Løypetrasé Nøklevann Rundt

Traséene er kontrollmålt av Kondis.

Etablering av Friplassen på Haraløkka krever endring av traséen til lang løype like etter start. Vi vil om mulig legge om traséen i 2019 til å bli 10 km og den vil bli kontrollmålt av Kondis sommeren 2019.

Kort løype er kontrollmålt i 2014 og er godkjent som 5 km av Kondis, og vil bli kontrollmålt på nytt i 2019 for å opprettholde godkjenningen.

Oversikt over Kondis sine kontrollmålte løyper her.

Merking av løyper:
9.7 km er merket med rød/hvit/blå bånd. 5 km er merket med blå bånd. Barneløpet er merket med ballonger.

Video:
Se video av lang løype her og av kort løype her. (begge videoer oppdatert 15.8.2017)

Lang løype rundt Nøklevann 9,7 km:
Se løypekart (nytt 17.08.2017), GPS-høydeprofil (nytt 4.10.2015), og en rundtur med bilder fra løypa.

Kort løype 5 km:
Se løypekart (nytt 10.10.2014), se GPS-høydeprofil (nytt 4.10.2015)

Barneløp (11 år eller yngre), 1 km flat rundløype løypekart (nytt 10.10.2014)