Nøklevann Rundt 09. oktober 2021

Påmeldingen til Nøklevann Rundt lørdag 9. oktober 2021 er nå åpen.  Påmelding 2021

Det er utfordrende å planlegge løp på et tidspunkt hvor det er strenge restriksjoner i forbindelse med covid-19, men vi planlegger for et arrangement tilsvarende det vi hadde i 2019, og så må vi også være forberedt på at vi må gjøre endringer som i 2020 eller avlyse.

Arrangementet vil følge gjeldende smittevernregler hva gjelder arrangementer, samlinger og aktiviteter, som er utarbeidet av Folkehelseinstituttet
les her.

Det vil kunne bli endringer i vårt tilbud ved at 5 km og barneløp kan bli avlyst, eller hele arrangementet kan bli avlyst. Det vil da bli mulighet for å overføre påmelding til 2022, refusjon av startkontingent  eller donere startkontingent til arrangør. 

Bøler IFs klubbhus på Haraløkka skal rehabiliteres i 2021, og vil sannsynligvis ikke være tilgjengelig for deltakere, det vil da ikke være tilbud om garderober og dusj.  

 

Hermann 14.05.2021

Årets Nøklevann Rundt ble det våteste arrangementet på mer enn 20 år. Vi har i mange år vært heldige med været, men i år ble det i perioder mye regn. Arrangementet ble utført i henhold til myndighetenes og friidrettens retningslinjer i forbindelse med covid-19 situasjonen. 

Det var 264 fullførende deltakere.

Anders Gløersen, Rustad IL, vant herreklassen for 5. gang på rad og 6. gang totalt på den sterke tiden 33.57, foran Haakon Engelsen Berg, Bøler IF Friidrett, med 35.39 og Jørgen Korum, OSI friidrett, med 35.41.

Eldbjørg Moxnes, OSI friidrett, vant kvinneklassen med tiden 41.33 foran Madeléne Wanvik Holum 42.52, og Helena Kumar Westberg, Koll IL, med 44.01. 

Vi har fått bilder av Sylvain Cavatz, klikk her. Bildene av gruppe 1 (røde nummer) er tatt ved Bremsrud etter ca. 5,3 km og bildene av gruppe 2 (blå nummer) er tatt ved Korketrekkeren etter ca. 2,2 km. 

Det vil kommer flere bilder, tatt av Per Inge Østmoen fra start og mål så følg med her.

Resultater er her: https://live.eqtiming.com/52781 Det er også lagt ut målbilder, klikk på deltakerens navn og målbildet vises. 

Omtale på kondis.no, klikk her 

Omtale i Nordstrands blad: klikk her  (krever abonnement)

Bilder fra start og mål finnes i dette bildegalleriet, som vil bli oppdatert de kommende dagene: (Klikk her)

Hermann 10.10.2020

Informasjonen for Nøklevann Rundt 10. oktober oppdateres kontinuerlig framover. Se også informasjon i menypunkter på venstre side!

Påmelding
Påmelding er nå stengt. Både 10 km kl 1100 og kl. 1400 er fulltegnet. 

Sted for løpet:
Haraløkka idrettsanlegg, Bøler i Oslo. Reise til Haraløkka:

http://www.bif-friidrett.no/index.php/noklevann-rundt/reise-til-boler-haralokka

Løype:
Lang løype ble forlenget i 2019 til 10 km i forbindelse med etablering av Friplassen og blir beholdt i 2020. Det er lagt ut nytt løypekart, video, høydeprofil og gpx-fil. Løypekart, høydeprofil og videoer:
http://www.bif-friidrett.no/index.php/noklevann-rundt/loypetrase-2

Løypemerking:
10 km er merket med Norgesbånd (rød, hvit, blå). Det er merking for hver km, og de siste 500 meter er nedtelling for hver 100 meter. Det vil være følgesyklister foran teten i første pulje kl. 1100 og kl. 1400. Se også løypekart og videoer.

