Nyheter


Bøler - et bra sted for barn og unge

I Bøler-området har vi gode forutsetninger for trivsel og gode liv. Vi har nærhet til Marka og naturen. Vi har gode og naturnære bomiljøer med liten fortetting, og vi har aktivitetsmuligheter for ungdommen.

Bøler IF tilbyr organisert idrett hvor de unge engasjeres og inkluderes i det sosiale og aktive fellesskapet. Gjennom idretten blir også alle foreldre kjent med hverandre. På den måten blir vi i bedre stand til å rekke hverandre en hånd ved behov. Vi er alle naboer og utgjør samlet en stor ressurs. En ressurs med et stort potensiale.

Vi på Bøler har erfart hvordan enkelte unge har utfordringer i sine liv, som kan føre til aggresjon og utagering. Konkret har vi opplevd episoder der medlemmer i klubben har blitt utsatt for trusler og mobbing av andre, på veien til eller fra aktivitet. Dette er et samfunnsproblem, men vi på Bøler kan være i stand til å løse det på en god og effektiv måte. I Bøler IF ønsker vi å ta tak i dette, da vi som en stor aktør i nærområdet kan påvirke de unges liv på en positiv måte gjennom aktivitet.

Personlige og sosiale utfordringer er ofte årsaken til at barn og unge tyr til mindre gode handlinger som vold, trusler og hærverk. Det er ofte et rop om hjelp, men også et behov for å bli lagt merke til. Mange faller utenfor på grunn av økonomiske årsaker, mens andre er lite klar over hvilke muligheter som finnes.

Gjennom idretten kan mange bli sett, få anerkjennelse og kjenne på mestring. Dette er Bøler IFs kjerneverdier og noe vi synes at vi som klubb mestrer godt.

Det er da helt nødvendig å nå frem til de som er i en utsatt situasjon. Vi kjenner våre egne medlemmer ganske godt, men vi kjenner ikke til de andre barna og ungdommene som ikke har vært innom klubben. Vi må som lokalsamfunn involvere oss mer. Det avgjørende er at foreldre og skole engasjerer seg, sammen med andre aktuelle aktører, hvor Bøler IF er en av dem.

Målet er å gjøre Bøler til et enda bedre sted for barn og unge å bo. Et sted der alle kan føle seg trygge. For å få til dette må alle bidra!

Bøler IF tar nå et initiativ til en tettere dialog med skoler, utekontakt og dere foreldre. Vi ønsker å få til et møte med Nøklevann-, Bøler- og Skullerud skole, der vi kan drøfte hvordan vi på en god måte kan gjøre en større innsats for å inkludere flere barn og unge i idretten. Vi ønsker å klargjøre behovet for å ta tak i en utfordring før det blir større. Verktøyet er samhandling.

Ta gjerne kontakt med klubbkontoret dersom du som forelder har behov for det. Hos oss er alltid døren åpen. Det står ikke på vilje og muligheter for å inkludere flere barn og unge i idretten.

Vi ønsker alle en god vinterferie!

Med vennlig hilsen

Daglig leder i Bøler IF, Marius Sigolsen
Styret i Bøler IF Fotball
Styret i Bøler IF Friidrett
Styret i Bøler IF Håndball
Styret i Bøler IF Tennis
Per Inge 14.02.2020

I Tyrvinglekene i februar 2020 deltok de følgende 12 fra Bøler IF Friidrett:

Asli-Ayaan Mohamed Hassan
Stine Åkerholm
Synne Utseth Bøhlerengen
Ariélle Beyer Broch
Theodor Haugberg Rennan
Martinus Fonstad Børnes
Richard Smitt-Ingebretsen
Ariand Shegani
Viktor Rokne
Markus Nordviken
Jonas Nordviken
Chika Jonathan Okeke

Vi har fått bilder tatt av de som ledsaget utøverne, og de er her (klikk).

Resultatene fra Tyrvinglekene i Bærum idrettspark 08-09.02.2020 kan du se her (klikk). og her (klikk).


