Nyheter


Styret takker alle som deltok i møtet som startet vår klubbutviklingsprosess.

Selv om vi ikke var så mange, var veilederne fra forbundet fornøyd med oppslutningen, som var representativ for klubben. Det deltok både aktive, foresatte, trenere og styremedlemmer. Det ble satt søkelys på organisasjonen, trenersituasjonen, ledelsen, arrangementene, aktivitetstilbudet og anleggssituasjonen. Selv om mye fungerer godt i friidrettsgruppa, ble det fremmet mange gode forslag til forbedringer.

Startmøtet valgte å prioritere følgende områder: skaffe flere trenere, forbedre informasjonsflyten og styrke klubbfølelsen. Styret har startet arbeidet, og vi håper medlemmer og foresatte vil støtte oss og bidra i arbeidet med å utvikle klubben vår.

Arnfinn Skjervold
nestleder
Per Inge 25.03.2019

Frode Hult har gjennomført Last man standing - Østmarka Backyard Ultra. Dette er et løp hvor tiden ikke er vesentlig, men hvor vinnerne kåres etter antall fullførte runder. Frode løp i alt 67 kilometer, og ble nummer 40 i løpet.

Last man standing - Østmarka Backyard Ultra har hjemmeside her (Klikk).
Per Inge 24.03.2019

Det går mot vår og hjulskift på bilen. I den forbindelse minner jeg om klubbavtalen vår med Vianor. Her gjengis tidligere informasjon på hjemmesiden vår:
 
Som tidligere opplyst har Bøler IF Friidrett, via Norges Friidrettsforbund, inngått klubbavtale med Vianor. Dette selskapet tilbyr service på bil, dekkskift, nye dekk og dekkhotell. Avtalen betyr at våre medlemmer får 5 prosent rabatt hos Vianor på alt av dekk og bilverkstedstjenester. Bøler IF Friidrett får 5 prosent kick back på alt våre medlemmer handler for, uavhengig av pris.
     
Vi anbefaler dere å benytte denne avtalen, til fordel både for dere selv og klubben. Vianor har avdelinger flere steder i Oslo, for eksempel i Brynsengveien 5 på Bryn.

Mvh Bøler IF Friidrett
Arnfinn Skjervold
økonomiansvarlig
Per Inge 23.03.2019

Richard Smitt-Ingebretsen har deltatt i NM for veteraner på Nes. Der støtte han kulen 8.54 meter avgårde. Resultatet ga en 4. plass i klassen M45-49.

Per Inge 16.03.2019
Klubbtøyet og hettegensere har nå kommet fra leverandør til de som har bestilt, og det er også mulig å få tøy for de som ikke har bestilt da det er bestilt ekstra tøy i noen størrelser. 

Det vil være mulig å hente tøyet lørdag 16.03 fra kl. 1430-1515 på klubbhuset på Haraløkka. Skulle ikke denne tiden passe, ta kontakt med Anette Rokne for å avtale en annen dag.  

Se informasjon om klubbtøy her
Hermann 15.03.2019

Bøler IF Friidrett inviterer til et møte om klubbutvikling i kafeteriaen i klubbhuset på Haraløkka lørdag 16. mars kl 10-14.

Vi inviterer alle som ønsker å bidra til å utvikle friidrettsgruppa i Bøler IF. Invitasjonen går derfor til styret, trenere, foresatte og aktive utøvere.  Hensikten med møtet er å kartlegge dagens situasjon, hvilke forbedringer som kan gjøres, foreslå tiltak og lage en tiltaksplan.

Et klubbutviklingsprogram etablert av Norges Idrettsforbund vil bli presentert av Stian Andersen, som er daglig leder av Oslo og Akershus Friidrettskretser.

Vi lover deltagerne et meget interessant møte. Alle trenere bør delta, det samme gjelder flere av de aktive. Ikke minst ønsker vi å knytte nærmere kontakt med de foresatte til våre yngre medlemmer.

Påmelding skjer til post@bif-friidrett.no så snart som mulig, senest innen 10. mars.

Mvh styret
Per Inge 17.02.2019

Bøler IF Friidrett hadde med to deltakere under Bislett 50 km, nemlig Hanna Sæverås Breivold og Inge Hasund.

Dette var Hannas debut som Bøler-løper, og hun løp meget godt med tiden 3:38:52. Resultatet ga en andreplass totalt, og klasseseier i K23-34. Gratulerer til Hanna for en glimrende debut.

Inge ledet lenge hele løpet og lå an til seier dersom han hadde fortsatt i samme stil, men dessverre hadde han enda en snev av sykdom i kroppen og måtte gi seg etter 35 kilometer.

KONDIS-reportasje med alle resultater finner du her (Klikk)

Line Hasund har tatt bilder fra Bislett 50 km, og de kan du se her (Klikk)
Per Inge 17.02.2019

I flere år har vi nå varslet at Friplassen - en god og funksjonell idrettsbane tilpasset våre yngste som også inkluderer lengdegroper, høydehoppmuligheter og kulesektor og diverse treningsapparater - skal komme til Haraløkka. 

Nå ser det endelig ut til at disse planene realiseres i 2019.

Rimeligvis er det interesse for det kommende friidrettsanlegget, som vil øke våre muligheter til trening og også interne stevner for de yngste. Derfor legger vi nå ut en oversikt over det ferdige Haraløkka-anlegget som også inkluderer en beskrivelse av Friplassen. Klikk her for å se.
Per Inge 15.02.2019

Bøler IF Friidretts årsmøte ble avholdt den 5. februar. Kun medlemmene av styret deltok. Årsmøtet godkjente styrets årsberetning for 2018. Årsberetningen reflekterer stor aktivitet og gode sportslige resultater.

Regnskapet for 2018 viser et pent overskudd. Det er imidlertid klart at en forutsetning for at Bøler IF Friidrett skal opprettholde aktiviteten på vårt høye nivå, er at vi oppnår god deltakelse i og dermed gode inntekter fra vårt største og viktigste arrangement: Nøklevann Rundt.

Retningslinjene våre ble oppdatert, og oppdateringene dreier seg i hovedsak om presiseringer. Treningsavgiften ble økt med kr 100,- for samtlige medlemskatetorier. Våre nye satser og refusjoner vil fremgå av menypunktet "Kontingenter, refusjoner mv" i venstremenyen.

Det ble vedtatt et budsjett for 2019 som vil gi et brukbart overskudd. Samtlige styremedlemmer ble gjenvalgt, og styret vil fortsette nå med 1 vararepresentant siden 1 vara takket nei til gjenvalg uten at noen andre ville steppe inn. Det er dessverre ikke lett å få medlemmer til å påta seg verv. Styret fikk årsmøtets fullmakt til å skaffe et ekstra medlem til valgkomiteen. Vi ser gjerne at noen melder seg.

Styret
Per Inge 07.02.2019

Klubbkvelden den 04.02 for Bøler IF Friidretts barn og unge ble en hyggelig suksess.

Vi hadde to separate arrangementer, en for 6-9 år og en for 10-14 år. Begge var godt besøkt, med nesten fullsatt sal av foreldre og barn som nøt det gode samværet og klubbens pizzaer, saft, kaker og kaffe. Det ble gitt informasjon ved leder, trener, oppmann og klubbtøyansvarlig. Sesongen 2018 ble oppsummert, og det ble delt ut priser gode prestasjoner i løpet av året. Nok en gang fikk vi se at klubbkvelder er populære og fine sammenkomster, og vi takker alle for fremmøtet og samværet.
Per Inge 05.02.2019

<< <  Side 2 av 125  > >>

Nyhetsarkiv 2007-2018