Drikkestasjon:
Det er ikke drikkestasjon ved Bremsrud etter 5.3 km i år pga. smittevern. Det er drikkestasjon etter målgang med servering av saft og vann.

Arena:
Respekter sperringer og funksjonærer. Det er strenge regler for arrangementer på kommunale anlegg i Oslo, og det er en forutsetning for arrangementet at vi følger disse. Pga. smittevern er det ikke adgang for publikum eller støtteapparat. Alle deltakere må fremvise startnummer for å komme inn. Deltakere som ikke har mottatt startnummer i posten må melde fra om dette senest fredag kl. 1800 for å bli satt opp på liste for å komme inn. 

Informasjon/sekretariat:
Åpen kl. 1000-1100 for gruppe 1 og kl. 1300-1400 . Det er ikke etteranmelding, kun oppretting av feil i påmelding og henting av startnummer for de som ikke har mottatt startnummer i posten. Det anbefales å melde inn feil på forhånd på e-post

Startlister:
Klikk her
Alle deltagere får tilsendt startnummer pr. post. 

Resultater:
Resultater vil foreligge her: https://live.eqtiming.com/52781# Resultatlisten viser nettotid. Alle startnummer har engangsbrikker, brikkene må ikke brettes! 

Tidsskjema:
Se her

Garderobe, dusj og toaletter:
Dusj og garderobe er stengt i år pga smittevern. Det er forutsatt at man kommer ferdig skiftet, løper og reiser hjem snarest mulig etter løpet. Det vil være 6 utleietoaletter som står like ved tennisbanene ved klubbhuset. Toalettene på klubbhuset er stengt pga. smittevern. 

Kafeteria:
Det er ikke kafeteria eller salgsbod i år. 

Parkering:
Følg anvisninger fra løypevaktene. Myndighetene ønsker at man unngår å bruke Haraløkka i forbindelse med Nøklevann Rundt. Det gratis parkering ved Østmarksetra og grusbanen ved Bøler skole. Det er ønskelig at man benytter grusbanen ved Bøler skole, det er innkjøring fra General Ruges vei. 
http://www.bif-friidrett.no/index.php/noklevann-rundt/parkering

Bagasjeoppbevaring
Bagasje kan leveres i på anvist plass. Arrangøren påtar seg intet ansvar for verdisaker.

Premiering:
Alle spriter hender og tar medalje når de kommer i mål. Premie til 3 beste totalt og klassevinnere på 10 km. Det er ikke bakkesprint i år. Premier ettersendes, det er ikke premieutdeling. Mer informasjon om premiering, klikk her

Tilbud på løpesko og løpstøy:
Alle deltakere får inntil 25% rabatt hos Oslo Sportslager på løpesko og løpstøy. Dette gjelder i 5.10-10.10. Det kan være enkelte løpesko som har mindre enn 25 % rabatt.


Stand og utstillere
Det er ikke stand i år pga. smittevern. 

Tidligere vinnere
Klikk her

Reportasjer, bilder, video fra tidligere
Klikk her

Hermann 25.09.2020

Vårt løp skal etter planen arrangeres den 10. oktober 2020. 

Vi har nå fått tillatelse av Bymiljøetaten til å arrangere Nøklevann Rundt 10 km så lenge gjeldende smittevernregler hva gjelder arrangementer, samlinger og aktiviteter, som er utarbeidet av Folkehelseinstituttet (https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/) samt Friidrettsforbundets retningslinjer ved gjennomføring av mosjonsløp (https://www.friidrett.no/nyheter/nfifs-retningslinjer-for-mosjonslop-under-koronasituasjonen/) følges.

Hvis disse retningslinjene endres eller oppdateres før 10. oktober, må arrangementsplanen justeres iht dette.

Påmelding her, kun få plasser  klikk her.  Se oversikt over påmeldte her:  
 
Vår arrangementsplan er vist under tidsskjema, klikk her.

Barneløpet og 5 km avlyses. 10 km arrangeres med forbehold om endringer i myndighetenes retningslinjer.

