14-10-2006
151 Stine Heimdahl 24.12
4.56
12-10-2013
  Lillian Nyborg 24.13
4.57
11-10-1997
  Mari Bustad 24.14
4.57
10-10-2009
152 Lise Marie Sørland 24.14
4.57
10-10-2009
  Nina Jeanette Tollehaug 24.15
4.57
12-10-2002
  Ina Høie 24.16
4.57
10-10-2009
153 Eva Hansen 24.16
4.57
10-10-2009
  Lillian Nyborg 24.18
4.58
14-10-2006
154 Anne-Elise Edstrøm 24.21
4.58
06-10-2001
155 Jorunn Tuftin 24.22
4.58
06-10-2001
156 Beathe Skog Hansen 24.23
4.59
06-10-2012
  Synne Korsbrekke 24.23
4.59
11-10-2003
157 Ailen Skjervold 24.24
4.59
15-10-1994
  Tina Marie Kjerstad 24.25
4.59
10-10-1998
158 Liv Sund Karlsen 24.25
4.59
17-10-1992
  Trine Tryggestad Berre 24.25
4.59
10-10-2009
159 Marianne Finstad 24.26
4.59
14-10-1995
160 Kristine Fornes 24.27
4.59
06-10-2012
161 Åse Julsvik 24.27
4.59
12-10-1996
  Lillian Nyborg 24.28
5.00
13-10-2007
  Herborg Andrea Horvei 24.30
5.00
10-10-2009
162 Vibeke Wallan Hansen 24.32
5.00
12-10-2002
163 Judith Ingela R Hole 24.32
5.00
09-10-2010
164 Anne-Lise Leidland 24.35
5.01
15-10-1994
165 Reidun Lilleholt Kraugerud 24.36
5.01
12-10-2013
166 Marit Røvig Sletner 24.43
5.03
12-10-2013
167 Vilde Røgeberg 24.43
5.03
12-10-2013
168 Marie Harstveit 24.43
5.03
12-10-2013
169 Julia Vogt 24.44
5.03
06-10-2012
170 Helene Agjeld 24.47
5.03
12-10-1996
171 Annbjørg Håøy 24.48
5.04
06-10-2001
172 Kristin Vik 24.48
5.04
08-10-2011
173 Solbjørg Engeset 24.48
5.04
14-10-2006
174 Marit Bråten 24.50
5.04
13-10-2007
  Lillian Nyborg 24.51
5.04
12-10-1996
  Inger-Marie Vinje 24.52
5.04
09-10-1999
175 Kari Aksnes 24.53
5.05
14-10-1995
  Reidun Lilleholt Kraugerud 24.54
5.05
06-10-2012
176 Guro Korsbrekke 24.54
5.05
11-10-2008
177 Hilde Risstad 24.57
5.06
08-10-2011
  Trine Tryggestad Berre 24.57
5.06
13-10-2007
  Marit Bråten 24.59
5.06
11-10-2008
  Lillian Nyborg 25.00
5.06
20-10-1990
  Ailen Skjervold 25.00
5.06
16-10-1993
178 Ingvild Hardal 25.01
5.06
10-10-2009
  Kristine Fornes 25.02
5.07
08-10-2011
179 Elise Eiksund 25.02
5.07
11-10-2008
  Lillian Nyborg 25.03
5.07
19-10-1991
180 Ase Julsvik 25.03
5.07
11-10-1997
181 Venil Fluge Fornes 25.04
5.07
12-10-2013
182 Mai Lill Teig 25.05
5.07
12-10-1996
  Lise Marie Sørland 25.06
5.07
11-10-2008
  Gøril Malm Cornejo 25.08
5.08
09-10-1999
183 Victoria Nitteberg 25.12
5.09
06-10-2012
184 Kristin Henriksen 25.12
5.09
11-10-2003
185 Mia Merlid 25.15
5.09
06-10-2012
186 Bodil Groth 25.15
5.09
19-10-1991
187 Amanda Christine Brastad 25.15
5.09
06-10-2012
188 Mia-Synnøve Triumf 25.16
5.09
08-10-2011
  Oline Lovise Yksnøy 25.16
5.09
09-10-2004
  Kari Aksnes 25.17
5.10
15-10-1994
  Rebekka Fremstad 25.17
5.10
13-10-2007
  Katarina Sørhøy 25.18
5.10
08-10-2011
  Julia Vogt 25.18
5.10
12-10-2013
189 Lisbeth Natland 25.19
5.10
11-10-1997
190 Rita Bergersen 25.20
5.10
11-10-2008
191 Bente Qvale 25.22
5.11
08-10-2011
192 Pernille Halland Aasen 25.25
5.11
08-10-2005
193 Lise Enger 25.25
5.11
11-10-1997
194 Siri Granheim 25.29
5.12
08-10-2011
  Kristin Henriksen 25.29
5.12
09-10-2004
195 Helle Finstad 25.30
5.12
20-10-1990
196 Turid Nygård 25.31
5.12
09-10-2004
  Herborg Andrea Horvei 25.33
5.13
08-10-2011
  Stine Heimdahl 25.34
5.13
09-10-2010
197 Ann Sophie Sørensen 25.34
5.13
17-10-1992
198 Ingrid Landsverk Grim 25.34
5.13
14-10-2006
199 Sigrid Larsen 25.37
5.14
14-10-2006
  Helene Agjeld 25.37
5.14
10-10-1998
200 Trude Essie Ask 25.37
5.14
14-10-2006
201 Trude Essie Gulbrandsen 25.38
5.14
09-10-2004
202 Kari Rudi 25.38
5.14
10-10-2009
