Stiftelsen i 1958

Av Trond Olav Berg

Boligbyggingen på Bøler foregikk i hovedsak mellom 1956 og 1962. I løpet av disse årene flyttet mer enn 13000 mennesker inn i nybygde blokker og rekkehus. Blant innflytterne fantes det naturlig nok også idrettsinteresserte ildsjeler, som mente at en så stor bydel burde ha sitt eget idrettslag. Noen av disse kom sammen 12. september 1958, i Bølerskogen borettslags vaskeri i Utmarkveien.

Her er et sitat fra protokollen: "Deltagerne diskuterte mulighetene for et idrettslag på Bøler som kunne imøtekomme barnas og ungdommens behov for idrett og leik, og i diskusjonen ble det fremholdt betydningen av å lede de yngstes og yngres fritidsvirksomhet i postiv retning."

De fremste pådriverne i det videre arbeidet som ledet fram til stiftelsen av idrettslaget var Kåre Skogset, Roald Moe, Odvar Nilsen, Jånn Karlsen og Bjarne Haagensen.

Det ble avholdt konstituerende generalforsamling fredag 24. oktober 1958 i Bøler skoles aula, og dermed var klubben offisielt stiftet. Det ble vedtatt å gå inn for følgende idrettsgrener: ski, fotball og friidrett, samt håndball når det kunne skaffes ledere.

Ledere i utvalgene for ski, fotball og friidrett ble Kåre Skogset, Kåre Jensen og Roald Moe.

Utkastet til klubbens logo og blågule fane ble tegnet av Kåre Skogset.

De første nummer av medlemslista ble reservert for stifterne av laget: Kåre Skogset, Tor Thomassen, Odd Hansen, Ivar Malmø, Kåre Jensen, Jon H. Mortensen, Odvar Nilsen, Odd Braathen, Else Jacobsen, Jånn Karlsen, Jan Egil Johansen, Steinar Gran, Roald Moe, Leif Egerdal, Bjarne Haagensen og Birger Aakermann.