Det vil bli to grupper hver på inntil 170 deltakere.  I tråd med helsemyndighetenes veileder for idrettsaktivitet inkluderer dette deltakere, tilskuere, foresatte, søsken og andre som er til stede. Ansatte eller oppdragstakere, dvs. f.eks. dommere og funksjonærer omfattes ikke. Nøklevann Rundt arrangeres på et idrettsanlegg, og det er utfordrende å holde deltakere under 200, når tilskuere, foresatte, søsken og andre inkluderes i dette tallet for hele idrettsanlegget.  

Helsedirektoratet legger ut informasjon her: https://helsenorge.no/koronavirus

Norges Friidrettsforbund legger ut informasjon her: https://www.friidrett.no/

For mosjonsløp gjelder følgende pr. 07.07.2020: Klikk her  

Vi ber alle deltagere lese retningslinjer nøye før man melder seg på. 

Punkt 5 og 7 er gjengitt nedenfor (det er viktig å huske på at retningslinjene baserer seg på at tillatt gruppestørrelse nå er inntil 200 personer):

5. Spesielle smittevernstiltak for mosjonsløp:
a) Arrangement kan avvikles på offentlig sted med inntil 25 deltakere i heat, under forutsetning av at det er oppnevnt smittevernsansvarlig (se punkt 6). Antall deltakere som starter samlet i heat må ses opp mot areal for startområdet, samt løypas bredde/plassmulighet. Det skal unngås fysisk kontakt mellom løperne og 1-meteravstanden gjelder for hele arrangementet.
b) Arrangementet kan avvikles med maksimalt 8 heat av 25 personer, som utgjør totalt 200 deltakere. Disse 8 heatene med totalt 200 personer defineres som én gruppe. Arrangøren vurderer selv avstand mellom heatene, der man skal sikre at 1-meteravstanden kan opprettholdes gjennom hele arrangementet og at maksimalt 200 personer er samlet til enhver tid.
c) Arrangøren kan sette opp flere grupper av total 200 deltakere (flere del-arrangement) forutsatt at det aldri er samlet mer enn 200 personer på arrangementet. Arrangøren har da ansvar for at avstanden mellom gruppene er tilpasset for å sikre dette. Faktorer som må hensyntas: Er det start og mål på samme sted eller ulik start og målområde? Varighet/lengde for løpet. Er retur fra målområdet annen trase enn løypa?
d) Det oppfordres til at arrangøren innhenter estimerte sluttider/bestenoteringer for å kunne seede heatene slik at de antatt beste starter først.
e) Intervallstart med 1 deltaker pr starttidspunkt er også tillat forutsatt at 1 metergrensen overholdes, samt at det maksimalt er samlet 200 personer.
f) For arrangementer som legger opp til flere heat og grupper, skal deltakerne motta informasjon om oppmøtetid og starttid.
g) Arrangøren skal utarbeide områdekart for startområdet, der det merkes for plasstildeling (se figur A som eksempel).
h) Se punkt 7 for arrangementstyper med anbefaling på heat/grupper/avstander.
i) Løypen som benyttes må være av en slik utforming at man sikrer seg mot opphoping av mennesker i løypa; for eksempel unngå smal sti.
j) Det skal settes ut desinfiserende middel både ved start- og målområde.
k) Ved målgang anbefales det å sette opp sluser for deltakerlogistikk, slik at deltakerne blir ledet til ulike områder av arenaen og må så umiddelbart forlate stedet.
l) Sekretariat for utlevering av startnummer skal tilrettelegges slik at 1-metergrensen kan overholdes. Sikkerhetsnåler til startnummer skal klargjøres av arrangør på forhånd, og disse deles ut sammen med startnummer. Startnummer skal være av typen engangsstartnummer.
m) Fysiske medalje- og eller premieutdelinger skal unngås.
n) Langesoner (både mat og drikke) er forbudt, men unntak for flaskevann som kan deles ut til deltakere av en ansvarlig person som bruker engangshansker.

