Nyheter

Anleggsarbeid på Haraløkka og ny Nøklevann Rundt trase


I år vil det bli en omlegging av traséen på lang løype inne på Haraløkka idrettsanlegg. Dette skyldes anleggsaktivitet for den nye Friplassen på Haraløkka. Friplassen vil komme inntil tennisbanen på Haraløkka, dvs. der traséen i alle år svinger til venstre inn på lysløypen til Østmarksetra. Den nye traséen vil nå gå bort til parkeringsplassen og svinge til venstre inn på lysløypen der. Dette medfører at ny trasé vil bli en godkjent 10 km, og er kontrollert av Kondis. 

 Klikk Mer for å se status på Haraløkka og plassering av Friplassen.
Postet av: Hermann 22.09.2019
Gjerde langs asfaltert gangvei.Gjerde langs grusvei.Graving pågårPlanlagt Friplass. Rød strek viser omtrentlig plassering av anleggsgjerde. Oransje strek viser tidligere løpstrasé.