Arnvid Kavli

Av Trond Olav Berg

Arnvid Kavli (født 1927) vokte opp i Isfjorden i nærheten av Åndalsnes.
I ungdomårene her spilte han fotball. Det var ikke mange andre muligheter til idrettsutfoldelse der den gangen, grunnet mangel på anlegg og utstyr.
I en fotballkamp brakk han ryggen, noe som siden førte til isjias og store smerter.

I 1943 flyttet Kavli til Oslo, der han begynte på Treider handelsskole. Han engasjerte seg raskt i Bondeungdomslaget (BUL) og var aktiv både i orienteringssløp,  leikarring og korsang. Kavli la raskt merke til at fysisk aktivitet reduserte ryggproblemene, og erfarte at det var mulig å trene bort isjiassmertene.

I tillegg til å løpe orientering deltok Kavli i friidrett, og løp 100 m på 11.9. Da han et år løp Norabakken i Holmenkollstafetten for BUL mottok han pinnen av en lagkamerat ved navn Kåre Skogset – en person han skulle få mye med å gjøre noen år senere.

I 1958 flyttet han til Bøler med sin kone – og siden har de bodd i den samme rekkehusleiligheten i Nøklesvingen. Som mange andre Bøler-beboere er de begeistret for Østmarka, som de bruker flittig året rundt, og få har bedre kjennskap til hvor de beste moltemyrene befinner seg.

I 1961 tok Kåre Skogset kontakt, og lurte på om Arnvid Kavli kunne tenke seg å påta seg treneroppgaver i friidrettsgruppa i Bøler IF.  Dette var starten på en trenerkarriere som skulle få stor betydning for et betydelig antall Bølerungdom de kommende årene, både sportslig og sosialt.

Ved oppstarten ble Kusletta benyttet som friidrettsarena. Hele 80 personer møtte opp på den første treningen, og Kavli fikk fra første stund behov for sine evner som organisator og inspirator.

Følgende intervju, ved Tor Thomassen ble trykket i lokalavisen ”Gamle Aker Budstikke” i 1971, under tittelen ”10 år i Bøler IFs tjeneste”

” Bøler IFs populære Arnvid Kavli har i år startet på sitt 11. år som instruktør i friidrettsgruppa. Sin idrettslige bakgrunn har han bl.a. fra BUL,  der han var aktiv i 50-årene med selveste Stein Johnsen som trener.
Kavli forteller Budstikka om sin første kveld som friidrettstrener: På Kusletta ventet ca. 50 barn på treneren. Jeg hadde aldri stått foran en så stor ”forsamling” før, og jeg visst lite om hvordan jeg skulle gripe saken an. Parolen ble: ”Klump dere sammen unger, så løper vi”!
Dermed var det gjort. Kavli i spissen for en skokk med unger, slik hele Bøler etter hvert har lært ham å kjenne.
Kusletta var det naturlige senter for idretten på stedet de første årene. Her møttes man til kappestrid og trening, 60 m med liggende start og løp i Bølerstafettens 500 m etappe.
Allerede tredje året under Kavlis ledelse dominerte Bøler IF kretsmesterskapet i 11-årsklassen. De fleste medaljene havnet i drabantbyen.
Kavlis interess for idrettsinstruksjon hadde tre årsaker: Idrettsstatuetten fristet, han ville gjerne trene til denne. Sønnen Einar begynte å interessere seg for friidrett, og da Kavli selv alltid hadde vært friidrettsinteressert kom det et klart ”ja” da han ble forespurt om instruksjon.
Bølers friidrettsgruppe har i de senere år vist stor bredde. Kavli forteller at han tidlig innså hva en måtte gjøre for å skape denne bredden. Miljøet måtte dannes så tidlig som mulig. Dermed startet han med den såkalte ”B-gjengen”: lek og trening for aldersgruppen 7-10 år. Selv om en del gikk over til andre grupper, ligger friidrettsgruppas hemmelighet her. Deltagerrekorden på ”B-gjengstrening” er 85 stk. på en kveld. Trangt i gymsalen!
Idrettsarbeidet er også forebyggende sosialarbeid, sier Kavli. Det forstår man når man ser den fine gjengen friidrettsgruppas ungdom består av. Miljøet er skapt gjennom hytteturer, samlinger og utenlandsreise. Til sommeren er det planlagt en tur til Herlevlegene i København og ene tur til Gøteborg for juniorene. Kavli håper også at de skal få gjennomført en tur til heimbygda hans i Romsdalen og Isfjordslekene. Finansieringen blir ordnet gjennom distribusjon der alle hjelper til.
- For øvrig er det største målet å stille jr.-lag i Holmenkollstafetten i mai, forteller Kavli.
- Er det forhold du kunne tenke deg annerledes fra kommunens side?
- Ja, idrettslagene burde få direkte økonomisk støtte fra kommunen. Fritidsklubber får bl.a. bevilget større summer til driften hvert år. De har lønnete ledere. I Bøler IF arbeider samtlige tillitsmenn og trenere gratis, og vi må selv skaffe driftspenger til veie. Videre er jeg svært skuffet over Haraløkka idrettsanlegg. Der er det overhode ikke avsatt noe til friidrett på tross av at vår gutteavdeling er blant de bedre i landet. I tillegg holder ikke fotballbanen internasjonale mål.
Skoleidrettsplassen på Bøler har forresten vært fin i vinter! Men om sommeren er den ubrukbar til friidrett og fotball. Her er ingen muligheter for skikkelig instruksjon. Satsplanken i lengde lå for eks. 4.80 m fra gropa. Og dette er skoleidrettsplass. Dekket blir hardt som sement om sommeren, bare ikke der man hopper høyde. Der er det altfor løst. Under fotballkampene sist sommer støvet det så fælt under kampene at spillerne hadde vansker med å se hverandre. Når det gjelder idrettsanlegget er vi følgelig skuffet over kommunen og dens evne til samarbeid.
- Gode minner som friidrettstrener?
- Det må være Trond Ryens fine 3. plass på 400 m i Coca Cola-startens finale i sommer. Dessuten minnes jeg et terrengløp i Eiker i 1966 der våre gutter tok 1., 2., 5. og 8. plass i 10-årsklassen. Knut Gjesdahl, Øyvind Granli, Terje Hoffmann og Einar Kavli stod for den bedriften avslutter Arnvid Kavli.
På veggen i stua hos Kavli henger et bevis på hans popularitet: En plakett som takk for ti års samarbeid med Trond Ryen fra Trond selv. Kavli er av den typen som oppnår kontakt med barn og ungdom. Han er åpen overfor dem og er selvsagt midtpunktet på treningene.
Budstikka gratulerer Arnvid Kavli med innsatsen og ønsker ham tillykke med 10 nye år i Bøler IFs tjeneste. ”

