Påmelding

Påmelding til Bølerstafetten 2018 er åpen

Påmeldingsskjema er åpen til 29. april 2018 kl. 2359. Senere påmelding regnes som etteranmelding og kan gjøres ved startnummerutdelingen 2. mai 2018 fra kl. 1730. Lagoppstilling må leveres ved startnummerutdeling eller sendes inn på bif-stafetten@bif-friidrett.no innen kl. 1500 onsdag 2. mai. Excel-ark kan lastes ned her

Påmeldingsskjema

Klubb*
Lagnavn*
Klasse*
Kontaktperson*
E-post*

Om aldersregler for gutte- og jente- og mix-klassene:

10-13 år: lagets sammenlagte alder må ikke overstige 72 år.
14-16 år: lagets sammenlagte alder må ikke overstige 92 år.
15-19 år: lagets sammenlagte alder må ikke overstige 105 år.

Husk derfor å oppgi fødselsår ved levering av lagoppstilling ved startnummerutdeling! (Alder regnes pr. 31.12.2018). Ta gjerne med forhåndsutfylte lagoppstillinger for å spare tid ved startnummerutdelingen.

Ved evt spørsmål: send en mail til bif-stafetten@bif-friidrett.no