Påmelding til løp og stevner

Ved påmelding skal man bruke klubbnavn Bøler IF Friidrett, eller Bøler IF dersom det ikke er mulig å benytte Bøler IF Friidrett.

Påmelding til stafetter foretas av sportslig leder og/eller trener. Kopi skal sendes økonomiansvarlig for betaling av startkontingent.

Voksne medlemmer skal selv melde seg på både banestevner og mosjonsløp. Påmelding til banestevner skjer via Min idrett https://minidrett.nif.no/.

Påmelding av barn og ungdom skal foretas av foresatte, for banestevner via Min idrett https://minidrett.nif.no/. Etter avtale kan påmelding foretas av trener/sportslig leder.

Alle bekreftelser på påmelding via Min idrett skal videresendes arnfinnskjervold@hotmail.com for betaling av startkontingent. Klubben ønsker å unngå etterfakturering med gebyr.

Refusjon av startkontingent

De som har krav på få refundert startkontingent, skal i god tid før årsskiftet videresende kvitteringer/bekreftelser til arnfinnskjervold@hotmail.com. Refusjonskrav kan også sendes fortløpende, men refusjon skjer først når deltagelsen er gjennomført. Kontonummer for godskrift må oppgis.

Forutsetningen for å få refundert startkontingent er at man benytter klubbtøy og for mosjonsløp at oppnådde resultater blir innrapportert på eget skjema http://www.bif-friidrett.no/index.php/resultater-2