Etappeoversikt

Etappeoversikt for Bølerstafetten

Fra og med 2022 er det to ulike traséer.

Klasse 6-9 år løper en kortere trasé med 5 etapper som ble benyttet første gang i 2022. Klasse 10-13 år og 14-16 år løper en noe lengre trasé med 6 etapper, denne traséen har blitt benyttet i mange år.

Pdf: Klasse 6-9 år, 5 etapper       Klasse 10-13 år og 14-16 år, 6 etapper