Parkering

Det er parkering ved utfartsparkering på Haraløkka idrettsanlegg og utfartsparkering ved Østmarksetra. For kjørehenvisning til parkering, klikk her  Se også kart nedenfor.

Fra parkering på Haraløkka er det ca. 400 meter til klubbhuset, se kart her. Det er 46 kommunale elbil plasser på Haraløkka med takstgruppenr. 3054 og sone blå, for å benytte disse plassene må man lade. Det vil bli tidlig fullt på parkeringsplassen på Haraløkka, vi anbefaler at man parkerer ved Østmarksetra om man kommer Ytre Ringvei fra Tveita eller Østmarkveien fra Oppsal.

Fra parkering ved Østmarksetra følger man løpstraseen ca. 600 meter til man er på Haraløkka. Se kart for rute fra Østmarksetra til Haraløkka klubbhus her.

NB! Det er ikke parkering ved Bøler skole eller ved Ulsrud videregående skole slik vi har hatt tidligere.