  Silja Svanstrøm Amundsen 25.38
5.14
13-10-2007
203 Trine Olsen 25.39
5.14
12-10-2002
  Turid Nygård 25.41
5.14
11-10-2003
204 Helene Voldner 25.42
5.15
12-10-2013
  Herborg Andrea Horvei 25.43
5.15
06-10-2012
205 Marit Sæterbø 25.44
5.15
11-10-2008
  Anne-Lise Leidland 25.44
5.15
11-10-1997
  Nina Jeanette Tollehaug 25.46
5.16
06-10-2001
206 Frida Mattson 25.46
5.16
13-10-2007
207 Caroline Hordvik 25.46
5.16
10-10-2009
  Anne-Lise Leidland 25.46
5.16
10-10-1998
208 Marianne Nåvli 25.47
5.16
14-10-2006
  Stine Heimdahl 25.47
5.16
08-10-2011
  Rita Bergersen 25.47
5.16
09-10-2010
  Elise Eiksund 25.47
5.16
13-10-2007
  Oda Solvoll 25.49
5.16
14-10-2006
  Anne-Lise Leidland 25.52
5.17
14-10-1995
209 Line Cedervall 25.53
5.17
12-10-2013
210 Kaja B Walle 25.53
5.17
10-10-1998
211 Ida Cedervall Vaagsbø 25.54
5.17
12-10-2013
212 Anne Berit Natland 25.55
5.17
20-10-1990
  Turid Nygård 25.56
5.18
08-10-2005
213 Karoline Longva 25.59
5.18
12-10-2013
214 Torill Unni Torp 25.59
5.18
14-10-1995
215 Line Granheim 26.00
5.18
08-10-2011
  Merethe Moe 26.02
5.19
09-10-2004
216 Guri Kauserud 26.02
5.19
12-10-1996
217 Stine Skog Hansen 26.02
5.19
06-10-2012
218 Ona Merete Finstad 26.03
5.19
12-10-1996
219 Kristin Midtun Ihle 26.04
5.19
14-10-1995
220 Ingrid Haug 26.06
5.20
10-10-1998
221 Ingunn Berget 26.10
5.20
11-10-2008
222 Åse Lyngen 26.10
5.20
14-10-1995
  Turid Nygård 26.11
5.21
11-10-2008
  Beatriz Azagra 26.11
5.21
12-10-2002
  Ailen Skjervold 26.11
5.21
17-10-1992
223 Mina Kristiansen 26.12
5.21
06-10-2012
  Kristin Henriksen 26.12
5.21
12-10-2002
  Helene Agjeld 26.13
5.21
11-10-1997
224 Oddbjørg Fremstad 26.15
5.21
13-10-2007
225 Astrid Engh 26.16
5.22
20-10-1990
226 Aud Lillian Christiansen 26.16
5.22
15-10-1994
  Marianne Finstad 26.19
5.22
12-10-1996
  Inger Anita Tollehaug 26.20
5.22
07-10-2000
  Marte Tangen 26.21
5.23
08-10-2011
227 Rita Myrmo 26.22
5.23
08-10-2005
228 Anne Kolstad 26.23
5.23
10-10-1998
229 Gunhild Økern 26.23
5.23
10-10-1998
230 Judith I. Rickertsen Hole 26.24
5.23
10-10-2009
231 Cecilie Kamsvåg 26.25
5.23
12-10-2013
232 Elise Viste 26.27
5.24
08-10-2011
233 Ida Madeleine Fuglset 26.30
5.24
12-10-2013
  Ingrid Haug 26.30
5.24
07-10-2000
234 Maja Navarsete 26.30
5.24
12-10-2013
235 Lene Bomann-Larsen 26.31
5.25
11-10-2008
  Line Granheim 26.33
5.25
09-10-2010
236 Adele Joanne Taylor 26.35
5.26
12-10-2013
237 Hilde Skifjeld 26.35
5.26
17-10-1992
238 Line Rødseth 26.36
5.26
09-10-2010
239 Silje Klarholm 26.38
5.26
08-10-2011
  Kaja B Walle 26.39
5.26
09-10-1999
240 Ellen Palmstrøm 26.40
5.27
17-10-1992
241 Mina Cecilie Koren Kristiansen 26.41
5.27
12-10-2013
242 Elisabeth Kielland-Haug 26.41
5.27
13-10-2007
243 Gina Aas Koren 26.42
5.27
12-10-2013
244 Vibeke Dahlberg 26.44
5.27
06-10-2012
  Aud Lillian Christiansen 26.45
5.28
17-10-1992
245 Monika Magndal 26.47
5.28
09-10-2004
  Ingrid Haug 26.50
5.29
11-10-1997
246 Signy Haugen 26.51
5.29
10-10-1998
247 Heidi Jægtnes 26.52
5.29
08-10-2011
248 Dorita Hendersson 26.58
5.30
12-10-1996
249 Inger Lohne 26.59
5.30
12-10-1996
250 Malene Eiksund 27.00
5.31
14-10-2006
251 Audhild Thorvaldsen 27.00
5.31
06-10-2012
  Aud Lillian Christiansen 27.03
5.31
14-10-1995
252 Astrid Tesaker 27.04
5.31
14-10-2006
  Marie Harstveit 27.06
5.32
09-10-2010
  Inger Lohne 27.08
5.32
15-10-1994
253 Kristin Bergsløkken 27.08
5.32
12-10-2013
254 Siv Fåbeng 27.10
5.33
17-10-1992
255 Michelle Wien 27.10
5.33
08-10-2005
256 Anna Engelsen 27.11
