Styret 2022

Leder og nettsideredaktør: Per Inge Østmoen

Nestleder og økonomiansvarlig: Arnfinn Skjervold

Sportslig leder: Hermann Bruun

Materialforvalter/klubbtøyansvarlig: Anette Rokne

Styremedlem: Erik Oseth

Styremedlem, ungdomsrepresentant: Jørgen Brekke

Vararepresentanter: Per Morten Rennan, Tore Olav Moe