7. Arrangementstyper - anbefalinger
a. Løp på vei med ulik start og målområde:
Mulighet for start med flere grupper. Arrangøren vurderer avstander.
b. Løp på vei med samme start og målområde:
Mulighet for start med flere grupper, men avstanden mellom gruppene må være stor nok til å sikre at en gruppe som kommer til mål ikke er samlet med en ny gruppe som skal starte.

Hermann 19.09.2020

Informasjonen for Nøklevann Rundt 10. oktober oppdateres kontinuerlig framover. Se også informasjon i menypunkter på venstre side!

Påmelding
Påmelding åpner om kort tid via EQTiming, https://signup.eqtiming.no/?lang=norwegian&Event=noklevann og vil være åpen helt fram til startnummerutdelingen stenger kl. 1330 løpsdagen og vi oppfordrer til å melde på via EQTiming (debetkort, Vipps, faktura til e-post) på forhånd via PC, mobil eller nettbrett. Ved påmelding vil man umiddelbart få påmeldingsbekreftelse på e-post. 

Sted for løpet:

Haraløkka idrettsanlegg, Bøler i Oslo. Reise til Haraløkka:
http://www.bif-friidrett.no/index.php/noklevann-rundt/reise-til-boler-haralokka

Løyper:
Lang løype ble forlenget i 2019 til 10 km i forbindelse med etablering av Friplassen og blir beholdt i 2020. Det er lagt ut nytt løypekart, video, høydeprofil og gpx-fil. Løypekart, høydeprofil og videoer:
http://www.bif-friidrett.no/index.php/noklevann-rundt/loypetrase-2

Løypemerking:
Lang løype 10 km er merket med Norgesbånd (rød, hvit, blå). 5 km er merket med blå merkebånd. Barneløpet er merket med ballonger. Det er merking for hver km, og de siste 500 meter er nedtelling for hver 100 meter. Det vil være følgesyklister foran teten i alle løyper. Se også løypekart og videoer.

Drikkestasjon:
Det er drikkestasjon etter 5.3 km i lang løype 10 km, og ved mål i alle klasser. Det er servering av saft og vann.

Sekretariat med mulighet for påmelding løpsdagen 10. okt:
Åpner kl. 1100. Sekretariatet er i kafeteria, 2. etasje klubbhuset. Her kan du gjøre endringer i påmelding. Skal du etteranmelde deg kan dette gjøres i sekretariatet, men vi anbefaler sterkt at dette gjøres via PC, mobil eller nettbrett og så gå direkte til startnummerutdelingen.

Startnummerutdeling Oslo Sportslager 8. og 9. oktober:
Torsdag 8. oktober kl. 1500-1900 og fredag 9. oktober kl. 1500-1800. Det er startnummerutdeling i løpsavdelingen i 2. etasje. Alle påmeldte til Nøklevann Rundt får 25% rabatt på løpesko og løpsbekledning hele uke 41, 5. - 10. oktober. Vis fram e-post eller SMS på mobil, eller noter startnummer. Alle påmeldte får tilsendt e-post med startnummer og startkort på SMS fra onsdag 7. oktober. Deretter blir e-post med startnummer tilsendt fortløpende etter påmelding. Oversikt over påmeldte og startnummer: klikk her

Startnummerutdeling Haraløkka 10. oktober:
I teltet foran klubbhuset, til 5 km kl. 1100-1230, til 10 km kl. 1100-1330, og til barneløpet kl. 1100-1215. Det blir ikke hengt opp startlister på papir. Vis fram e-post eller SMS på mobil, eller noter startnummer. Alle påmeldte får tilsendt e-post med startnummer og startkort på SMS fra onsdag 7. oktober. Husk derfor startnummer. Startnummer blir tilsendt alle deltagere på e-post eller SMS. Oversikt over påmeldte og startnummer, klikk her 

Startlister:
Klikk her
Alle deltagere får tilsendt e-post med startnummer fortløpende fra onsdag 7. oktober og kan vise den fram ved startnummerutdelingen. Startnummer fremkommer også på påmeldingsbekreftelsen på e-post ved påmelding etter 20. september.