5.33
12-10-1996
257 Frida Rudå Nygaard 27.11
5.33
14-10-2006
258 Bente Frøystadvåg 27.12
5.33
10-10-1998
259 Mona Akernes 27.13
5.33
17-10-1992
260 Turid Nygård 27.18
5.34
13-10-2007
261 Adeleid Haugen 27.19
5.34
12-10-1996
  Guri Kauserud 27.20
5.35
11-10-2008
262 Sofie Kleppe 27.20
5.35
17-10-1992
263 Marit Skoveng 27.21
5.35
12-10-1996
  Turid Nygård 27.21
5.35
10-10-2009
264 Emily Nerland 27.21
5.35
06-10-2012
265 Balwinder Kaur Pragpuri 27.21
5.35
15-10-1994
  Herborg Andrea Horvei 27.21
5.35
12-10-2013
266 Åse Tufteland 27.22
5.35
07-10-2000
267 Trude E. Gulbrandsen 27.22
5.35
15-10-1994
268 Kari Fossum Kielland 27.23
5.35
06-10-2001
  Kristin Midtun Ihle 27.24
5.36
11-10-1997
269 Heidi Toft 27.29
5.37
08-10-2005
270 Borgny Hjelen 27.30
5.37
14-10-1995
271 Ida Kristine Hasund 27.31
5.37
11-10-1997
272 Vivi Johansen 27.32
5.37
17-10-1992
273 Inger Rasmussen 27.33
5.37
16-10-1993
  Aud Lillian Christiansen 27.34
5.38
16-10-1993
274 Mathilde Bømark Hanssen 27.35
5.38
09-10-2010
  Inger Lohne 27.38
5.38
11-10-1997
  Borgny Hjelen 27.39
5.39
12-10-1996
  Ingrid Haug 27.41
5.39
09-10-2004
275 Astrid Svanes Bertelsen 27.43
5.39
11-10-1997
276 Kristine Heimdal 27.46
5.40
06-10-2012
  Aud Lillian Christiansen 27.47
5.40
20-10-1990
277 Sara Malme Gulbrandsen 27.48
5.40
08-10-2011
278 Kaia Malme Gulbrandsen 27.49
5.41
08-10-2011
279 Lise Svendheim 27.51
5.41
07-10-2000
  Ingunn Elisabeth Edstrøm 27.51
5.41
10-10-1998
280 Unn Doknæs 27.51
5.41
11-10-1997
  Heidi Toft 27.51
5.41
14-10-2006
281 Monica Undseth 27.52
5.41
11-10-2008
282 Unni Gulliksrud 27.53
5.41
15-10-1994
  Signy Haugen 27.54
5.42
09-10-1999
283 Marianne Sætra 27.54
5.42
06-10-2012
284 Ellen Kristine Jacobsen 27.56
5.42
12-10-2013
  Maren Sophie Talmo 27.57
5.42
09-10-2010
285 Aud Vika 27.57
5.42
12-10-1996
286 Karina Thuv 27.59
5.43
12-10-1996
287 Merethe Kiil Johansen 28.00
5.43
06-10-2012
288 Marit Stadheim 28.01
5.43
14-10-1995
289 Julie Danbolt 28.01
5.43
09-10-2010
  Elise Viste 28.02
5.43
09-10-2010
290 Margit Hasund 28.03
5.43
11-10-1997
291 Guro Kleiv 28.03
5.43
12-10-2013
  Åse Tufteland 28.03
5.43
14-10-1995
  Ingrid Haug 28.04
5.44
11-10-2003
  Aud Lillian Christiansen 28.05
5.44
12-10-1996
  Unni Gulliksrud 28.05
5.44
12-10-1996
  Thea Solvoll 28.06
5.44
10-10-2009
292 Anne Grete Hoem 28.07
5.44
10-10-2009
293 Melita Ringvold 28.07
5.44
12-10-2013
294 Gro Sigrid Trehjørningen 28.11
5.45
09-10-2010
  Signy Haugen 28.12
5.45
07-10-2000
295 Siri Hanne Heggen 28.13
5.46
17-10-1992
  Guri Kauserud 28.13
5.46
06-10-2001
296 Veronica Øiestad 28.14
5.46
08-10-2011
297 Inger Anne Bergersen 28.15
5.46
09-10-2010
298 Tove Halland Aasen 28.15
5.46
12-10-2013
299 Elisabeth Granås 28.17
5.46
11-10-1997
300 Urd Kari Yri 28.18
5.47
09-10-2010
  Karina Thuv 28.20
5.47
14-10-1995
301 Madeleine Westlie 28.20
5.47
06-10-2012
302 May-Wenche Braastad 28.23
5.48
11-10-1997
303 Evelyn Haga 28.23
5.48
12-10-1996
304 Unn Syrist Østby 28.24
5.48
06-10-2012
305 Margit Iren Ulriksen 28.24
5.48
12-10-2013
  Marie Harstveit 28.26
5.48
10-10-2009
  Åse Tufteland 28.27
5.48
11-10-1997
  Borgny Hjelen 28.27
5.48
10-10-1998
  Katarina Sørhøy 28.27
5.48
09-10-2010
  Line Granheim 28.28
5.49
10-10-2009
  Aud Lillian Christiansen 28.30
5.49
19-10-1991
  Maren Sophie Talmo 28.31
5.49
11-10-2008
  Åse Tufteland 28.31
5.49
15-10-1994
  Unni Gulliksrud 28.34
5.50
14-10-1995
  Torill Skoglund 28.35
5.50
11-10-1997
306 Fouzia Haroon Rashid 28.35