Kavli var som regel engasjert med å trene barn og ungdom 4-5 ganger i uka, året rundt. Om vinteren var det trening i gymsalene på Nøklevann og Bøler skole. Kavli tok etter hvert C-trenerkurs, med fordypning i høydesprang.

Friidrettsgruppa hadde en ”gullalder” mot slutten av 60-tallet og begynnelsen av 70-tallet,  da årgangene født mellom 1954 og 1961 blomstret for fullt. Av den lange rekken med talentfulle Bølergutter som utmerket seg i denne perioden kan nevnes Trond Ryen, Dag Thomassen, Egil Haugane, Tom Larsen, Arnfinn Unum, Helge Findreng, Torgeir Skogset, Bjørn Gundersen, Einar Sagli, Lars Hansen, Per Kristian Lund og Bjørn-Inge Larsen.

Etter at Kavli trappet ned trenergjerningen mot slutten av 70-tallet har han fortsatt å engasjere seg i å tilrettelegge for fysisk aktivitet for andre grupper, på ulike måter.

Arbeid for blinde
Gjennom bekjentskapet med sin blinde fysioterapeut Hans Aas ble Kavli engasjert i blindesaken, og da spesielt med tilretteleggelse for fysisk aktivitet. Regelmessig mosjon er naturligvis like viktig for blinde og svaksynte som for andre, og dette var et av de mange temaene Kavli brant for. Han har blant annet arbeidet for Ridderrennet på Beitostølen, der han har bidratt ved 17 anledninger. Han har også vært engasjert i forbindelse med oppstarten av Ridderrittet.

Blindeløypa
Bølerbeboere i alle aldre har hver eneste dag hele året stor glede av den såkalte ”Blindeløypa”, som er en suksesshistorie Kavli er stolt av. Opprinnelig ble den anlagt for å gi blinde og svaksynte skiløpere et tilbud til å gå langrenn i løyper og terreng tilpasset blinde. Kavli var initiativtager og drivkraft. Med sin flotte og idylliske beliggenhet benyttes løypa flittig av mosjonister og turgåere. Det jogges, det gås tur med hunder og barnevogner og det gås på ski. Få – om noen – bydeler har tilsvarende friluftsmuligheter tilbud i sitt umiddelbare nærområde.

Bobsleigh
Kavlis sønn Einar satset på en militær karriere, og ble sjef for idrettsaktiviteten på Jørstadmoen leir ved Lillehammer. Han utdannet seg dessuten til internasjonal dommer for bob og aking, og Einar hadde ansvaret for disse grenene under OL på Lillehammer. Arnvid meldte seg til tjeneste, og fikk ansvaret for å fordele bobene i dette arrangementet.

Maraton
I voksen alder fant Kavli stor glede i å trene seg opp for å kunne delta i maraton. Som 60-åring deltok han i Berlin Maraton, og oppnådde her en 24. plass i sin klasse – av 1000 deltagere – på tiden 3.38.38.

Bølerjoggen

Sammen med kona Astrid startet Kavli Bølerjoggen. Også dette har viste seg å være et livskraftig og vellykket prosjekt. På sitt mest populære var det hele 120 faste deltagere, fordelt på 6 grupper. Bølerjoggen er fremdeles i drift.

Arnvid Kavlis engasjement for idrettsarbeidet på Bøler og i Oslo har vært nærmest grenseløst. I tillegg til arbeidet for Bøler IF har han sittet 6 år i styret i Oslo Idrettskrets. Han har ledet Trasopalliansen, som arrangerer to skolestevner samt KM for veteraner hvert år. I tillegg er han starter og dommer i andre skolestevner. Dessuten er han primus motor for avvikling av idrettsmerkeprøver.

Kavlis arbeid har hatt stor betydning for generasjonene av ungdom som vokste opp på Bøler på 60- og 70-tallet. Selv synes han sin rolle som sosialarbeider har vært viktigst.

Som Kavli selv sa i sin tale under Bøler IFs 30-årsjubileum: ”Den jobben som trenere og ledere gjør for byens idrettslagt er sosialarbeid av høyeste klasse, og burde vært betalt.”

Arnvid Kavli gikk bort 10. mai 2023.