Påmelding

Bølerstafetten 2023

Ordinær påmeldingsfrist er søndag 30. april kl. 2359. Senere påmelding regnes som etteranmelding. Påmeldingsskjema er åpen helt fram til onsdag 3. mai kl. 1700. Etteranmelding også ved startnummerutdelingen 3. mai fra kl. 1700. Lagoppstilling må leveres ved startnummerutdeling eller sendes inn på bif-stafetten@bif-friidrett.no innen kl. 1700 onsdag 3. mai. Excel-ark for lagoppstilling kan lastes ned. For klasse 6-9 år - klikk her. For klasse 10-13 år og 14-16 år - klikk her 

Påmeldingsskjema

Klubb*
Lagnavn*
Klasse*
Kontaktperson*
E-post*
Epost faktura*

Påmeldte til nå

Om aldersregler for gutte- og jente- og mix-klassene:

6-9 år: lagets sammenlagte alder må ikke overstige 39 år.
10-13 år: lagets sammenlagte alder må ikke overstige 72 år.
14-16 år: lagets sammenlagte alder må ikke overstige 92 år.

Husk derfor å oppgi fødselsår ved levering av lagoppstilling ved startnummerutdeling! (Alder regnes pr. 31.12.2023). Send gjerne inn forhåndsutfylte lagoppstillinger på e-post for å spare tid ved startnummerutdelingen.

Ved ev. spørsmål: send en mail til bif-stafetten@bif-friidrett.no