5.50
11-10-2008
307 Ewi Granan 28.35
5.50
16-10-1993
308 Lene Arnestad 28.35
5.50
11-10-2008
309 Kari Zimmer 28.36
5.50
09-10-2004
310 Synnøve Sæther 28.36
5.50
11-10-1997
311 Martine Dragsnes 28.39
5.51
12-10-2002
  Siri Granheim 28.40
5.51
09-10-2010
312 Reesi Bomban 28.40
5.51
12-10-2013
  Balwinder Kaur Pragpuri 28.42
5.51
16-10-1993
  Åse Tufteland 28.43
5.52
17-10-1992
  Inger Lohne 28.44
5.52
10-10-1998
313 Åsne Margrete Kleiv 28.45
5.52
12-10-2013
314 Hedda Edvardsen 28.46
5.52
12-10-2013
315 Anita Handegard 28.46
5.52
12-10-2013
  Adele Joanne Taylor 28.47
5.52
06-10-2012
  Marit Skoveng 28.48
5.53
10-10-1998
316 Hilde Julsvik 28.48
5.53
19-10-1991
317 Mina Claussen 28.49
5.53
10-10-2009
  Ingrid Haug 28.50
5.53
12-10-2002
318 Helene Claussen 28.50
5.53
10-10-2009
319 Flavia Mellilo 28.50
5.53
08-10-2011
320 Jeanette Rudaa Fossum 28.50
5.53
14-10-1995
321 Mette Lill Johansen 28.51
5.53
06-10-2001
322 Jeanett Groseth 28.51
5.53
14-10-1995
323 Anne Grete Hoch 28.53
5.54
09-10-2010
324 Therese Strømberg 28.54
5.54
09-10-1999
325 Charlotte Lothe 28.55
5.54
12-10-2013
326 Anne Johnsgård 28.55
5.54
11-10-1997
  Inger Lohne 28.56
5.54
09-10-1999
327 Anette Nylænder 28.57
5.54
12-10-2013
328 Helen Nylænder 28.57
5.54
12-10-2013
329 Ellinor Fossheim Solberg 28.57
5.54
12-10-2013
330 Mari Sørensen 28.57
5.54
12-10-2002
331 Mari Fossheim 28.58
5.55
12-10-2013
  Guri Kauserud 28.59
5.55
06-10-2012
  Mina Claussen 28.59
5.55
11-10-2008
  Inger Lohne 29.01
5.55
14-10-1995
332 Yvonne Sæther Sørli 29.02
5.56
10-10-1998
  Helene Claussen 29.04
5.56
11-10-2008
333 Elisabeth De Lange 29.04
5.56
11-10-2008
334 Synne Andrea Hognestad 29.05
5.56
08-10-2011
  Borgny Hjelen 29.05
5.56
16-10-1993
335 Annika Grenan 29.05
5.56
08-10-2011
336 Siw Lahm 29.05
5.56
16-10-1993
337 Laila Asmyhr 29.06
5.56
16-10-1993
  Marit Skoveng 29.10
5.57
11-10-1997
338 Elin Marie Kavli 29.10
5.57
17-10-1992
339 Kim Piper 29.10
5.57
09-10-2004
  Marit Skoveng 29.11
5.57
12-10-2002
340 Petra Paajanen 29.11
5.57
10-10-2009
341 Liz Halvorsen 29.12
5.58
19-10-1991
342 Jenny Røsdal 29.12
5.58
10-10-2009
  Astrid Engh 29.13
5.58
19-10-1991
  Unn Doknæs 29.14
5.58
09-10-1999
  Marit Skoveng 29.14
5.58
14-10-1995
  Stine Heimdahl 29.14
5.58
10-10-2009
343 Unn H. Høydahl 29.15
5.58
08-10-2011
  Marit Skoveng 29.15
5.58
09-10-1999
  Kristin Bjerke 29.15
5.58
07-10-2000
344 Lene Pernes 29.16
5.58
09-10-1999
345 Yvonne Sæther 29.17
5.59
11-10-1997
  Unn H. Høydahl 29.17
5.59
06-10-2012
346 Nina Sørgjerd 29.19
5.59
06-10-2012
  Katarina Sørhøy 29.20
5.59
10-10-2009
  Synnøve Sæther 29.22
6.00
10-10-1998
347 Anne Lene Hopstad 29.22
6.00
11-10-2008
  Åse Tufteland 29.23
6.00
06-10-2001
348 Solfrid Holmsen 29.25
6.00
10-10-1998
  Anne Grete Hoem 29.25
6.00
08-10-2011
349 Ingeborg Thomasrud 29.27
6.01
14-10-1995
  Marit Skoveng 29.27
6.01
06-10-2001
350 Berit Røed 29.28
6.01
16-10-1993
  Sara Malme Gulbrandsen 29.28
6.01
09-10-2010
  Ingrid Haug 29.34
6.02
06-10-2012
351 Bente Astad 29.34
6.02
06-10-2012
352 Torhildur Kristjansdottir 29.35
6.02
12-10-2013
353 Helen Korsmo 29.35
6.02
06-10-2012
354 Ida Karine Schem 29.35
6.02
09-10-1999
355 Inger Nærgaard 29.36
6.02
19-10-1991
356 Tone Andersen Pauchert 29.36
6.02
06-10-2012
357 Mille Simensen 29.37
6.03
06-10-2012
358 Janicke Rudi 29.41
6.03
10-10-2009
359 Kitte Lunde Gulbrandsen 29.44
6.04
11-10-1997
360 Marie Grønning 29.47
6.05
12-10-2013
361 Synne Gåseidnes Thorsen 29.48
