Trening barn og ungdom

Bøler IF Friidrett organiserer friidrettstrening for barn fra 6 år og oppover. 

Fra og med 29.10.2018 er det ny gruppeinndeling (10-14 blir delt i 10-11 og 12-14). Dette innvirker på treningen på Nøklevann skole.
Vi har for tiden følgende grupper:
Gruppe 6 - 9 år (født 2012-2009).
Gruppe 10-11 år (født 2008-2007).
Gruppe 12-14 år (født 2006-2004)
Gruppe 15-19 år (født 2003-1999).
For nye barn født 2008 eller 2009 vil valg av gruppe for nye barn avhenge av modenhet og nivå og avtales med trener. 

Deltakelse på treningen krever medlemskap i Bøler IF Friidrett og innmelding kan man gjøre på denne siden. Alle er velkommen til å delta to ganger uten forpliktelser, innmelding før tredje trening. Det er ingen påmelding til prøvetrening for nye barn og ungdom.

Medlemskap gjelder inntil man melder seg ut skriftlig til post@bif-friidrett.no
Fra og med det året man fyller 15 år må utmelding ved overgang til annen klubb gjøres innen nyttår.

Spørsmål om trening, treningstider eller innmelding kan når som helst rettes til barnetrening@bif-friidrett.no eller ved frammøte på treningen.

Vi har høsten 2018 og våren 2019 nå følgende treningstilbud for barn og ungdom (NB! tilbud utgår vanligvis i skolens ferie) :

Det er trening mandager og onsdager.

Gruppe 6-9 år har trening mandager. Gruppe 10-11 år og 12-14 år har trening mandager og onsdager. Gruppe 15-19 år har trening mandager og onsdager. Les mer om dette under sommertrening og vintertrening.


Fremmøtested og tid avhenger av om det er sommertrening eller vintertrening. Endring av fremmøtested vil varsles på e-post, vår hovedside og på våre facebooksider.

Første mandagstrening etter sommeren er 19.8.2019, første onsdagstrening etter sommeren er 21.8.2019.

Fra mandag 8.10.2018 til 10.4.2019 er det vintertrening

Fra onsdag 24.4.2019 er det sommertrening 

Vårt tilbud er:
Sommeren 2019 er det rehabilitering på Trasopbanen i uke 15-33. Sommertrening i 2019 er på Haraløkka og på Lambertseter. Oppstart er vanligvis etter påske forutsatt at snøen er borte og det er sommertrening fram til skolens høstferie. (NB! treningstilbud utgår i skolens sommerferie, pinse, 1. mai, 17. mai). 

Vintertrening er på Nøklevann skole. Oppstart for vintertrening er etter skolens høstferie og det er vintertrening fram til snøen er borte på Trasopbanen, dette er normalt etter påske.

Mer om sommertrening her

Mer om vintertrening her