Nyheter

Fra 11.03.2020: Midlertidig opphør av organisert trening


Postet av: Per Inge 11.03.2020

Bøler IFs hovedstyre har besluttet å ta pause i organisert treningsaktivitet. Årsaken er den pågående virusepidemien, med økende smittefrekvens i hele befolkningen. Bøler IFs melding er nedenfor.

SARS Covid-19 og Bøler IFs aktivitet i mars

På bakgrunn av helsemyndighetenes råd vedrørende spredning av SARS Covid-19 viruset, velger Bøler IF herved å innstille all aktivitet. I første omgang gjelder dette frem til og med fredag 20. mars.

Klubbkontoret har de siste dagene mottatt mye bekymring fra foreldre og trenere om forsvarligheten rundt å drive aktivitet i dagens situasjon. Som klubb ønsker vi å ta vårt samfunnsansvar på alvor og bidra til at antall sykdomstilfeller i Oslo går tilbake.

Bøler IF kommer med ny informasjon i god tid før fredag 20. mars.

Marius Sigolsen
Daglig leder
Bøler IF