6.05
12-10-2013
  Unn H. Høydahl 29.49
6.05
12-10-2013
  Yvonne Sæther 29.49
6.05
12-10-1996
362 Randi W. Johansen 29.50
6.05
15-10-1994
  Ingunn Elisabeth Edstrøm 29.51
6.06
11-10-1997
363 Kristine Sannesmoen 29.51
6.06
12-10-1996
364 Anne Lilleholt 29.51
6.06
09-10-2010
  Unni Gulliksrud 29.52
6.06
11-10-1997
365 Nina Moldskred 29.52
6.06
15-10-1994
366 Stine Nygaard 29.52
6.06
11-10-1997
367 Maya Christensen 29.52
6.06
13-10-2007
  Aud Lillian Christiansen 29.53
6.06
11-10-1997
  Unni Gulliksrud 29.53
6.06
16-10-1993
368 Andrea Fritsvold 29.54
6.06
12-10-2013
369 Solfrid Hanna 29.55
6.06
11-10-2008
370 Camilla Sørbøe Mckiernan 29.55
6.06
12-10-2013
371 Maria Wentzel 29.56
6.07
08-10-2011
  May-Wenche Braastad 29.56
6.07
10-10-1998
  Marit Skoveng 29.56
6.07
11-10-2003
  Marit Skoveng 29.57
6.07
07-10-2000
372 Heidi Berg-Olsen 29.58
6.07
08-10-2011
373 Laila Hongshagen 29.58
6.07
14-10-1995
  Marit Stadheim 29.59
6.07
16-10-1993
  Ingrid Haug 30.01
6.08
13-10-2007
  Mette Lill Johansen 30.02
6.08
07-10-2000
374 Kristin Søbstad Rye 30.04
6.08
11-10-2008
375 Victoria Pedersen 30.05
6.08
09-10-2010
376 Amanda Brastad 30.07
6.09
11-10-2008
  Maya Christensen 30.07
6.09
14-10-2006
377 Kari Dalsberget 30.08
6.09
09-10-2004
  Marit Skoveng 30.09
6.09
09-10-2004
  Balwinder Kaur Pragpuri 30.09
6.09
17-10-1992
  Solfrid Holmsen 30.10
6.09
07-10-2000
378 Eva Berntsen 30.11
6.10
14-10-1995
  Kari Dalsberget 30.12
6.10
07-10-2000
379 Eline Lund Westgaard 30.12
6.10
11-10-2008
  Janicke Rudi 30.12
6.10
11-10-2008
380 Gerd Loseth 30.12
6.10
20-10-1990
381 Torunn Marthinsen 30.14
6.10
06-10-2012
  Anne Lilleholt 30.14
6.10
06-10-2012
382 Evy Fjøren 30.14
6.10
06-10-2012
  Solfrid Holmsen 30.15
6.10
12-10-2002
  Solfrid Holmsen 30.18
6.11
09-10-1999
383 Silje Marie Brattbakk 30.18
6.11
11-10-2008
384 Berit Heggeli 30.19
6.11
11-10-2008
  Mia Merlid 30.19
6.11
10-10-2009
385 Unni Grøtun Olsen 30.19
6.11
17-10-1992
  Ingeborg Thomasrud 30.23
6.12
11-10-1997
386 Else Runa Nilsen 30.25
6.12
17-10-1992
  Ingeborg Thomasrud 30.26
6.13
12-10-1996
387 Sissel J. Krogstad 30.27
6.13
09-10-2004
388 Sylvi Strøm 30.29
6.13
12-10-1996
389 Marthe Cecilie Garberg 30.31
6.14
08-10-2011
390 Karen Reiten 30.32
6.14
08-10-2011
  Solfrid Holmsen 30.33
6.14
09-10-2004
  Solfrid Holmsen 30.34
6.14
06-10-2001
391 Aase Magnussen 30.35
6.14
07-10-2000
392 Tonje Seljeset 30.35
6.14
06-10-2012
393 Karen Riege 30.37
6.15
06-10-2012
  Åse Julsvik 30.37
6.15
19-10-1991
394 Cathrine Wisløff 30.37
6.15
08-10-2011
  Sandra Marie Paulsen 30.38
6.15
09-10-1999
395 Ingebjørg Gravlien 30.39
6.15
16-10-1993
396 Turid Fladby 30.40
6.16
17-10-1992
397 Natalie Deacon 30.40
6.16
12-10-2013
398 Eva Hagerup 30.40
6.16
14-10-1995
399 Emma Marie Rudi 30.42
6.16
11-10-2008
400 Inger K. Kaltenborn 30.43
6.16
17-10-1992
  Synnøve Sæther 30.46
6.17
12-10-1996
401 Gudrun Holmøy 30.46
6.17
17-10-1992
402 Caroline Brubak Ekeberg 30.48
6.17
11-10-2008
  Ingrid Haug 30.49
6.17
08-10-2011
403 Inger Blomseth 30.49
6.17
12-10-2002
  Siri Granheim 30.50
6.18
10-10-2009
  Cecilie Kamsvåg 30.52
6.18
06-10-2012
404 Eva H. Reistad 30.52
6.18
15-10-1994
405 Mia Kjeldstad Hansen 30.54
6.18
12-10-2013
  Helen Korsmo 30.55
6.19
12-10-2013
406 Kari Janne Stene 30.56
6.19
12-10-2013
407 Eva Brandal Laran 30.57
6.19
16-10-1993
  Lene Pernes 30.58
6.19
10-10-1998
408 Bente Mostad Tjugum 30.58
6.19
12-10-2013
409 Elisabeth Kielland Haug 31.00