Per Inge 11.02.2020

Valg, oppdaterte retningslinjer og årsberetning 

Ved valget fikk styret den følgende sammensetning:

Leder: Per Inge Østmoen
Nestleder: Arnfinn Skjervold
Styremedlemmer: Hermann Bruun, Erik Oseth, Anette Rokne
Varamedlemmer: Ole-Andreas Brastad, Tore Olav Moe 
Valgkomite: Jon Ilseng, Trond Olav Berg

- Ved oppdateringen av retningslinjene ble det foretatt endringer i fristen for å søke refusjon og reglene for bruk av klubbtøy. Vi oppfordrer alle medlemmene våre til å gjøre seg kjent med retningslinjene, som dere kan finne her: Retningslinjer for Bøler IF Friidrett

- Friidrettsgruppens årsberetning for 2019 er tilgjengelig, og kan lastes ned herfra (Klikk).

Bøler, den 4.2.2020
Styret i Bøler IF Friidrett
Per Inge 05.02.2020

Det blir endring i trening i uke 5, 6 og 7 fordi gymsalen på Nøklevann skole er stengt mandag 27. jan, mandag 3. feb og mandag 10. feb. Gymsalen er åpen på onsdager i uke 5, 6 og 7 og det er vanlig trening på onsdager.

Mandag 27. jan, 3. feb. og 10. feb.: 

Gruppe 6-9 år: Utetrening på Haraløkka kl. 1700-1800. Fremmøte ved klubbhus på Haraløkka.

Gruppe 10-14 år: Utetrening fra Nøklevann skole kl. 1800-1900.

Gruppe 15-19 år: Utetrening som vanlig

Onsdag 29. jan, 5. feb og 12. feb:

Gruppe 10-14 år og 15-19 år: Trening som vanlig


Det er ledig plass i alle grupper.

Les mer om treningen Klikk her for generell info 

Hermann 22.01.2020

Etter nyttår starter treningen opp igjen mandag 6.1.2020 med innetrening og utetrening som vanlig for alle grupper.

Det er ledig plass i alle grupper.

Les mer om treningen Klikk her for generell info 

Hermann 06.01.2020

Med dette innkalles til årsmøte i Bøler IF Friidrett.

Dato: Tirsdag 04.02.2019
Klokkeslett: 19:00

Sted: Klubbhuset, Haraløkka i kafeteriaen i 2. etasje

Formelle forhold:

Alle medlemmer har rett til å få tilsendt årsmøtedokumentene - Bøler IF Friidretts årsberetning samt årets regnskap - forut for årsmøtet.

Forslag til årsmøtet: Husk på at forslag som skal kunne behandles på årsmøtet må sendes styret senest to - 2 - uker før årsmøtedatoen. Forslag kan sendes med e-post til post@bif-friidrett.no

Styret i friidrettsgruppa ønsker alle våre medlemmer hjertelig velkommen.

Per Inge 01.01.2020

Oversikt over terminlister er nå oppdatert på vår hjemmeside. 

Aktuelle stevner for barn og ungdom klikk her

Terminliste for Oslo og Akershus friidrettskrets, alle klasser: klikk her 

Aktuelle mesterskap klikk her 

Informasjon om stevner for barn og ungdom blir sendt ut via Spond og på Facebook.

Hermann 27.12.2019

Styret i Bøler IF Friidrett takker alle klubbens medlemmer, aktive på alle nivåer og i alle aldre, foreldre, aktivitetsledere/trenere og tillitsvalgte, samt naturligvis våre gode og trofaste støttespillere og sponsorer for det gode idrettsåret 2019, med ønske om en riktig God Jul og et Gledelig Nytt År!

Det har vært et godt år 2019 på Bøler.

Mange av våre aktive har oppnådd gode resultater og forbedret sine prestasjoner i henhold til egne mål. Aktiviteten blant de yngre er jevnt god, også når det gjelder stevnedeltakelse.

Vi har fått flere trenere, som har utdannet og dyktiggjort seg gjennom friidrettens kurs for den viktige oppgaven det er å gi våre barn og unge det best mulige treningstilbud.

Vi har fått en rehabilitert bane på Trasop, som nå endelig har fått et nytt og fint dekke.

