Nyheter


I flere år har vi nå varslet at Friplassen - en god og funksjonell idrettsbane tilpasset våre yngste som også inkluderer lengdegroper, høydehoppmuligheter og kulesektor og diverse treningsapparater - skal komme til Haraløkka. 

Nå ser det endelig ut til at disse planene realiseres i 2019.

Rimeligvis er det interesse for det kommende friidrettsanlegget, som vil øke våre muligheter til trening og også interne stevner for de yngste. Derfor legger vi nå ut en oversikt over det ferdige Haraløkka-anlegget som også inkluderer en beskrivelse av Friplassen. Klikk her for å se.
Per Inge 15.02.2019

Bøler IF Friidretts årsmøte ble avholdt den 5. februar. Kun medlemmene av styret deltok. Årsmøtet godkjente styrets årsberetning for 2018. Årsberetningen reflekterer stor aktivitet og gode sportslige resultater.

Regnskapet for 2018 viser et pent overskudd. Det er imidlertid klart at en forutsetning for at Bøler IF Friidrett skal opprettholde aktiviteten på vårt høye nivå, er at vi oppnår god deltakelse i og dermed gode inntekter fra vårt største og viktigste arrangement: Nøklevann Rundt.

Retningslinjene våre ble oppdatert, og oppdateringene dreier seg i hovedsak om presiseringer. Treningsavgiften ble økt med kr 100,- for samtlige medlemskatetorier. Våre nye satser og refusjoner vil fremgå av menypunktet "Kontingenter, refusjoner mv" i venstremenyen.

Det ble vedtatt et budsjett for 2019 som vil gi et brukbart overskudd. Samtlige styremedlemmer ble gjenvalgt, og styret vil fortsette nå med 1 vararepresentant siden 1 vara takket nei til gjenvalg uten at noen andre ville steppe inn. Det er dessverre ikke lett å få medlemmer til å påta seg verv. Styret fikk årsmøtets fullmakt til å skaffe et ekstra medlem til valgkomiteen. Vi ser gjerne at noen melder seg.

Styret
Per Inge 07.02.2019

Klubbkvelden den 04.02 for Bøler IF Friidretts barn og unge ble en hyggelig suksess.

Vi hadde to separate arrangementer, en for 6-9 år og en for 10-14 år. Begge var godt besøkt, med nesten fullsatt sal av foreldre og barn som nøt det gode samværet og klubbens pizzaer, saft, kaker og kaffe. Det ble gitt informasjon ved leder, trener, oppmann og klubbtøyansvarlig. Sesongen 2018 ble oppsummert, og det ble delt ut priser gode prestasjoner i løpet av året. Nok en gang fikk vi se at klubbkvelder er populære og fine sammenkomster, og vi takker alle for fremmøtet og samværet.
Per Inge 05.02.2019

Bøler IF Friidrett hadde med et solid lag med ni unge utøvere på Skedsmolekene 2019. De ni var de følgende:

Aksel Olav Ahtorinne Andresen, Viktor Rokne, Arion Broch-Berhane, Håkon Hasund Auberg, Ariélle Broch-Berhane, Mia Ilseng, Hedda Hasund Auberg, Jennifer Valstad og Amanda Valstad. Viktor Rokne har meldt til oss at hans 9.10 på 60m er ny personlig rekord.

I tillegg til god deltakelse ble det også oppnådd fine resultater, og resultatlisten med alle deltakere på hele stevnet kan dere se her (klikk).
Per Inge 31.01.2019

Det er klubbkveld for barn og ungdom mandag 4.2.2019.

Det er på AKS, Nøklevann skole etter vanlig trening. Foreldre er velkommen.

Det blir pizza, saft, kaker og kaffe. Informasjon ved leder av friidrettsgruppa og klubbtøyansvarlig. Oppsummering av sesongen 2018 og utdeling av priser (gruppe 10-14 år).

Gruppe 6-9 år: Kl. 18:15-19:00

Gruppe 10-14 år: Kl. 19:15-20:15

Påmelding til Tore O. Moe, eller på Facebook gruppen Bøler IF Friidrett Yngre ungdom.

Hermann 23.01.2019

Dominic Hoff har løpt Solastranden halvmaraton, og tiden ble 1:18:48: Dermed ble han nummer 4 totalt blant alle herrer, og innkasserte seier i klasse M5. Gratulerer med klasseseier, Dominic!

Dominics egen kommentar: Gode bein og god form. Mye sterk motvind de siste fem kilometerne ødela sjansen for PB.

Solastranden halvmaratons hjemmeside med resultater finner du her (klikk).
Per Inge 19.01.2019

Selv om vi gjerne skulle beholde alle våre trenere og aktivitetsledere, er det selvsagt ikke unaturlig at særlig unge mennesker som har gjort en god innsats for oss i en periode gjør andre ting etterhvert og søker seg til andre arenaer.

Du som har vært aktivitetsleder eller trener i Bøler IF Friidrett og slutter, har krav på sluttattest. Den vil du få, dersom du skriver en melding til post@bif-friidrett.no og forteller hva du har gjort i klubben og hvor lenge engasjementet har vart.
Per Inge 16.01.2019

Innrapportering av resultater skal gjøres umiddelbart etter deltagelse, og det gis ikke refusjon for løp/stevner som ikke er innrapportert.

Siste frist for innrapportering av resultater for 2018 er 16. januar 2019 kl. 2300.

Innrapportering av resultater for 2019 åpner 17. januar.

Innrapportering gjøres her

Hermann 15.01.2019

Med dette innkalles til årsmøte i Bøler IF Friidrett.

Dato: Tirsdag 05.02.2019
Klokkeslett: 19:00

Sted: Klubbhuset, Haraløkka i kafeteriaen i 2. etasje

Formelle forhold:

Alle medlemmer har rett til å få tilsendt årsmøtedokumentene - Bøler IF Friidretts årsberetning samt årets regnskap - forut for årsmøtet.

Forslag til årsmøtet: Husk på at forslag som skal kunne behandles på årsmøtet må sendes styret senest to - 2 - uker før årsmøtedatoen. Forslag kan sendes med e-post til post@bif-friidrett.no

Styret i friidrettsgruppa ønsker alle våre medlemmer hjertelig velkommen.

Per Inge 04.01.2019

Onsdag 2. januar er Nøklevann skole stengt.

Gruppe 10-11 år og 12-14 år: ingen trening

Gruppe 15-19 år: det er utetrening kl. 1900-2000 fra Nøklevann skole

Ordinær trening fra mandag 7. januar

Hermann B. 02.01.2019

Side 1 av 123  > >>

Nyhetsarkiv 2007-2018