6.20
07-10-2000
410 Laila Sidselrud 31.02
6.20
07-10-2000
411 Hilde Halvorsen 31.04
6.20
12-10-2013
412 Merete Aaserud 31.06
6.21
11-10-2008
413 Lene Åstorp 31.08
6.21
19-10-1991
  Evy Fjøren 31.08
6.21
12-10-2013
414 Mette Wegener Boesen 31.11
6.22
12-10-2013
  Frida Rudå Nygaard 31.15
6.23
12-10-2013
  Balwinder Kaur Pragpuri 31.17
6.23
19-10-1991
  Anne Lilleholt 31.19
6.23
08-10-2011
415 Elisabeth Ramsay Thorsen 31.20
6.24
06-10-2012
416 Heidi Flørli 31.21
6.24
19-10-1991
417 Heidi Sjurseth 31.22
6.24
16-10-1993
418 Torill Moe 31.23
6.24
20-10-1990
  Kristine Sannesmoen 31.23
6.24
19-10-1991
  Marit Stadheim 31.23
6.24
11-10-1997
  Turid Fladby 31.24
6.24
20-10-1990
  Inger Blomseth 31.26
6.25
08-10-2005
419 Ika Bruun 31.30
6.26
09-10-2010
420 Inger-Lise Nyjordet 31.31
6.26
08-10-2005
421 Sara Natalie Deacon 31.33
6.26
06-10-2012
422 Jannike Colbjørnsen 31.34
6.27
10-10-2009
  Solfrid Holmsen 31.35
6.27
14-10-2006
  Emily Nerland 31.36
6.27
09-10-2010
  Fouzia Haroon Rashid 31.36
6.27
09-10-2010
423 Roberta Joanne Nerland 31.36
6.27
09-10-2010
424 Hanne Helvig Eriksen 31.36
6.27
09-10-2010
425 Cecilie Midtsjø 31.37
6.27
11-10-1997
426 Kari Wiker 31.39
6.28
11-10-1997
  Kristine Sannesmoen 31.40
6.28
10-10-1998
427 Xiaolu Wu 31.41
6.28
12-10-2013
  Solfrid Holmsen 31.42
6.28
11-10-2003
428 Monika Hall 31.43
6.28
09-10-2004
  Heidi Sjurseth 31.46
6.29
17-10-1992
429 Tine Halland Aasen 31.46
6.29
12-10-2002
430 Anne Svendsen 31.46
6.29
06-10-2001
431 Marit Vinje 31.49
6.30
12-10-2013
432 Mette Hanslien 31.49
6.30
11-10-1997
  Eva Hagerup 31.51
6.30
12-10-1996
433 Jorunn Helene Welde 31.52
6.30
14-10-1995
434 Gunn-Beate Solheim 31.56
6.31
08-10-2011
  Solfrid Holmsen 31.56
6.31
08-10-2005
  Ika Bruun 31.56
6.31
10-10-2009
  Inger Blomseth 31.57
6.31
14-10-2006
435 Ann-Christin Hansen 32.00
6.32
10-10-2009
436 Bente Getz Sollie 32.02
6.32
10-10-2009
437 Maxa Christensen 32.03
6.32
11-10-2008
438 Marit Hassel 32.03
6.32
10-10-2009
  Inger Blomseth 32.03
6.32
11-10-2003
439 Margrete Helle 32.04
6.33
11-10-2003
  Solfrid Holmsen 32.07
6.33
13-10-2007
440 Kjersti Gulliksrud 32.10
6.34
12-10-1996
  Solfrid Hanna 32.12
6.34
13-10-2007
441 Anne Karin Thorstensen 32.13
6.34
09-10-2004
442 Nora Hilt Danbolt 32.15
6.35
09-10-2010
  Anne Karin Thorstensen 32.17
6.35
13-10-2007
443 Sol Gangås 32.18
6.36
13-10-2007
444 Anne Grethe Ryan 32.21
6.36
08-10-2011
445 Grete Dokken 32.23
6.37
09-10-1999
  Anne Lilleholt 32.25
6.37
10-10-2009
  Gudrun Holmøy 32.26
6.37
20-10-1990
446 Anne Ormstad 32.28
6.38
12-10-2002
  Jannike Colbjørnsen 32.30
6.38
11-10-2008
447 Karin Pedersen 32.30
6.38
20-10-1990
  Jorunn Helene Welde 32.31
6.38
10-10-1998
448 Astrid Kavli 32.31
6.38
20-10-1990
449 Grethe Rikensberg 32.32
6.38
20-10-1990
  Marit Vinje 32.33
6.39
08-10-2011
  Eva Hagerup 32.36
6.39
11-10-1997
  Solfrid Holmsen 32.37
6.39
11-10-2008
450 May-Liss Torgersen 32.38
6.40
20-10-1990
  Unni Gulliksrud 32.41
6.40
09-10-1999
451 Nina Skramstad 32.41
6.40
12-10-1996
452 Bjørg Fogelstrøm 32.45
6.41
10-10-1998
  Aud Lillian Christiansen 32.45
6.41
09-10-1999
  Ingeborg Thomasrud 32.46
6.41
10-10-1998
  Yvonne Sæther 32.47
6.41
09-10-1999
  Marit Vinje 32.47
6.41
09-10-2010
453 Torill Evensen 32.48
6.42
20-10-1990
  Synnøve Sæther 32.48
6.42
09-10-1999
  Unni Gulliksrud 32.50
6.42
10-10-1998
  Aud Lillian Christiansen 32.50
6.42
10-10-1998
454 Grete Halvorsen 32.50
6.42
20-10-1990
  Ida Karine Schem 32.51
