Løypetrasé Nøklevann Rundt

Traséene er kontrollmålt av Kondis. Lang løype er kontrollmålt i 2017 og er 9700 m og kort løype er kontrollmålt i 2014 og er godkjent som 5km av Kondis, oversikt over kontrollmålte løyper her.

Merking av løyper:
9.7 km er merket med rød/hvit/blå bånd. 5 km er merket med blå bånd. Barneløpet er merket med ballonger.

Video:
Se video av lang løype her og av kort løype her. (begge videoer oppdatert 15.8.2017)

Lang løype rundt Nøklevann 9,7 km:
Se løypekart (nytt 17.08.2017), GPS-høydeprofil (nytt 4.10.2015), og en rundtur med bilder fra løypa.

Kort løype 5 km:
Se løypekart (nytt 10.10.2014), se GPS-høydeprofil (nytt 4.10.2015)

Barneløp (11 år eller yngre), 1 km flat rundløype løypekart (nytt 10.10.2014)