Vi har sett den lenge etterlengtede oppstarten av anleggsarbeidet med Friplassen, og vi har fått en dato for ferdigstillelse: 18.08.2020. Friplassen vil med sin 200-meters rundbane gi flotte muligheter for løpstrening for målgruppen, men også trening i kule, lengdehopp og høydehopp siden alt dette er integrert i konseptet. At banen vil ha fullstendige 60-meters lengder på langsidene øker naturligvis bruksverdien for alle som trenger å trene spesifikt på hurtighet, noe som også gjelder Bøler IF Fotballs spillere. Friplassen vil også bety at vi kan gjenreise de tradisjonelle Bølers barneleker hver høst, i tillegg til at vi nå kan holde så mange interne stevner for barn og unge som vi bare vil med vårt eget anlegg i selve Bølers "smørøye."

Vi har hatt en sesong med seks løp i karusellen Ulsrudvann Rundt, og kan konstatere at dette løpet er en viktig del av våre aktiviteter, med regelmessig over 60 deltakere pr. løp.

Vi har i 2019 fått enda en ny deltakerrekord i Nøklevann Rundt. Deltakerrekorder hvert eneste år er naturligvis ingen forutsetning for at vårt eget skogsløp for alle skal være en suksess, men flere deltakere er gledelig og viser at Nøklevann Rundt er et løpstilbud som er attraktivt og tiltrekker mange. Selv når andre løp viser variasjon i deltakelsen er vårt deltakerantall stabilt eller stigende, og vi må ha lov til å tro på at det bærer bud om en varig stabil interesse for et arrangement som løpere setter pris på.

Dugnadsånden i Bøler er forbilledlig. En ekstra takk må gå til alle dere som har stilt opp på en eller flere dugnader når noe skal gjøres. Det gjelder selvsagt våre viktige faste arrangementer Ulsrudvann Rundt, Bølerstafetten og Nøklevann Rundt, men også til andre dugnadsoppgaver som skal utføres stiller våre folk villig opp for klubben sin.

Nå er det forlengst blitt vinter, og skjønt solen er i ferd med å vende tilbake etter vintersolhvervet for noen timer tilbake er vi inne i vintersesongen i noen måneder fremover. I denne tiden er det bare å trene ved å bruke bena, ski og sykkel som dere lyster og forholdene ligger til rette for det. Å trene på flere måter har aldri vært feil, og det gjelder hele året å være aktive og ha det moro under aktivitetene.

Takk for friidrettsåret 2019 - vel møtt til år 2020 og ha en fin julehøytid i mellomtiden!
Per Inge 22.12.2019

Heidi Dietrichson Pharo har endelig debutert på maraton. Det skjedde den 15.12.2019 i Málaga i Spania. Heidis tid som maratondebutant ble 2:42:51, med nettotid 2:42:41. Dette er et meget godt resultat og en veldig sterk dametid som sikret Heidi en åttendeplass blant alle damene i løpet. Vi gratulerer med både debuten og resultatet, som er det beste oppnådd av noen norsk kvinne i hele 2019.

Hjemmesiden for Málaga Marathon finner du her (Klikk).

Reportasje og bilder på kondis.no (Klikk)

Sylvain Cavatz, Heidis mann, har vært med og tatt bilder fra løpet. De ser du her (Klikk).
Per Inge 15.12.2019

I uke 50 og 51 er gymsalen på Nøklevann skole stengt og trening blir slik:

I uke 50 9.12-15.12:
Gruppe 6-9 år: Ingen trening
Gruppe 10-11 år og 12-14 år: mandag og onsdag, 1 time utetrening kl. 1800 fra Nøklevann skole
Gruppe 15-19 år: mandag utetrening kl. 1800-1900, onsdag utetrening kl. 1900-2000

I uke 51 16.12-22.12:
Ingen trening for gruppe 6-9 år, 10-11 år eller 12-14 år.
Gruppe 15-19 år: mandag utetrening kl. 1800-1900, onsdag utetrening kl. 1900-2000

Etter nyttår starter treningen opp igjen mandag 6.1.2020 med innetrening og utetrening som vanlig for alle grupper.

Det er ledig plass i alle grupper.

 

Hermann 08.12.2019

<< <  Side 3 av 137  > >>

Nyhetsarkiv 2007-2019