6.42
07-10-2000
  Anne Karin Thorstensen 32.51
6.42
06-10-2001
455 Hanne Myrvold 32.55
6.43
17-10-1992
456 Ingvild Løchen 32.57
6.43
10-10-2009
457 Riikonen Marjo 32.58
6.44
10-10-2009
  Siri Granheim 32.58
6.44
13-10-2007
458 Caroline Eitrem 32.58
6.44
06-10-2012
  Mette Hanslien 33.02
6.44
14-10-1995
459 Astrid Løset 33.02
6.44
10-10-1998
460 Tone Hogstvedt 33.04
6.45
14-10-1995
461 Elin Steensæth 33.05
6.45
12-10-1996
462 Josephine Eitrem 33.06
6.45
06-10-2012
463 Heidi Holen 33.06
6.45
12-10-2013
  Borgny Hjelen 33.06
6.45
07-10-2000
  Mette Hanslien 33.08
6.46
10-10-1998
  Anne Lilleholt 33.13
6.47
11-10-2008
  Inger Blomseth 33.15
6.47
09-10-2010
464 Hildebjørg Mauset 33.15
6.47
10-10-1998
465 May Linda Deacon 33.18
6.48
12-10-2013
  Aud Lillian Christiansen 33.18
6.48
07-10-2000
  Unni Gulliksrud 33.18
6.48
07-10-2000
466 Jr Jr Randahl 33.19
6.48
10-10-1998
  Kari Janne Stene 33.20
6.48
06-10-2012
467 Torill Olsen 33.21
6.48
12-10-1996
468 Jr Randahl 33.23
6.49
10-10-1998
469 Grete Bjørgan 33.30
6.50
11-10-2003
  Mette Hanslien 33.30
6.50
12-10-1996
470 Bente Bømark Hanssen 33.30
6.50
11-10-2008
471 Stine Karbøl 33.32
6.51
12-10-2013
  Ingeborg Thomasrud 33.38
6.52
11-10-2003
  Jorunn Helene Welde 33.40
6.52
12-10-1996
472 Laila Eriksen 33.45
6.53
12-10-2002
  Ingeborg Thomasrud 33.46
6.53
12-10-2002
473 Linda Øvereide 33.48
6.54
14-10-1995
  Marit Vinje 33.48
6.54
06-10-2012
  Anne Karin Thorstensen 33.50
6.54
10-10-1998
  Pernille Halland Aasen 33.51
6.54
12-10-2002
  Unni Gulliksrud 33.52
6.55
06-10-2001
474 Anne-Gro Thinn 33.54
6.55
08-10-2011
475 Stephanie Mertins 33.54
6.55
08-10-2011
  Mette Wegener Boesen 33.55
6.55
06-10-2012
476 Kari Raunaas 33.58
6.56
19-10-1991
477 Hanna Nordsæter 33.58
6.56
14-10-1995
478 Ruth Gjestang 33.58
6.56
10-10-1998
  Anne Karin Thorstensen 33.59
6.56
09-10-2010
  Laila Eriksen 34.01
6.57
09-10-2004
  Kari Wiker 34.01
6.57
10-10-1998
479 Liv-Heidi Amundsen 34.01
6.57
19-10-1991
  Jannike Colbjørnsen 34.01
6.57
08-10-2011
  Cecilie Midtsjø 34.02
6.57
10-10-1998
480 Tine Schem 34.03
6.57
07-10-2000
  Aud Lillian Christiansen 34.04
6.57
06-10-2001
481 Linda Christiansen 34.04
6.57
06-10-2012
482 Elise Adriane Telje 34.07
6.58
11-10-2008
483 Cathrine Telje 34.07
6.58
11-10-2008
  Inger Blomseth 34.09
6.58
10-10-1998
484 Lise Brække 34.13
6.59
11-10-2008
485 Anne Lise Holt 34.17
7.00
14-10-1995
  Unni Gulliksrud 34.18
7.00
12-10-2002
  Aud Lillian Christiansen 34.19
7.00
12-10-2002
486 Brit Marie Tyrhaug 34.21
7.01
12-10-1996
487 Silje Bratlie 34.22
7.01
12-10-2013
488 Kaja Tjønneland Wefring 34.22
7.01
12-10-2013
489 Kirsten Faldås 34.24
7.01
16-10-1993
490 Trude Måsø 34.34
7.03
17-10-1992
491 Ann Kristin Fingarsen 34.35
7.03
17-10-1992
492 Ingrid Solemslie Sæther 34.49
7.06
09-10-2004
493 Elisabeth Grytten 34.50
7.07
09-10-2004
494 Ylva Marie Hansen 34.50
7.07
07-10-2000
  Grethe Rikensberg 34.54
7.07
19-10-1991
495 Ingrid Korsmo 35.02
7.09
12-10-2013
496 Gunhild Aune 35.04
7.09
19-10-1991
497 Lillian Kvalvik 35.05
7.10
19-10-1991
  Brit Marie Tyrhaug 35.06
7.10
14-10-1995
498 Kalinda Malaula 35.13
7.11
12-10-2013
499 Natalie Helen Blåsås 35.16
7.12
12-10-2013
500 Anita Hansen 35.17
7.12
12-10-2013
501 Åse Liland 35.19
7.12
09-10-2004
  Anne Karin Thorstensen 35.24
7.13
08-10-2005
502 Camilla Fagerli 35.27
7.14
12-10-2013
503 Camilla Rudidalen 35.30
7.15
07-10-2000
  Ruth Gjestang 35.32
7.15
09-10-1999
504 Anne Ruud 35.34
