Om Roald Moes virke

Av Per Inge Østmoen

Det er meget å si om Roalds Moes mangeårige innsats for friidretten på Bøler. Enhver som kom i kontakt med ham ble raskt klar over hans udødelige engasjement for å trekke barn og unge med i idretten, et engasjement som vil bli husket og som fortsatt står som en inspirasjonskilde.

Roald flyttet til Bøler i 1957, og flyttet til et hus bygget i regi av Politiets selvbyggerlag. Nettopp hans virke som politimann skal jeg komme tilbake til. Da Bøler IF ble grunnlagt i 1958 ble Roald den første formannen. Det var likevel i Friidrettsgruppa at han hadde sitt hjerte, og det var her han utfoldet sin store innsats. Så sent som i 1988 trådte Roald til som leder av friidrettsgruppa, og bekledde dette vervet frem til 2002. Da var han 80 år gammel, og helsen var ikke hva den engang var. Innimellom ledet Roald også hovedstyret i Bøler IF, så hans engasjement favnet flere idretter. Også i de siste årene av Roalds liv følte både de aktive og de tillitsvalgte i friidrettsgruppa den inspirasjonen han bar med seg når han snakket med oss om sine hjertesaker. Da levde han seg inn i idretten og den fysiske aktiviteten som han alltid følte en slik stolthet og glede over, og da ganske spesielt når den ble drevet av Bølers utøvere. Et godt eksempel på dette fikk vi se når han ledsaget guttene sine i St. Olavsloppet. Det var en selvfølge for Roald at han skulle være med, og hans tilstedeværelse ble da også oppfattet som et positivt element som samtlige satte pris på. For Roald var det viktigste av alt å kunne trekke jenter og gutter inn i friidretten, og den tradisjonsrike Kusletta med den enkle men likevel godt organiserte og fremforalt spennende aktiviteten der sto bestandig sterkt i hans bevissthet. Roald hadde også en aktiv karriere, og drev ivrig med både friidrett og skøyter i sine yngre dager.

Roald var en engasjert arrangør av Ulsrudvannet Rundt, et klassisk løp om er levende den dag i dag. Det samme gjelder Bøler IF Friidretts største arrangement, Nøklevann Rundt. Dette var det Roald Moe som etablerte. Av andre ting som kan nevnes, var at han likte svært godt å arrangere idrettsmerkeprøver.

Blant utøverne fra generasjonen født rundt 1960 er han trolig aller mest kjent som den ivrige stafettorganisatoren, og Bøler kan nok i stor grad takke Roald - populært kalt "Blæsen" - for mange sterke stafettresultater opp gjennom 1970-, 1980- og inn i 1990-årene. De som deltok i stafettgjengen fra disse årene betegner ham som en farsfigur for alle i gruppa. Knut Hagen forteller om en episode som også illustrerer Roalds humoristiske sans. Forut for en Holmenkollstafett ville "Blæsen" at løperne skulle bli kjent med sine etapper, og kjørte noen av løperne i sin bil rundt på rekognosering. En av etappene gikk i en enveiskjørt gate, men den pensjonerte politimannen fortsatte mot kjøreretningen mens han kommenterte dette regelbruddet med å si at "Jeg har kjørt så mye lovlig i mitt liv!" Deltakerne ble raskt omgangsvenner også utenom trening og konkurranser, og Roald Moes hjem ble senter for vennekretsen av løpere. Roalds hustru Randi vartet opp med egenproduserte spesialiteter som pizza, kringle og pølser med (også hjemmelagede!) lomper.

Løperne presterte bra både i baneløp og i stafetter. Som en beskrivelse av nivået kan nevnes at stammen i laget løp 800 meter på mellom 2:00 og 1:50. Sterke tider, og Bølers stafettlag var absolutt i stand til å levere gode resultater over alt hvor de konkurrerte. Mange løyperekorder ble således satt av Bølers stafettlag, med topp-punktet rundt 1980-1982. Roald var den drivende kraften bak stafettsatsningen, og stilte ufeilbarlig opp både for sine tre aktive sønner og alle andre som ville være med på løpingen uten noensinne å betrakte sin innsats som noe offer. Han var spesielt flink til å ringe rundt til utøverne og motivere dem til deltakelse.

Roald var politimann. Dette er et yrke mange forbinder med bare jakt på kriminelle, men godt politiarbeide i sin utvidede forstand innebefatter ikke minst en sosial funksjon. Det er liten tvil om at han gjennom sin innsats for idretten på Bøler gjennom årtier hjalp mange unge mennesker til en sunn livsstil og konstruktive interesser. I så måte var Roald Moe en viktig bidragsyter til et sunt miljø i sitt nærområde, og det fortjener han å bli husket for.


Gammelt og nytt møtes under Bølers barneleker, Roald Moe starter barn på 60-meteren i 1998. Barna er sønnene av Lars Hansen og Trond Olav Berg.