Grunnleggere

Av Trond Olav Berg

Kåre Skogset (1921 - 2006) kom opprinnelig fra Skjåk i Gudbrandsdalen, og hadde sin idrettslige bakgrunn som skiløper i BUL. Han var blant dem som høsten 1958 gikk sammen om å danne en idrettforening. Kåre Skogset var en av klubbens stifterne, og han utarbeidet dessuten utkastet til klubbens logo, som brukes den dag i dag.

Skogset involverte seg både i ski og friidrett, og viste seg som en initiativrik og dyktig arrangør sommer som vinter. Han gjorde en stor innsats for friidretten i 10 år fra 1958, og spesielt var hans arbeid viktig de første årene, før han trakk Kavli inn som friidrettstrener. Skogset var trener og instruktør, og arrangerte friidrettsstevner og terrengløp. Han bidro til å få fram en stor terrengløpsinteresse på Bøler, og det var en tallrik tropp som reiste rundt til stevner. Videre var han en produktiv bidragsyter til avisenes spalter. Skogset hadde ofte sine innlegg på trykk - det var både reportasjer fra renn og stevner og artikler der han fremhevet idrettens positive innvirkning på barn og ungdom.

Det var ikke bare i klubbens regi at Skogset aktiviserte barn i idrettslek. Han avholdt såkalte "Blokkader" for sitt borettslag, der ungene løp rundt blokka, hoppet stille lengde i sandkassen, og hoppet paradis på tid. På 17. mai arrangerte han til og med en egen "17.mai-stafett". Han stod også bak et eget friidrettstevne for barn i alderen 8-10 år, med øvelsene 60m og stille lengde, som han ga navnet "Caro-lekene", og som ble avviklet i 1966 og 1967 på skoleidrettsplassen. I 1967 var det her 136 deltagere.

Skogsets sønn Torgeir var en meget talentfull friidrettsutøver, og for å gi gutten best mulig utviklingsmuligheter gikk både far og sønn inn i Tjalve allerede i 1967. Torgeir var landets beste diskoskaster i sin aldersklasse i en årrekke. For å skaffe sin sønn gode treningsforhold i nærmiljøet støpte Skogset diskosringen som den dag i dag ligger godt synlig i enden av Sørlijordet. Kåre Skogset påtok seg typisk nok mange ulike verv og oppgaver også i Tjalve, blant annet i forbindelse med Bislett Games.

Kåre Skogset flyttet tilbake til Skjåk i 1986. Han stupte i døra sommeren 2006 mens han var på vei til et lokalt idrettsmøte, og "døde med støvlene på", som hans kone så treffende beskrev det. For sin innsats for idretten på Bøler ble Kåre Skogset utnevnt til væpner av Don Quijote, og i 1975 fikk han Bøler IFs hedersmedalje.

Arnvid Kavli (f. 1927) vokte opp i Isfjorden i nærheten av Åndalsnes. I 1943 flyttet han til Oslo, og meldte seg raskt inn i BUL der han var aktiv både i friidrett, orienteringsløp, leikarring og korsang. Da Arnvid et år deltok i Holmenkollstafetten mottok han pinnen av en lagkamerat ved navn Kåre Skogset, en mann han snart skulle få stifte nærmere bekjentskap med.

I 1958 flyttet Kavli til Nøklesvingen på Bøler med sin kone Astrid. I 1961 ble han kontaktet av Skogset, som lurte på om Kavli kunne tenke seg å påta seg treneroppgaver i friidrettsgruppa i Bøler IF. Slik startet en trenerkarriere som skulle få stor sportslig og sosial betydning for mange barn og ungdommer på Bøler de kommende årene. Fra han satte i gang og fram til et stykke utpå 1970-tallet var Arnvid Kavli helhjertet engasjert med å trene barn og tenåringer fire-fem ganger i uka, året rundt. Kavli gjennomførte etter hvert C-trenerkurs, med fordypning i høydesprang. av Bølers daværende utøvere fremhever Kavli for måten han ledet treningene på, for hans stablitet, og ikke minst for hans store seriøsitet, særlig i de tekniske øvelsene.

Etter at Kavli trappet ned trenergjerningen fortsatte han å arbeide med tilretteleggelse av fysisk aktivitet for mosjonister. Sammen med sin Astrid har han vært drivkraften bak Bølerjoggen. Videre har han sittet seks år i styret i Oslo Idrettskrets, og han har ledet Trasopalliansen, som arrangerer to skolestevner samt KM for veteraner hvert år. Han har vært starter og dommer i flere andre skolearrangementer. Dessuten har Kavli virket som primus motor for avvikling av idrettsmerkeprøver. I tillegg til alt dette har han i en årrekke utført frivillig arbeid for i Ridderrennet på Beitostølen.


Den populære Arnvid Kavli viser knebøy i gymsalen. Barnas glade uttrykk viser tydelig at aktiviteten er motiverende.

 

Kavlis innsats har hatt stor betydning for generasjonene av ungdom som vokste opp på Bøler på 60- og 70-tallet. Selv mener han at rollen han har spilt som "sosialarbeider" har vært viktigst.

Det var mange som gjorde en viktig innsats for Bøler IF. Her nevnes noen. Enda flere kunne sikkert ha vært tatt med.

Egil Undrum var en sentral figur. Han vekslet mellom å være formann for friidrettsgruppa og skigruppa, og var også i perioder leder av hele Bøler IF.

Tor Thomassen fremheves av flere tidligere utøvere som en spennende trener. Han hadde en bakgrunn som aktiv utøver på høyt nivå i Vidar, og hadde selv 3.53.9 som personlig rekord på 1500m. Dette merket guttene da de løp langs Ringveien, og det ble trent etter prinsippet "fort og langt".
Tor Thomassen gjorde foruten sin trenergjerning en viktig jobb med å synliggjøre idrettsaktiveten på Bøler gjennom lokalavisen Gamle Aker Budstikke, der han var journalist og redaktør. Sønnen Dag hevdet seg blant de beste i de aldersbestemte klassene.

Øyvind Lund satte sine spor som en inspirerende og morsom figur, likeledes Jan Blester med sin entusiasme. Sverre Larsen - Bjørn-Inges far - hadde idrettsutdannelse fra Statens gymnastikkskole, og tilhører også gruppen av engasjerte foreldre som engasjerte seg i klubbens virksomhet.

Harald Finn Bye (f. 1926) var aldri trener, men bekledde de fleste andre verv i friidrettsgruppa fra 1969 og utover på 1970-tallet. Bye møtte opp på treninger, og fulgte med hva som skjedde, roste og kommenterte og hadde meninger om det meste som omhandlet friidrett på Bøler. Han ble vel også regnet som "Bølerlekenes" far. Bye var også blant de som alltid stilte opp for å kjøre utøverne til arrangementer.

Roald Moe (1922-2006) overtok formannsvervet i friidrettgruppa i 1975 etter at Arnvid Kavli ga seg som trener og leder. Han hadde dette vervet frem til 2003, etter hvert med god hjelp av sin sønn Jan Erik.

Jan Erik Moe (f. 1961)  gjort en kjempejobb som sportslig leder for friidrettsgruppa i en årrekke, og overtok stafettpinnen etter sin far Roald på beste vis. Blant annet har han vært lagleder, sjåfør og altmuligmann i St. Olavsloppet alle gangene Bøler har deltatt.

Jan Erik fotografert under St. Olavsloppet i 1998.