Styret 2019

Slik er styret for 2019:

Leder: Per Inge Østmoen
Nestleder og økonomiansvarlig: Arnfinn Skjervold
Sportslig leder: Hermann Bruun
Styremedlemmer: Anette Rokne (materialforvalter), Erik Oseth
Vararepresentanter: Tore Olav Moe