Resultater:
Resultater vil foreligge her: https://live.eqtiming.com/52781# Resultatlisten viser nettotid. Alle startnummer (ikke barneløpet) har brikker, brikkene må ikke brettes! Yngste klasse på 5 km (7-10 år) rangeres kun alfabetisk. Det er også egne resultater for bakkesprinten ved Rustadsaga.

Tidsskjema:
Se her

Garderobe, dusj og toaletter:
Dusj og garderobe på klubbhuset ved start. Det er begrenset med garderober så vi anbefaler at man skifter hjemme. Det vil være 14 utleietoaletter som står ved klubbhuset, og toaletter i 1. og 2. etasje på klubbhuset.

Kafeteria:
Det er åpen kafeteria i 2. etasje på klubbhuset og salgsbord utenfor klubbhuset. Det er salg av pølser, pizzasnurrer, smoothie, vafler, kaker, mineralvann og kaffe, størst utvalg i kafeteria. Det er kun kontanter eller Vipps i kafeteriaen.

Parkering:
Følg anvisninger fra løypevaktene. Det er opprettet 46 kommunale elbil plasser på Haraløkka med takstgruppenr. 3054 og sone blå, for å benytte disse plassene må man lade. Øvrige plasser på Haraløkka er gratis, men det er altså betydelig mindre kapasitet for bensin- og dieselbiler på Haraløkka. Det er gratis parkering ved Østmarksetra, ved Ulsrud videregående skole og grusbanen ved Bøler skole, og i skolegården ved Bøler skole. Vær ute i god tid. 
http://www.bif-friidrett.no/index.php/noklevann-rundt/parkering

Bagasjeoppbevaring
Bagasje kan leveres i på anvist plass. Arrangøren påtar seg intet ansvar for verdisaker.

Premiering:
Alle får medaljer når de kommer i mål. Premie til 3 beste totalt og klassevinnere på 5 km og 10 km. Mer informasjon om premiering, klikk her

Stand og utstillere
Det vil være stand fra Skullerud Sport Senter og Kondis

Tidligere vinnere
Klikk her

Reportasjer, bilder, video fra tidligere
Klikk her

Hermann 25.02.2020

Nøklevann Rundt er et stort løp i dobbelt forstand, ingen tvil om den saken. Fordi det er en stor løps- og naturopplevelse å delta, er det ikke så rart at mange har lyst til å delta i år etter år etter år.

Noen deltar trofast ekstra mange ganger, og en slik deltaker er Runar Ove Moe. Runar gjennomførte den 12.10.2019 sitt 30. Nøklevann Rundt. Det må kunne kalles kontinuitet, og vi gratulerer Runar og ønsker ham velkommen også til de neste 30 års deltakelse i NVR. Spesielt ettersom han er medlem av og representerer Bøler IF Friidrett, og hvert år er en del av støtteapparatet rundt arrangementet.

Bilde av Runar Moe ser dere her, tatt av Sylvain Cavatz (Klikk).
Per Inge 17.10.2019

Nøklevann rundt ble arrangert for 38. gang lørdag 12. oktober, med sedvanlig god stemning og trivsel på idylliske Haraløkka. Løpsforholdene var nær perfekte - vindstille og passe kjølig høstluft. Grunnet anleggsarbeid var den lange traséen lagt om, og fra nå av vil løypa være eksakt 10 km, mot tidligere 9.7.
Fjorårvinner og favoritt Anders Gløersen ble igjen raskest, med tiden 34:02 i den svært kuperte løypa. Dameklassen ble vunnet av Ley Muller fra Spk Vidar, på 40:51.
Raskete mann på 5-kilometeren var Mathias Moen fra OSI på sterke 15:58, kun 5 sekunder fra løyperekorden. Lokalkjente Jessica Gunnarson fra Spk Vidar ble best i dameklassen, med 18:43. 
Motbakkesprinten ble vunnet av Pål Onsrud fra Spk Sportsmanden, på 1.06, og han var dermed 2 sekunder raskere enn Anders Gløersen opp bakken kalt "Drepern" på folkemunne. Raskeste dame opp bakken ble unge Henriette Bjørnstøl Berg (klasse 16-17 år), med tiden 1:26.
Bilde: dagens raskeste Bølerløper, Haakon Engelsen Berg, i rygg på Erik Husby (foto: Per Ivar Jaksland)

Resultater fra EQ timing

Bildegalleri med bilder fra 5 km og 10 km, mange fine bilder av Sylvain Cavatz - Klikk her.

