Nyheter


Richard Smitt-Ingebretsen har igjen deltatt i kaststevner. Den 15. mai var han på kaststevne i Heggedal, hvor han kastet diskosen 28.96 m. Dermed innkasserte han en 1. plass i MV45. Dagen etter, den 16. mai, hadde Richard funnet veien til et nytt kaststevne som denne gang var på Modum. Han kastet der diskosen 30 m, og ble nr. 2 i MS. Deretter kastet han slegge 29.07 m, og innkasserte me det seieren i MS. Vi gratulerer med deltakelse og gode plasseringer hvorav to av tre var førsteplasser.
Per Inge 18.05.2020

Fra mandag 04.05. starter vi opp med den organiserte treningen for barn og unge. Det skjer på vårt eget Haraløkka.

Vi gir treningstilbud til alle gruppene.

Gruppene deles inn i små grupper på fire med hver sin trener. Alle oppfordres til å møte med rene hender og til å holde minst to meters avstand fra hverandre under treningen.

Husk å følge med på Spond, der er trenerne tilstede og vil gi fortløpende beskjeder til sine respektive grupper. Dere som vil delta, må også varsle om at dere kommer ved å bekrefte "Delta" i Spond.

Fra onsdag 06.05. blir det trening på Trasop. Vær ikke redde for å stille spørsmål om det er noe dere lurer på. Vi er her for dere.
Per Inge 03.05.2020

SARS Covid-19 og Bøler IFs aktivitet - oppdatert

Norges friidrettsforbund (NFIF) har utarbeidet retningslinjer, som bygger på Norges idrettforbunds generelle regler for organisert trening.

De er som følger:

Organisert trening kan kun gjennomføres i grupper på maksimalt fem personer. Trener inngår i dette antallet. Det kan imidlertid være flere grupper på et anlegg så lenge avstandsbestemmelsene overholdes. NFIF anbefaler at man holder en så stor avstand som mulig mellom gruppene, og minimum 10 meter. Enhver beslutning av strengere art, tatt av anleggseier eller sentrale/lokale helsemyndigheter, overprøver retningslinjer gitt fra NIF/NFIF.

- Smittevernreglene skal overholdes; både nasjonale og lokale regler. Det vil i hovedsak si ingen nærkontakt, og en minimumsavstand på to meter mellom personer.

- Ved desinfisering av utstyr skal det enten brukes sprit eller en klorin-blanding med blandingsforhold en del klorin og ti deler vann. Vask av idrettstøy etter aktivitet bør skje på minst 60 grader.

- En trener bør ikke rullere mellom grupper, men holde seg til en gruppe.

- Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter.

- Det skal ikke benyttes offentlig transport til trening.

- Ingen bruk av garderober eller dusjanlegg tillates.

- Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand skal ikke delta i noen form for aktivitet.

- Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, for eksempel god tilgang på desinfiseringsmidler med sprit og rutiner for grundig vask av hender, klær og idrettsutstyr før og etter aktiviteten.

- Ved eventuell bruk av alle typer utstyr er den generelle regelen at utstyret kun kan berøres av en person.

Styret i Bøler IF Friidrett vil hele tiden vurdere situasjonen, men setter foreløpig treningsaktiviteten i bero. Vi vil informere så snart situasjonen tilsier endringer i så måte.

Retningslinjene fra Norges friidrettforbund med utfyllende forklaringer finnes her (Klikk).


Per Inge 14.04.2020

Sesongens tre første løp i vår løpskarusell Ulsrudvann Rundt er avlyst.

Det dreier seg om løpene som skulle gått torsdag 30.04, torsdag 14.05 og torsdag 28.05.

Vi håper å kunne arrangere UVR som vanlig etter sommerferien.
Per Inge 31.03.2020

Inge Hasund og Tony Gjerde har deltatt i NN CPC loop den Haag. Distansen var 21K/halvmaraton, og begge våre satte solide nye personlige rekorder.

Tony løp på 1:09:37. Inge løp på 1:12:55. Begge tider var altså personlige bestetider, og når det gjelder plasseringer ble Tony nr 6 i M35, og Inge nr 10 i M40. Vi gratulerer begge med glimrende prestasjoner.

Fotografier fra løpet er her (Klikk).

Inge og Tony har også skrevet om sine opplevelser i løpet, klikk på "Mer."

[Mer]
Per Inge 09.03.2020

Vår flittige og gode fremste utøver i de tekniske grener, Richard Smitt-Ingebretsen, har deltatt i NM veteran vinterkast i Kristiansand. Der stilte han i slegge og diskos, i klassen MV45-49.

Richard vant gull i både slegge og diskos. Vinnerresultatet i slegge var 28.76 m, og i diskos vant han på 30.09 m. Vi gratulerer Richard med to nye NM-titler.

Friidrettsforbundet har lagt ut resultatene fra dette NM-arrangementet, og de ser du her (Klikk).
Per Inge 08.03.2020

I vinterferien uke 8 er det ingen trening for gruppe 6-9 år og 10-14 år. 

Gruppe 15-19 år har utetrening mandag kl. 18-19 og onsdag kl. 18-19 fra Nøklevann skole, garderobe er stengt så møt ferdig skiftet. 