7.16
15-10-1994
505 Elin Grethe Selnes 35.35
7.16
12-10-2013
506 Celine Nitteberg Bjerke 35.36
7.16
12-10-2013
507 Nina Nitteberg 35.37
7.16
12-10-2013
508 Aud Fløgstad 35.39
7.17
20-10-1990
509 Tone Syvertsen 35.47
7.18
06-10-2001
  Kari Wiker 35.48
7.18
06-10-2001
510 Sandy Johnsen 35.49
7.19
09-10-2004
511 Pernille Fritsvold 35.49
7.19
12-10-2013
512 Miriam Enebakk 35.49
7.19
07-10-2000
513 Sissel Berntsen 35.52
7.19
10-10-2009
514 Kristine Korsmo Berg 35.56
7.20
12-10-2013
  Jorunn Helene Welde 36.01
7.21
11-10-1997
  Tone Hogstvedt 36.02
7.21
11-10-1997
515 Randi Nistad 36.13
7.23
11-10-2008
516 Kari Jorund Haukvik 36.14
7.24
11-10-2008
517 Katrine Hunstad 36.20
7.25
12-10-2013
  Bjørg Fogelstrøm 36.30
7.27
09-10-1999
518 Sissel Stevju 36.34
7.28
11-10-1997
519 Anne Løken 36.35
7.28
11-10-1997
520 Maria Bjørnes Olsen 36.41
7.29
16-10-1993
521 Maria Somoza 36.45
7.30
09-10-2010
522 Gitte Merete Bjerkelund 36.53
7.32
06-10-2012
523 Renate Magnus 36.53
7.32
06-10-2012
524 Ingrid Hunter Holmøy 36.56
7.32
19-10-1991
  Gudrun Holmøy 36.58
7.33
19-10-1991
525 Gracie Mariano 36.59
7.33
08-10-2011
526 Anne Ihle 37.00
7.33
16-10-1993
527 Vanja Lona 37.08
7.35
12-10-2013
  Evelyn Haga 37.08
7.35
11-10-1997
  Siri Granheim 37.16
7.36
14-10-2006
528 Peggy Moen 37.19
7.37
14-10-1995
  Jorunn Helene Welde 37.33
7.40
11-10-2003
529 Åse Marie Vabog 37.34
7.40
06-10-2012
530 Turid Myhre 37.34
7.40
20-10-1990
531 Inger Laila Paulsen 37.44
7.42
08-10-2011
532 Kristine Hausås 37.51
7.43
11-10-1997
533 Grethe Hausås 37.51
7.43
11-10-1997
  Jorunn Helene Welde 38.04
7.46
11-10-2008
534 Ann Hysestad 38.05
7.46
12-10-2002
535 Helga Bakken 38.24
7.50
06-10-2001
536 Sheree R. J. K. Pragpuri 38.26
7.51
15-10-1994
  Anne Karin Thorstensen 38.27
7.51
07-10-2000
537 Lisa Lid 38.45
7.54
15-10-1994
538 Mette Akautrud 38.50
7.56
10-10-1998
539 Mari Akautrud 38.51
7.56
10-10-1998
  Helga Bakken 38.57
7.57
07-10-2000
  Ruth Gjestang 39.08
7.59
07-10-2000
540 Agnete Løland Gjestang 39.08
7.59
07-10-2000
  Anne Karin Thorstensen 39.18
8.01
12-10-2002
  Agnete Løland Gjestang 39.19
8.01
12-10-2002
  Ruth Gjestang 39.35
8.05
12-10-2002
  Helga Bakken 39.47
8.07
09-10-1999
  Helga Bakken 40.09
8.12
12-10-2002
541 Inger Oromnes 40.15
8.13
14-10-1995
  Evelyn Haga 40.15
8.13
10-10-1998
542 Cecilie Kinne Bjørnstad 40.19
8.14
09-10-2010
543 Bente Fritsvold 40.32
8.16
12-10-2013
544 Siv Christine Bjørang Jørstad 41.12
8.24
10-10-2009
545 Charlotte Kristiansen 41.52
8.33
08-10-2011
546 Heidi Haraldsen 41.54
8.33
08-10-2011
  Evelyn Haga 41.56
8.33
09-10-1999
  Helga Bakken 42.17
8.38
11-10-2003
547 Sigrid Fritsvold 42.22
8.39
20-10-1990
548 Tone Guii-Larsen 42.26
8.40
12-10-2013
549 Ragnhild Kringstad 44.36
9.06
06-10-2012
550 Bjørg Skonkoft 45.14
9.14
17-10-1992
551 Bente Nielsen 45.14
9.14
17-10-1992
552 Ingeborg S. Hagen 45.22
9.16
20-10-1990
553 Heidi Hyllander 45.38
9.19
17-10-1992
554 Mona Kjexrud 45.39
9.19
17-10-1992
555 Aud Melby 48.17
9.51
09-10-1999
556 J Gustavsen 48.17
9.51
09-10-1999
557 Wenche Borghov 48.18
9.51
09-10-1999
558 Katrine Vabog 48.52
9.58
06-10-2012
559 Sissel Kvebek 50.41
10.21
14-10-1995
560 Anniken Sparre 50.43
10.21
06-10-2012
561 Gerd Thorsen 52.20
10.41
15-10-1994
562 Berit Ørbo 55.47
11.23
17-10-1992
563 Christina Adler 55.51
11.24
17-10-1992
564 Henriette Johnsen Vøyle 56.28
11.31
09-10-2010

Databasens hovedside
Feil kan forekomme. Vennligst gi beskjed til Database ansvarlig.