Nyheter

31.05.2020 Status Nøklevann Rundt – Koronaviruset


Postet av: Hermann 31.05.2020

Vårt løp skal etter planen arrangeres den 10. oktober 2020. 

Lav startkontingent vil opprettholdes, foreløpig fram til og med 31. juli 2020

Bøler IF Friidrett vil til enhver tid rette seg etter de anbefalinger som blir gitt av norske myndigheter. Det er pr. 31.05.2020 tillatt med grupper inntil 50 personer. Myndighetene har intensjon om å øke til opptil 200 personer fra 15. juni 2020. Videre tidslinje er som følger: Klikk her: 

15. juni

Det åpnes for arrangementer opp til 200 personer (fra 50 personer). Det vil ikke bli åpnet for arrangementer over 500 før 1.september. Muligheten for å øke fra 200 og opp mot 500 vil bli vurdert månendlig.

Helsedirektoratet legger ut informasjon her: https://helsenorge.no/koronavirus

Norges Friidrettsforbund legger ut informasjon her: https://www.friidrett.no/

For mosjonsløp gjelder følgende pr. 31.05.2020: Klikk her  

Vi ber alle deltagere lese retningslinjer nøye før man melder seg på. 

Noen viktige punkter (det er viktig å huske på at retningslinjene baserer seg på at tillatt gruppestørrelse nå er inntil 50 personer):

Spesielle smittevernstiltak for mosjonsløp:
• Arrangement kan avvikles på offentlig sted med inntil 10 deltakere i heat, under forutsetning av at det er oppnevnt smittevernsansvarlig (se punkt 4).
• 5 heat av maks 10 deltakere utgjør 1 gruppe med totalt 50 personer. (50 personer må beregnes i henhold til punkt 3, generelle smittevernstiltak).
• Avstand mellom heatene defineres av arrangøren for å unngå ansamlinger i løype og målområder.
• Arrangør kan avholde arrangementet for flere grupper, forutsatt at man fortløpende sikrer avstand mellom gruppene som ikke medfører flere enn 50 personer i startområdet og målområdet med mulighet for minimum 1 meters avstand. 
• Løypen som benyttes må være av en slik utforming at man sikrer seg mot opphoping av mennesker i løypa; for eksempel unngå smal sti. 
• Det skal settes ut desinfiserende middel både ved start- og målområde.
• Sekretariat for utlevering av startnummer skal tilrettelegges slik at 1-metergrensen kan overholdes. Sikkerhetsnåler til startnummer skal klargjøres av arrangør på forhånd, og disse deles ut sammen med startnummer. Startnummer skal være av typen engangsstartnummer.
• Arrangøren bør legge til rette for kommunikasjon via mobiltelefon (eller radio) mellom funksjonærer, slik at behov for fysisk kontakt reduseres.
• Fysiske medalje- og eller premieutdelinger skal unngås.
• Langesoner (både mat og drikke) er forbudt, men unntak for flaskevann som kan deles ut til deltakere av en ansvarlig person som bruker engangshansker. 

a. Løp på vei med ulikt start / og målområde: Startes i 5 heat av maksimalt 10 personer i heatene der avstanden mellom heatene må være så store at man sikrer seg mot opphopning av mennesker i trase og start/målområde. Dersom det skal være flere grupper forutsetter det at tidligere grupper har forlatt start- og målområde før ny gruppe ankommer. Arrangøren må vurdere avstand mellom heat avhengig av distanse og trasé.

b. Løp på vei med samme start og målområde: Som i arrangementstype A, men her må man dessuten sørge for at ferdigløpt gruppe har forlatt start- og målområde før ny gruppe kommer til start.