Parkering

Det er parkering på Haraløkka idrettsanlegg, ved Østmarksetra, skolegården ved Ulsrud videregående skole og grusbanen ved Bøler skole og skolegården ved Bøler skole. For kjørehenvisning, klikk her

Fra parkering på Haraløkka er det ca. 400 meter til klubbhuset, se kart her. Det vil bli tidlig fullt på parkeringsplassen på Haraløkka, vi anbefaler at man parkerer ved Østmarksetra,

Fra parkering ved Østmarksetra følger man løpstraseen ca. 600 meter til man er på Haraløkka. Se kart for rute fra Østmarksetra til Haraløkka klubbhus her.

Parkering ved grusbanen Bøler skole eller ved Ulsrud videregående skole, innkjøring fra Ytre Ringvei/General Ruges vei. Parkering ved Bøler skole, innkjøring fra Utmarkveien. For kart, klikk her