Et eksternt bildegalleri med bilder fra 5 km er sammensatt av Yuanjie Ding (Klikk her).

Enda flere kvalitetsfotografier fra løpet vil legges ut i løpet av de nærmeste dagene - fra området, starten og innkomsten - de vil komme her (Klikk) av Per Inge Østmoen. 

Reportasje på kondis.no. 5 km klikk her,  10 km klikk her  bilder (for medlemmer)   

Bilder Nordstrands Blad klikk her (krever abonnement)

[Mer]
Trond Olav 14.10.2019


Nøklevann Rundt 2019 ble gjennomført den 12.10.2019.

Igjen ble det deltakerrekord.

10 km - 948 fullførende

5 km - 306 fullførende

Tilsammen  1254 deltakere fullførte de to "store" løpene.

Legger vi også til 160 i barneløpet, ser vi at det ble til sammen 1414 deltakere i de tre NVR-distansene. Hvis vi tar et kort historisk tilbakeblikk, så var fjorårets totale deltakerantall 1331 - også det var ny rekord som i år altså ble slått. 

Det gjør oss enda mer stolte og glade enn noengang. Den vedvarende store interessen for Nøklevann Rundt forteller oss at vårt spesielle skogsløp i en virkelig naturskjønn trasé er et godt produkt, og vi kommer til å fortsette å arbeide for å gjøre denne årlige løpsfesten mest mulig attraktiv for løpsglade i alle aldre og på alle nivåer. 

Vårt så ubetinget største og viktigste arrangement krever en omfattende planlegging gjennom hele året. Mange i Bøler IF Friidrett bidrar med stor innsats og ekte motivasjon, og resultatet har nok en gang vist seg å bli en flott løpsopplevelse i høstnatur.

Alle dere som har bidratt til Nøklevann Rundt 2019, både dere som var med på planlegging og gjennomføring og dere som sponset oss, får herved en stor og hjertelig takk for den viktige innsatsen som hvert år gjør løpet mulig.

Tusen hjertelig takk!

Per Inge Østmoen
Leder Bøler IF Friidrett

Per Inge 13.10.2019
I år vil det bli en omlegging av traséen på lang løype inne på Haraløkka idrettsanlegg. Dette skyldes anleggsaktivitet for den nye Friplassen på Haraløkka. Friplassen vil komme inntil tennisbanen på Haraløkka, dvs. der traséen i alle år svinger til venstre inn på lysløypen til Østmarksetra. Den nye traséen vil nå gå bort til parkeringsplassen og svinge til venstre inn på lysløypen der. Dette medfører at ny trasé vil bli en godkjent 10 km, og er kontrollert av Kondis. 

 Klikk Mer for å se status på Haraløkka og plassering av Friplassen.
[Mer]
Hermann 22.09.2019
Vi har nå passert 800 deltagere. Fristen for å få fornavn på startnummer er påmelding innen 24. september kl. 2359.

Påmeldte som ønsker å gjøre endring i navn, distanse eller pulje må gjøre dette innen denne fristen ellers vil det stå feil på startnummer.

Sjekk din påmelding her: https://live.eqtiming.com/47830#Contestants

Endringer gjøres ved å benytte Min side hos EQTiming. https://signup.eqtiming.no/account?login&Event=noklevann

Kjøp og salg. Det er mulig å kjøpe og selge plass. Gebyret for dette er kr. 60 fram til 24. september. Fra 25. september øker gebyret til kr. 100. https://signup.eqtiming.no/Kjopt-overtatt-plass/g400?Event=noklevann

Hermann 22.09.2019

Side 1 av 11  > >>