Nyheter

Lars Granum er død


Postet av: Per Inge 20.06.2011

Lars Granum,

mangeårig medlem av Bøler IF Friidrett, døde lørdag 18.06.2011.

Lars fikk hjertestans i de omgivelsene han nok kjente seg som mest hjemme, omgitt av skogen og av sine venner orienteringsløperne. I så måte var det en vakker avslutning for ham når han skulle gå bort i en så relativt ung alder som 48 år.

Vi husker Lars som stillfaren, seriøs i sin fremferd. Som sådan fremsto han som prototypen på kondisjonsutøvere, men bestandig ufeilbarlig imøtekommende. Selv om Lars var preget av en personlig tilbakeholdenhet, var han alltid beredvillig og motivert når noen av oss tok kontakt i forbindelse med dugnader eller annet som hadde med idrettsfellesskapet å gjøre.

Noen av oss lærte også Lars å kjenne fra en annen side. Han hadde nemlig til dels avanserte teoretiske interesser også på fritiden, hvor han la for dagen omfattende kunnskap om endog engelske populærmusikanters historikk og kultur - noe som er et stort emne.

Skjønt orienteringen og Oppsal IF nok var Lars Granums vesentlige idrettslige arena, kommer vi i friidrettsgruppa til å huske ham som den vennlige og positive skogsløperen han hele tiden viste seg som gjennom de mange år vi hadde kontakt med ham. Vi uttrykker vår deltakelse med alle Lars' venner og etterlatte.

Per Inge Østmoen, på vegne av hele friidrettsgruppa i Bøler

Orientering på nett skriver om Lars her
Oppsal orientering les her