Påmelding

Påmelding til Bølerstafetten 2019 er åpen

Ordinær påmeldingsfrist er 5. mai 2019 kl. 2359. Senere påmelding regnes som etteranmelding. Påmeldingsskjema er åpen helt fram til onsdag 8. mai kl. 1500. Etteranmelding også ved startnummerutdelingen 8. mai 2019 fra kl. 1730. Lagoppstilling må leveres ved startnummerutdeling eller sendes inn på bif-stafetten@bif-friidrett.no innen kl. 1500 onsdag 8. mai. Excel-ark kan lastes ned her

Påmeldingsskjema

Klubb*
Lagnavn*
Klasse*
Kontaktperson*
E-post*

Om aldersregler for gutte- og jente- og mix-klassene:

10-13 år: lagets sammenlagte alder må ikke overstige 72 år.
14-16 år: lagets sammenlagte alder må ikke overstige 92 år.
15-19 år: lagets sammenlagte alder må ikke overstige 105 år.

Husk derfor å oppgi fødselsår ved levering av lagoppstilling ved startnummerutdeling! (Alder regnes pr. 31.12.2019). Ta gjerne med forhåndsutfylte lagoppstillinger for å spare tid ved startnummerutdelingen.

Ved evt spørsmål: send en mail til bif-stafetten@bif-friidrett.no