Hermann 16.02.2020

Bøler - et bra sted for barn og unge

I Bøler-området har vi gode forutsetninger for trivsel og gode liv. Vi har nærhet til Marka og naturen. Vi har gode og naturnære bomiljøer med liten fortetting, og vi har aktivitetsmuligheter for ungdommen.

Bøler IF tilbyr organisert idrett hvor de unge engasjeres og inkluderes i det sosiale og aktive fellesskapet. Gjennom idretten blir også alle foreldre kjent med hverandre. På den måten blir vi i bedre stand til å rekke hverandre en hånd ved behov. Vi er alle naboer og utgjør samlet en stor ressurs. En ressurs med et stort potensiale.

Vi på Bøler har erfart hvordan enkelte unge har utfordringer i sine liv, som kan føre til aggresjon og utagering. Konkret har vi opplevd episoder der medlemmer i klubben har blitt utsatt for trusler og mobbing av andre, på veien til eller fra aktivitet. Dette er et samfunnsproblem, men vi på Bøler kan være i stand til å løse det på en god og effektiv måte. I Bøler IF ønsker vi å ta tak i dette, da vi som en stor aktør i nærområdet kan påvirke de unges liv på en positiv måte gjennom aktivitet.

Personlige og sosiale utfordringer er ofte årsaken til at barn og unge tyr til mindre gode handlinger som vold, trusler og hærverk. Det er ofte et rop om hjelp, men også et behov for å bli lagt merke til. Mange faller utenfor på grunn av økonomiske årsaker, mens andre er lite klar over hvilke muligheter som finnes.

Gjennom idretten kan mange bli sett, få anerkjennelse og kjenne på mestring. Dette er Bøler IFs kjerneverdier og noe vi synes at vi som klubb mestrer godt.

Det er da helt nødvendig å nå frem til de som er i en utsatt situasjon. Vi kjenner våre egne medlemmer ganske godt, men vi kjenner ikke til de andre barna og ungdommene som ikke har vært innom klubben. Vi må som lokalsamfunn involvere oss mer. Det avgjørende er at foreldre og skole engasjerer seg, sammen med andre aktuelle aktører, hvor Bøler IF er en av dem.

Målet er å gjøre Bøler til et enda bedre sted for barn og unge å bo. Et sted der alle kan føle seg trygge. For å få til dette må alle bidra!

Bøler IF tar nå et initiativ til en tettere dialog med skoler, utekontakt og dere foreldre. Vi ønsker å få til et møte med Nøklevann-, Bøler- og Skullerud skole, der vi kan drøfte hvordan vi på en god måte kan gjøre en større innsats for å inkludere flere barn og unge i idretten. Vi ønsker å klargjøre behovet for å ta tak i en utfordring før det blir større. Verktøyet er samhandling.

Ta gjerne kontakt med klubbkontoret dersom du som forelder har behov for det. Hos oss er alltid døren åpen. Det står ikke på vilje og muligheter for å inkludere flere barn og unge i idretten.

Vi ønsker alle en god vinterferie!

Med vennlig hilsen

Daglig leder i Bøler IF, Marius Sigolsen
Styret i Bøler IF Fotball
Styret i Bøler IF Friidrett
Styret i Bøler IF Håndball
Styret i Bøler IF Tennis
Per Inge 14.02.2020

I Tyrvinglekene i februar 2020 deltok de følgende 12 fra Bøler IF Friidrett:

Asli-Ayaan Mohamed Hassan
Stine Åkerholm
Synne Utseth Bøhlerengen
Ariélle Beyer Broch
Theodor Haugberg Rennan
Martinus Fonstad Børnes
Richard Smitt-Ingebretsen
Ariand Shegani
Viktor Rokne
Markus Nordviken
Jonas Nordviken
Chika Jonathan Okeke

Vi har fått bilder tatt av de som ledsaget utøverne, og de er her (klikk).

Resultatene fra Tyrvinglekene i Bærum idrettspark 08-09.02.2020 kan du se her (klikk). og her (klikk).


Per Inge 11.02.2020

Valg, oppdaterte retningslinjer og årsberetning 

Ved valget fikk styret den følgende sammensetning:

Leder: Per Inge Østmoen
Nestleder: Arnfinn Skjervold
Styremedlemmer: Hermann Bruun, Erik Oseth, Anette Rokne
Varamedlemmer: Ole-Andreas Brastad, Tore Olav Moe 
Valgkomite: Jon Ilseng, Trond Olav Berg

- Ved oppdateringen av retningslinjene ble det foretatt endringer i fristen for å søke refusjon og reglene for bruk av klubbtøy. Vi oppfordrer alle medlemmene våre til å gjøre seg kjent med retningslinjene, som dere kan finne her: Retningslinjer for Bøler IF Friidrett

- Friidrettsgruppens årsberetning for 2019 er tilgjengelig, og kan lastes ned herfra (Klikk).

Bøler, den 4.2.2020
Styret i Bøler IF Friidrett
Per Inge 05.02.2020

<< <  Side 4 av 138  > >>

Nyhetsarkiv 2007-2020