Trening barn og ungdom


Bøler IF Friidrett organiserer friidrettstrening for barn fra 6 år og oppover. Det er ledig plass i alle grupper.

Det er følgende gruppeinndeling.
Vi har for tiden følgende grupper:
Gruppe 6 - 9 år (født 2014-2011).
Gruppe 10-11 år (født 2010-2009).
Gruppe 12-15 år (født 2008-2005)
Gruppe 15-19 år (født 2005-2001).
For nye barn født 2010 eller 2011 vil valg av gruppe for nye barn avhenge av modenhet og nivå og avtales med trener. 

Deltakelse på treningen krever medlemskap i Bøler IF Friidrett og innmelding kan man gjøre på denne siden. Alle er velkommen til å delta to ganger uten forpliktelser, innmelding før tredje trening. Det er ingen påmelding til prøvetrening for nye barn og ungdom.

Medlemskap gjelder inntil man melder seg ut skriftlig til post@bif-friidrett.no
Fra og med det året man fyller 15 år må utmelding ved overgang til annen klubb gjøres innen nyttår.

Spørsmål om trening, treningstider eller innmelding kan når som helst rettes til barnetrening@bif-friidrett.no eller ved frammøte på treningen.

Vi har vinteren 2021 nå følgende treningstilbud for barn og ungdom  forbehold om covid-19 situasjonen (NB! tilbud utgår vanligvis i skolens ferie) :

Det er trening mandager og onsdager.

Gruppe 6-9 år har trening mandager. Gruppe 10-11 år og 12-15 år har trening mandager og onsdager. Gruppe 15-19 år har trening mandager og onsdager. Les mer om dette her

Fremmøtested og tid avhenger av om det er sommertrening eller vintertrening. Endring av fremmøtested vil varsles på e-post, vår hovedside og på våre facebooksider.

Første mandagstrening etter sommeren er 17.8.2020, første onsdagstrening etter sommeren er 19.8.2020.

Fra mandag 5.10.2020 til påske 2021 er det normalt innetrening på Nøklevann skole og utetrening.
Pga. covid-19 situasjonen vil det vinteren 2021 være utetrening iht. myndighetenes retningslinjer. 

Vårt tilbud inntil videre er:
Utetrening på Haraløkka/Friplassen.


Mer om utetrening her

Innetrening utgår vinteren 2021.